ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Εἴτε κατοικοῦν στό ἐξωτερικό εἴτε στό ἐσωτερικό τῆς χώρας, ἀλλά ὁ τόπος διαμονῆς τους ἀπέχει ἑκατοντάδες ἤ χιλιάδες χιλιόμετρα ἀπό τόν τόπο στόν ὁποῖο βρίσκονται τά ἐκλογικά τους δικαιώματα, οἱ Ἕλληνες πολῖτες θά ἔχουν ἐφ’ ἑξῆς αὐτήν τήν δυνατότητα. Ἡ ἐπιστολική ψῆφος ἀναμένεται νά λειτουργήσει καταλυτικῶς στήν ἄσκηση τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματος ἐκ μέρους ἀτόμων πού κατά τό παρελθόν ἐπιθυμοῦσαν, ἀλλά δέν εἶχαν τρόπο νά ψηφίσουν. Πρόκειται κυρίως γιά ὑπερήλικες, ἀσθενεῖς, ἄτομα μέ ἀναπηρία, ἐποχιακούς ἐργαζόμενους, ναυτικούς, φοιτητές καί ὅσους ἐργάζονται τήν ἡμέρα διεξαγωγῆς τῶν ἐκλογῶν. Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἀνεκοίνωσε τόν νέο τρόπο ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματος γιά τούς Ἕλληνες πολῖτες κατά τήν διάρκεια τοῦ χθεσινοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου: «Αὐτό εἶναι μία πραγματικά ἀληθινή πρόοδος, εἶναι μία μεγάλη δημοκρατική κατάκτηση. Ἀναφέρομαι σέ πολλές κατηγορίες Ἑλλήνων καί Ἑλληνίδων γιά τούς ὁποίους ἡ φυσική παρουσία στίς κάλπες δέν εἶναι εὔκολη. Ὅλοι αὐτοί θά μποροῦν, ἐφ’ ὅσον τό ἐπιλέξουν, νά ψηφίζουν μέ ἐπιστολική ψῆφο χωρίς μετακινήσεις καί χωρίς ταλαιπωρία».

Ὁ Πρωθυπουργός διευκρίνισε πώς οἱ Εὐρωεκλογές θά διεξαχθοῦν μέ σταυρό προτιμήσεως –καί ὄχι μέ λίστα– ἐνῷ ὅλη ἡ χώρα θά ἀποτελέσει μία ἑνιαία ἐκλογική περιφέρεια. Ὅπως εἶπε, ἐξέτασε τό ἐνδεχόμενο νά διαιρεθεῖ ἡ χώρα σέ ἐπί μέρους περιφέρειες, ὅμως τελικῶς ἀπεφάσισε νά παραμείνουν τά πράγματα ὡς ἔχουν ἀπό τό 1981. Σημείωσε χαρακτηριστικῶς πώς ἡ χώρα στέλνει συνολικῶς ἐκπροσώπους στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο καί ὅτι δέν πρέπει στήν ἐπιλογή προσώπων νά κυριαρχήσουν τοπικές σκοπιμότητες. Ὁ κ. Μητσοτάκης δήλωσε, ἐπίσης, ὅτι αὐτή ἡ ἀλλαγή εἶναι τό πρῶτο βῆμα οὕτως ὥστε ἡ ἐπιστολική ψῆφος νά ἰσχύσει καί στίς ἑπόμενες ἐθνικές ἐκλογές. Χαρακτηρίζοντας τήν ἐπιστολική ψῆφο ὡς «μία γενναία μεταρρύθμιση καί ἱστορική τομή», προσέθεσε πώς στό ἐξωτερικό δέν θά χρειασθεῖ κἄν νά δημιουργηθοῦν ἐκλογικά τμήματα. Ἡ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν Νίκη Κεραμέως καί ὁ ὑφυπουργός Θοδωρῆς Λιβάνιος ἐξειδίκευσαν τίς διατάξεις γιά τήν ἐφαρμογή τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου. Βασική προϋπόθεσις γιά τούς ἐκλογεῖς ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος πού ἐπιθυμοῦν νά ψηφίσουν ἐπιστολικῶς εἶναι νά δηλώσουν ἐγκαίρως τήν πρόθεσή τους στήν ἀντίστοιχη ψηφιακή πλατφόρμα. Ἀπαραίτητη καί πιό σημαντική προϋπόθεση ἀποτελεῖ ἡ ὑποβολή ἔγκυρης διευθύνσεως κατοικίας.

Γιά τήν διαδικασία ἡ ὁποία θά ἀκολουθεῖται γιά τήν ψῆφο τῶν Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ, θά λειτουργεῖ εἰδική ἐφορευτική ἐπιτροπή, ἡ ὁποία θά ἀφαιρεῖ ἀπό τούς ἐκλογικούς καταλόγους τά ὀνόματα ὅσων θά ἔχουν δηλώσει ψηφιακῶς ὅτι θά ψηφίσουν ἐπιστολικῶς. Ἡ Κυβέρνησις προσανατολίζεται εἰς τό νά θεωρεῖται ἔγκυρος φάκελος μόνον ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος θά φτάνει στήν ἁρμόδια ἐφορευτική ἐπιτροπή ἕως τήν ὥρα πού κλείνουν οἱ κάλπες. Δηλαδή, δέν θά ἔχει σημασία ἡ «σφραγῖδα» τῆς ἡμέρας κατά τήν ὁποία ταχυδρομήθηκε ὁ φάκελος, ἀλλά τό ἄν ἔχει παραληφθεῖ ἐγκαίρως. Κατόπιν ἀπό κάθε ἐκλογική ἀναμέτρηση, τά ὀνόματα τῶν Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ πού ψήφισαν μέ ἐπιστολική ψῆφο, θά ἐπιστρέφουν στούς ἐκλογικούς καταλόγους. Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ ἐνδιαφερόμενοι θά πρέπει νά ἐπαναλαμβάνουν κάθε φορά τήν ἴδια διαδικασία, δηλαδή νά ὑποβάλλουν νέα αἴτηση στήν πλατφόρμα γιά τήν ἐπιστολική ψῆφο.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Ἐτρώθη τό κῦρος τοῦ Ἀρείου Πάγου

Εφημερίς Εστία
Τελικῶς «συνεμορφώθη πρός τάς ὑποδείξεις» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου – Τώρα δέχεται τίς συστάσεις του, καί παρατείνει τήν ἔρευνα γιά τά αἴτια τῆς ἐκρήξεως στήν ἐμπορική ἁμαξοστοιχία στά Τέμπη – Τήν προηγουμένη ἑβδομάδα ἡ Ὁλομέλειά του τό κατήγγειλε γιά παρέμβαση στά ἐσωτερικά τῆς Δικαιοσύνης

«Ἤμουν ὁδηγός τοῦ Κυριάκου στήν Νέα Ὑόρκη…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΩΤΑ ἡ πληροφορία: Ὅσο περνοῦν οἱ μέρες τόσο περισσότερο ἀνοίγουν τά στόματα γιά τήν συνεδρίαση τῆς περίφημης «Μπίλντεμπεργκ» τῶν Βορείων Προαστίων, μέ ἐπίτιμο προσκεκλημένο τόν κύριο Κασσελάκη καί ἀκροατήριο μεταξύ ἄλλων Ὑπουργούς τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί ἀξιωματούχους τοῦ μισοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.