ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Εὐρεῖα συναίνεσις γιά τά μή κερδοσκοπικά ΑΕΙ

Ο ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ πού πρέπει νά περάσει ἡ Κυβέρνησις τίς πρῶτες ἡμέρες τοῦ νέου ἔτους δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τό νομοσχέδιο πού θά δίδει τό δικαίωμα στήν ἵδρυση ἰδιωτικῶν πανεπιστημίων στήν χώρα.

Ὁ Πρωθυπουργός στό χθεσινό Ὑπουργικό Συμβούλιο ἀπέφυγε ἐπιμελῶς νά ἀναφερθεῖ στόν ὅρο «ἰδιωτικό» καί περιορίσθηκε στούς ὅρους «μή κρατικά» καί «μή κερδοσκοπικά» ἀποκλείοντας δηλαδή τά ἰδιωτικά κολλέγια. Καί ἐνῷ πρίν ἀπό μερικούς μῆνες ὅλα ἔδειχναν ὅτι ἡ Κυβέρνησις θά προχωροῦσε μόνη της πρός τήν μεγάλη μεταρρύθμιση στήν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση, χθές ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ ἐξέπληξε εὐχάριστα τό Μέγαρο Μαξίμου.

Μιλῶντας στήν Βουλή δήλωσε χαρακτηριστικά ὅτι «ἐάν ἱδρυθεῖ ἕνα μή κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο στά πρότυπα τῶν εὐρωπαϊκῶν καί ἀμερικανικῶν πανεπιστημίων μέ campus, μέ ἔρευνα, δέν θά μποῦμε ἐμπόδιο, διότι θέλουμε νά εἴμαστε μία σύγχρονη χώρα. Ἀλλά προτεραιότητα γιά ἐμᾶς εἶναι ἡ ἐνίσχυση τοῦ δημόσιου πανεπιστημίου, πού ἀφορᾶ σέ ἑκατομμύρια Ἕλληνες καί ὄχι μόνο τούς λίγους» εἶπε ὁ κ. Ἀνδρουλάκης. Ὁ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης ὡστόσο ἦταν σαφής στό Ὑπουργικό, ὅτι προτεραιότης παραμένει ἡ ἀναβάθμισις τοῦ δημοσίου πανεπιστημίου, κάτι πού ἐνδεχομένως νά ἱκανοποιεῖ τήν ἡγεσία τοῦ ΠΑΣΟΚ. Προειδοποίησε ὡστόσο πώς ἐάν ἡ ΝΔ φέρει νομοσχέδιο πού ὑπονομεύει τό δημόσιο πανεπιστήμιο καί τά πτυχία πού ἀπονέμει τά μετατρέπει σέ «πτυχία ἐμπορίου» σέ μιά κερδοσκοπική ἀγορά, τότε θά καταψηφίσουν τό νομοσχέδιο.

Τά κόμματα τῆς Ἀριστερᾶς ἀλλά καί ἡ Ἑλληνική Λύση δέν πρόκειται νά στηρίξουν τό νομοσχέδιο υἱοθετῶντας τήν γνωστή ἐπιχειρηματολογία, ὅτι τά ἰδιωτικά πανεπιστήμια δέν ἀνταποκρίνονται στίς ἀνάγκες τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. «Ἡ βιασύνη τῆς ΝΔ γιά τά ἰδιωτικά πανεπιστήμια γεννᾶ μία ἀπορία: Θά νοιαζόταν τόσο πολύ ἐάν δέν ἐνδιαφερόταν ἡ γνωστή ἑταιρεία CVC (ἐπενδυτική ἑταιρεία)» σημείωσε μέ νόημα ἡ Ἑλληνική Λύση προσθέτοντας ὅτι «θά μᾶς ἔπειθε γιά τό ἀνιδιοτελές τῶν προθέσεών της ἐάν βιαζόταν καί γιά τήν κατάργηση τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν»!

Ὁ Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τό συγκεκριμένο νομοσχέδιο «ἱστορική μεταρρύθμιση» καί διεβεβαίωσε ὅτι τά μή κρατικά πανεπιστήμια θά λειτουργοῦν μέ αὐστηρούς κανόνες καί θά συνεργάζονται μέ κορυφαία τοῦ ἐξωτερικοῦ. «Τό νομοσχέδιο δίνει τήν προοπτική ὁ τόπος νά γίνει κέντρο προσέλκυσης φοιτητῶν ἀλλά καί νά μείνουν στήν πατρίδα πολλοί ἀπό τούς 40.000 νέους πού ἐπιλέγουν νά φύγουν σέ πανεπιστήμια τοῦ ἐξωτερικοῦ. Προτεραιότητά μας τό δημόσιο πανεπιστήμιο μέ πρόσθετη χρηματοδότηση θά μπορεῖ νά διευρύνει τίς συνεργασίες μέ κορυφαῖα διεθνῆ ἱδρύματα. Τά μή κρατικά πανεπιστήμια νά ἀποκαταστήσουν μία ἱστορική ἀνορθογραφία. Ἤδη ἔχει ἐκδηλωθεῖ μεγάλο ἐνδιαφέρον ἀπό ξένα πανεπιστήμια καί ἔφερε τό πετυχημένο παράδειγμα τῆς Κύπρου πού ἔχει προσελκύσει χιλιάδες φοιτητές ἀπό τό ἐξωτερικό. Ὁ ὑπουργός Παιδείας κ. Κυριάκος Πιερρακάκης προσδιόρισε τήν ἔναρξη λειτουργίας τῶν ἰδιωτικῶν πανεπιστημίων γιά τήν ἀκαδημαϊκή περίοδο 2025-26 καί σέ κάθε περίπτωση ἕως τό τέλος αὐτῆς τῆς κυβερνητικῆς περιόδου.

Συμφώνως πρός τά βασικά σημεῖα τοῦ νομοσχεδίου, τό «Ἐλεύθερο Πανεπιστήμιο» θά ἐνισχύσει τά δημόσια ΑΕΙ καί θά ἀποδεσμεύσει τήν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση ἀπό ἕνα ἀναχρονιστικό κρατικό μονοπώλιο. Μεταξύ ἄλλων τό δημόσιο πανεπιστήμιο θά μπορεῖ μέ εὐκολία νά ἱδρύει νέα τμήματα ἀλλά καί νά ἀναζητεῖ εὐκολώτερα χρηματοδότηση καινοτόμων ἰδεῶν. Δέν θά χρειάζεται πλέον ἡ ὑπογραφή τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας γιά κάθε λειτουργία τῶν τμημάτων ἀλλά καί γιά μικρῆς κλίμακος ἀναθεωρήσεις τῶν προϋπολογισμῶν. Στόχος εἶναι ἡ ὅσο τό δυνατόν ταχύτερη ψηφιακή ὀργάνωσις τῶν πανεπιστημίων, εἰδικά στήν διοικητική λειτουργία τους, γιά νά ἐπιτευχθεῖ ἡ ἀπόλυτη διαφάνεια στίς δαπάνες.

Γιά τό ἐάν θά ὑπάρξουν ἀλλαγές στόν τρόπο ἐκλογῆς τῶν διοικήσεων τοῦ νομοσχεδίου, εἰσάγει πρόνοιες, ὥστε νά ἀποφεύγεται ἡ προσφυγή σέ δεύτερη ἐκλογική διαδικασία. Μία ἐξ αὐτῶν εἶναι πώς σέ περίπτωση ἀδυναμίας, λόγῳ ἰσοψηφίας, τῶν ἕξι ἐσωτερικῶν μελῶν νά ἐκλέξουν τά πέντε ἐξωτερικά, ἡ ψῆφος τοῦ πρώτου σέ σειρά ἐκλογῆς θά μετράει διπλή. Ἐξ ἴσου σημαντική καινοτομία εἶναι ὅτι τά δημόσια πανεπιστήμια ἀποκτοῦν μεγαλύτερη εὐελιξία ὡς πρός τήν ἵδρυση, συγχώνευση καί κατάργηση τμημάτων μέ τήν σύμφωνη γνώμη τῆς ΕΘΑΑΕ. Γιά τήν διεθνοποίηση τῶν ἑλληνικῶν πανεπιστημίων θά διατεθοῦν ἀπό τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως περισσότερα ἀπό 60 ἑκατ. εὐρώ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΝΙΚΙΟΣ «ΣΕΡΕΝΑΤΑ»!

«Γκλίτσα πού σᾶς χρειάζεται!»

Εφημερίς Εστία
Οἱ …Βλάχοι «ξύπνησαν» μέ τά συνθήματα, τίς κόρνες τους καί τίς ἑλληνικές σημαῖες τούς Ἀθηναίους, οἱ ὁποῖοι τούς ὑπεδέχθησαν στούς δρόμους μέ χειροκροτήματα – Τό «Σύνταγμα» τῶν τρακτέρ ἔρριξε τόν σπόρο τῆς ἀμφισβητήσεως τοῦ πολιτικοῦ συστήματος – Ὄχι στήν Ἑλλάδα τῶν δύο ταχυτήτων – Συλλαλητήριο μέ Βαμβακάρη στήν Βουλή