ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

Δυσοίωνες προβλέψεις τοῦ ΙΟΒΕ γιά τήν οἰκονομία

Ἐπιδείνωσις τοῦ οἰκονομικοῦ κλίματος τόν Ὀκτώβριο – Ἐντείνεται ἡ ἀπαισιοδοξία στούς καταναλωτές

ΜΕΓΑΛΗ ἐπιδείνωση ἐνεφάνισε ὁ δείκτης οἰκονομικοῦ κλίματος στήν Ἑλλάδα τόν Ὀκτώβριο, καθώς διεμορφώθη στίς 98,3 μονάδες συγκριτικῶς πρός τίς 104,9 τόν Σεπτέμβριο. Πρόκειται γιά τήν χαμηλότερη ἐπίδοση τῶν τελευταίων 20 μηνῶν καί προκύπτει ἀπό τήν ὑποχώρηση τῆς καταναλωτικῆς ἐμπιστοσύνης καί τήν ἐπιδείνωση τῶν προσδοκιῶν κυρίως στίς Ὑπηρεσίες καί δευτερευόντως στήν Βιομηχανία. Τό ἐνεργειακό ζήτημα φαίνεται νά προκαλεῖ ἐπίσης ἀπαισιοδοξία ἐν ὄψει τῆς χειμερινῆς περιόδου, καθώς ἀθροίζεται στό συνεχιζόμενο, ὅπως ἀποδεικνύεται, πρόβλημα τοῦ ὑψηλοῦ πληθωρισμοῦ πού πλήττει πλέον σχεδόν ὅλες τίς κατηγορίες ἀγαθῶν καί ὑπηρεσιῶν. Ταυτοχρόνως, τό εὐρωπαϊκό περιβάλλον –βασικός ἐμπορικός ἑταῖρος τῆς βιομηχανίας– παραμένει ἀσταθές, ἐνῶ θά πρέπει νά συνυπολογισθεῖ καί ἡ αὔξησις τοῦ κόστους δανεισμοῦ, λόγῳ τῆς ἀνόδου τῶν ἐπιτοκίων, πού ἀρχίζει νά καταγράφεται ὡς προβληματισμός, ἔστω καί σέ ἀρχικό ἀκόμη στάδιο.

Ὁ Δείκτης Ἐπιχειρηματικῶν Προσδοκιῶν στήν Βιομηχανία ὑπεχώρησε ἐκ νέου τόν Ὀκτώβριο, στίς 95,9 μονάδες, ἀπό 98,2 μονάδες τόν Σεπτέμβριο, στήν χαμηλότερη ἐπίδοση τῶν τελευταίων 21 μηνῶν. Ἀπό τίς μεταβλητές τοῦ δείκτου, τό ἀρνητικό ἰσοζύγιο τῶν ἐκτιμήσεων γιά τίς παραγγελίες καί τήν τρέχουσα ζήτηση διετηρήθη ἀμετάβλητο, τό ὕψος τῶν ἀποθεμάτων διογκώθηκε ἔντονα, ἐνῶ τό θετικό ἰσοζύγιο προβλέψεων γιά τήν παραγωγή τούς προσεχεῖς μῆνες βελτιώθηκε. Ὁ δείκτης καταναλωτικῆς ἐμπιστοσύνης διεμορφώθη στίς -57,9 (ἀπό -51,2) μονάδες τόν Σεπτέμβριο, ἐπίπεδο πολύ χειρότερο ἐκείνου πρίν ἀπό ἕνα χρόνο (-39,8 μονάδες). Ἡ ὁλοκλήρωσις τῆς τουριστικῆς περιόδου μέ τήν ὁποία συνδέονται ἄμεσα ἤ ἔμμεσα πλῆθος ἑλληνικῶν νοικοκυριῶν καί ὁ ἀντίστοιχος τερματισμός τῶν ἐποχικῶν θέσεων ἐργασίας, ἐπηρεάζει ἀρνητικά τίς προσδοκίες γιά τήν συνέχεια, καθώς ἀναζητοῦνται πῆγες ἀπασχολήσεως. Ταυτόχρονα ὁ ἐπίμονος πληθωρισμός παρά τίς παρεμβάσεις οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως πού ὡστόσο τροφοδοτοῦν καί τόν πληθωρισμό, ἀναμένεται νά συνεχίσουν νά ἐπηρεάζουν τίς προσδοκίες τῶν πολιτῶν. Μπορεῖ ἡ τάσις νά εἶναι πανευρωπαϊκή, ὅμως οἱ Ἕλληνες καταναλωτές παραμένουν οἱ περισσότερο ἀπαισιόδοξοι καταναλωτές στήν ΕΕ, μέ σημαντική διαφορά ἀπό τούς ὑπόλοιπους. Ἀκολουθοῦν οἱ καταναλωτές σέ Οὑγγαρία καί Πορτογαλία, μέ ἐπίπεδο δείκτη -49,3 καί -38,2 μονάδες ἀντιστοίχως.

Οἱ προβλέψεις τῶν καταναλωτῶν γιά τήν οἰκονομική κατάσταση τοῦ νοικοκυριοῦ τούς προσεχεῖς 12 μῆνες ἐπιδεινώθηκαν τόν Ὀκτώβριο, μέ τόν σχετικό δείκτη νά διαμορφώνεται στίς -59,8 ἀπό -52,0 μονάδες τόν Σεπτέμβριο. Τό 74% (ἀπό 66%) τῶν νοικοκυριῶν ἀναμένει ἐλαφρά ἤ αἰσθητή ἐπιδείνωση τῆς οἰκονομικῆς του καταστάσεως, ἐνῶ τό 3% προβλέπει μικρή βελτίωση. Τό 79% (ἀπό 74%) τῶν καταναλωτῶν προέβλεψε ἐλαφρά ἤ αἰσθητή ἐπιδείνωση τῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως τῆς χώρας, ἔναντι τοῦ 12% (ἀπό 13%) τό ὁποῖο ἀναμένει σταθερότητα. Ἐπιδείνωση ἐσημειώθη καί στήν πρόθεση γιά ἀγορά ἤ κατασκευή κατοικίας ἐντός τῶν ἑπόμενων 12 μηνῶν, ὅπως καί στήν πρόθεση ἀγορᾶς αὐτοκινήτου ἐντός τῶν ἑπόμενων 12 μηνῶν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀντίθετο τό ΣτΕ μέ τό τεκμήριο τῶν 10.920 εὐρώ γιά ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
Βόμβα ἀπό τό Ἐπιστημονικό Συμβούλιο τῆς Βουλῆς – «Προβληματική ἡ ἐπίκλησις τῆς κοινῆς πείρας γιά τήν συναγωγή τεκμηρίου ἐλάχιστου καθαροῦ εἰσοδήματος» – «Τό εἰσόδημα μή μισθωτῶν ἐνδεχομένως νά εἶναι καί ἀρνητικό στήν βιοτεχνία καί τό ἐμπόριο» – Δέν συμβαδίζει μέ τήν νομολογία!

Παναγιώτης Λιάκος: Πρόσκληση στην εκδήλωση – παρουσίαση του βιβλίου του «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο»

Εφημερίς Εστία
Ο δημοσιογράφος – συγγραφέας Παναγιώτης Λιάκος και η «ΑΜΜΩΝ» εκδοτική σας προσκαλούν στην παρουσίαση του αποκαλυπτικού βιβλίου «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο».

Γιατί τόν καλέσαμε;

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπαναφέρει Μαδρίτη – Ἑλσίνκι, ζωτικά συμφέροντα καί μεθοριακές διαφορές μέ συναφῆ θέματα ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος

Στά 657 δισ. εὐρώ τό χρέος τῆς Ἑλλάδος

Εφημερίς Εστία
Τί ὀφείλει τό κράτος καί ὁ ἰδιωτικός τομεύς

Δικό μας εἶναι τό Μουσεῖο, τό κλείνουμε τήν Τρίτη!

Δημήτρης Καπράνος
Εἴμαστε μιά οἰκογένεια πού διαβάζει πολύ. Ὁ πατέρας μας μοῦ εἶχε ἀποκαλύψει τό –κατά τήν ἄποψή του– τρίπτυχο προκειμένου νά φθάσεις ἐκεῖ πού ἐπιδιώκεις. «Διάβαζε, διάβαζε, διάβαζε!»