Δυσοίωνες προβλέψεις τοῦ ΙΟΒΕ γιά τήν οἰκονομία

Ἐπιδείνωσις τοῦ οἰκονομικοῦ κλίματος τόν Ὀκτώβριο – Ἐντείνεται ἡ ἀπαισιοδοξία στούς καταναλωτές

ΜΕΓΑΛΗ ἐπιδείνωση ἐνεφάνισε ὁ δείκτης οἰκονομικοῦ κλίματος στήν Ἑλλάδα τόν Ὀκτώβριο, καθώς διεμορφώθη στίς 98,3 μονάδες συγκριτικῶς πρός τίς 104,9 τόν Σεπτέμβριο. Πρόκειται γιά τήν χαμηλότερη ἐπίδοση τῶν τελευταίων 20 μηνῶν καί προκύπτει ἀπό τήν ὑποχώρηση τῆς καταναλωτικῆς ἐμπιστοσύνης καί τήν ἐπιδείνωση τῶν προσδοκιῶν κυρίως στίς Ὑπηρεσίες καί δευτερευόντως στήν Βιομηχανία. Τό ἐνεργειακό ζήτημα φαίνεται νά προκαλεῖ ἐπίσης ἀπαισιοδοξία ἐν ὄψει τῆς χειμερινῆς περιόδου, καθώς ἀθροίζεται στό συνεχιζόμενο, ὅπως ἀποδεικνύεται, πρόβλημα τοῦ ὑψηλοῦ πληθωρισμοῦ πού πλήττει πλέον σχεδόν ὅλες τίς κατηγορίες ἀγαθῶν καί ὑπηρεσιῶν. Ταυτοχρόνως, τό εὐρωπαϊκό περιβάλλον –βασικός ἐμπορικός ἑταῖρος τῆς βιομηχανίας– παραμένει ἀσταθές, ἐνῶ θά πρέπει νά συνυπολογισθεῖ καί ἡ αὔξησις τοῦ κόστους δανεισμοῦ, λόγῳ τῆς ἀνόδου τῶν ἐπιτοκίων, πού ἀρχίζει νά καταγράφεται ὡς προβληματισμός, ἔστω καί σέ ἀρχικό ἀκόμη στάδιο.

Ὁ Δείκτης Ἐπιχειρηματικῶν Προσδοκιῶν στήν Βιομηχανία ὑπεχώρησε ἐκ νέου τόν Ὀκτώβριο, στίς 95,9 μονάδες, ἀπό 98,2 μονάδες τόν Σεπτέμβριο, στήν χαμηλότερη ἐπίδοση τῶν τελευταίων 21 μηνῶν. Ἀπό τίς μεταβλητές τοῦ δείκτου, τό ἀρνητικό ἰσοζύγιο τῶν ἐκτιμήσεων γιά τίς παραγγελίες καί τήν τρέχουσα ζήτηση διετηρήθη ἀμετάβλητο, τό ὕψος τῶν ἀποθεμάτων διογκώθηκε ἔντονα, ἐνῶ τό θετικό ἰσοζύγιο προβλέψεων γιά τήν παραγωγή τούς προσεχεῖς μῆνες βελτιώθηκε. Ὁ δείκτης καταναλωτικῆς ἐμπιστοσύνης διεμορφώθη στίς -57,9 (ἀπό -51,2) μονάδες τόν Σεπτέμβριο, ἐπίπεδο πολύ χειρότερο ἐκείνου πρίν ἀπό ἕνα χρόνο (-39,8 μονάδες). Ἡ ὁλοκλήρωσις τῆς τουριστικῆς περιόδου μέ τήν ὁποία συνδέονται ἄμεσα ἤ ἔμμεσα πλῆθος ἑλληνικῶν νοικοκυριῶν καί ὁ ἀντίστοιχος τερματισμός τῶν ἐποχικῶν θέσεων ἐργασίας, ἐπηρεάζει ἀρνητικά τίς προσδοκίες γιά τήν συνέχεια, καθώς ἀναζητοῦνται πῆγες ἀπασχολήσεως. Ταυτόχρονα ὁ ἐπίμονος πληθωρισμός παρά τίς παρεμβάσεις οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως πού ὡστόσο τροφοδοτοῦν καί τόν πληθωρισμό, ἀναμένεται νά συνεχίσουν νά ἐπηρεάζουν τίς προσδοκίες τῶν πολιτῶν. Μπορεῖ ἡ τάσις νά εἶναι πανευρωπαϊκή, ὅμως οἱ Ἕλληνες καταναλωτές παραμένουν οἱ περισσότερο ἀπαισιόδοξοι καταναλωτές στήν ΕΕ, μέ σημαντική διαφορά ἀπό τούς ὑπόλοιπους. Ἀκολουθοῦν οἱ καταναλωτές σέ Οὑγγαρία καί Πορτογαλία, μέ ἐπίπεδο δείκτη -49,3 καί -38,2 μονάδες ἀντιστοίχως.

Οἱ προβλέψεις τῶν καταναλωτῶν γιά τήν οἰκονομική κατάσταση τοῦ νοικοκυριοῦ τούς προσεχεῖς 12 μῆνες ἐπιδεινώθηκαν τόν Ὀκτώβριο, μέ τόν σχετικό δείκτη νά διαμορφώνεται στίς -59,8 ἀπό -52,0 μονάδες τόν Σεπτέμβριο. Τό 74% (ἀπό 66%) τῶν νοικοκυριῶν ἀναμένει ἐλαφρά ἤ αἰσθητή ἐπιδείνωση τῆς οἰκονομικῆς του καταστάσεως, ἐνῶ τό 3% προβλέπει μικρή βελτίωση. Τό 79% (ἀπό 74%) τῶν καταναλωτῶν προέβλεψε ἐλαφρά ἤ αἰσθητή ἐπιδείνωση τῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως τῆς χώρας, ἔναντι τοῦ 12% (ἀπό 13%) τό ὁποῖο ἀναμένει σταθερότητα. Ἐπιδείνωση ἐσημειώθη καί στήν πρόθεση γιά ἀγορά ἤ κατασκευή κατοικίας ἐντός τῶν ἑπόμενων 12 μηνῶν, ὅπως καί στήν πρόθεση ἀγορᾶς αὐτοκινήτου ἐντός τῶν ἑπόμενων 12 μηνῶν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὁ Kωνσταντῖνος Καραμανλῆς τό ἵδρυσε ὁ… Γιατρομανωλάκης τό κλείνει!

Εφημερίς Εστία
Λουκέτο στό ἱστορικό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ μέ ἀπόφαση τοῦ ὑφυπουργοῦ, μέ τήν κάλυψη τῆς ὑπουργοῦ Λίνας Μενδώνη – Τό σπουδαῖο ἔργο του μέ παραρτήματα στήν Ἀλεξάνδρεια, τήν Τεργέστη, τήν Ὀδησσό, τό Βελιγράδι καί τά Τίρανα – Ἡ ἀνακαίνισις τοῦ Μουσείου Καβάφη στήν Ἀλεξάνδρεια

Ἔκθεσις-κόλαφος τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά ὑποκλοπές – διαφθορά

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΑ τίς ἐκθέσεις διαφόρων διεθνῶν ὀργανισμῶν γιά τήν κατάσταση τῆς δημοκρατίας καί τῶν δικαιωμάτων στήν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖες ὅλες ἀπαξιώθηκαν μέ δριμύτητα ἀπό τόν Πρωθυπουργό καί τήν Κυβέρνηση, ἔρχεται ἡ ἐτήσια ἔκθεσις τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ νά ἐπιφέρει καίριο πλῆγμα στό ἀφήγημα τοῦ Μεγάρου Μαξίμου γιά τήν ἐλευθερία στήν χώρα.

Ἀνάγνωση σέ κάθε συνεδρίαση τῆς Ὁλομέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Στίς 23 Μαρτίου 1821 οἱ Ἕλληνες ἐπαναστάτες κατέλαβαν, σχεδόν ἀμαχητί, τήν Καλαμάτα. Ἔπεσαν κάτι λιανοτούφεκα στά περίχωρα, ἀλλά χωρίς σπουδαιότητα.

Σάββατον, 23 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ὁ θυμός φεύγει, ἡ ἀπαξία μένει

Εφημερίς Εστία
Τά Τέμπη ἐπιτάσσουν ἀναθεώρηση τοῦ πολιτικοῦ συστήματος