ΔΙΣ: Δέν εἶναι δυνατός ὁ ἔλεγχος ἀπό τό προσωπικό τῶν Ναῶν

Τονίζει ὅμως ὅτι ὁ ἐμβολιασμός δέν ἀποτελεῖ ζήτημα ὀρθῆς πίστεως ἤ ὁμολογίας

ΜE τήν δέουσα ψυχραιμία ἀντέδρασε ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν ἀπόφαση γιά εἴσοδο τῶν πιστῶν στίς ἐκκλησίες, κατόπιν ἐλέγχου εἴτε πιστοποιητικῶν ἐμβολιασμοῦ εἴτε ἀρνητικοῦ rapid test, διευκρινίζοντας ὡστόσο ὅτι δέν ὑπάρχει δυνατότης ἐλέγχου τῶν σχετικῶν ἐγγράφων. Ὅπως ἀναφέρεται στήν ἀνακοίνωση πού ἐξεδόθη, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισε ὅτι οἱ πιστοί «ὀφείλουν νά ἔχουν τά προβλεπόμενα πιστοποιητικά, ἀλλά ἡ συμμόρφωσή τους πρός τήν Κ.Υ.Α. δέν εἶναι δυνατόν νά ἐλεγχθεῖ ἀπό τό ἐργατικό (νεωκόροι) ἤ ἐθελοντικό προσωπικό τῶν Ἱερῶν Ναῶν, καθώς αὐτό δέν ἔχει οὔτε δυνατότητες, οὔτε ἁρμοδιότητες φύλαξης, οὔτε δημόσιες (π.χ. ἀστυνομικές) ἐξουσίες». Ἐπίσης ὑπογραμμίζει ὅτι « ἡ ἐπιλογή τοῦ ἐμβολιασμοῦ δέν ἀποτελεῖ ζήτημα ὀρθῆς πίστεως ἤ ὁμολογίας, ἀλλά ἀντικείμενο τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης καί πράξη ἀτομικῆς καί κοινωνικῆς εὐθύνης». Τονίζει δέ ὅτι «κάθε δέ ἀντίθετη ἄποψη, ἀκόμα καί Κληρικῶν, δέν ἐκπροσωπεῖ τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία διοικεῖται καί ἐκφράζεται ἐπισήμως μόνο ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο».

Ἡ ΔΙΣ καταδικάζει τίς «προφάσεις εὐσεβείας» ὅπως τίς χαρακτηρίζει, καλῶντας τούς πιστούς «νά παραμένουν ἄρρηκτα ἑνωμένοι ὑπό τήν σκέπη τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας μέ ὑπακοή στήν Ἱερά Σύνοδο καί στούς Σεβασμιωτάτους Ποιμενάρχες, ἀποφεύγοντας κάθε εἴδους διάσπαση καί διχόνοια, τήν ὁποία ἐπιδιώκουν “προφάσει εὐσεβείας” πρόσωπα τά ὁποῖα ἀπεργάζονται σκοπούς ξένους πρός τήν φύση τῆς Ἐκκλησίας».

Ἡ ΔΙΣ συνεδρίασε χθές μέ τηλεδιάσκεψη, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου καί ἔλαβε ἀποφάσεις, δηλώνοντας ὅτι «συμπαρίσταται ὁλόθυμα στήν μεγάλη προσπάθεια τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως γιά τήν μή περαιτέρω ἐξάπλωση τῆς πανδημίας. Ὑπενθυμίζει δέ ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀπό τήν πρώτη στιγμή στάθηκε ἀρωγός τῆς Πολιτείας στήν προσπάθεια αὐτή μέ λόγο συναινετικό καί λόγο εὐθύνης». Καί συνεχίζει: «Ὁμοίως συμμερίζεται τήν μεγάλη προσπάθεια ἀπό μέρους τῶν ἰατρῶν καί τῶν νοσηλευτῶν μας γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας καί συμπαρίσταται τόσο πρακτικά, ὅσο καί ἠθικά προτρέποντας ὅλους νά ἐμβολιαστοῦν σύμφωνα μέ τίς ὑποδείξεις τῆς ἰατρικῆς κοινότητας, ἐλεύθερα καί ἀβίαστα». Γιά τό θέμα τῆς εἰσόδου στούς ἱερούς ναούς, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀναφέρει:

«Ἀναφορικά πρός τήν Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση 72486/19.11.2021 (Β΄ 5401), σύμφωνα μέ τήν ὁποία οἱ πιστοί, ὅταν εἰσέρχονται στούς Ἱερούς Ναούς γιά νά μετάσχουν σέ Ἱερές Ἀκολουθίες καί νά λατρεύσουν τόν Ἀληθινό Θεό, ὀφείλουν νά ἔχουν τά προβλεπόμενα πιστοποιητικά, θεωρεῖ ὅτι ἡ συμμόρφωση τῶν πιστῶν πρός τήν Κ.Υ.Α. δέν εἶναι δυνατόν νά ἐλεγχθεῖ ἀπό τό ἐργατικό (νεωκόροι) ἤ ἐθελοντικό προσωπικό τῶν Ἱερῶν Ναῶν, καθώς αὐτό δέν ἔχει οὔτε δυνατότητες, οὔτε ἁρμοδιότητες φύλαξης, οὔτε δημόσιες (π.χ. ἀστυνομικές) ἐξουσίες. Παραμένει σταθερή στό ὑπ’ ἀριθμ. 4766/2205/4.11.2021 Ἐγκύκλιο Σημείωμά Της, μέ τό ὁποῖο ἀπευθύνει καί πάλι ἔκκληση στόν ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό νά τηροῦν ἐπακριβῶς ἅπαντα τά μέτρα προστασίας γιά τήν ἀποφυγή ἐξάπλωσης τοῦ κορωνοϊοῦ καί προτρέπει πατρικῶς γιά τήν πραγματοποίηση τοῦ ὑποδεδειγμένου ἀπό τήν ἰατρική κοινότητα ἐμβολιασμοῦ, ὡς οὐσιαστικοῦ μέτρου προστασίας κατά τῆς πανδημίας, ἰδίως κατά τήν τρέχουσα συγκυρία γιά ὅσους εἶναι μεγαλύτεροι τῶν 65 ἐτῶν, καθώς καί τήν διενέργεια διαγνωστικῶν ἐλέγχων ἀπό ὅσους δέν ἔχουν ἐμβολιασθεῖ.»

Τέλος, ἡ ΔΙΣ καλεῖ τούς πιστούς «νά ἀκολουθοῦν ἀπαρεγκλίτως τίς ὁδηγίες τῶν εἰδικῶν γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ, φορῶντας ἀπαραιτήτως τήν μάσκα προστασίας καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς τους στόν Ἱερό Ναό καί τηρῶντας τίς προβλεπόμενες ἀποστάσεις.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἤθελαν καί νά τόν …παρασημοφορήσουν

Εφημερίς Εστία
Ἀσύλληπτη ἐπιπολαιότης τῆς Ἡρώδου Ἀττικοῦ – Ἡ χειρότερη σέ δημοτικότητα – Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ἀπό καταβολῆς τοῦ θεσμοῦ (41%), εἶχε περιλάβει στήν λίστα τῶν τιμητικῶν διακρίσεων, μαζί μέ τόν ὑβριστή τοῦ Λιμενικοῦ, καί τόν πατέρα Ἀντώνιο!

Ὕφεσις 2% στήν Εὐρωζώνη ἄν συνεχισθεῖ ὁ πόλεμος

Εφημερίς Εστία
ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ἐπίπεδα τοῦ 2009…

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Πολῖτες ἀπειλοῦν νά πυρπολήσουν τούς διαχειριστές τῶν κόκκινων δανείων!

Εφημερίς Εστία
Ὀργή καί ἀγανάκτησις γιά τίς αὐξήσεις 25% στίς μηνιαῖες δόσεις συμβάσεων τῆς τελευταίας πενταετίας – Ἀνησυχία στούς λεγόμενους “servicers” – Ζητοῦν προστασία ἀπό τήν Κυβέρνηση

Ὁ ἐπιδοματικός καπιταλισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΑΚΟΥΓΑ χθές τό πρωί, στήν ἐκπομπή τοῦ Παύλου Τσίμα, στόν «Σκάι», τόν πρώην ὑπουργό Οἰκονομικῶν Νῖκο Χριστοδουλάκη μέ τόν ὁποῖο μᾶς δένουν σχέσεις ἀμοιβαίας ἐκτίμησης, νά ἀναλύει τά βασικά προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.