Διπλωματικός πυρετός ΗΠΑ – Ρωσσίας γιά τήν Οὐκρανία

Σέ συνέντευξη πού εἶχε παραχωρήσει παλιότερα…

… στό ἔγκυρο περιοδικό The Atlantic, ὁ Χένρυ Κίσσινγκερ, εἶχε τονίσει πώς «οἱ συγκρούσεις μπορεῖ νά ξεσπάσουν γιά δύο λόγους. Ὁ ἕνας εἶναι ἡ βαθμιαία αὔξησις τῆς ἐντάσεως. Ὁ ἄλλος, προκύπτει ἀπό τό γεγονός ὅτι τά σύγχρονα κράτη εἶναι συνηθισμένα στόν κανόνα πώς μιά λύσις θά βρεθεῖ στό τέλος.» Στήν περίπτωση τοῦ πολέμου πού μαίνεται στήν Οὐκρανία, τό στοιχεῖο τῆς ἐντάσεως ἀπετυπώθη τό διάστημα πού προηγήθηκε τῆς ἐνάρξεως τῆς ρωσσικῆς εἰσβολῆς. Καί ὅταν τό θερμόμετρο ἀπετύπωσε τό «σημεῖο βρασμοῦ», τότε τά γεγονότα «ἔτρεξαν» μέ τόν πιό καταστροφικό τρόπο. Αὐτό πού μένει νά ἀπαντηθεῖ τώρα εἶναι τό ἐάν οἱ ἐμπλεκόμενες πλευρές σέ μιά τόσο σύνθετη –ὡς πρός τίς συνέπειές της– σύγκρουση, εὐελπισθοῦν στήν τήρηση τοῦ κανόνα πού θέλει τούς ἀντιμαχομένους νά κάθονται στό ἴδιο τραπέζι, μέ σκοπό νά ἀναζητήσουν τόν δρόμο πρός τήν εἰρήνευση.

Ὡς ἐκ τούτου, ὁ «συναγερμός» πού σήμανε χθές στά διεθνῆ κέντρα ἀποφάσεων, ὅπως καί στά δημοσιογραφικά γραφεῖα, ἡ εἴδησις, πώς Ρῶσσοι καί Ἀμερικανοί ἀξιωματοῦχοι διεξάγουν συνομιλίες ἦταν ἄν μή τί ἄλλο λογικός. Τήν εἴδηση μετέδιδε χθές πρώτη ἡ ρωσσική ἐφημερίς Kommersant. Ἐν τούτοις, Τοῦρκος ἀξιωματοῦχος ἠρνήθη νά σχολιάσει τήν πληροφορία, ἐνῶ καί τό Κρεμλῖνο ἀνεκοίνωσε ἀπό τήν δική του πλευρά, ὅτι δέν μπορεῖ οὔτε νά ἐπιβεβαιώσει, ἀλλά οὔτε καί νά διαψεύσει τό δημοσίευμα. Ἡ Kommersant μέσα ἀπό τό ρεπορτάζ της δέν ὑπεισῆλθε σέ ἄλλες λεπτομέρειες, ὅπως γιά τόν σκοπό τῶν συνομιλιῶν, ἀλλά σημείωνε πώς ἡ συνάντησις δέν ἀνεκοινώθη δημοσίως ἐκ τῶν προτέρων. Ἐπίσης, πάντα κατά τήν ρωσσική ἐφημερίδα, ὑπεγραμμίζετο ὅτι ὁ Σεργκέι Ναρίσκιν, ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς ὑπηρεσίας ἐξωτερικῶν πληροφοριῶν SVR τῆς Ρωσσίας, ἐφέρετο πώς ἦταν μέλος τῆς ἀντιπροσωπίας πού ἔστειλε ἡ Μόσχα στήν Ἄγκυρα.

Πιό ἀποκαλυπτική ἦταν πάντως ἡ ἀμερικανική πλευρά. Ἀξιωματοῦχος τοῦ Λευκοῦ Οἴκου δήλωνε τήν Δευτέρα πώς στήν τουρκική πρωτεύουσα εὑρίσκεται ὁ διευθυντής τῆς CIA Οὐίλλιαμ Μπέρνς, γιά νά ἔχει συνομιλίες μέ τόν Ρῶσσο ὁμόλογό του. Στόχος μάλιστα τῶν Ἀμερικανῶν ἦταν διά τοῦ Μπέρνς νά μεταφέρουν μήνυμα τῆς Οὐάσιγκτων σχετικά μέ τίς συνέπειες τῆς χρήσεως πυρηνικῶν ὅπλων ἀπό τήν Ρωσσία στήν Οὐκρανία. Ὁ ἀξιωματοῦχος τῆς ἀμερικανικῆς κυβερνήσεως πάντως, πού ἔδωσε τό περίγραμμα τῆς «ἀποστολῆς» τοῦ ἐπί κεφαλῆς τῆς CIA, στήν Τουρκία, ἐξήγησε ταυτόχρονα πώς ὁ Μπέρνς, πρώην πρεσβευτής τῶν ΗΠΑ στήν Ρωσσία, δέν θά διεξάγει κανενός εἴδους ἄλλες διαπραγματεύσεις μέ τόν Ναρίσκιν. Δηλαδή διαπραγματεύσεις, πού ἀφοροῦσαν –ἐνδεχομένως– σέ ὁποιουδήποτε εἴδους διευθέτηση τοῦ μαινόμενου πολέμου.

Δήλωση μέ νόημα πάντως ἔκανε χθές ὁ Γένς Στόλτενμπεργκ, πού τόνισε πώς εἶναι στό χέρι τῆς Οὐκρανίας νά ἀποφασίσει ποιοί ὅροι εἶναι ἀποδεκτοί στίς συνομιλίες μέ στόχο τόν τερματισμό τοῦ πολέμου πού διεξάγει ἐναντίον της ἡ Ρωσσία. «Ἡ Οὐκρανία θά πρέπει νά ἀποφασίσει ποιοί ὅροι εἶναι ἀποδεκτοί. Ἐμεῖς θά τούς στηρίξουμε» ἀνέφερε χαρακτηριστικά ὁ γ.γ. τῆς νατοϊκῆς Συμμαχίας στήν διάρκεια συνεντεύξεως Τύπου μέ μέλη τῆς ὁλλανδικῆς κυβερνήσεως στήν Χάγη.

Ειδήσεις / Άρθρα

Νηστεία στά Πάθη Τόπο στήν Ὀργή

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΑΡΘΡΟ τοῦ ἀρχιδιακόνου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πατέρα Ἰωάννη Μπούτση στήν «Ἑστία», μέ τό ὁποῖο ἄσκησε κριτική στήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας γιά τήν ἀντιθεσμική στάση της στό ζήτημα τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, προκάλεσε μεγάλη αἴσθηση καί ἀνάγκασε τόν Ἀρχιεπίσκοπο νά λάβει μερικές ἐσωτερικές ἀποφάσεις γιά νά κρατήσει τίς ἰσορροπίες καί νά διαχειριστεῖ τήν σοβοῦσα θεσμική κρίση μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.

Διαγραφές φοιτητῶν γιά τίς καταλήψεις ζητεῖ ὁ Πρωθυπουργός

Εφημερίς Εστία
ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ φοιτητῶν ἀπό τά μητρῶα τῶν πανεπιστημίων ὅταν συμμετέχουν σέ καταλήψεις ζήτησε ὁ Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλῶντας στό συνέδριο τῆς «Καθημερινῆς» «Μεταπολίτευση: 50 χρόνια μετά» τόνισε μέ ἔμφαση ὅτι ἔχει φθάσει ἡ ὥρα νά ἀλλάξει ὁ πειθαρχικός κανονισμός τῶν ΑΕΙ, ὁ ὁποῖος πρέπει νά προβλέπει τήν διαγραφή ἐκείνων πού ἐμποδίζουν τήν ὁμαλή λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος.

Ὑπανάπτυκτη σιδηροδρομικῶς χώρα τῆς Εὐρώπης

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά ὑπεισέλθουμε στά θέματα τά ὁποῖα ἅπτοναι τῶν ἐρευνῶν τίς ὁποῖες καθοδηγεῖ ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη.

Σάββατον, 29 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ

Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Εφημερίς Εστία
Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση