ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022

Διπλωματικός μαραθώνιος γιά τήν Ἀμμόχωστο

Διεθνής κατακραυγή γιά τήν νέα πρόκληση τῶν Τούρκων

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ἀντιδράσεις ἔχουν προκαλέσει οἱ ἐξαγγελίες τῆς τουρκικῆς πλευρᾶς γιά ἄνοιγμα τοῦ παραλιακοῦ μετώπου τῆς Ἀμμοχώστου, τό ὁποῖο παραμένει κλειστό ἀπό τό 1974. Ἡ ἐνέργεια αὐτή συνιστᾶ ὑπονόμευση στίς ὅποιες προσπάθειες διαλόγου μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας, παραβίαση τῶν ἀρχῶν τῆς καταπαύσεως τοῦ πυρός μετά τήν τουρκική εἰσβολή ἀλλά καί de facto καταπάτηση τῶν ἑλληνικῶν περιουσιῶν στήν παραλία τῶν Βαρωσίων, οἱ ὁποῖες παρέμεναν σάν «πόλις φάντασμα» τά τελευταῖα 46 χρόνια.

Καί ἐνῶ οἱ μπουλντόζες τοῦ Ἀττίλα ἔχουν εἰσβάλει ἀπό τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης στήν Ἀμμόχωστο καί προετοιμάζουν ἕνα μέρος τῆς παραλίας πού θά ἀνοίξει ἐντός τῆς ἡμέρας, Ἀθήνα καί Λευκωσία συντονίζουν τίς κινήσεις τους καί τό θέμα συζητεῖται στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί στόν ΟΗΕ. Ὁ Πρόεδρος τῆς Κύπρου Νῖκος Ἀναστασιάδης θά θέσει τό ζήτημα στό ἑπόμενο Εὐρωπαϊκό Συμβούλιο, ἐνῶ αὔριο ἡ ρωσσική προεδρία τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ θά βάλει σέ συζήτηση, σέ ἀνεπίσημες κλειστές διαβουλεύσεις, τήν καταγγελία τῆς Λευκωσίας γιά τά Βαρώσια προκειμένου νά ἐξετασθεῖ βάσει τοῦ ἄρθρου 35. Στίς ἐπαφές της καί μέ τά μόνιμα καί ἄλλα μέλη, ὅπως καί τήν Γραμματεία, ἡ Κύπρος ζητεῖ νά σταλεῖ ξεκάθαρο μήνυμα γιά ἀνάκληση τῆς ἀποφάσεως ἀπό τούς Τούρκους.

Ὅπως ἀνεκοίνωσε τό ρωσσικό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, ἡ κίνησις αὐτή τῆς Τουρκίας θά περιπλέξει περαιτέρω τήν διαδικασία πολιτικῆς ἐπιλύσεως τοῦ Κυπριακοῦ: «Θεωροῦμε ἀπαράδεκτες τίς ἀποφάσεις γιά τό ἄνοιγμα τῆς περιοχῆς τῶν Βαρωσίων. Μονομερεῖς ἐνέργειες, πού παραβιάζουν τά ψηφίσματα 414 (1977), 482 (1980), 550 (1984), 789 (1992) καί 2483 (2019) πού ἔχει υἱοθετήσει τό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ, δημιουργοῦν πρόσθετες περιπλοκές στήν ἐπανέναρξη τῶν διαπραγματεύσεων γιά τά ζητήματα τῆς Κύπρου» ἀνέφερε ἡ σχετική ἀνακοίνωσις, προσθέτοντας ὅτι ἡ Ρωσσία, ὡς μόνιμο μέλος τοῦ ΣΑ τοῦ ΟΗΕ, παραμένει προσηλωμένη στά προαναφερθέντα ψηφίσματα καί ἕτοιμη νά διευκολύνει τήν ἐφαρμογή τους.

Οἱ τουρκικές κατοχικές ἀρχές πάντως συνεχίζουν τίς ἐργασίες ὅπως προανήγγειλαν ὁ Ἐρντογάν καί ὁ κατοχικός ἡγέτης Ἐρσίν Τατάρ.

Τηλεφωνική ἐπικοινωνία εἶχαν ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καί ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νῖκος Ἀναστασιάδης καί συζήτησαν τρόπους συντονισμοῦ γιά ἀντιμετώπιση τῆς νέας προκλητικῆς συμπεριφορᾶς τῆς Τουρκίας. «Κατά τή διάρκεια τῆς τηλεφωνικῆς τους ἐπικοινωνίας, πέραν τῆς ἔκφρασης στήριξης ἀπό μέρους τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ, οἱ δύο ἡγέτες συζήτησαν τρόπους συντονισμοῦ γιά ἀντιμετώπιση τῆς νέας προκλητικῆς συμπεριφορᾶς τῆς Τουρκίας» σημειώνει, σέ δήλωσή του, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Κυπρίου Προέδρου. Σέ ἐνημέρωση τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ σημειώνεται ὅτι κατά τήν ἐπικοινωνία συζητήθηκαν οἱ νέες προκλητικές ἐνέργειες τῆς Τουρκίας πού ἀφοροῦν τήν ἐπέκταση τῆς ἀδείας εἰσόδου στό παραλιακό μέτωπο τῶν Βαρωσίων κατά παράβαση τῶν σχετικῶν ἀποφάσεων τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν. «Ὁ Πρωθυπουργός ἐξέφρασε τήν στήριξή του στήν Κυπριακή Δημοκρατία καί στίς σχετικές ἐνέργειες πού προτίθεται νά ἀναλάβει» σημειώνεται. Τήν ἴδια στιγμή ἡ ΕΕ ἀναμένεται νά ἐκδώσει καί νέα ἀνακοίνωση ζητώντας ἀπό τήν Τουρκία νά σταματήσει τό ἄνοιγμα τμήματος τῆς περίκλειστης περιοχῆς. Αὐτό ἐδήλωσε Ὕπατος Ἐκπρόσωπος τῆς ΕΕ γιά τήν ἐξωτερική πολιτική Ζοζέπ Μπορρέλλ, ὁ ὁποῖος ἀπευθυνόμενος στήν ὁλομέλεια τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου στίς Βρυξέλλες, ἀνέφερε τά ἑξῆς: «Σίγουρα αὐτό τό ζήτημα τῆς Ἀμμοχώστου ἐλήφθη ὑπ’ ὄψιν καί στό Εὐρωπαϊκό Συμβούλιο. Τό ἄνοιγμα αὐτῆς τῆς περιοχῆς, ἡ ὁποία εἶναι κλειστή περιοχή σύμφωνα μέ τίς συμφωνίες καταπαύσεως τοῦ πυρός ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ ΟΗΕ, ἀποτελεῖ σοβαρή παραβίαση αὐτῆς τῆς συμφωνίας. Ἐξεδώσαμεν μιά δήλωση καί ἡ ΕΕ θά ἐκδώσει μία ἀκόμα πού θά ζητεῖ ἀπό τήν Τουρκία νά σταματήσει αὐτήν τήν δραστηριότητα».

Ειδήσεις / Άρθρα

Η Φιλαρμονική μας πάει Κολλέγιο!

Εφημερίς Εστία
Κάθε Χριστούγεννα το Κολλέγιο Αθηνών τιμά την παράδοση προσφοράς και εθελοντισμού στο κραταιό σχολείο του Ψυχικού και υποδέχεται μέσα στους καταπράσινους χώρους του πλήθος επισκεπτών.

Σαμαρᾶς: Ἐκτροπή οἱ ὑποκλοπές – Δέν εἶναι δικαιολογία τό ἀπόρρητο

Εφημερίς Εστία
Νά δοθοῦν ἐξηγήσεις, ζήτησε ἀπό τόν Πρωθυπουργό, γιά τίς παράνομες ἐπισυνδέσεις χρησιμοποιῶντας παρόμοια ὁρολογία μέ τόν Κώστα Καραμανλῆ – Αἰχμές γιά ὑδρογονάνθρακες, Σκόπια, Ἀλβανία, μεταναστευτικό, ΛΟΑΤΚΙ, ἐπιδόματα, παιδεία, καί ψευδομάρτυρες Novartis

Δέν ἐγγυᾶσαι τήν ἀσφάλεια τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί ὀνειρεύεσαι Εὐρωπαϊκή Ἕνωση κ. (Δ)Ράμα;

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΙΝ ΑΠΟ μία βδομάδα εἶχα τήν τύχη νά παρακολουθήσω τό ἐκπληκτικό ρεσιτάλ βιολιοῦ καί…

Οἱ Ρομά ἐκήρυξαν τόν πόλεμο στήν ΕΛ.ΑΣ.

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ θύματα μεταξύ τῶν ἀστυνομικῶν ἐπιδιώκουν οἱ Ρομά…

Τῶν ἐν θαλάσσῃ μακράν, τήν ἕκτη Δεκεμβρίου

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε πού ξημερώνει τοῦ Ἁγίου Νικολάου –σάν προχθές…