Διπλές ἐκλογές «βλέπει» ἡ Moody’s τό 2023

Tά μεγαλύτερα κέρδη ἔχει σημειώσει τό ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ συμφώνως πρός τίς δημοσκοπήσεις

ΔΥΟ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ διαδικασίες, λόγῳ τοῦ συστήματος τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς γιά τό 2023 ἀναμένει ὁ οἶκος Moody’s, σέ ἔκθεσή του γιά τήν Ἑλλάδα, ἐπισημαίνοντας ὅτι μπορεῖ νά χρειαστοῦν ἀρκετές ἑβδομάδες ἤ καί περισσότερος χρόνος γιά νά σχηματιστεῖ κυβέρνησις συνασπισμοῦ. Ὡστόσο ὁ οἶκος βλέπει χαμηλό κίνδυνο ἀνατροπῆς τῶν μεταρρυθμίσεων ἤ οὐσιαστικῆς ἀλλαγῆς στίς δημοσιονομικές καί οἰκονομικές πολιτικές ἐνῶ ὑπογραμμίζει ὅτι τό ἐσωτερικό πολιτικό περιβάλλον στήν Ἑλλάδα εἶναι σχετικά σταθερό ἀπό τίς γενικές ἐκλογές τοῦ Ἰουλίου 2019, οἱ ὁποῖες ἔδωσαν στήν χώρα τήν πρώτη μονοκομματική κοινοβουλευτική πλειοψηφία ἀπό τό 2009.

Ταυτοχρόνως, ὁ οἶκος σημειώνει ὅτι βάσει τῶν πρόσφατων δημοσκοπήσεων ἡ ὑποστήριξις γιά τήν Νέα Δημοκρατία μειώνεται σταθερά ἀπό ἕνα μέγιστο ποσοστό περίπου 48% στά μέσα τοῦ 2020 σέ περίπου 36% σήμερα.

Ὁ οἶκος ἀναφέρει ὅτι τά μεγαλύτερα κέρδη ἔχει σημειώσει τό ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ, ἡ ὑποστήριξις γιά τό ὁποῖο ἔχει αὐξηθεῖ ἀπό λιγώτερο ἀπό 10% μέχρι τά τέλη τοῦ 2021 σέ σχεδόν 13% σήμερα. Τό κόμμα τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, ὁ ΣΥΡΙΖΑ, κυμαίνεται γύρω στό 27% γιά τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ χρόνου ἀπό τίς ἐκλογές τοῦ 2019.

Σημειώνει ὅτι ἡ οἰκονομία ἔχει ἀνακάμψει ἐντόνως ἀπό τήν πανδημία καί ἀνακάμπτει μέ ταχύτερο ρυθμό συγκριτικῶς πρός τόν μέσον ὅρον τῆς ΕΕ. Ὅμως, ἡ ἀνάπτυξις θά ἐπιβραδυνθεῖ ἀπότομα στό 1,8% τό 2023, καθώς οἱ ὑψηλές τιμές ἐνέργειας τροφοδοτοῦνται ἀπό εὐρύτερες πιέσεις τιμῶν καί ἀποδυναμώνουν τήν ἀγοραστική δύναμη τῶν νοικοκυριῶν καί τά αὐξανόμενα ἐπιτόκια θά ἐπιβαρύνουν τίς ἐπενδύσεις. Τό χρέος τῆς Ἑλλάδος ἔχει μειωθεῖ στό 193,3% τοῦ ΑΕΠ στό τέλος τοῦ 2021 ἀπό 206,3% τό 2020 καί προβλέπεται ὅτι ἡ αὔξησις τοῦ ὀνομαστικοῦ ΑΕΠ καί ἡ ἐπιστροφή σέ πρωτογενῆ πλεονάσματα ἀπό τό 2023 θά στηρίξουν περαιτέρω μείωση στό 154% ἕως τό 2026. Ὡστόσο, ἡ Ἑλλάς θά ἐξακολουθεῖ νά ἔχει ἕνα ἀπό τά ὑψηλότερα βάρη χρέους παγκοσμίως.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!