ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Διπλές ἐκλογές «βλέπει» ἡ Moody’s τό 2023

Tά μεγαλύτερα κέρδη ἔχει σημειώσει τό ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ συμφώνως πρός τίς δημοσκοπήσεις

ΔΥΟ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ διαδικασίες, λόγῳ τοῦ συστήματος τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς γιά τό 2023 ἀναμένει ὁ οἶκος Moody’s, σέ ἔκθεσή του γιά τήν Ἑλλάδα, ἐπισημαίνοντας ὅτι μπορεῖ νά χρειαστοῦν ἀρκετές ἑβδομάδες ἤ καί περισσότερος χρόνος γιά νά σχηματιστεῖ κυβέρνησις συνασπισμοῦ. Ὡστόσο ὁ οἶκος βλέπει χαμηλό κίνδυνο ἀνατροπῆς τῶν μεταρρυθμίσεων ἤ οὐσιαστικῆς ἀλλαγῆς στίς δημοσιονομικές καί οἰκονομικές πολιτικές ἐνῶ ὑπογραμμίζει ὅτι τό ἐσωτερικό πολιτικό περιβάλλον στήν Ἑλλάδα εἶναι σχετικά σταθερό ἀπό τίς γενικές ἐκλογές τοῦ Ἰουλίου 2019, οἱ ὁποῖες ἔδωσαν στήν χώρα τήν πρώτη μονοκομματική κοινοβουλευτική πλειοψηφία ἀπό τό 2009.

Ταυτοχρόνως, ὁ οἶκος σημειώνει ὅτι βάσει τῶν πρόσφατων δημοσκοπήσεων ἡ ὑποστήριξις γιά τήν Νέα Δημοκρατία μειώνεται σταθερά ἀπό ἕνα μέγιστο ποσοστό περίπου 48% στά μέσα τοῦ 2020 σέ περίπου 36% σήμερα.

Ὁ οἶκος ἀναφέρει ὅτι τά μεγαλύτερα κέρδη ἔχει σημειώσει τό ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ, ἡ ὑποστήριξις γιά τό ὁποῖο ἔχει αὐξηθεῖ ἀπό λιγώτερο ἀπό 10% μέχρι τά τέλη τοῦ 2021 σέ σχεδόν 13% σήμερα. Τό κόμμα τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, ὁ ΣΥΡΙΖΑ, κυμαίνεται γύρω στό 27% γιά τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ χρόνου ἀπό τίς ἐκλογές τοῦ 2019.

Σημειώνει ὅτι ἡ οἰκονομία ἔχει ἀνακάμψει ἐντόνως ἀπό τήν πανδημία καί ἀνακάμπτει μέ ταχύτερο ρυθμό συγκριτικῶς πρός τόν μέσον ὅρον τῆς ΕΕ. Ὅμως, ἡ ἀνάπτυξις θά ἐπιβραδυνθεῖ ἀπότομα στό 1,8% τό 2023, καθώς οἱ ὑψηλές τιμές ἐνέργειας τροφοδοτοῦνται ἀπό εὐρύτερες πιέσεις τιμῶν καί ἀποδυναμώνουν τήν ἀγοραστική δύναμη τῶν νοικοκυριῶν καί τά αὐξανόμενα ἐπιτόκια θά ἐπιβαρύνουν τίς ἐπενδύσεις. Τό χρέος τῆς Ἑλλάδος ἔχει μειωθεῖ στό 193,3% τοῦ ΑΕΠ στό τέλος τοῦ 2021 ἀπό 206,3% τό 2020 καί προβλέπεται ὅτι ἡ αὔξησις τοῦ ὀνομαστικοῦ ΑΕΠ καί ἡ ἐπιστροφή σέ πρωτογενῆ πλεονάσματα ἀπό τό 2023 θά στηρίξουν περαιτέρω μείωση στό 154% ἕως τό 2026. Ὡστόσο, ἡ Ἑλλάς θά ἐξακολουθεῖ νά ἔχει ἕνα ἀπό τά ὑψηλότερα βάρη χρέους παγκοσμίως.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;