Δίπλα στον ιδιώτη και τον επιχειρηματία η Παγκρήτια Τράπεζα

Αναστολές δόσεων και ποιους αφορούν- Αναμένεται εκπόνηση προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

Την με κάθε τρόπο στήριξη των πελατών της προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού  τη μετά covid-19  εποχή, θα πραγματοποιήσει η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα:

Α. Υιοθετώντας κατ’ αρχήν στην ολότητά τους τα μέτρα διευκόλυνσης ιδιωτών και επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία και τα οποία αφορούν αναστολή πληρωμής των δόσεων ενήμερων δανείων.

Β.  Υλοποιώντας στη συνέχεια ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης των εταιρικών πελατών της με ίδιους πόρους, αλλά και με χρήση κρατικών εγγυήσεων και κοινοτικών πόρων.

Έχοντας χρηματοδοτήσει  την επιχειρηματικότητα μιας περιοχής που επλήγη από την  ασύμμετρη απειλή της πανδημίας, – η δραστηριότητα της Κρήτης σχετίζεται κατ’ εξοχήν με τον τουρισμό –  η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα διαμορφώνει ομπρέλα προστασίας στους πελάτες της που έχουν σημαντικά πληγεί από την τρέχουσα δύσκολη πραγματικότητα.

Ποιους αφορούν τα μέτρα

Α. Όλα τα νομικά πρόσωπα – μεγάλες, μεσαίες και μικρομεσαίες- επιχειρήσεις που:

– ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ όπως αυτοί περιγράφονται στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και στις Υπουργικές Αποφάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης,

–  η δραστηριότητα τους αποδεδειγμένα έχει πληγεί από την υγειονομική κρίση,

Β. Όλα τα φυσικά πρόσωπα – ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις – που είναι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ.

Η Τράπεζα θα προχωρήσει,  εφόσον  οι πελάτες της αιτηθούν σχετικά,  σε αναστολή των χρεολυσίων των ενήμερων δανείων τους ή, εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, του συνόλου των δόσεων  των ενήμερων δανείων τους για χρονικό διάστημα τριών μηνών.

Νομικά Πρόσωπα

Οι επιχειρηματικοί πελάτες που ήταν ενήμεροι κατά την  31.12.19, με ηλεκτρονική αίτησή τους προς τα Επιχειρηματικά Κέντρα της Τράπεζας δύνανται να υπαχθούν σε πρόγραμμα αναστολής καταβολής μέρους ή του συνόλου των δόσεων κεφαλαίου, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τους 9 μήνες μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Οι ανεσταλμένες δόσεις των επιχειρηματικών δανείων είτε θα επιμερισθούν  ισόποσα προσαυξάνοντας τις υπολειπόμενες δόσεις του δανείου, είτε θα καταβληθούν στη λήξη του δανείου στο σύνολό τους, ή θα γίνει επιμήκυνση του δανείου για αντίστοιχο χρονικό διάστημα, δηλαδή για  μέχρι 9 μήνες.

Η αίτηση θα διαβιβασθεί με HλεκτρονικόTαχυδρομείο (e-mail) στον αρμόδιο Account Οfficer του Επιχειρηματικού Κέντρου που διαχειρίζεται την πιστοδοτική σχέση του πελάτη.

Φυσικά Πρόσωπα

Ιδιώτες πελάτες της Τράπεζας, ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους διατηρούν ενήμερα στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια,  δύνανται να  υποβάλουν αίτημα στα καταστήματα της Τράπεζας για τρίμηνη αναστολή των δόσεών τους (κεφάλαιο+τόκοι).

Το ποσό που αντιστοιχεί στην αναστολή, θα επιμεριστεί ισόποσα στις υπολειπόμενες προς πληρωμή δόσεις του δανείου χωρίς να μεταβάλλεται η διάρκειά του, το επιτόκιο ή οι λοιποί συμβατικοί όροι.

Η παραπάνω  διαδικασία θα υλοποιηθεί χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα αλλά με αίτηση των ενδιαφερομένων που θα διαβιβασθεί είτε μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail) στο κατάστημα συνεργασίας του πελάτη,  είτε με τη χρήση της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Pancreta Online.

Προγράμματα

Η Τράπεζα σχεδιάζει διευρυμένα προγράμματα επιχειρηματικών δράσεων με βάση τους δικούς της πόρους και παράλληλα θα μετέχει ενεργά σε κοινοτικά προγράμματα και προγράμματα εγγυήσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης προκειμένου να στηρίξει τους πελάτες της στη δύσκολη φάση αντιμετώπισης των συνεπειών του Covid-19.

Ειδήσεις / Άρθρα

Μήν τήν φοβᾶσαι τήν Ἑλλάδα ὅσο ἔχει ρίζες!

Εφημερίς Εστία
Ὁ χορός τοῦ 89χρονου παπποῦ ἀπό τήν Σχοινούσα μέ τήν νεαρή ἐγγονή του – Στήν περιφέρεια παραδίδεται ἡ σκυτάλη ἀπό γενιά σέ γενιά

Τό μέλλον δέν ἐργάζεται γιά ἐμᾶς!

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕ ΤΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ μπορεῖ νά ἀποτιμήσει κανείς τίς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου Κορυφῆς τοῦ ΝΑΤΟ γιά τά ἑλληνοτουρκικά

Προειδοποιήσεις Στουρνάρα γιά ἀνάπτυξη-πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
Μεγαλώνουν οἱ κίνδυνοι γιά τήν οἰκονομία, στά ὕψη ἡ ἀβεβαιότης

Ὄνειρο ἀπατηλό πλέον τό ταξίδι στά νησιά

Δημήτρης Καπράνος
Μέ τήν αὔξηση στά ναυτιλιακά καύσιμα νά ἔχει φθάσει στό 168% καί μέ τό μέλλον ἄδηλον…

Σάββατον, 30 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ