Δημοτικοί σύμβουλοι ἀφήρεσαν τό «Βόρεια» ἀπό τό Μακεδονία!

Ἐπιβεβαίωσις τοῦ πρωτοσέλιδου τῆς «Ἑστίας»

ΕΙΝΑΙ πλέον γεγονός ὅτι στά Σκόπια ἔχουν ἀρχίσει οἱ ἀντίπαλες πολιτικές δυνάμεις τοῦ παραιτηθέντος Ζόραν Ζάεφ, νά γυρίζουν σελίδα καί νά ἐπιστρέφουν στήν ὀνομασία πού οὐδέποτε ξέχασαν, τήν «Μακεδονία». Ἡ κάθοδος ὑποψηφίων δημάρχων τοῦ σκοπιανοῦ κόμματος «Ἀριστερά» στίς ἐκλογές τῆς περασμένης Κυριακῆς μέ τήν σημαία τῆς «Μακεδονίας» δικαιώνουν τό χθεσινό δημοσίευμα τῆς «Ἑστίας» πού ἀπεκάλυψε ὅτι ἀκόμη καί στό ΝΑΤΟ ἡ σύνθετος ὀνομασία τῆς γειτονικῆς χώρας εἶναι ἄγνωστες λέξεις. Στούς δήμους Στίπ καί Ἀεροντρόμ οἱ ἐκλεγέντες δημοτικοί σύμβουλοι ὑπέγραψαν πανηγυρικές δηλώσεις πού ἀναγράφουν τό ὄνομα τῆς χώρας ὡς «Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας». Οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ κόμματος «Ἀριστερά» ἀνεκοίνωσαν ὅτι θά δώσουν ἀγῶνα, ὥστε νά χρησιμοποιηθεῖ ἡ πρότερη ὀνομασία γιατί ἡ ἀλλαγή τοῦ ὀνόματος τῆς χώρας ἦταν ἀντισυνταγματική καί προῆλθε ἀπό ἕνα ἀποτυχημένο δημοψήφισμα. Ὁ ὑπουργός Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως Γκόραν Μιλέφσκι ἐπιβεβαίωσε ὅτι ὁ ἰσχύων νόμος πού ἐπικαλοῦνται οἱ δημοτικοί σύμβουλοι ἀναφέρεται στήν «Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας». Ὁ νέος νόμος μέ τήν σύνθετη ὀνομασία, ἄν καί ἔχει περάσει ἀρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, δέν ἔχει ἐπικυρωθεῖ, ἀφοῦ δέν ἔχει ἐξασφαλισθεῖ ἡ ἀπαραίτητη πλειοψηφία στήν Βουλή. Ἡ παραίτησις τοῦ Ζάεφ ἀπό τήν πρωθυπουργία ἔχει ἀνοίξει πλέον τόν «ἀσκό τοῦ Αἰόλου» καί ἐθνικιστικά κινήματα ἔχουν εἰσέλθει δυναμικῶς στό προσκήνιον.

Οἱ πολιτικές ἐξελίξεις στά Σκόπια ὅπως καί ἡ συνεχῶς μεταβαλλόμενη πολιτική τῆς Ἀλβανίας ἔχουν θέσει σέ συναγερμό τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, τό ὁποῖο τά τελευταῖα 24ωρα ἀπευθύνει ξεκάθαρα μηνύματα στίς ἡγεσίες κυρίως τῶν δύο χωρῶν. Οἱ κ. Δένδιας καί Βαρβιτσιώτης μετά καί τήν ἐκ νέου χρήση τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» ἀπό Σκοπιανούς παράγοντες, τούς προειδοποιοῦν ὅτι ἐάν ἐπιστρέψουν σέ μιά νέα ἐθνική ρητορική τότε ἡ Ἀθήνα θά ἐπανακαθορίσει τήν θέση της σχετικῶς μέ τήν ἐνταξιακή πορεία τούς. Οἱ δύο ὑπουργοί συνηντήθησαν χθές μέ τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν τῆς Σλοβενίας Ἄνζε Λόγκαρ, καί συζήτησαν ἐκτενῶς τίς προτεραιότητες τῆς σλοβενικῆς Προεδρίας στήν ΕΕ. «Μία ἀπό τίς ἀπαρέγκλιτες προϋποθέσεις πού ἔχουν τεθεῖ στό διαπραγματευτικό πλαίσιο εἶναι ἡ πιστή καί ὀρθή ἐφαρμογή ὅλων τῶν προβλέψεων τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν» καί «εἶναι ἀπαραίτητο αὐτό τό μήνυμα νά φύγει σήμερα ἀπό ὅλους μας πρός τούς γείτονές μας οἱ ὁποῖοι βρίσκονται σέ μία πολιτική περιδίνηση» δήλωσε χαρακτηριστικά ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Βαρβιτσιώτης. Ἀντίστοιχο μήνυμα, πού δέν ἀφορᾶ ἀποκλειστικά τά Σκόπια ἀλλά καί τήν Ἀλβανία, ἡ ὁποία «κτυπᾶ» τήν πόρτα τῶν Βρυξελλῶν, ἔστειλε ὁ κ. Δένδιας, λέγοντας χαρακτηριστικά ὅτι ὅλες οἱ χῶρες τῶν Βαλκανίων πού ἐλπίζουν νά ἐνταχθοῦν στήν ΕΕ ἤ θέλουν νά ἔχουν καλές σχέσεις μέ τήν ΕΕ, θά πρέπει νά σέβονται τούς θεμελιώδεις κανόνες τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου καί τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κεκτημένου. Κατά τήν ὡριαία συνάντησή του μέ τόν Λόγκαρ, ὁ κ. Δένδιας ὑπενθύμισε ὅτι αὐτό ἀποτελεῖ πάγιο στόχο τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ἀπό τό 2003, «ὅταν υἱοθετήσαμε τήν Ἀτζέντα τῆς Θεσσαλονίκης.» Προειδοποίησε ὅτι ἡ εὐρωπαϊκή πορεία τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων θά μποροῦσε νά εἶναι καί ἀναστρέψιμη. Γι’ αὐτό τόν λόγο προέταξε ὅτι θά «πρέπει νά ἐπενδύσουμε ὅλες μας τίς δυνάμεις, καθώς ἐλλοχεύει πάντα ὁ κίνδυνος τά Δυτικά Βαλκάνια νά γλιστρήσουν πίσω στό βαλκανικό τους παρελθόν». Προσέθεσε πώς εἶναι πολύ σημαντικό ὅτι ἡ Σλοβενία, πού ἀσκεῖ τήν προεδρία τῆς ΕΕ, ἀντιλαμβάνεται αὐτήν τήν μεγάλη πρόκληση.

Γιά δεύτερη συνεχῆ ἡμέρα ἔκρουσε τόν κώδωνα κινδύνου γιά τήν διείσδυση στήν περιοχή τῶν Βαλκανίων δυνάμεων, ἐκτός τῶν εὐρωπαϊκῶν, πού θέλουν νά ἀπομακρύνουν τίς χῶρες ἀπό τήν Εὐρώπη προσφέροντας δῆθεν ἀναπτυξιακή βοήθεια «δῆθεν ἀνταλλάγματα, στρατιωτική συνεργασία, ἀκόμη καί συνεργασία στόν ἐκπαιδευτικό τομέα, μέσῳ φορέων οἱ ὁποῖοι εὐαγγελίζονται περισσότερο τή Μουσουλμανική Ἀδελφότητα καί πολύ λιγώτερο ἕνα σύγχρονο εὐρωπαϊκό πλαίσιο ἐκπαιδεύσεως». Ὑπενθυμίζουμε ὅτι Ἀλβανία καί Σκόπια ἔχουν ὑπογράψει τόν τελευταῖο χρόνο ἀμυντικές συνεργασίες μέ τήν Τουρκία, ἐνῶ ἡ τουρκική Κυβέρνησις χρηματοδοτεῖ τζαμιά, ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα καί ἄλλους φορεῖς πού προωθοῦν τήν τουρκική προπαγάνδα καί τήν μουσουλμανική θρησκεία σέ περιοχές ὅπου διώκονται οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί.

Ειδήσεις / Άρθρα

Τό ἀπόρρητο σχέδιο «180» γιά τό συνυποσχετικό στήν Χάγη

Μανώλης Κοττάκης
Γεωπολιτική ἄσκησις ἡ σύνθεσις τοῦ νέου Κοινοβουλίου • Πλειοψηφία 3/5 ἀπαιτεῖται βάσει τοῦ Συντάγματος γιά παραπομπή θεμάτων ἐθνικῆς κυριαρχίας στό Διεθνές Δικαστήριο • Στήν κρίση του, ΑΟΖ, ὑφαλοκρηπίς καί ἀποστρατιωτικοποίησις, συμφώνως πρός τό μοντέλο Κέννεντυ στήν κρίση τῆς Κούβας • Σύμφωνο μή ἐπιθέσεως καί διαφοροποιημένα χωρικά ὕδατα κατά τό πρότυπο Σημίτη, τό πρῶτο βῆμα • Πρόκριμα γιά τήν συμφωνία τό συνυποσχετικό μέ τήν Ἀλβανία, γιά τό ὁποῖο ἡ Ἑλλάς «θυσιάζει» τόν Μπελέρη • Ὁ ρόλος τῶν 4 μειονοτικῶν βουλευτῶν τῆς Θράκης • Γιατί τό κόμμα «Νίκη» συζητήθηκε στήν σύσκεψη τῶν Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν ὑπό τήν κ. Σακελλαροπούλου • Στό Ἅγιον Ὄρος ὁ Πρωθυπουργός

Διεκδικεῖ τήν ἡγεσία τοῦ Ἰσλάμ μέ λάβαρο τήν Ἁγία Σοφία

Εφημερίς Εστία
Προκλητική ἐκδήλωσις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μουσουλμανικοῦ Φόρουμ ὑπέρ Ἐρντογάν στά τείχη τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας – Τήν ὀνομάζουν σύμβολο τῶν μελλοντικῶν νικῶν τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους

Οἱ ἐξελίξεις δέν περιμένουν

Εφημερίς Εστία
ΟΣΟ στήν Ἑλλάδα εἴμαστε ἀπασχολημένοι μέ ἐκλογικές διαδικασίες πού σέ ἕναν βαθμό εἶναι ἀνούσιες, ἀφοῦ διαμορφώθηκαν ἀπό κόμματα πού ὑπονόμευαν τήν δυνατότητα τῆς χώρας νά κυβερνηθεῖ, οἱ ἐξελίξεις ἀνά τόν κόσμο δέν περιμένουν.

Συγκρούσεις Σέρβων – Ἀλβανῶν στό βόρειο Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
Εκρυθμος εἶναι, ἀπό χθές, ἡ κατάστασις στό βόρειο Κοσσυφοπέδιο καί τά σύνορα μέ τήν Σερβία.

Ἡ Στοκχόλμη, ἡ πλατεῖα καί ἡ κατάσταση

Δημήτρης Καπράνος
Γιά νά ἐξηγούμεθα, τό «σαράντα καί κάτι» τοῖς ἑκατό τῶν ψήφων γιά ἕνα κόμμα ἐξουσίας, εἶναι κάτι πού θεωρεῖται –παγκοσμίως– φυσιολογικό.