Διεγράφη ὁ Λ. Αὐγενάκης ἐπειδή προπηλάκισε ἐργαζόμενο στό ἀεροδρόμιο

ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ νά παραδώσει τήν βουλευτική ἕδρα ὁ κ. Λευτέρης Αὐγενάκης, ὁ ὁποῖος διεγράφη ἀπό τήν Κοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ μετά ἀπό ἀπόφαση τοῦ κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τό βίντεο μέ τήν ἐπίθεση τοῦ κ. Αὐγενάκη σέ ὑπάλληλο ἀεροδρομίου δέν ἄφησε περιθώρια στήν ἡγεσία τοῦ κόμματος, παρά μόνο νά τοῦ δείξει τήν πόρτα τῆς ἐξόδου ἀπό τήν Κ.Ο. Ὁ κ. Αὐγενάκης ἠρνήθη ὅτι ἐπετέθη στόν ὑπάλληλο τοῦ ἀεροδρομίου παρά μόνο ὅτι εἶχε μιά λεκτική ἀντιπαράθεση καί τίποτε ἄλλο. Τό περιστατικό προεκάλεσε τήν ἀντίδραση τῆς Δικαιοσύνης μέ τόν ἁρμόδιο εἰσαγγελέα νά ζητεῖ προκαταρκτική ἔρευνα καί τόν ὑπάλληλο νά καταθέτει μήνυση κατά τοῦ βουλευτοῦ. Ὅπως προκύπτει ἀπό τήν ἐπίσημη ἀναφορά τῆς ἀστυνομίας γιά τό ἐπεισόδιο πού ἐκτυλίχθηκε στίς 10.15 τό πρωί τῆς περασμένης Παρασκευῆς, ἀστυνομικός τοῦ τμήματος Ἀσφαλείας τοῦ ἀεροδρομίου ἐνημερώθηκε ἀπό ὑπάλληλο security ὅτι εἶχε δημιουργηθεῖ ἐπεισόδιο μεταξύ τοῦ βουλευτοῦ καί ὑπαλλήλου ἑταιρείας ἐπίγειας ἐξυπηρετήσεως σέ πύλη ἀναχωρήσεως.

Ὁ κ. Αὐγενάκης ἄν καί εἶχε κλείσει ἡ πύλη εἰσόδου στό ἀεροσκάφος ἀπῄτησε νά τήν ἀνοίξουν γιά νά μήν χάσει τήν πτήση γιά τό Ἡράκλειο, ἄν καί εἶχε ἀργήσει. Ὁ ὑπάλληλος κάλεσε τόν προϊστάμενό του, ἀλλά ὅπως δείχνει τό βίντεο, ὁ ἀνεξάρτητος πλέον βουλευτής ἐκινήθη ἀπειλητικά ἐναντίον του, τοῦ ἅρπαξε τό ἀκουστικό καί ἐκινεῖτο νευρικά. Ἀκόμη καί ὅταν ἔφθασε ὁ ἀστυνομικός, ὁ κ. Αὐγενάκης συνέχισε τήν βίαιη συμπεριφορά φωνάζοντάς του ὅτι ἔχει ἀσυλία. Ὁ ἀστυνομικός ἠναγκάσθη νά καλέσει καί ἄλλους συναδέλφους του καί τότε ὁ 22χρονος ὑπάλληλος –θῦμα τοῦ ἐπεισοδίου, ἐνημέρωσε ὅτι εἶχε προηγηθεῖ ἔντονο φραστικό ἐπεισόδιο μέ τόν πρώην ὑπουργό, ὅταν τοῦ εἶπε ὅτι δέν μποροῦσε νά ἐπιβιβασθεῖ στό ἀεροπλάνο. Οἱ ἀστυνομικοί ἐνημέρωσαν τόν 22χρονο ὑπάλληλο ὅτι ἔχει δικαίωμα νά ὑποβάλει μήνυση, μέ ἐκεῖνον νά ἐπιφυλάσσεται τοῦ δικαιώματός του.

«Ἡ ἀπόφαση τοῦ Προέδρου καί Πρωθυπουργοῦ κ. Κυριάκου Μητσοτάκη γιά τήν διαγραφή μου ἀπό τήν Κ.Ο. τοῦ κόμματός μας εἶναι ἀπόλυτα σεβαστή. Ἔδωσα ἐξηγήσεις σχετικά μέ τό συμβάν καί ζήτησα δημοσίως συγγνώμη. Ἤμουν καί παραμένω βουλευτής τοῦ νομοῦ Ἡρακλείου καί θά συνεχίσω νά ὑπηρετῶ τούς πολῖτες τῆς Κρήτης μέ τό ἴδιο πάθος. Ἀνήκω στή Νέα Δημοκρατία καί θά συνεχίσω νά στηρίζω μέ ὅλες μου τίς δυνάμεις τήν παράταξη καί τήν Κυβέρνησή μας, σχολίασε λίγο μετά τήν διαγραφή του. Συμφώνως πρός πληροφορίες ὁ Πρωθυπουργός ἐνημερώθηκε γιά τήν συμπεριφορά τοῦ μέχρι χθές στενοῦ συνεργάτη, χθές τά ξημερώματα τήν ὥρα πού ἐπισκεπτόταν τό ἁμαξοστάσιο τῆς ΟΣΥ. Ἤδη ἀπό τότε εἶχε λάβει τήν ἀπόφαση νά μήν ἀνεχθεῖ τέτοιου εἴδους ἀλαζονικές συμπεριφορές καί νά διαγράψει τόν κ. Αὐγενάκη, ἀλλά παρέπεμψε, ὡς εἴθισται, τήν περίπτωση στό πειθαρχικό τμῆμα τοῦ κόμματος. Τόν ἀποκλεισμό τοῦ βουλευτοῦ ἀπό τίς συνεδριάσεις τῆς Βουλῆς ἐπί δεκαπενθήμερο ἀνεκοίνωσε ὁ Πρόεδρος τοῦ Σώματος, κ. Κωνσταντῖνος Τασούλας. «Ἡ συμπεριφορά τοῦ συναδέλφου Λευτέρη Αὐγενάκη, στόν χῶρο τοῦ ἀεροδρομίου, ἦταν ἀπαράδεκτη. Ζήτησα καί τόν εἶδα, μοῦ ἔδωσε ἐξηγήσεις γιά τή συμπεριφορά του, ἀντιλαμβάνομαι ὅτι ζήτησε συγγνώμη καί δημοσίως γιά αὐτήν τήν συμπεριφορά, ἀλλά δέν μπορῶ νά δεχτῶ αὐτήν τή συγγνώμη ἀπό ἕναν ἐκπρόσωπο τοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχει τήν στοιχειώδη ὑποχρέωση νά προασπίζει τό κῦρος τοῦ θεσμοῦ τόν ὁποῖον καί ὑπηρετοῦμε» τόνισε ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς.

Ἐνοχλημένη μέ τήν συμπεριφορά τοῦ συναδέλφου τους, ἦταν καί ἄλλοι ὑπουργοί καί βουλευτές τῆς ΝΔ, ἐνῷ σύσσωμη ἡ ἀντιπολίτευσις ἔσπευσε νά ζητήσει τήν καρατόμησή του.

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔκανε λόγο γιά «μισή διαγραφή», καθώς ὁ κ. Αὐγενάκης παραμένει μέλος τῆς ΝΔ μέ τήν Πειραιῶς νά χαρακτηρίζει «ἐξοργιστικό» καί «ὑποκριτικό» τό σχόλιο τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως, ἀναφέροντας ὅτι τά μέλη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ «καμαρώνουν» γιά τίς «ἀπειλές καί τούς τραμπουκισμούς» τοῦ «ἁψύ Κρητικοῦ», ἐννοῶντας τόν κ. Παῦλο Πολάκη.

Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ προϊστάμενος τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν κ. Ἀντώνης Ἐλευθεριᾶνος ἔδωσε παραγγελία γιά τήν διενέργεια προκαταρκτικῆς ἐρεύνης προκειμένου νά διερευνηθεῖ ἐάν ἔχουν τελεσθεῖ ἀδικήματα ὅπως: βία κατά ὑπαλλήλου, διατάραξις λειτουργίας κοινωφελοῦς ἐπιχειρήσεως, παράνομη βία, φθορά πράγματος πού χρησιμεύει γιά τήν ἐξυπηρέτηση κοινοῦ ὀφέλους.

Ειδήσεις / Άρθρα

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924

Δευτέρα, 13 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ