Διάβημα στό ΝΑΤΟ γιά τίς προκλητικές εὐχές στήν Τουρκία

Τό σχέδιο τοῦ Ἐρντογάν γιά τούς ἑλληνικούς S-300

Τήν τουρκική προπαγάνδα φαίνεται ὅτι συμμερίζεται ἡ ἡγεσία τοῦ ΝΑΤΟ, καθώς μέ ἐπιστολή πρός τήν Τουρκία, τήν συγχαίρει γιά τήν… Μικρασιατική Καταστροφή. Τό Νατοϊκό Στρατηγεῖο Χερσαίων Δυνάμεων, πού ἑδρεύει στήν Σμύρνη, συγχαίρει τήν Τουρκία γιά τήν ἐθνική ἑορτή τῆς 30ῆς Αὐγούστου, ἡ ὁποία τιμᾶ τήν νίκη τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ ἐπί τῶν ἑλληνικῶν δυνάμεων στή μάχη τοῦ Ντουμπλουπινάρ τό 1922 στήν Μικρά Ἀσία. Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, ἡ Ἑλλάς ἀπηύθυνε αὐστηρό διάβημα διαμαρτυρίας πρός τόν γ.γ. τοῦ ΝΑΤΟ Γένς Στόλτενμπεργκ, ὁ ὁποῖος δέν ἔχει κρύψει τά φιλοτουρκικά αἰσθήματά του, εἰδικά τά τελευταῖα τρία χρόνια. Τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τονίζει ὅτι ἡ ἀνάρτησις τοῦ ΝΑΤΟ ἐκτός ἀπό ἄτοπη εἶναι καί ἀπαράδεκτη. Ἀνάλογη ἦταν καί ἡ ἀντίδρασις τῶν ἑλληνικῶν στρατιωτικῶν Ἀρχῶν πρός τό Ἀνώτατο Στρατηγεῖο τοῦ ΝΑΤΟ.

Τό Στρατηγεῖο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Σμύρνη ἔγραψε: «Εὐτυχισμένη Ἡμέρα Νίκης. Σήμερα συμπληρώνονται ἑκατό χρόνια ἀπό τήν ἀνεξαρτησία τῆς Τουρκίας. Συμμετέχουμε μέ τούς Τούρκους συμμάχους μας σέ ὅλο τό ΝΑΤΟ καί πέραν αὐτοῦ, γιά νά γιορτάσουμε τή Νίκη τους καί τήν Ἡμέρα τῶν Τουρκικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων». Μετά τήν ἑλληνική ἀντίδραση ἡ ἀνάρτησις ἀπεσύρθη.

Μέ δεδομένη τήν φιλοτουρκική στάση τοῦ ΝΑΤΟ, θά ἔχει ἐνδιαφέρον ἡ ἀντίδρασίς του, ὅταν θά παραλάβει στοιχεῖα πού, κατά τήν Τουρκία, ἀποδεικνύουν ὅτι οἱ ἑλληνικοί S-300 ἐγκλώβισαν τά F-16 πάνω ἀπό τό Αἰγαῖο. Πρόκειται, βεβαίως, γιά ἕνα ἀνυπόστατο γεγονός, πού ὅμως καταδεικνύει τήν στοχευμένη δράση τοῦ Ἐρντογάν, προκειμένου νά πείσει ΗΠΑ καί ἄλλους συμμάχους ὅτι πρέπει νά ἔχει τήν ἴδια ἀντιμετώπιση μέ ἐκείνη τῆς Ἑλλάδος. Τουρκικά ΜΜΕ ἀναφέρουν ὅτι εἶναι θέμα ἡμερῶν ὁ φάκελος νά φθάσει στό ἀρχηγεῖο τοῦ ΝΑΤΟ. Σέ αὐτό θά περιλαμβάνονται καί οἱ δῆθεν παραβιάσεις τοῦ τουρκικοῦ ἐναερίου χώρου (256 φορές), πού ἀφοροῦν πτήσεις ἑλληνικῶν F-16 πάνω ἀπό τά ἑλληνικά νησιά ἀλλά καί ἀναχαιτίσεις (158 φορές) τουρκικῶν μαχητικῶν!

Ὁ ἴδιος ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος μίλησε γιά «ἐχθρική πράξη» (ὁ δῆθεν ἐγκλωβισμός ἀπό τούς S-300), πού δέν ἀφορᾶ μόνο τήν Τουρκία ἀλλά ὅλους τούς συμμάχους τοῦ ΝΑΤΟ. Ἐστράφη καί κατά τῶν ΗΠΑ, ἐπειδή «ὑποκινοῦν» τήν Ἑλλάδα γιά νά κάνει τίς «ἐπιθετικές ἐνέργειες». «Προσφέροντας F-35 στήν Ἑλλάδα, πού δέν ἔδωσε σέ ἐμᾶς, ἡ Ἀμερική ἄνοιξε τόν δρόμο γιά νά πέσουν τά ρωσσικά συστήματα ἀεραμύνης στόν ἴδιο σάκο μέ αὐτά τά ἀεροπλάνα.

Δέν μᾶς ἔδωσαν τά F-35, ἀντιδροῦσαν στά ἀμυντικά συστήματα πού ἀγοράσαμε, δέν μᾶς νοιάζει. Ἔχουμε τή δυνατότητα νά παράγουμε ὁποιοδήποτε προϊόν μᾶς ἀρνηθεῖ. Θά μετατρέψουμε τό 2023 στήν ἀρχή μιᾶς νέας ἐξελίξεως, πού θά μετατρέψει τόν δεύτερο αἰῶνα τῆς Δημοκρατίας μας στά “100 χρόνια Τουρκίας”», εἶπε ὁ Ἐρντογάν.

Συνεχίζοντας τήν ἐμπρηστική ὁμιλία του μέ ἀφορμή τήν τουρκική ἐπέτειο, εἶπε, στρέφοντας τά βέλη του καί πρός εὐρωπαϊκές χῶρες: «Ὅπως ἀκριβῶς πρίν ἀπό ἕναν αἰῶνα, γνωρίζουμε τίς πραγματικές προθέσεις ὅσων προσπαθοῦν νά σπαταλήσουν τόν χρόνο καί τήν ἐνέργεια τῆς χώρας μας, χρησιμοποιῶντας τήν Ἑλλάδα». Ἰσχυρίσθηκε ὅτι ἡ Ἑλλάς δέν εἶναι χώρα ἰσάξια μέ τήν Τουρκία, σέ πολιτικό, οἰκονομικό καί στρατιωτικό ἐπίπεδο. Καί ἔβαλε κατά τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν, λέγοντας ὅτι, ἄν καί κατέστρεψαν τόν ἑαυτό τους πρίν ἀπό ἕναν αἰῶνα, ἐπαναλαμβάνουν τώρα τά ἴδια λάθη.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Ἑλλάς ἐπαινεῖ τήν Τουρκία καί ἐκείνη ἐπιτίθεται μέ συκοφαντίες

Εφημερίς Εστία
Ἐμεῖς ὀνειρευόμαστε ἑλληνο-τουρκικό σύμφωνο φιλίας ὅπως ἔκαναν τό 1930 οἱ Βενιζέλος – Κεμάλ καί διακηρύττουμε ὅτι ἡ γείτων εἶναι «σημαντική χώρα» – Αὐτοί μᾶς κατηγοροῦν γιατί θωρακίζουμε ἀμυντικῶς τά νησιά μας!

Τά Ἔθνη ἔχουν ἀξιοπρέπεια

Μανώλης Κοττάκης
(ἤ πῶς κερδίζεις τήν εἰρήνη)

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

Εφημερίς Εστία
ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

Εὐτυχῶς ἡ Τρίπολη θυμᾶται καλύτερα…

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ὑπολογιστή μου -καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας σέ ἐθνικό δίκτυο- παρακολούθησα τήν χθεσινή παρέλαση στήν Τρίπολη…

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ