Διαφωνίες στό Κογκρέσσο γιά τήν πώληση F-16 στήν Τουρκία

Νομοσχέδιο-φρένο καί «ἐποικοδομητικό ταξίδι»

ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ οἱ φωνές διαμαρτυρίας στίς ΗΠΑ γιά τήν φιλική στάση τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου πρός τόν Τοῦρκο ὁμόλογό του καί τήν πρόθεσή του νά πουλήσει στήν Τουρκία νέα F-16. Ἐπιστολή στόν Μπάιντεν ἀπηύθυναν Ἀμερικανοί βουλευτές, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν δημοκρατικό Φράνκ Παλόν, ἐκφράζοντας ἀνοικτά τήν διαφωνία τους γιά τήν δημόσια στήριξη πρός τόν Ἐρντογάν. Στήν ἐπιστολή ἐκφράζεται ἀνησυχία γιά τή στάση πού τηρεῖ ὁ Πρόεδρος, καθώς σημειώνεται ὅτι μιά τέτοια ἐξέλιξις θά ἀνταμείψει τόν Ἐρντογάν γιά τήν μή τήρηση τῶν δεσμεύσεων τῆς Τουρκίας πρός τίς ΗΠΑ καί τό ΝΑΤΟ. «Ὁ Ἐρντογάν ἐπιλέγει νά βάζει τό προσωπικό ὄφελος πάνω ἀπό τό συλλογικό καλό τῶν συμμάχων του. Ἡ ἐπιλογή του νά ἐμποδίσει τήν Φινλανδία καί τή Σουηδία νά ἐνταχθοῦν στό ΝΑΤΟ μέχρι νά λάβει παράλογες διαβεβαιώσεις καθιστᾶ σαφές ὅτι δέν ἔχει κάνει τίποτα γιά νά ἐνισχύσει τό ΝΑΤΟ ἀπό τότε πού ἡ εἰσβολή τῆς Ρωσσίας στήν Οὐκρανία πυροδότησε τή μεγαλύτερη κρίση πού ἔχει ἀντιμετωπίσει ἡ συμμαχία ἐδῶ καί δεκαετίες» ἀναφέρουν οἱ βουλευτές στήν ἐπιστολή τους. Ἐπισημαίνουν ὅτι δέν πρέπει νά ἀποτελεῖ ἔκπληξη ἡ στάσις τῆς Τουρκίας, ἀφοῦ τά τελευταῖα χρόνια ἡ Ἄγκυρα ἔχει προβεῖ σέ μιά σειρά ἀποσταθεροποιητικῶν ἐνεργειῶν, οἱ ὁποῖες ἐκτείνονται ἀπό τήν Ἀνατολική Μεσόγειο μέχρι τήν Μέση Ἀνατολή καί τή Βόρεια Ἀφρική. Παραθέτουν μιά σειρά γεγονότων, στά ὁποῖα ἐμπλέκεται ἡ Τουρκία κάνοντας χρήση ἀμερικανικῶν ὅπλων καί ἐξαρτημάτων γιά νά διαπράξουν ἐγκλήματα πολέμου καί ἐν συνεχείᾳ τονίζουν μέ ἔμφαση: «Ἔχουν ἐπίσης χρησιμοποιηθεῖ (τά ὅπλα) ἐπανειλημμένα γιά νά παραβιάσουν τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα συμμάχων καί ἑταίρων τοῦ ΝΑΤΟ, ὅπως ἡ Ἑλλάς καί ἡ Κύπρος. Αὐτές δέν εἶναι ἐνέργειες ἑνός ἀφοσιωμένου καί ἀξιόπιστου συμμάχου». Ὑπό τό πρῖσμα αὐτό, οἱ Ἀμερικανοί βουλευτές ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ πώλησις προηγμένων μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν στήν Τουρκία δέν θά προσφέρει κανένα κίνητρο στόν Ἐρντογάν γιά νά ἀλλάξει τή συμπεριφορά του καί νά μετατραπεῖ σέ καλό σύμμαχο. Μάλιστα, ἐκτιμοῦν ὅτι τά ἀμερικανικά ὅπλα πού θά δοθοῦν στήν Τουρκία ἐνδέχεται νά ὁδηγήσουν σέ περισσότερους θανάτους καί καταστροφή στήν εὐρύτερη περιοχή. Τέλος, ὑπενθυμίζουν στόν πρόεδρο Μπάιντεν ὅτι ἡ Τουρκία συνεχίζει νά χρησιμοποιεῖ τό σύστημα ἀντιπυραυλικῆς ἀμύνης S-400, τό ὁποῖο μπορεῖ δυνητικά νά ἐκθέσει σημαντικές πληροφορίες ὁπλικῶν καί στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων τῶν ΗΠΑ στήν Ρωσσία. Ἡ ἐπιστολή καταλήγει: «Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες δέν πρέπει νά παράσχουν περαιτέρω στήριξη στόν στρατό τῆς Τουρκίας ἕως ὅτου ληφθοῦν ἁπτά βήματα γιά τόν τερματισμό τῶν ἀποσταθεροποιητικῶν ἐνεργειῶν καί τῶν παραβιάσεων τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου στό ἐσωτερικό καί στό ἐξωτερικό (τῆς χώρας)».

Ὑπενθυμίζεται ὅτι προχθές δέκα μέλη τοῦ Κογκρέσσου –Ρεπουμπλικανοί καί Δημοκρατικοί– ἀνέλαβαν πρωτοβουλία κατά τῆς προσπάθειας τῆς ἀμερικανικῆς Κυβερνήσεως νά πουλήσει F-16 στήν Τουρκία καί νά ἐγκρίνει τήν ἀναβάθμιση τοῦ ἀεροπορικοῦ στόλου της. Τά 10 μέλη τοῦ Κογκρέσσου πού ἀνήκουν στήν ἑλληνική ὁμάδα (Hellenic Caucus) κατέθεσαν τροπολογία, ἡ ὁποία ἀπαγορεύει στόν Πρόεδρο τῆς χώρας νά μεταφέρει ὅπλα σέ ἕνα μέλος τοῦ ΝΑΤΟ τό ὁποῖο τόν τελευταῖο χρόνο ἔχει προχωρήσει σέ ἐπανειλημμένες παραβιάσεις τοῦ ἐναέριου χώρου ἤ τῆς κυριαρχίας ἤ τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος ἄλλου μέλους τοῦ ΝΑΤΟ. Ὡστόσο, ἡ τροπολογία μπορεῖ νά ξεπερασθεῖ ἐάν ὁ Μπάιντεν διαβεβαιώσει ὅτι κάτι τέτοιο εἶναι πρός τό ζωτικό συμφέρον τῶν ΗΠΑ.

Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ Ρεπουμπλικανός Γερουσιαστής Λήντσεϊ Γκράχαμ μετά ἀπό «ἐποικοδομητικό ταξίδι», πού εἶχε, ὅπως εἶπε, στήν Τουρκία ἐδήλωσε ὅτι: «Θά κάνω ὅ,τι περνάει ἀπό τό χέρι μου γιά νά ὑποστηρίξω τήν ἀπόφαση τῆς κυβερνήσεως Μπάιντεν νά πουλήσει F-16 στήν τουρκική Πολεμική Ἀεροπορία». Ἔγραψε δέ στό Twitter: «Εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη ἡ Τουρκία καί οἱ ΗΠΑ νά λάβουν μέτρα προκειμένου νά ἐνισχυθοῦν οἱ δεσμοί μεταξύ τῶν δύο ἐθνῶν μας. Αὐτά τά μαχητικά, στά χέρια τῶν συμμάχων μας στό ΝΑΤΟ, θά δημιουργήσουν αἴσθηση σταθερότητος. Θά παρέχουν στόν τουρκικό στρατό δυνατότητες πού σίγουρα εἶναι πρός τά ἐθνικά συμφέροντα ἀσφαλείας τῶν ΗΠΑ».

Ὁ Γερουσιαστής, πάντως, ἔχει κληθεῖ νά δώσει ἔξηγήσεις στήν ἀμερικανική δικαιοσύνη γιά πιθανή ἐμπλοκή του στήν προσπάθεια Τράμπ νά ἀκυρώσει τίς ἐκλογικές νῖκες Μπάιντεν σέ διάφορες Πολιτεῖες, ὅπως ἡ Τζώρτζια.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

Βόμβα Τσακαλώτου: Ἡ τρόικα μᾶς πίεζε νά παρέμβουμε στήν δίκη γιά τό ἔλλειμμα!

Εφημερίς Εστία
Στό «φῶς» οἱ μεθοδεύσεις γιά τήν ἀθώωση τοῦ πρώην Διοικητοῦ τῆς ΕΛΣΤΑΤ Ἀνδρέα Γεωργίου, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται ὅτι «φούσκωσε» τό ἔλλειμμα τοῦ 2009 γιά νά ὁδηγηθεῖ ἡ χώρα στό δεύτερο μνημόνιο καί στό κούρεμα τῶν ὁμολόγων (PSI) – Παυλόπουλος γιά Δεκέμβριο 2008: Κάποιοι ἤθελαν δεύτερο νεκρό γιά νά χρησιμοποιήσουμε «δικτατορικά μέσα» καί νά ὁδηγηθοῦμε σέ «οἱονεί ἐμφύλιο» – Ἡ Δημοκρατία ὑπονομεύεται ἐκ τῶν ἔσω

Νηστεία στά Πάθη Τόπο στήν Ὀργή

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΑΡΘΡΟ τοῦ ἀρχιδιακόνου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πατέρα Ἰωάννη Μπούτση στήν «Ἑστία», μέ τό ὁποῖο ἄσκησε κριτική στήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας γιά τήν ἀντιθεσμική στάση της στό ζήτημα τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, προκάλεσε μεγάλη αἴσθηση καί ἀνάγκασε τόν Ἀρχιεπίσκοπο νά λάβει μερικές ἐσωτερικές ἀποφάσεις γιά νά κρατήσει τίς ἰσορροπίες καί νά διαχειριστεῖ τήν σοβοῦσα θεσμική κρίση μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.

Διαγραφές φοιτητῶν γιά τίς καταλήψεις ζητεῖ ὁ Πρωθυπουργός

Εφημερίς Εστία
ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ φοιτητῶν ἀπό τά μητρῶα τῶν πανεπιστημίων ὅταν συμμετέχουν σέ καταλήψεις ζήτησε ὁ Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλῶντας στό συνέδριο τῆς «Καθημερινῆς» «Μεταπολίτευση: 50 χρόνια μετά» τόνισε μέ ἔμφαση ὅτι ἔχει φθάσει ἡ ὥρα νά ἀλλάξει ὁ πειθαρχικός κανονισμός τῶν ΑΕΙ, ὁ ὁποῖος πρέπει νά προβλέπει τήν διαγραφή ἐκείνων πού ἐμποδίζουν τήν ὁμαλή λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος.

Ὑπανάπτυκτη σιδηροδρομικῶς χώρα τῆς Εὐρώπης

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά ὑπεισέλθουμε στά θέματα τά ὁποῖα ἅπτοναι τῶν ἐρευνῶν τίς ὁποῖες καθοδηγεῖ ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη.