Διαφωνίες στό Κογκρέσσο γιά τήν πώληση F-16 στήν Τουρκία

Νομοσχέδιο-φρένο καί «ἐποικοδομητικό ταξίδι»

ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ οἱ φωνές διαμαρτυρίας στίς ΗΠΑ γιά τήν φιλική στάση τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου πρός τόν Τοῦρκο ὁμόλογό του καί τήν πρόθεσή του νά πουλήσει στήν Τουρκία νέα F-16. Ἐπιστολή στόν Μπάιντεν ἀπηύθυναν Ἀμερικανοί βουλευτές, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν δημοκρατικό Φράνκ Παλόν, ἐκφράζοντας ἀνοικτά τήν διαφωνία τους γιά τήν δημόσια στήριξη πρός τόν Ἐρντογάν. Στήν ἐπιστολή ἐκφράζεται ἀνησυχία γιά τή στάση πού τηρεῖ ὁ Πρόεδρος, καθώς σημειώνεται ὅτι μιά τέτοια ἐξέλιξις θά ἀνταμείψει τόν Ἐρντογάν γιά τήν μή τήρηση τῶν δεσμεύσεων τῆς Τουρκίας πρός τίς ΗΠΑ καί τό ΝΑΤΟ. «Ὁ Ἐρντογάν ἐπιλέγει νά βάζει τό προσωπικό ὄφελος πάνω ἀπό τό συλλογικό καλό τῶν συμμάχων του. Ἡ ἐπιλογή του νά ἐμποδίσει τήν Φινλανδία καί τή Σουηδία νά ἐνταχθοῦν στό ΝΑΤΟ μέχρι νά λάβει παράλογες διαβεβαιώσεις καθιστᾶ σαφές ὅτι δέν ἔχει κάνει τίποτα γιά νά ἐνισχύσει τό ΝΑΤΟ ἀπό τότε πού ἡ εἰσβολή τῆς Ρωσσίας στήν Οὐκρανία πυροδότησε τή μεγαλύτερη κρίση πού ἔχει ἀντιμετωπίσει ἡ συμμαχία ἐδῶ καί δεκαετίες» ἀναφέρουν οἱ βουλευτές στήν ἐπιστολή τους. Ἐπισημαίνουν ὅτι δέν πρέπει νά ἀποτελεῖ ἔκπληξη ἡ στάσις τῆς Τουρκίας, ἀφοῦ τά τελευταῖα χρόνια ἡ Ἄγκυρα ἔχει προβεῖ σέ μιά σειρά ἀποσταθεροποιητικῶν ἐνεργειῶν, οἱ ὁποῖες ἐκτείνονται ἀπό τήν Ἀνατολική Μεσόγειο μέχρι τήν Μέση Ἀνατολή καί τή Βόρεια Ἀφρική. Παραθέτουν μιά σειρά γεγονότων, στά ὁποῖα ἐμπλέκεται ἡ Τουρκία κάνοντας χρήση ἀμερικανικῶν ὅπλων καί ἐξαρτημάτων γιά νά διαπράξουν ἐγκλήματα πολέμου καί ἐν συνεχείᾳ τονίζουν μέ ἔμφαση: «Ἔχουν ἐπίσης χρησιμοποιηθεῖ (τά ὅπλα) ἐπανειλημμένα γιά νά παραβιάσουν τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα συμμάχων καί ἑταίρων τοῦ ΝΑΤΟ, ὅπως ἡ Ἑλλάς καί ἡ Κύπρος. Αὐτές δέν εἶναι ἐνέργειες ἑνός ἀφοσιωμένου καί ἀξιόπιστου συμμάχου». Ὑπό τό πρῖσμα αὐτό, οἱ Ἀμερικανοί βουλευτές ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ πώλησις προηγμένων μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν στήν Τουρκία δέν θά προσφέρει κανένα κίνητρο στόν Ἐρντογάν γιά νά ἀλλάξει τή συμπεριφορά του καί νά μετατραπεῖ σέ καλό σύμμαχο. Μάλιστα, ἐκτιμοῦν ὅτι τά ἀμερικανικά ὅπλα πού θά δοθοῦν στήν Τουρκία ἐνδέχεται νά ὁδηγήσουν σέ περισσότερους θανάτους καί καταστροφή στήν εὐρύτερη περιοχή. Τέλος, ὑπενθυμίζουν στόν πρόεδρο Μπάιντεν ὅτι ἡ Τουρκία συνεχίζει νά χρησιμοποιεῖ τό σύστημα ἀντιπυραυλικῆς ἀμύνης S-400, τό ὁποῖο μπορεῖ δυνητικά νά ἐκθέσει σημαντικές πληροφορίες ὁπλικῶν καί στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων τῶν ΗΠΑ στήν Ρωσσία. Ἡ ἐπιστολή καταλήγει: «Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες δέν πρέπει νά παράσχουν περαιτέρω στήριξη στόν στρατό τῆς Τουρκίας ἕως ὅτου ληφθοῦν ἁπτά βήματα γιά τόν τερματισμό τῶν ἀποσταθεροποιητικῶν ἐνεργειῶν καί τῶν παραβιάσεων τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου στό ἐσωτερικό καί στό ἐξωτερικό (τῆς χώρας)».

Ὑπενθυμίζεται ὅτι προχθές δέκα μέλη τοῦ Κογκρέσσου –Ρεπουμπλικανοί καί Δημοκρατικοί– ἀνέλαβαν πρωτοβουλία κατά τῆς προσπάθειας τῆς ἀμερικανικῆς Κυβερνήσεως νά πουλήσει F-16 στήν Τουρκία καί νά ἐγκρίνει τήν ἀναβάθμιση τοῦ ἀεροπορικοῦ στόλου της. Τά 10 μέλη τοῦ Κογκρέσσου πού ἀνήκουν στήν ἑλληνική ὁμάδα (Hellenic Caucus) κατέθεσαν τροπολογία, ἡ ὁποία ἀπαγορεύει στόν Πρόεδρο τῆς χώρας νά μεταφέρει ὅπλα σέ ἕνα μέλος τοῦ ΝΑΤΟ τό ὁποῖο τόν τελευταῖο χρόνο ἔχει προχωρήσει σέ ἐπανειλημμένες παραβιάσεις τοῦ ἐναέριου χώρου ἤ τῆς κυριαρχίας ἤ τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος ἄλλου μέλους τοῦ ΝΑΤΟ. Ὡστόσο, ἡ τροπολογία μπορεῖ νά ξεπερασθεῖ ἐάν ὁ Μπάιντεν διαβεβαιώσει ὅτι κάτι τέτοιο εἶναι πρός τό ζωτικό συμφέρον τῶν ΗΠΑ.

Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ Ρεπουμπλικανός Γερουσιαστής Λήντσεϊ Γκράχαμ μετά ἀπό «ἐποικοδομητικό ταξίδι», πού εἶχε, ὅπως εἶπε, στήν Τουρκία ἐδήλωσε ὅτι: «Θά κάνω ὅ,τι περνάει ἀπό τό χέρι μου γιά νά ὑποστηρίξω τήν ἀπόφαση τῆς κυβερνήσεως Μπάιντεν νά πουλήσει F-16 στήν τουρκική Πολεμική Ἀεροπορία». Ἔγραψε δέ στό Twitter: «Εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη ἡ Τουρκία καί οἱ ΗΠΑ νά λάβουν μέτρα προκειμένου νά ἐνισχυθοῦν οἱ δεσμοί μεταξύ τῶν δύο ἐθνῶν μας. Αὐτά τά μαχητικά, στά χέρια τῶν συμμάχων μας στό ΝΑΤΟ, θά δημιουργήσουν αἴσθηση σταθερότητος. Θά παρέχουν στόν τουρκικό στρατό δυνατότητες πού σίγουρα εἶναι πρός τά ἐθνικά συμφέροντα ἀσφαλείας τῶν ΗΠΑ».

Ὁ Γερουσιαστής, πάντως, ἔχει κληθεῖ νά δώσει ἔξηγήσεις στήν ἀμερικανική δικαιοσύνη γιά πιθανή ἐμπλοκή του στήν προσπάθεια Τράμπ νά ἀκυρώσει τίς ἐκλογικές νῖκες Μπάιντεν σέ διάφορες Πολιτεῖες, ὅπως ἡ Τζώρτζια.

Ειδήσεις / Άρθρα

Πεκῖνο στηρίζει Ἀθήνα σέ ΟΗΕ γιά τήν κυριαρχία τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Κίνας, ἡ ὁποία εἶναι Μόνιμο Μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, ἐδήλωσε ὅτι τό Πεκῖνο προασπίζει τήν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος μετά ἀπό συνάντηση μέ τόν Ἕλληνα ὁμόλογό του

Ἡ τρέλα τῶν ἀνθρώπων

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ δημοσιογράφοι εἴμαστε ἐδῶ, ὑποτίθεται, γιά νά ἀπαντᾶμε

Κατεγράφησαν 5.140 περιστατικά ἐνδοοικογενειακῆς βίας

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐξηγήσεις Θεοδωρικάκου

Ὁδεύουμε πρός ἕναν ἀπρόβλεπτο χειμῶνα

Δημήτρης Καπράνος
Θυμᾶμαι μία ἐποχή, κατά τή διάρκεια τῆς Ἑπταετίας…

Σάββατο, 4 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ