Δέν μπορεῖ νά ἀνταποκριθεῖ στά χρέη του ἕνα στά τρία νοικοκυριά

ΕΝΑ στά τρία νοικοκυριά δηλώνει πώς ἔχει ὀφειλές καί δέν μπορεῖ νά ἀνταποκριθεῖ στίς ὑποχρεώσεις του, ἐνῷ ἡ πλειονότης ἔχει μειώσει θεαματικά τίς ἀγορές σέ βασικά ἤδη διατροφῆς.

Τά στοιχεῖα πού προκύπτουν ἀπό τήν ἔρευνα τῆς Interview πού ἔγινε γιά λογαριασμό τῆς POLITIC εἶναι ἀποκαλυπτικά. Τοὐλάχιστον 1 στούς 3 ἔχει λάβει τραπεζικό δάνειο (35%) ἤ/καί διατηρεῖ χρέος σέ πιστωτική κάρτα (36%). Ἐπίσης, τό 30% τῶν συμμετεχόντων στήν ἔρευνα δηλώνει ὅτι ἔχει χρέος πρός τήν ἐφορία, ἐνῷ 17% ἔχει ὀφειλές πού ἀφοροῦν στούς λογαριασμούς ρεύματος, ὑδρεύσεως καί ἐνοικίου.

Λόγῳ τῆς ἀκρίβειας, οἱ καταναλωτές προβαίνουν σέ μεγάλες περικοπές δαπανῶν σέ διατροφικά προϊόντα «πρώτης γραμμῆς». Τό 69% μείωσε τίς ἀγορές σέ ἐλαιόλαδο, τό 75% στό μοσχάρι, τό 77% στό κασέρι/γραβιέρα, τό 73% στό τυρί φέτα καί τό 67% στό ψάρι. Ἐπίσης «μαχαίρι» στά γλυκά ὄχι λόγῳ… δίαιτας ἀλλά ἀκρίβειας μπῆκε στά γλυκά (82%), ἐνῷ τό 76% τῶν ἐρωτηθέντων μείωσε τίς δαπάνες καί στά ἀλκοολοῦχα ποτά.

Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, συμφώνως πρός τήν ἔρευνα, ηὐξήθη ἡ κατανάλωσις κοτόπουλου (28%) καί ὀσπρίων (27%), ἐνῷ ἀρκετά ἔχει ἐνισχυθεῖ καί ἡ κατανάλωσις σπορέλαιου (22%) ὅπως ἐπίσης καί ἡ ἐπιλογή σέ λαχανικά (20%).

Ἡ πλεοψηφία τῶν συμμετεχόντων στήν ἔρευνα, συγκεκριμένα τό 62%, ἐκφράζει τήν ἀπαισιοδοξία του ἐν ὄψει τοῦ 2024. Οἱ πολῖτες προβλέπουν πιό δύσκολους καιρούς συγκριτικῶς πρός τό 2023, ἐνῷ μόλις τό 15% πιστεύει πώς τό 2024 θά εἶναι καλύτερο.

Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ στήν τρέχουσα χρονιά, σχεδόν ἕνας στούς δύο (53%) ἀξιολογεῖ σέ προσωπικό ἐπίπεδο τό 2023 ὡς κακή χρονιά, ἐνῷ μόλις τό 12% τήν βρῆκε καλή, κάτι πού μεταφράζεται πώς οἱ δυσκολίες τοῦ ἔτους ὅπως τό κῦμα ἀκρίβειας καί ἡ ἐνεργειακή κρίσις ἐπηρέασαν σημαντικά τούς πολῖτες. Τήν ἴδια στιγμή, ἕνας στούς τρεῖς (35%) δηλώνει πώς τό 2023 ἦταν ἴδιο μέ τό 2022, γεγονός πού ὑποδηλώνει πώς ἕνας στούς τρεῖς δέν εἶχε σημαντικές μεταβολές στήν καθημερινότητά του.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Δέσποινα πού δέν σώπασε ἀλλά πολυδακρύζει

Εφημερίς Εστία
Τό ὄχι τῆς δημοφιλοῦς τραγουδίστριας κ. Βανδῆ νά μετάσχει σέ ἐκδήλωση ὑπό τό βλέμμα τοῦ Κεμάλ γεμίζει ὑπερηφάνεια τούς Ἕλληνες καί ἐκθέτει τήν πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας

Θά σᾶς ξεχνᾶμε κάθε μέρα

Μανώλης Κοττάκης
Ἕνα πολύ ὡραῖο μυθιστόρημα τοῦ ἀείμνηστου Ἕλληνος «Παριζιάνου» συγγραφέως Βασίλη Ἀλεξάκη, τά κείμενα τοῦ ὁποίου κυκλοφοροῦν στήν Ἑλλάδα ἀπό τίς ἐκδόσεις «Μεταίχμιο», φέρει τόν τίτλο «Θά σέ ξεχνάω κάθε μέρα».

Ἐπανεξελέγη ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν λόγῳ Οὐκρανίας

Εφημερίς Εστία
Βρυξέλλες.– Ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν ἐπανεξελέγη στήν προεδρία τῆς Κομμισσιόν μετά τήν σχετική ψηφοφορία στό Εὐρωκοινοβούλιο, μέ γνώμονα τήν θέληση τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων οἱ ὁποῖες ἐπιθυμοῦν τήν συνέχιση τῆς ἐμπλοκῆς στήν Οὐκρανία.

Στήν Ἑλλάδα τῆς θάλασσας, ἀγνοοῦν τήν ναυτιλία

Δημήτρης Καπράνος
Kι ὅμως! Στήν Ἑλλάδα, χώρα τῆς ὁποίας οἱ μεγαλύτεροι τηλεοπτικοί δίαυλοι ἀνήκουν σέ ἐπιφανεῖς Ἕλληνες πλοιοκτῆτες, μόλις τό 13% τῶν πολιτῶν γνωρίζει ὅτι ἡ χώρα μας εἶναι πρώτη στόν πίνακα τῆς παγκοσμίου ναυτιλίας.

Σάββατον, 18 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΡΟΥΚΤΙΣΟΝ