ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Δεκάδες τά θύματα «μολυσμένων» sms στήν Ἑλλάδα

ΓΙΑ τό σκάνδαλο τῶν ὑποκλοπῶν, τήν ἀποστολή τοὐλάχιστον 300 «μολυσμένων» sms, καί τῶν 100 «θυμάτων», ἐνημέρωσαν χθές τήν ἐπιτροπή PEGA στό Εὐρωκοινοβούλιο ὁ πρόεδρος τῆς ΑΔΑΕ Χρῆστος Ράμμος, ὁ πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων, Κωνσταντῖνος Μενουδάκος καί ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ Νῖκος Ἀνδρουλάκης.

Σέ ἐρωτήσεις μελῶν τῆς ἐπιτροπῆς ὁ κ. Ράμμος ἀνεφέρθη ἐκτενῶς στήν γνωμοδότηση τοῦ Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Ἰσιδώρου Ντογιάκου νά μήν δώσει ἄδεια στήν ΑΔΑΕ νά κάνει ἐλέγχους στούς παρόχους κινητῆς καί σταθερῆς τηλεφωνίας –ἀκόμη καί μετά ἀπό αἰτήματα πολιτῶν. Χαρακτηριστικά εἶπε στούς Εὐρωπαίους ἀξιωματούχους: «Ὅταν βγῆκε αὐτή ἡ γνωμοδότηση, ἐγώ ἀντέδρασα» καί συνέχισε λέγοντας πώς ἡ προληπτική ἐπέμβασις ἑνός ἀνώτατου δικαστικοῦ λειτουργοῦ στήν λειτουργία καί δραστηριότητα ἀνεξαρτήτου ἀρχῆς δέν εἶναι ἐπιτρεπτή κατά τό ἑλληνικό Σύνταγμα. «Δέν εἶναι ὑπεράνω τοῦ νόμου ἡ ΑΔΑΕ» εἶπε καί συνέχισε σημειώνοντας ὅτι ὅποιος ἔχει ἔννομο συμφέρον μπορεῖ νά προσφύγει στά δικαστήρια, ἀλλά ὄχι ἐκ τῶν προτέρων ἕνας εἰσαγγελεύς. «Ἡ ΑΔΑΕ ἐφαρμόζει σχολαστικά τόν νόμο» τόνισε ὁ κ. Ράμμος.

Ἐπίσης μίλησε γιά τήν στοχοποίηση τῶν πολιτῶν μέ τό spyware καί τόν ἐντοπισμό ἑνός ἀριθμοῦ πού ὁδήγησε σέ ἕνα τραπεζικό λογαριασμό τοῦ προσώπου πού τόν ἔχει χρησιμοποιήσει. Ἐνημερώθηκε ἡ Εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν, καί συνεχίζεται ἡ ἔρευνα γιά περαιτέρω στοιχεῖα. Ἡ ΑΔΑΕ γνωρίζει δύο περιπτώσεις προσώπων πού ἔχουν στοχοποιηθεῖ ταυτοχρόνως ἀπό ἄρση ἀπορρήτου μέ εἰσαγγελική διάταξη. Ὡστόσο, δήλωσε πώς ὅσο προχωρεῖ ἡ ἔρευνα, «δέν ἀποκλείεται στή διαδρομή νά βροῦμε καί ἄλλα.»

Ὁ κ. Μενουδάκος μίλησε γιά τοὐλάχιστον 300 ἐπιβεβαιωμένα μολυσμένα sms, μέσῳ Predator, σέ 100 παραλῆπτες. Τώρα ἐξετάζεται ἐάν καί πῶς πρέπει νά ἐνημερωθοῦν οἱ 100 πολῖτες πού τούς ἔχουν σταλεῖ τά sms. «Συνεχίζεται ἡ διαδικασία ἐλέγχου καί ταυτοποίησης τῶν παραληπτῶν τῶν μηνυμάτων. Γιά τή διαδικασία εἶναι ἐνήμερες καί οἱ ἁρμόδιες εἰσαγγελικές ἀρχές. Παράλληλα, ἡ Ἀρχή ἐξέδωσε ἐντολές μή καταστροφῆς δεδομένων σέ συγκεκριμένες ἑταιρεῖες ἀφοῦ ἐντόπισε τά κέντρα sms μέσῳ τῶν ὁποίων εἶχαν διέλθει τά μηνύματα. Ἀφοῦ τά ἐντόπισε, λοιπόν, διεύρυνε τήν ἔρευνά της ἀναζητῶντας ὅλα τά μηνύματα τά ὁποῖα φαίνεται νά σχετίζονται μέ τό λογισμικό Predator, κατέθεσε στήν PEGA ὁ κ. Μενουδάκος. Ὁ κ. Ἀνδρουλάκης ἐπήνεσε τό ἔργο τῶν δύο Ἀρχῶν καί εὐχαρίστησε τούς ἐπί κεφαλῆς τους, γιατί, ὅπως εἶπε, χωρίς αὐτούς «δέν θά εἴχαμε μάθει τίποτα. Θά ἤμασταν στό ἀπόλυτο σκοτάδι. Αὐτό σᾶς τιμᾶ ἀπεριόριστα». Ἐξαπέλυσε ἐπίθεση στήν Κυβέρνηση γιά τόν ρόλο πού διεδραμάτισε στίς εἰς βάρος της ὑποκλοπές, ἀλλά καί κατά ἄλλων πολιτικῶν καί δημοσιογράφων.

Ἐπέκρινε τήν μεθοδευμένη ἀδυναμία ἐπικοινωνίας τῶν πολιτῶν πού παρακολουθοῦνται, τόσο νόμιμα ἀπό τήν ΕΥΠ ὅσο καί μέ κακόβουλα λογισμικά, μέ τίς ἀνεξάρτητες Ἀρχές. «Σέ ὁποιαδήποτε εὐρωπαϊκή χώρα πού λειτουργεῖ εὔρυθμα τό κράτος Δικαίου, θά εἶχαν κληθεῖ νά λογοδοτήσουν στή Δικαιοσύνη καί ὁ κ. Δημητριάδης (ἀνιψιός τοῦ Πρωθυπουργοῦ) καί ἡ κ. Βλάχου (εἰσαγγελεύς ΕΥΠ) καί ὁ κ. Κοντολέων (τότε διοικητής τῆς ΕΥΠ). Εἶναι προφανές ὅτι μετά ἀπό αὐτή τήν κατάφωρη παραβίαση ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί Συντάγματος, δέν θά μποροῦσε νά “σταθεῖ’ οὔτε ὁ Κ. Μητσοτάκης ὡς πρωθυπουργός. Ἀντ’ αὐτοῦ, αὐτό πού ζοῦμε εἶναι ἡ ἀπίστευτη ἀντίδραση μιᾶς καθεστωτικῆς φιλοσοφίας» δήλωσε ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;