Χωρίς ἐγγυητή, δάνεια ἕως 150.000 εὐρώ γιά νέους

Πῶς θά προχωρήσει ἡ κοινωνική ἀντιπαροχή

ΔΟΣΗ στεγαστικοῦ δανείου πού συμφώνως πρός τό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας θά εἶναι πολύ χαμηλότερη ἀπό τό ἐνοίκιο πού ἀντιστοιχεῖ στό σπίτι πού ἐπέλεξαν, καθώς τό ἐπιτόκιο θά ἀντιστοιχεῖ στό ἕνα τέταρτο τῶν ἐμπορικῶν ἐπιτοκίων, θά πληρώνουν ὅσοι νέοι ἕως 39 ἐτῶν λάβουν δάνειο γιά ἀγορά πρώτης κατοικίας. Τό δάνειο θά καλύπτει ὑψηλότερο ποσοστό τῆς ἐμπορικῆς ἀξίας τοῦ ἀκινήτου (90 %) συγκριτικῶς πρός τά στεγαστικά δάνεια τῶν τραπεζῶν πού καλύπτουν συνήθως ἕως τό 80%. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ ἰδιωτική συμμετοχή πού πρέπει νά συνεισφέρουν οἱ νέοι μειώνεται στό 10% τῆς ἀξίας τοῦ σπιτιοῦ ἀντί γιά 20% πού προβλέπεται στίς συμβάσεις τῶν τραπεζικῶν στεγαστικῶν δανείων. Ἀκόμη:

– Ἐτέθη ἀνώτατο ὅριο 200.000 εὐρώ στήν ἀξία τῆς κατοικίας πού μποροῦν νά ἀγοράσουν οἱ δικαιοῦχοι. Ἔτσι ἀποτρέπεται τό ἐνδεχόμενο ἀγορᾶς πολυτελῶν κατασκευῶν μέ τό ἐπιδοτούμενο δάνειο τοῦ προγράμματος.

– Ἀπαγορεύεται ἡ ἀγορά τοῦ ἀκινήτου ἀπό συγγενῆ πρώτου βαθμοῦ τοῦ δανειολήπτου.

– Διευκρινίζεται πώς δέν θά ὑπάρχει ἐγγυητής τοῦ δανείου.

– Τίθεται 8μηνη προθεσμία (6μηνη ἀρχικά μέ δυνατότητα παρατάσεως 2 μηνῶν) ἀπό τήν προέγκριση τοῦ δανείου μέχρι τήν ὑπογραφή τῆς δανειακῆς συμβάσεως. Ἔτσι προλαμβάνονται καθυστερήσεις πού θά δέσμευαν τά δανειακά κεφάλαια εἰς βάρος ἄλλων δικαιούχων πού ἔχουν κλείσει τήν συμφωνία ἀγορᾶς τοῦ ἀκινήτου. Τό πρόγραμμα χορηγήσεως στεγαστικῶν δανείων προβλέπει πλαφόν 150.000 εὐρώ στό ὕψος τοῦ δανείου.

Οἱ νέοι, ἐκτός ἀπό τήν ἐπιλογή νά μείνουν σέ παλαιότερα διαμερίσματα, πού θά ἀγοράσουν μέσῳ στεγαστικοῦ δανείου, θά μποροῦν –σέ δεύτερο χρόνο– νά μετακομίσουν καί σέ καινούργια ἀκίνητα, τά ὁποῖα θά κατασκευάσουν τεχνικές ἑταιρεῖες, σέ οἰκόπεδα πού θά ἀνήκουν σέ φορεῖς τοῦ Δημοσίου, καί παραμένουν ἀναξιοποίητα. Ἡ «κοινωνική ἀντιπαροχή» ἀφορᾶ στήν ἀξιοποίηση ἀκινήτων τοῦ Δημοσίου, μέσῳ συμπράξεων μέ τόν ἰδιωτικό τομέα, γιά τήν ἀνέγερση κοινωνικῶν κατοικιῶν. Στό σχῆμα συμβάλλονται ἀπό τήν μία πλευρά ἡ ΔΥΠΑ καί ἀπό τήν ἄλλη οἱ κατασκευαστικές/τεχνικές ἑταιρεῖες.

Ειδήσεις / Άρθρα

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;