Χωρίς ἐγγυητή, δάνεια ἕως 150.000 εὐρώ γιά νέους

Πῶς θά προχωρήσει ἡ κοινωνική ἀντιπαροχή

ΔΟΣΗ στεγαστικοῦ δανείου πού συμφώνως πρός τό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας θά εἶναι πολύ χαμηλότερη ἀπό τό ἐνοίκιο πού ἀντιστοιχεῖ στό σπίτι πού ἐπέλεξαν, καθώς τό ἐπιτόκιο θά ἀντιστοιχεῖ στό ἕνα τέταρτο τῶν ἐμπορικῶν ἐπιτοκίων, θά πληρώνουν ὅσοι νέοι ἕως 39 ἐτῶν λάβουν δάνειο γιά ἀγορά πρώτης κατοικίας. Τό δάνειο θά καλύπτει ὑψηλότερο ποσοστό τῆς ἐμπορικῆς ἀξίας τοῦ ἀκινήτου (90 %) συγκριτικῶς πρός τά στεγαστικά δάνεια τῶν τραπεζῶν πού καλύπτουν συνήθως ἕως τό 80%. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ ἰδιωτική συμμετοχή πού πρέπει νά συνεισφέρουν οἱ νέοι μειώνεται στό 10% τῆς ἀξίας τοῦ σπιτιοῦ ἀντί γιά 20% πού προβλέπεται στίς συμβάσεις τῶν τραπεζικῶν στεγαστικῶν δανείων. Ἀκόμη:

– Ἐτέθη ἀνώτατο ὅριο 200.000 εὐρώ στήν ἀξία τῆς κατοικίας πού μποροῦν νά ἀγοράσουν οἱ δικαιοῦχοι. Ἔτσι ἀποτρέπεται τό ἐνδεχόμενο ἀγορᾶς πολυτελῶν κατασκευῶν μέ τό ἐπιδοτούμενο δάνειο τοῦ προγράμματος.

– Ἀπαγορεύεται ἡ ἀγορά τοῦ ἀκινήτου ἀπό συγγενῆ πρώτου βαθμοῦ τοῦ δανειολήπτου.

– Διευκρινίζεται πώς δέν θά ὑπάρχει ἐγγυητής τοῦ δανείου.

– Τίθεται 8μηνη προθεσμία (6μηνη ἀρχικά μέ δυνατότητα παρατάσεως 2 μηνῶν) ἀπό τήν προέγκριση τοῦ δανείου μέχρι τήν ὑπογραφή τῆς δανειακῆς συμβάσεως. Ἔτσι προλαμβάνονται καθυστερήσεις πού θά δέσμευαν τά δανειακά κεφάλαια εἰς βάρος ἄλλων δικαιούχων πού ἔχουν κλείσει τήν συμφωνία ἀγορᾶς τοῦ ἀκινήτου. Τό πρόγραμμα χορηγήσεως στεγαστικῶν δανείων προβλέπει πλαφόν 150.000 εὐρώ στό ὕψος τοῦ δανείου.

Οἱ νέοι, ἐκτός ἀπό τήν ἐπιλογή νά μείνουν σέ παλαιότερα διαμερίσματα, πού θά ἀγοράσουν μέσῳ στεγαστικοῦ δανείου, θά μποροῦν –σέ δεύτερο χρόνο– νά μετακομίσουν καί σέ καινούργια ἀκίνητα, τά ὁποῖα θά κατασκευάσουν τεχνικές ἑταιρεῖες, σέ οἰκόπεδα πού θά ἀνήκουν σέ φορεῖς τοῦ Δημοσίου, καί παραμένουν ἀναξιοποίητα. Ἡ «κοινωνική ἀντιπαροχή» ἀφορᾶ στήν ἀξιοποίηση ἀκινήτων τοῦ Δημοσίου, μέσῳ συμπράξεων μέ τόν ἰδιωτικό τομέα, γιά τήν ἀνέγερση κοινωνικῶν κατοικιῶν. Στό σχῆμα συμβάλλονται ἀπό τήν μία πλευρά ἡ ΔΥΠΑ καί ἀπό τήν ἄλλη οἱ κατασκευαστικές/τεχνικές ἑταιρεῖες.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἀξιοπρεπής στάση» γιά τούς βουλευτές ἡ ἀποχή «ἐπικίνδυνη γιά τήν Δημοκρατία» γιά τούς πολῖτες

Εφημερίς Εστία
Δύο μέτρα καί δύο σταθμά ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη – Εἶχε δώσει «πράσινο φῶς» στούς βουλευτές τῆς ΝΔ νά ἀπέχουν ἀπό τήν ψηφοφορία γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ἀλλά κατηγορεῖ τούς πολῖτες ὅτι θά πλήξουν τό πολίτευμα ἄν δέν ψηφίσουν! – Τί εἶπε στήν Κοζάνη, τί εἶχε πεῖ στήν ΕΡΤ

Παλάτια στήν ἄμμο

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΟΚΑΛΕΙ εὔλογη ἀπορία ἡ ἄρνηση τοῦ ἐκλογοδικείου νά ἀποφανθεῖ γιά τό ζήτημα τῆς ἔκπτωσης τῶν δώδεκα βουλευτῶν τῶν Σπαρτιατῶν ἀπό τό ἀξίωμά τους, μέ βάση τήν δίωξη τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Γεωργίας Ἀδειλίνη γιά «ἐξαπάτηση ἐκλογέων».

Διάβημα τῆς Λιβύης στήν Ἑλλάδα γιατί κάνει ἔρευνες στήν Κρήτη!

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΩΠΟ μέ τήν Ἑλλάδα ἄνοιξε ἡ προσωρινή Κυβέρνησις τῆς Λιβύης ἀνάγοντας σέ μεῖζον ζήτημα πολιτικῆς τό δικαίωμα τῆς χώρας μας νά διενεργήσει ἔρευνες σέ θαλάσσιο οἰκόπεδο νοτίως τῆς Κρήτης.

Δέν εἶναι ὅλα «μαῦρα» σ’ αὐτόν τόν τόπο

Δημήτρης Καπράνος
Ἀχρείαστα νά εἶναι τά νοσοκομεῖα, μακάρι νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά μήν πατήσουμε ποτέ ἐκεῖ τό πόδι μας.

Παρασκευή, 22 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΑΡΙΝ ΦΙΛΙΑΣ!