Χωρίς ἐγγυητή, δάνεια ἕως 150.000 εὐρώ γιά νέους

Πῶς θά προχωρήσει ἡ κοινωνική ἀντιπαροχή

ΔΟΣΗ στεγαστικοῦ δανείου πού συμφώνως πρός τό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας θά εἶναι πολύ χαμηλότερη ἀπό τό ἐνοίκιο πού ἀντιστοιχεῖ στό σπίτι πού ἐπέλεξαν, καθώς τό ἐπιτόκιο θά ἀντιστοιχεῖ στό ἕνα τέταρτο τῶν ἐμπορικῶν ἐπιτοκίων, θά πληρώνουν ὅσοι νέοι ἕως 39 ἐτῶν λάβουν δάνειο γιά ἀγορά πρώτης κατοικίας. Τό δάνειο θά καλύπτει ὑψηλότερο ποσοστό τῆς ἐμπορικῆς ἀξίας τοῦ ἀκινήτου (90 %) συγκριτικῶς πρός τά στεγαστικά δάνεια τῶν τραπεζῶν πού καλύπτουν συνήθως ἕως τό 80%. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ ἰδιωτική συμμετοχή πού πρέπει νά συνεισφέρουν οἱ νέοι μειώνεται στό 10% τῆς ἀξίας τοῦ σπιτιοῦ ἀντί γιά 20% πού προβλέπεται στίς συμβάσεις τῶν τραπεζικῶν στεγαστικῶν δανείων. Ἀκόμη:

– Ἐτέθη ἀνώτατο ὅριο 200.000 εὐρώ στήν ἀξία τῆς κατοικίας πού μποροῦν νά ἀγοράσουν οἱ δικαιοῦχοι. Ἔτσι ἀποτρέπεται τό ἐνδεχόμενο ἀγορᾶς πολυτελῶν κατασκευῶν μέ τό ἐπιδοτούμενο δάνειο τοῦ προγράμματος.

– Ἀπαγορεύεται ἡ ἀγορά τοῦ ἀκινήτου ἀπό συγγενῆ πρώτου βαθμοῦ τοῦ δανειολήπτου.

– Διευκρινίζεται πώς δέν θά ὑπάρχει ἐγγυητής τοῦ δανείου.

– Τίθεται 8μηνη προθεσμία (6μηνη ἀρχικά μέ δυνατότητα παρατάσεως 2 μηνῶν) ἀπό τήν προέγκριση τοῦ δανείου μέχρι τήν ὑπογραφή τῆς δανειακῆς συμβάσεως. Ἔτσι προλαμβάνονται καθυστερήσεις πού θά δέσμευαν τά δανειακά κεφάλαια εἰς βάρος ἄλλων δικαιούχων πού ἔχουν κλείσει τήν συμφωνία ἀγορᾶς τοῦ ἀκινήτου. Τό πρόγραμμα χορηγήσεως στεγαστικῶν δανείων προβλέπει πλαφόν 150.000 εὐρώ στό ὕψος τοῦ δανείου.

Οἱ νέοι, ἐκτός ἀπό τήν ἐπιλογή νά μείνουν σέ παλαιότερα διαμερίσματα, πού θά ἀγοράσουν μέσῳ στεγαστικοῦ δανείου, θά μποροῦν –σέ δεύτερο χρόνο– νά μετακομίσουν καί σέ καινούργια ἀκίνητα, τά ὁποῖα θά κατασκευάσουν τεχνικές ἑταιρεῖες, σέ οἰκόπεδα πού θά ἀνήκουν σέ φορεῖς τοῦ Δημοσίου, καί παραμένουν ἀναξιοποίητα. Ἡ «κοινωνική ἀντιπαροχή» ἀφορᾶ στήν ἀξιοποίηση ἀκινήτων τοῦ Δημοσίου, μέσῳ συμπράξεων μέ τόν ἰδιωτικό τομέα, γιά τήν ἀνέγερση κοινωνικῶν κατοικιῶν. Στό σχῆμα συμβάλλονται ἀπό τήν μία πλευρά ἡ ΔΥΠΑ καί ἀπό τήν ἄλλη οἱ κατασκευαστικές/τεχνικές ἑταιρεῖες.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ