«Χωματερή» 1 ἑκ. προσφύγων Βαλκάνια – Μεσόγειος

Μετανάστες ἀποβιβάζονται στήν Σικελία παρά τίς ἔντονες ἐνστάσεις τῆς Ρώμης

Λογική Βίζεγκραντ ἀπό τήν Γερμανία

ΣΕ «ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ» προσφύγων θέλει νά μετατρέψει Βαλκάνια καί Μεσογειακό Νότο ἡ κεντρική Εὐρώπη (μέ ἐπί κεφαλῆς τό Βερολῖνο), ἐκμεταλλευομένη ὅλα τά διπλωματικά ὅπλα πού διαθέτει. Σφοδρή εἶναι ἡ ἀντίδρασις τῆς Ρώμης, πού ἀπείλησε ἀκόμη καί μέ ἀποχή ἀπό τήν μίνι Σύνοδο τῆς Κυριακῆς. Ὅσον ἀφορᾶ στήν Ἑλλάδα, ἤδη γερμανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο γιά σύνδεση προσφυγικοῦ καί χρέους, ἐνῶ γιά τά Βαλκάνια ὁ ἐκβιασμός γιά τήν δημιουργία κέντρων προσφύγων γίνεται μέ δέλεαρ τήν πολυπόθητη εὐρωπαϊκή προοπτική.

Σύμφωνα μέ τό προσχέδιο τῆς τελικῆς δηλώσεως τῆς μίνι Συνόδου πού δημοσίευσε ἡ γερμανική ἐφημερίδα FAZ, οἱ αἰτοῦντες ἄσυλο θά πρέπει νά ὑποχρεωθοῦν νά παραμείνουν στήν χώρα τῆς ΕΕ, στήν ὁποία ὑπέβαλαν ἀρχικῶς τήν αἴτησή τους. Δηλαδή ἐάν ἕνας πρόσφυγας ἔχει εἰσέλθει στήν Ἑλλάδα ἤ τήν Ἰταλία, ἔχει λάβει ἄσυλο καί ἐν συνεχεία ἔχει μεταβεῖ στήν Γερμανία, τό Βερολῖνο θά μπορεῖ νά γυρίσει πίσω μέ συνοπτικές διαδικασίες πίσω στήν χώρα ἀπό ὅπου ἔκανε τήν αἴτηση γιά ἄσυλο. Ἡ «Die Zeit» ἀνέφερε ὅτι ἡ Γερμανίδα Καγκελλάριος θά ἐπιδιώξει νά διαπραγματευθεῖ διμερεῖς συνθῆκες γιά τήν διαχείριση τοῦ προσφυγικοῦ ζητήματος μέ Ἑλλάδα καί Ἰταλία, ὑπό τήν ἀπειλή κυβερνητικῆς κρίσεως στό ἐσωτερικό. Σύμφωνα μέ τήν γερμανική ἐφημερίδα, «κανείς δέν ἔχει ἀκόμη συνδέσει δημοσίως τό προσφυγικό καί τό ζήτημα τοῦ χρέους. Ἀλλά ἡ ἀνάγκη τῆς Μέρκελ θά μποροῦσε νά εἶναι μία εὐκαιρία γιά τόν Τσίπρα».

Αὐτό ὅμως δέν ἰσχύει ἐπ’ οὐδενί γιά τήν Ρώμη, ἡ ὁποία ἀπείλησε μέ ἀπουσία ἀπό τήν μίνι Σύνοδο ἐκτιμώντας πώς τά συμπεράσματα αὐτῆς τῆς συναντήσεως εἶναι ἤδη προδιαγεγραμμένα καί δέν ἀνταποκρίνονται στίς ἀπαιτήσεις της. «Ἄν πᾶμε στήν Σύνοδο γιά νά δεχθοῦμε ἕνα μάθημα πού ἔχουν ἤδη προετοιμάσει οἱ Γάλλοι καί οἱ Γερμανοί, καλύτερα νά κάνουμε οἰκονομία τά χρήματα τοῦ ταξιδιοῦ» τόνισε μέ νόημα ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν Ματτέο Σαλβίνι, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐπίσης ἐπί κεφαλῆς τῆς ἀκροδεξιᾶς Λέγκα τοῦ Βορρᾶ.

Ἔπειτα ἀπό ἕνα πολύωρο θρίλλερ, ἡ Ρώμη διεμήνυσε τελικά ὅτι θά δώσει «τό παρών» στήν Σύνοδο μετά τίς διαβεβαιώσεις τῆς ἰδίας τῆς Μέρκελ. Σύμφωνα μέ τόν Ἰταλό Πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε, «ἡ Καγκελλάριος ἀπεσαφήνισε τά πράγματα λέγοντας ὅτι ὑπῆρξε μιά “παρεξήγηση”: τό σχέδιο τοῦ κειμένου πού δημοσιοποιήθηκε χθές (Τετάρτη) θά ἀποσυρθεῖ». «Ἡ συνάντησις δέν θά καταλήξει σέ ἕνα γραπτό κείμενο, ἀλλά μόνο σέ μιά σύνοψη τῶν θεμάτων πού ἐθίγησαν καί πάνω στά ὁποῖα θά συνεχίσουμε νά συζητοῦμε στήν εὐρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφῆς τῆς ἐρχόμενης ἑβδομάδος» (28-29 Ἰουνίου), ἐπεσήμανε ὁ Κόντε.

Συναγερμός ἐπικρατεῖ στήν γειτονική Ἀλβανία, ὅπου ἕνα ἄλλο σχέδιο πού ἐξετάζεται προβλέπει χώρους συγκεντρώσεως μεταναστῶν καί προσφύγων σέ χῶρες τῶν Βαλκανίων, οἱ ὁποῖες δέν ἀνήκουν στήν ΕΕ. Πρόκειται γιά χῶρες πού ἐπιθυμοῦν τήν ἔνταξή τους στήν ΕΕ καί θεωρεῖται ὅτι θά ποῦν τό «ναί» μέ ἀντάλλαγμα εἴτε τήν προώθηση εἴτε τήν ἔναρξη ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων. Γιά τήν δέ Ἀλβανία φημολογεῖται ὅτι σχεδιάζεται ἡ δημιουργία κέντρων προσφύγων, ὅπου θά φιλοξενηθοῦν πάνω ἀπό 600.000 ἄτομα. «Ἄν ὑπάρχει κάποιος Εὐρωπαῖος πολιτικός, ὁ ὁποῖος συνδέει τήν “πρόσκληση” γιά τήν ἔναρξη τῶν ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων γιά τήν εὐρωπαϊκή ἐνσωμάτωση τῆς Ἀλβανίας μέ τήν ἀποδοχή κατασκευῆς προσφυγικῶν καταυλισμῶν στήν Ἀλβανία, τότε αὐτή ἡ “πρόσκλησις” καλύτερα νά μήν ἔλθει» ἦταν ἡ ἀπάντησις τοῦ ὑπουργοῦ Διασπορᾶς τῆς Ἀλβανίας Pandeli Majko. «Κάτι τέτοιο δέν θά ἦταν πρόσκλησις –πόσω μᾶλλον εὐρωπαϊκή πρόσκλησις» κατέληξε ὁ ἴδιος.

Ἐντατικῶς παρακολουθεῖ τίς ἐξελίξεις καί ἡ ὁμάς τοῦ Βίζεγκραντ, μέ τούς ἡγέτες τῆς Πολωνίας, τῆς Τσεχίας, τῆς Οὑγγαρίας, τῆς Σλοβακίας ἀλλά καί τῆς Αὐστρίας νά συναντῶνται προκειμένου νά διαμορφώσουν τήν γραμμή τους. Ἡ δέ Βιέννη εἶναι καί ἡ μόνη πού θά συμμετάσχει καί στίς δύο Συνόδους, καθώς θά δώσει «τό παρών» καί τήν Κυριακή στίς Βρυξέλλες. Ὁ Πρωθυπουργός τῆς Οὑγγαρίας Βίκτωρ Ὄρμπαν, ἐκ τῶν μεγαλυτέρων ἀρνητῶν ὑποδοχῆς προσφύγων, ἐπεσήμανε ὅτι τέτοιου εἴδους συναντήσεις, ὅπως αὐτή τῆς Κυριακῆς, θά πρέπει νά ὀργανώνονται ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Συμβούλιο καί ὄχι ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή. «Κατανοοῦμε ὅτι ὑπάρχουν ἐσωτερικές πολιτικές δυσκολίες σέ ὁρισμένες χῶρες, ἀλλά αὐτό δέν μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ μιά πανευρωπαϊκή βιασύνη» ὑπεγράμμισε ὁ Ὄρμπαν. Ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς οὑγγρικῆς κυβερνήσεως εἶπε ἐπίσης ὅτι οἱ χῶρες τῆς Ὁμάδος τοῦ Βίζεγκραντ καί ἡ Αὐστρία συνεφώνησαν ὑπέρ τῆς ἐνισχύσεως τῆς ἀμύνης τῶν ἐξωτερικῶν συνόρων τῆς ΕΕ καί τῆς καθοδηγήσεως τῶν μεταναστῶν ἐκτός τῶν συνόρων τῆς ΕΕ.

ΜΥΡΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!