Χιλιάδες πλειστηριασμοί προγραμματίζονται γιά τό 2022

Σῆμα κινδύνου γιά τά «κόκκινα δάνεια»

«ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» γιά τό ἐνδεχόμενο οἱ προβλέψεις τῶν τραπεζῶν γιά τήν μείωση τῶν «κόκκινων» δανείων νά ἀποδειχθοῦν ὑπεραισιόδοξες κτύπησε ὁ ἐπί κεφαλῆς τοῦ ἐποπτικοῦ βραχίονος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης τοῦ SSM Α. Ἐνρία, μέ ὁμιλία του στό Εὐρωκοινοβούλιο. Ἐνῶ τά στοιχεῖα γιά τήν ἐξέλιξη τῶν ΜΕΔ ἐξακολουθοῦν νά εἶναι εὐνοϊκά, ἡ ποιότης ὁρισμένων στοιχείων τοῦ ἐνεργητικοῦ τῶν τραπεζῶν φαίνεται νά ἐπιδεινώνεται. Ὁ μηχανισμός παρατηρεῖ «σύννεφα» νά συσσωρεύονται στήν ἀγορά ἀκινήτων σέ ὁρισμένες χῶρες, ἐνῶ ταυτοχρόνως κατά τό πρῶτο τρίμηνο τοῦ 2021, οἱ πτωχεύσεις ἄρχισαν νά αὐξάνονται σέ ὁρισμένους τομεῖς, ἄν καί γενικά παρέμειναν κάτω ἀπό τά ἐπίπεδα πρίν ἀπό τήν πανδημία. Συμφώνως πρός τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν μέ «ὄχημα» τόν «Ἡρακλῆ», οἱ ἑλληνικές τράπεζες θά ἔχουν ἐπιτύχει στήν, κρίσιμη ὅπως ἀπεδείχθη, τριετία 2020-2022, νά μειώσουν τά «κόκκινα» δάνεια κοντά στόν μέσο εὐρωπαϊκό ὅρο ἀπό 45% πού ἦταν τό 2019. Ὅσο καί ἄν μέσω τοῦ «Ἡρακλῆ» οἱ ἰσολογισμοί τῶν τραπεζῶν ἔχουν βελτιωθεῖ μέ τή «δεξαμενή» τῶν «κόκκινων» δανείων νά ἔχει μεταφερθεῖ ἀπό τίς τράπεζες στούς διαχειριστές (servicers), τό πρόβλημα παραμένει στήν οἰκονομία. Ἔτσι μέ τήν νέα χρονιά ἀναμένεται νά ἐπιταχυνθοῦν οἱ διαδικασίες πλειστηριασμῶν καθώς στόχος καί τῶν «θεσμῶν» εἶναι νά ἐπέλθει ὁ ρυθμός ἀναγκαστικῶν ἐκτελέσεων σέ ἐπίπεδα πού εἶχαν στοχοθετηθεί πρό πανδημίας.

Τό θέμα τῶν πλειστηριασμῶν ἀναμένεται νά ἔχει κεντρική θέση στήν σημερινή τηλεδιάσκεψη πού θά ἔχουν οἱ διευθύνοντες σύμβουλοι τῶν τραπεζῶν μέ τούς «θεσμούς» ἐνῶ τήν προσεχῆ ἑβδομάδα θά συζητηθεῖ μέ τούς ἐπί κεφαλῆς τῶν θεσμῶν καί τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο. Νά σημειωθεῖ ὅτι οἱ πλειστηριασμοί ἀκινήτων ξεκίνησαν ἀπό τίς ἀρχές Σεπτεμβρίου ἔπειτα ἀπό μακρά περίοδο «παγώματος» λόγω τῆς πανδημίας καί ἕως τά τέλη Μαΐου ἔχουν προγραμματισθεῖ νά γίνουν ρευστοποιήσεις 5.424 ἀκινήτων. Γιά τό 2022 θά πρέπει νά ἀναμένονται κατ’ ἐλάχιστον 20.000 πλειστηριασμοί. Σχετικῶς πρός τόν Νόμο Κατσέλη ἐκκρεμοῦν 48.000 ὑποθέσεις, ἡ ἐκδίκασις τῶν ὁποίων θά παραταθεῖ ἕως τό 2023.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ ὑπονόμευσις τῆς ἀξιοκρατίας ἀπό τό ἀναξιόπιστο τέστ τῆς κ. Κεραμέως

Μανώλης Κοττάκης
Πῶς τό ΑΣΕΠ «ἐξευτέλισε» διοικητές νοσοκομείων μέ …μῆλα καί ἀχλάδια – Γιατί παρῃτήθη ὁ διοικητής τῆς 1ης ΥΠΕ – Πῶς οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί οἱ ἀσφαλισμένοι χρηματοδοτοῦν ἀπό τό ὑστέρημά τους τό ΕΣΥ, πού ἔπαυσε νά εἶναι δωρεάν

Ἡ Ἑλλάς «μάχεται» καί γιά τά δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων στό Ἰράν καί τό Ἰράκ!

Εφημερίς Εστία
Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ δέν ἔχει τέλος.

6 στούς 10 Νεοδημοκράτες τιμώρησαν τόν κ. Μητσοτάκη γιά τόν γάμο καί τήν ἀκρίβεια

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ποσοστό πού συγκέντρωσε ἡ Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές ὀφείλεται κυρίως σέ δύο βασικά θέματα: τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καί τήν ἀκρίβεια.

Ἔτσι, γιά ν’ ἀκούσουμε μιά ἀπάντηση…

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ὁ Γιῶργος Τράπαλης, τῆς ἑταιρείας μετρήσεων Good affairs, μοῦ ἔλεγε ὅτι «Ὁ Δούκας εἶναι ὁ μόνος πού ἄν πάει σέ δεύτερο γῦρο μπορεῖ νά κερδίσει τόν Μπακογιάννη», πίστευα ὅτι μέ δουλεύει.

Παρασκευή, 19 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ