ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023

Χιλιάδες πλειστηριασμοί προγραμματίζονται γιά τό 2022

Σῆμα κινδύνου γιά τά «κόκκινα δάνεια»

«ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» γιά τό ἐνδεχόμενο οἱ προβλέψεις τῶν τραπεζῶν γιά τήν μείωση τῶν «κόκκινων» δανείων νά ἀποδειχθοῦν ὑπεραισιόδοξες κτύπησε ὁ ἐπί κεφαλῆς τοῦ ἐποπτικοῦ βραχίονος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης τοῦ SSM Α. Ἐνρία, μέ ὁμιλία του στό Εὐρωκοινοβούλιο. Ἐνῶ τά στοιχεῖα γιά τήν ἐξέλιξη τῶν ΜΕΔ ἐξακολουθοῦν νά εἶναι εὐνοϊκά, ἡ ποιότης ὁρισμένων στοιχείων τοῦ ἐνεργητικοῦ τῶν τραπεζῶν φαίνεται νά ἐπιδεινώνεται. Ὁ μηχανισμός παρατηρεῖ «σύννεφα» νά συσσωρεύονται στήν ἀγορά ἀκινήτων σέ ὁρισμένες χῶρες, ἐνῶ ταυτοχρόνως κατά τό πρῶτο τρίμηνο τοῦ 2021, οἱ πτωχεύσεις ἄρχισαν νά αὐξάνονται σέ ὁρισμένους τομεῖς, ἄν καί γενικά παρέμειναν κάτω ἀπό τά ἐπίπεδα πρίν ἀπό τήν πανδημία. Συμφώνως πρός τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν μέ «ὄχημα» τόν «Ἡρακλῆ», οἱ ἑλληνικές τράπεζες θά ἔχουν ἐπιτύχει στήν, κρίσιμη ὅπως ἀπεδείχθη, τριετία 2020-2022, νά μειώσουν τά «κόκκινα» δάνεια κοντά στόν μέσο εὐρωπαϊκό ὅρο ἀπό 45% πού ἦταν τό 2019. Ὅσο καί ἄν μέσω τοῦ «Ἡρακλῆ» οἱ ἰσολογισμοί τῶν τραπεζῶν ἔχουν βελτιωθεῖ μέ τή «δεξαμενή» τῶν «κόκκινων» δανείων νά ἔχει μεταφερθεῖ ἀπό τίς τράπεζες στούς διαχειριστές (servicers), τό πρόβλημα παραμένει στήν οἰκονομία. Ἔτσι μέ τήν νέα χρονιά ἀναμένεται νά ἐπιταχυνθοῦν οἱ διαδικασίες πλειστηριασμῶν καθώς στόχος καί τῶν «θεσμῶν» εἶναι νά ἐπέλθει ὁ ρυθμός ἀναγκαστικῶν ἐκτελέσεων σέ ἐπίπεδα πού εἶχαν στοχοθετηθεί πρό πανδημίας.

Τό θέμα τῶν πλειστηριασμῶν ἀναμένεται νά ἔχει κεντρική θέση στήν σημερινή τηλεδιάσκεψη πού θά ἔχουν οἱ διευθύνοντες σύμβουλοι τῶν τραπεζῶν μέ τούς «θεσμούς» ἐνῶ τήν προσεχῆ ἑβδομάδα θά συζητηθεῖ μέ τούς ἐπί κεφαλῆς τῶν θεσμῶν καί τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο. Νά σημειωθεῖ ὅτι οἱ πλειστηριασμοί ἀκινήτων ξεκίνησαν ἀπό τίς ἀρχές Σεπτεμβρίου ἔπειτα ἀπό μακρά περίοδο «παγώματος» λόγω τῆς πανδημίας καί ἕως τά τέλη Μαΐου ἔχουν προγραμματισθεῖ νά γίνουν ρευστοποιήσεις 5.424 ἀκινήτων. Γιά τό 2022 θά πρέπει νά ἀναμένονται κατ’ ἐλάχιστον 20.000 πλειστηριασμοί. Σχετικῶς πρός τόν Νόμο Κατσέλη ἐκκρεμοῦν 48.000 ὑποθέσεις, ἡ ἐκδίκασις τῶν ὁποίων θά παραταθεῖ ἕως τό 2023.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;