ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Χιλιάδες πλειστηριασμοί προγραμματίζονται γιά τό 2022

Σῆμα κινδύνου γιά τά «κόκκινα δάνεια»

«ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» γιά τό ἐνδεχόμενο οἱ προβλέψεις τῶν τραπεζῶν γιά τήν μείωση τῶν «κόκκινων» δανείων νά ἀποδειχθοῦν ὑπεραισιόδοξες κτύπησε ὁ ἐπί κεφαλῆς τοῦ ἐποπτικοῦ βραχίονος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης τοῦ SSM Α. Ἐνρία, μέ ὁμιλία του στό Εὐρωκοινοβούλιο. Ἐνῶ τά στοιχεῖα γιά τήν ἐξέλιξη τῶν ΜΕΔ ἐξακολουθοῦν νά εἶναι εὐνοϊκά, ἡ ποιότης ὁρισμένων στοιχείων τοῦ ἐνεργητικοῦ τῶν τραπεζῶν φαίνεται νά ἐπιδεινώνεται. Ὁ μηχανισμός παρατηρεῖ «σύννεφα» νά συσσωρεύονται στήν ἀγορά ἀκινήτων σέ ὁρισμένες χῶρες, ἐνῶ ταυτοχρόνως κατά τό πρῶτο τρίμηνο τοῦ 2021, οἱ πτωχεύσεις ἄρχισαν νά αὐξάνονται σέ ὁρισμένους τομεῖς, ἄν καί γενικά παρέμειναν κάτω ἀπό τά ἐπίπεδα πρίν ἀπό τήν πανδημία. Συμφώνως πρός τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν μέ «ὄχημα» τόν «Ἡρακλῆ», οἱ ἑλληνικές τράπεζες θά ἔχουν ἐπιτύχει στήν, κρίσιμη ὅπως ἀπεδείχθη, τριετία 2020-2022, νά μειώσουν τά «κόκκινα» δάνεια κοντά στόν μέσο εὐρωπαϊκό ὅρο ἀπό 45% πού ἦταν τό 2019. Ὅσο καί ἄν μέσω τοῦ «Ἡρακλῆ» οἱ ἰσολογισμοί τῶν τραπεζῶν ἔχουν βελτιωθεῖ μέ τή «δεξαμενή» τῶν «κόκκινων» δανείων νά ἔχει μεταφερθεῖ ἀπό τίς τράπεζες στούς διαχειριστές (servicers), τό πρόβλημα παραμένει στήν οἰκονομία. Ἔτσι μέ τήν νέα χρονιά ἀναμένεται νά ἐπιταχυνθοῦν οἱ διαδικασίες πλειστηριασμῶν καθώς στόχος καί τῶν «θεσμῶν» εἶναι νά ἐπέλθει ὁ ρυθμός ἀναγκαστικῶν ἐκτελέσεων σέ ἐπίπεδα πού εἶχαν στοχοθετηθεί πρό πανδημίας.

Τό θέμα τῶν πλειστηριασμῶν ἀναμένεται νά ἔχει κεντρική θέση στήν σημερινή τηλεδιάσκεψη πού θά ἔχουν οἱ διευθύνοντες σύμβουλοι τῶν τραπεζῶν μέ τούς «θεσμούς» ἐνῶ τήν προσεχῆ ἑβδομάδα θά συζητηθεῖ μέ τούς ἐπί κεφαλῆς τῶν θεσμῶν καί τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο. Νά σημειωθεῖ ὅτι οἱ πλειστηριασμοί ἀκινήτων ξεκίνησαν ἀπό τίς ἀρχές Σεπτεμβρίου ἔπειτα ἀπό μακρά περίοδο «παγώματος» λόγω τῆς πανδημίας καί ἕως τά τέλη Μαΐου ἔχουν προγραμματισθεῖ νά γίνουν ρευστοποιήσεις 5.424 ἀκινήτων. Γιά τό 2022 θά πρέπει νά ἀναμένονται κατ’ ἐλάχιστον 20.000 πλειστηριασμοί. Σχετικῶς πρός τόν Νόμο Κατσέλη ἐκκρεμοῦν 48.000 ὑποθέσεις, ἡ ἐκδίκασις τῶν ὁποίων θά παραταθεῖ ἕως τό 2023.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…