Χείμαρρος ἀναθέσεων στόν κ. Χειμάρα

Τά Εκατοντάδες χιλιάδες εὐρώ πού ἔλαβε ἡ ἑταιρεία τοῦ βουλευτοῦ Φθιώτιδος τῆς ΝΔ Θέμη Χειμάρα ἀπό συμβάσεις μέ τό Δημόσιο καί τήν Τοπική Αὐτοδιοίκηση ἀλλά καί ἡ μετάθεσις εὐθυνῶν γιά τό «ἀσυμβίβαστο», ἔχουν προκαλέσει πολλές ἀντιδράσεις.

Συμφώνως πρός δημοσιεύματα, ὁ βουλευτής συνέχισε καί μετά τήν εἴσοδό του στήν Βουλή νά λαμβάνει ἡ ἐκτυπωτική ἑταιρεία του, μέ ἕδρα τήν Λαμία, ἀναθέσεις ἔργων ἀπό τόν εὐρύτερο δημόσιο τομέα. Φέρεται νά ἔχει λάβει τοὐλάχιστον 400.000 εὐρώ ἀπό Δήμους καί ἐπιχειρήσεις τοῦ νομοῦ ἀπό τό 2019. Εἰδικώτερα, ἀφοροῦν συμβάσεις μέ τούς Δήμους Λαμίας, Ἀμφίκλειας-Ἑλάτειας, Στυλίδος, Καμένων Βούρλων καί ἄλλους, ἀλλά καί μέ ἀρκετές δημοτικές ἐπιχειρήσεις τῶν Δήμων αὐτῶν. Ἐπίσης φέρεται νά ἔχει ἀναλάβει ἔργα ἀπό φορεῖς τοῦ δημοσίου, ὅπως τό Περιφερειακό Ταμεῖο Ἀναπτύξεως Στερεᾶς Ἑλλάδος, τό Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τό τμῆμα τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας στήν Θεσσαλία καί οἱ Περιφερειακές Ἑνότητες Εὐρυτανίας καί Φωκίδος.

Τό γεγονός ὅτι κ. Χειμάρας κατηγόρησε τούς ὑπαλλήλους τῆς ἑταιρείας του, ὅτι δέν τόν ἐνημέρωσαν γιά τό ἀσυμβίβαστο, γιατί ὁ ἴδιος ἦταν ἀπασχολημένος μέ τά κοινοβουλευτικά, ἐστηλιτεύθη ἀπό τήν ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση, ὑπενθυμίζοντας ὅτι τό ἴδιο ἔχουν ἐπικαλεσθεῖ καί ἄλλοι βουλευτές τῆς ΝΔ. «Τό μόνο πού δέν θά πάψει νά μᾶς ἐκπλήσσει εἶναι οἱ ἀπίθανες δικαιολογίες πού ἐπιστρατεύουν οἱ κυβερνητικοί βουλευτές κάθε φορά πού ἀποκαλύπτονται οἱ ἀθέμιτες πρακτικές τους» ἦταν τό σχόλιο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Πηγές τῆς Κουμουνδούρου ἀνέφεραν ὅτι ὁ κ. Χειμάρας εἶχε ἐνημερωθεῖ ἀπό τό 2020 γιά τήν «παράνομη δραστηριότητα», ἀλλά δέν ἀντέδρασε.

Ὁ κ. Χειμάρας ἀπήντησε παραθέτοντας στοιχεῖα γιά τήν οἰκονομική δραστηριότητα τῆς ἑταιρείας. Τόνισε ὅτι μόνον ἕνα μικρό ποσοστό, περίπου 10%, τῶν πωλήσεων ἀφορᾶ σέ φορεῖς τῆς αὐτοδιοικήσεως καί δομές ἐκπαιδεύσεως, ἐνῶ συμμετεῖχε κυρίως σέ ἀνοιχτές διαγωνιστικές διαδικασίες. Ἀπό τό 2019 ἕως καί τό 2021 οἱ πωλήσεις σέ ΟΤΑ καί δομές ἐκπαιδεύσεως ἀντιστοιχοῦν σέ 268.794,76 εὐρώ καί τά κέρδη μόλις 31.437,00 εὐρώ, ὑπεστήριξε. Ἔτσι, ὅπως ἰσχυρίζεται, γίνεται προφανές ὅτι ἡ ἐπιχειρηματική δραστηριότης το δέν «ἐνισχύθηκε» ἀπό τήν πολιτική πορεία του.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…