ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Χατζηδάκης πρός «servicers»: Ρυθμίστε περισσότερα δάνεια

ΝΕΟ ΣΦΙΚΤΟ πλαίσιο κανόνων δεοντολογίας γιά τίς ἑταιρεῖες διαχειρίσεως ἀπαιτήσεων ἀλλά καί τά funds πού δραστηριοποιοῦνται στήν δευτερογενῆ ἀγορά διαχειρίσεως μή ἐξυπηρετούμενων δανείων προωθεῖ νομοθετικῶς τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Οἰκονομίας, ἐνσωματώνοντας σχετική κοινοτική ὁδηγία ἕως τίς 29 Δεκεμβρίου.

Οἱ κανόνες λειτουργίας τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως δανείων θά περιορίσουν τυχόν αὐθαιρεσίες εἰς βάρος τῶν δανειοληπτῶν ἐνῷ θά καθιερωθοῦν, γιά πρώτη φορά, διαδικασίες ἐπιβολῆς κυρώσεων στούς servicers πού ἀκολουθοῦν καταχρηστικές πρακτικές. Μέ τήν προσαρμογή στό κοινοτικό δίκαιο, ἡ ἐποπτική ἀρχή θά μπορεῖ νά ἐξετάζει πιθανές καί καταγγελλόμενες παραβάσεις τῆς νομοθεσίας ἀπό ἑταιρεῖες διαχειρίσεως, ὥστε νά προχωρεῖ στήν ἐπιβολή ἀκόμη καί τῆς ἀφαιρέσεως τῆς ἄδειας λειτουργίας τῶν servicers. Γιά αὐτήν τήν ἀπόφαση τῆς Κυβερνήσεως, ἐνημέρωσε ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Οἰκονομίας καί Οἰκονομικῶν, Κωστῆς Χατζηδάκης, τούς ἐκπροσώπους τῆς Ἑνώσεως Ἑταιρειῶν Διαχειρίσεως Ἀπαιτήσεων ἀπό Δάνεια καί Πιστώσεις κατά τήν συνάντηση πού ἐπραγματοποιήθη στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν. Ὅπως ἐνημέρωσε ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Οἰκονομίας τούς ἐκπροσώπους τῶν ἑταιρειῶν, θά ἔχουν ὑποχρέωση νά τηροῦν καί νά παρέχουν προσωποποιημένη πληροφόρηση πρός τούς ὀφειλέτες γιά τό σύνολο τῆς ὀφειλῆς τους, τίς ὀφειλόμενες δόσεις, τό ἐπιτόκιο καί ἄλλες συναφεῖς πληροφορίες. Παράλληλα, θά καθιερωθοῦν ποινές ὅταν δέν παρέχουν σαφῆ καί ἔγκαιρη ἐνημέρωση στούς ὀφειλέτες.

Ἡ Ἕνωσις ἐνημέρωσε ὅτι τούς πρώτους μῆνες τοῦ ’23 ὑπάρχει μιά βελτίωσις 30% σέ συγκριτικῶς πρός τό ’22 ὡς πρός τίς διμερεῖς ρυθμίσεις δανείων πού γίνονται μέ τούς servicers. Σημειώθηκε ἐπίσης ἡ αὔξησις στίς ρυθμίσεις τοῦ ἐξωδικαστικοῦ μηχανισμοῦ (μέχρι τόν Ἰούνιο 6.254 ἐπιτυχεῖς ρυθμίσεις πού ἀντιστοιχοῦν σέ 2,33 δισ. εὐρώ ἀρχικῶν ὀφειλῶν). Στήν αὔξηση τῶν ρυθμίσεων πάντως ἀναμένεται νά συμβάλλουν οἱ βελτιώσεις πού εἶναι προγραμματισμένες καί θά πραγματοποιηθοῦν στόν ἐξωδικαστικό μηχανισμό. Στήν συνάντηση ἄλλως τε παροῦσα ἦταν καί ἡ γενική γραμματεύς τῆς διαχειρίσεως ἰδιωτικοῦ χρέους Θεώνη Ἀλαμπάση. Στό πλαίσιο αὐτό ἤδη ἡ κοινή ὁμάς ἐργασίας τῆς Εἰδικῆς Γραμματείας καί τῶν servicers ἐπεξεργάζεται βελτιώσεις στόν ἀλγόριθμο, ὥστε νά αὐξηθεῖ ἡ ἀποδοχή τῶν προτεινόμενων ρυθμίσεων κυρίως ἀπό τούς δανειολῆπτες καί νά διευθετηθοῦν ζητήματα πού ἀφοροῦν σέ συνιδιοκτῆτες καί ἐγγυητές.

Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ στόν ὑπό σύστασιν Φορέα Ἀγορᾶς καί Ἐπαναμισθώσεως Ἀκινήτων, στόν ὁποῖο θά μεταφερθοῦν τά δάνεια καί τά ἀκίνητα (πρώτη κατοικία) ὅσων εὐάλωτων καταναλωτῶν δηλώσουν πτώχευση, οἱ servicers κατέθεσαν μία σειρά ἀπό προτάσεις, μέ στόχο ὁ φορεύς νά καταστεῖ ἑλκυστικός στά ξένα funds πού ἔχουν πάρει τόν σχετικό φάκελο.

Μέ βάση τίς ἴδιες πηγές, οἱ ξένοι ζητοῦν μεγαλύτερη ἐμπλοκή τοῦ δημοσίου, μέ αἰχμή τήν αὔξηση τῆς στεγαστικῆς ἐπιδοματικῆς πολιτικῆς πρός τούς δανειολῆπτες πού θά ἐνταχθοῦν στόν φορέα ἀλλά καί μιά σειρά ἄλλων ρυθμίσεων φορολογικοῦ περιεχομένου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀνταρσία στό Ὑπουργικό Συμβούλιο

Εφημερίς Εστία
Ἐξέγερσις τεσσάρων Ὑπουργῶν γιά τό νέο σύστημα διορισμοῦ διοικητῶν πού ἐξεπόνησε ἡ «ἐκσυγχρονίστρια» ὑφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη – Θεωροῦν ἐξευτελιστικό τό «τέστ δεξιοτήτων» στό ὁποῖο θά ὑποβάλλονται πτυχιοῦχοι φημισμένων ξένων ΑΕΙ γιά νά καταλάβουν δημόσια θέση – Ἐνόχλησις καί ἀπό τήν ἀφαίρεση τῆς ἁρμοδιότητος νά παύουν διοικητές

Ἄδωνις, Σπυράκη, Καϊλῆ στό στόχαστρο τῶν «New York Times» γιά σχέσεις μέ τήν κινεζική Huawei

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ γιά τίς «περίεργες» σχέσεις πού εἶχε συνάψει μέ ὑπουργούς καί εὐρωβουλευτές ὁ κινεζικός κολοσσός τηλεπικοινωνιῶν Huawei εἶναι τό δημοσίευμα τῆς ἀμερικανικῆς ἐφημερίδος New York Times.

Ὅταν ἡ ἀμετροέπεια «κόβει» τήν μπεσαμέλ

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια στιγμή, πού ἡ λογική θά ἐπικρατήσει τῆς εἰκόνας, ἴσως ἐκεῖνοι πού θά μελετοῦν τότε τήν συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς μας να ὑπογραμμίσουν μιά λέξη ἡ ὁποία χαρακτηρίζει σήμερα τούς περισσότερους ἀπό ἐμᾶς: «Ἀμετροέπεια»!

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΡΡΗΚΤΟΥ

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»