Χατζηδάκης: Φόροι στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ

ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές πού δρομολογοῦνται στό καθεστώς φορολογήσεώς τους.

Τίς παρεμβάσεις ἐπιβεβαίωσε χθές ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Οἰκονομίας καί Οἰκονομικῶν Κωστῆς Χατζηδάκης τονίζοντας ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἑτοιμάζει νέο φορολογικό νομοσχέδιο γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες. Ὁ κ. Χατζηδάκης μιλῶντας στόν «Σκάι» σημείωσε γιά μία ἀκόμη φορά ὅτι «πάνω ἀπό τό 60% τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν δηλώνει ἐτήσιο εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ, δηλαδή εἰσόδημα μικρότερο ἀπό αὐτό τοῦ μισθωτοῦ πού ἀμείβεται μέ τόν κατώτατο μισθό.» Ὅπως εἶπε, τό νομοσχέδιο θά εἶναι ἕτοιμο τούς ἑπόμενους μῆνες, καί στήν ἐπεξεργασία του ρόλο θά παίξει καί ἡ ΑΑΔΕ μέ διασταυρώσεις πού θά διευρυνθοῦν. Τελικός στόχος, ὑπεγράμμισε ὁ ὑπουργός, εἶναι νά πληρώνουν ὅλοι δίκαια.

Μέ ἑπτά στούς δέκα ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολουμένους νά δηλώνουν στήν Ἐφορία εἰσοδήματα λιγώτερα ἀπό 10.000 εὐρώ, σχεδιάζονται ἀνατροπές πού θά περιορίσουν τίς διόδους φοροδιαφυγῆς. Σημαντικές ἀλλαγές ἀναμένεται νά ὑπάρξουν στήν κλίμακα φορολογήσεως μέ κατάργηση τοῦ συντελεστοῦ 9% πού ἰσχύει σήμερα γιά εἰσοδήματα ἕως 10.000 εὐρώ καί καθιέρωση νέων πιό ηὐξημένων συντελεστῶν, στόν ἔλεγχο τῶν δαπανῶν οἱ ὁποῖες ἐκπίπτουν ἀπό τά ἀκαθάριστα ἔσοδά τους μέ ἀποτέλεσμα νά περιορίζουν τήν φορολογική ἐπιβάρυνση ἐνῷ οἱ παρεμβάσεις θά συνδυαστοῦν μέ τήν σταδιακή κατάργηση τοῦ τέλους ἐπιτηδεύματος ἀπό τό 2025 ὅπως ἔχει δεσμευθεῖ ἡ Κυβέρνησις. Πολύτιμο ἐργαλεῖο γιά τήν καταπολέμηση τῆς φοροδιαφυγῆς θά ἀποτελέσει καί ἡ ἀξιοποίησις τῆς ἠλεκτρονικῆς πλατφόρμας mydata στήν διενέργεια ἠλεκτρονικῶν διασταυρώσεων καί φορολογικῶν ἐλέγχων γιά τόν ἐντοπισμό περιπτώσεων ἀποκρύψεως φορολογητέων ἐσόδων καί εἰσοδημάτων. Ἡ ΑΑΔΕ ἤδη ἔχει ξεκινήσει ἐξονυχιστικούς ἐλέγχους γιά νά διαπιστώσει ἐάν εἶναι ἀληθῆ τά ποσά τῶν λειτουργικῶν δαπανῶν πού δηλώνονται στά ἔντυπα Ε3 ἀπό ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα ἕως 10.000 εὐρώ.

Φαίνεται ὅτι πολλοί ἀπό τούς φορολογουμένους αὐτούς φουσκώνουν τά ἀντίστοιχα ποσά στίς δηλώσεις τους γιά νά μειώσουν τά φορολογητέα εἰσοδήματά τους καί νά γλυτώσουν σημαντικά ποσά φόρου εἰσοδήματος.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!