Χαριστική βολή Κατρούγκαλου στόν ΣΥΡΙΖΑ

ΣΕ ΑΡΙΣΤΕΡΗ περιδίνηση ἔχει ἐμπλακεῖ ὁ ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ἡ ἀπόφασις ἀποπομπῆς τοῦ Γιώργου Κατρούγκαλου, δύο ἡμέρες πρίν ἀπό τίς ἐκλογές, ἔρχεται πολύ ἀργά γιά νά ἀφαιρεθεῖ τό ὄνομά του ἀπό τό ψηφοδέλτιο.

Τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν ἀνεκοίνωσε ὅτι ἀφοῦ ὁ πρώην ὑπουργός ἔχει ἀνακηρυχθεῖ ὑποψήφιος ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο, τό ὄνομά του θά παραμείνει στό ψηφοδέλτιο καί, σέ περίπτωση πού ἐκλεγεῖ, θά πρέπει νά ὁρκισθεῖ καί ἐν συνεχείᾳ νά παραιτηθεῖ. Ἤδη ὅμως αὐτή ἡ κατάστασις δημιουργεῖ μεγάλο πονοκέφαλο στήν Κουμουνδούρου. Θά εἶναι ἕνα πολύ ἀμφιλεγόμενο πολιτικό μήνυμα, σίγουρα εἰς βάρος τῆς ἡγεσίας τοῦ ἀριστεροῦ κόμματος, ἄν ἐν τέλει ὁ Γιῶργος Κατρούγκαλος ψηφισθεῖ καί ἐκλεγεῖ βουλευτής.

Ὁ σάλος ξεκίνησε ὅταν ὁ πρώην ὑπουργός Ἐργασίας Γιῶργος Κατρούγκαλος προέβη σέ δηλώσεις, τασσόμενος ὑπέρ τῆς ἐπαναφορᾶς τοῦ μέτρου τῆς ἐπιβολῆς ἀσφαλιστικῶν κρατήσεων 20% στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί ἀναλογικῆς αὐξήσεώς τους διά τῆς συνδέσεώς τους μέ τό εἰσόδημα ἑνός ἑκάστου. Ἄν καί στήν συνέχεια ἔσπευσε νά διευκρινίσει ὅτι πρόκειται γιά προσωπικές του ἀπόψεις καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔλαβε κατ’ ἀρχήν σαφεῖς ἀποστάσεις ἀπό τίς δηλώσεις του, ἐπαγγελματικοί φορεῖς καί ὁ ἐπιχειρηματικός κόσμος ξιφούλκησαν ἐναντίον του. Σέ πολιτικό ἐπίπεδο ἡ Νέα Δημοκρατία ἀλλά καί τά ἄλλα κόμματα προέβησαν σέ δριμεῖες ἐπιθέσεις κατά τῶν τοποθετήσεών του. Τό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας σέ ἀνακοίνωσή του ἐπεσήμανε ὅτι «σέ περίπτωση ἐπαναφορᾶς τοῦ νόμου Κατρούγκαλου οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες θά πληρώσουν ἕως καί τριπλάσιες ἀσφαλιστικές εἰσφορές σέ σύγκριση μέ τό σημερινό καθεστώς, καθώς θά σημάνει τήν κατάργηση τῶν μειώσεων στίς εἰσφορές πού ἐφήρμοσε ἡ σημερινή κυβέρνηση, ἀπαλλάσσοντας χιλιάδες ἐπαγγελματίες ἀπό τίς καταστρεπτικές ἐπιβαρύνσεις πού ἐπέβαλε ὁ νόμος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.»

Μετά τόν σάλο πού ξέσπασε καί τήν πίεση πού ἐδέχθη, ὁ κ. Κατρούγκαλος «ποίησε τήν ἀνάγκη φιλοτιμία», ἀπεσύρθη ἀπό τά ψηφοδέλτια καί μέ ἀνάρτησή του στό twitter ἀνέφερε ὅτι ἀναλαμβάνει πλήρως τήν πολιτική εὐθύνη γιά τήν τοποθέτησή του: «Παρακολουθῶ τή θεατρική παράσταση πού ὀργανώνει ἡ Νέα Δημοκρατία μέ ἀφορμή χθεσινή μου τοποθέτηση γιά τίς ἀσφαλιστικές εἰσφορές. Ξεκαθάρισα ἀπό τό πρωί ὅτι ἀναφερόμουν σέ προσωπικές θέσεις ἀρχῆς καί ὄχι στίς προγραμματικές θέσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, πού εἶναι δημοσιευμένες ἐδῶ καί καιρό. Οἱ συκοφαντίες τῆς Νέας Δημοκρατίας περί “κρυφῆς ἀτζέντας” εἶναι φαιδρές. Ἡ Ἀριστερά μιλᾶ πάντα τή γλῶσσα τῆς ἀλήθειας. Ἄν ὑπῆρχε κρυφή ἀτζέντα, θά τή φανέρωνα αὐτόβουλα δύο μέρες πρίν ἀπό τίς ἐκλογές; Ἡ ζημιά ὅμως γίνεται, μέ ὄργανο τήν μηντιακή παντοκρατορία τῆς δεξιᾶς. Δέν θά τή διευκολύνω. Ἄλλωστε ἡ ἐμπλοκή μου στήν πολιτική δέν ἔγινε ποτέ μέ ὅρους προσωπικοῦ συμφέροντος, ἀλλά προσφορᾶς. Ἐγκατέλειψα τό Εὐρωκοινοβούλιο ὅταν προσκλήθηκα στήν πρώτη κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί δέν ἀνέλαβα μέ ἄγνοια κινδύνου τήν καυτή πατάτα τῆς ἀσφαλιστικῆς μεταρρύθμισης» ἀνέφερε.

Εἶχε προηγηθεῖ ἡ ἀνάρτησις στήν ἱστοσελίδα in.gr μέρους συνεντεύξεως τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, μέ τήν ὁποία ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθάριζε ὅτι «δέν ὑπάρχει καμμία αὔξηση εἰσφορῶν στό πρόγραμμα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Καμμία αὔξηση εἰσφορῶν. Στό πρόγραμμα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες θά δοῦν ἀλλαγές στή ζωή τους, ἀλλά οἱ ἀλλαγές θά εἶναι θετικές» παίρνοντας σαφεῖς ἀποστάσεις ἀπό τίς δηλώσεις τοῦ πρώην ὑπουργοῦ.

Ἠκολούθησε μάλιστα καί σκληρή ἀνακοίνωσις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἡ ὁποία δέν ἀποδεικνύεται ἀρκετά γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς εἰκόνας τοῦ ἀριστεροῦ κόμματος, τό ὁποῖο οὕτως ἤ ἄλλως εἶχε ἐπιδείξει ἀναλγησία ἔναντι τῶν ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, τίς μνῆμες τῆς ὁποίας ἀνεκάλεσαν οἱ δηλώσεις Κατρούγκαλου. Ἡ ἀνακοίνωσις ἀναφέρει: «Ἡ μεσαία τάξη, μέ μεγάλες θυσίες, πλήρωσε πανάκριβα τήν κρίση καί τίς ἀλαζονικές πολιτικές τοῦ κ. Μητσοτάκη πού δέν νοιάστηκε. Ἡ μεσαία τάξη λοιπόν μόνο ἐλαφρύνσεις δικαιοῦται.

»Τό Συμβόλαιο Ἀλλαγῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εἶναι ἀπόλυτα σαφές ὡς πρός αὐτό. Εἶναι τό συλλογικό μας ὅραμα, ἡ ἠθική μας ὑποχρέωση, πού μᾶς δεσμεύει νά τό κάνουμε πράξη. Ὅποιος παρεκκλίνει ἀπό τό Συμβόλαιο Ἀλλαγῆς, εἴτε συνειδητά εἴτε ἀπό λάθος, θέτει ἑαυτόν ἐκτός τῆς συλλογικῆς προσπάθειας γιά τή μεγάλη ἀλλαγή».

Ἐν τῷ μεταξύ ὁ πρόεδρος τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος Γιῶργος Στασινός δήλωσε ὅτι: «Δέν ξεχνᾶμε τί περάσαμε μέ τό νόμο Κατρούγκαλου, ὅσα χρόνια καί ἄν περάσουν» ἐνῷ ὁ πρόεδρος τοῦ ΔΣΑ Δ. Βερβεσός ὑπεγράμμισε ὅτι ὁ «νόμος Κατρούγκαλου» πού ἐπέβαλε «ἐπί τῆς οὐσίας, πρόσθετη φορολογική ὑποχρέωση» «βρῆκε ἀντιμέτωπο σύσσωμο τό δικηγορικό σῶμα, κρίθηκε ἀντισυνταγματικός καί γι’ αὐτό καταργήθηκε.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Παρουσίασε τον συνδυασμό του ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Εφημερίς Εστία
Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη

Ἡ ἀδράνεια τοῦ Δημοσίου ἔνοχη γιά τά κενά ἀσφαλείας στίς ἐξετάσεις!

Εφημερίς Εστία
Ἡ γραφειοκρατία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀρνεῖται τήν ἔνταξη τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων τῶν ἐξετάσεων στίς δομές τοῦ ψηφιακοῦ κράτους, γιά νά μήν χάσει τά «προνόμιά» της – Ἀλήθειες καί ψέματα ἀπό τόν κ. Σκέρτσο

Εἶναι ἡ Δημοκρατία κλειστό κλάμπ;

Μανώλης Κοττάκης
Ο Πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, Τζό Μπάϊντεν, συμφώνησε προχθές μέ τόν ρεπουμπλικάνο πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, Κέβιν Μακάρθι, γιά τήν αὔξηση τοῦ ὁρίου χρέους τῶν ΗΠΑ.

Οἱ Τοῦρκοι διακινητές διέβρωσαν τήν ΕΥΠ στόν Ἕβρο

Εφημερίς Εστία
Στήν ΕΥΠ εἶχαν ἀποσπασθεῖ μέλη τοῦ κυκλώματος συνοριοφυλάκων πού συνελήφθησαν γιά συνεργασία μέ Τούρκους διακινητές στόν Ἕβρο.

Ἐναλλαγή ἐνδυμάτων καί συναισθημάτων

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε τόσο ἀκοῦμε καί βλέπουμε ρεπορτάζ, ἀναλύσεις, ντοκυμανταίρ, μέ ἀντικείμενο τήν «κλιματική ἀλλαγή».