ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

Ἀσκήσεις συναινέσεως γιά τά δημοψηφίσματα

Ὁ κοινοβουλευτικός ἐκπρόσωπος τῆς Νέας Δημοκρατίας Εὐριπίδης Στυλιανίδης ὁμιλεῖ στήν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς κατά τήν συζήτηση ἐπί τῶν ἀναθεωρητέων διατάξεων τοῦ Συντάγματος

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ εἶναι ἕτοιμη νά συζητήσει τήν πρόταση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τήν ὁποία…

… στηρίζει καί τό ΚΙΝΑΛ, γιά τήν συνταγματική κατοχύρωση τῆς λαϊκῆς ἐτυμηγορίας μέσω δημοψηφισμάτων. Ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος Εὐριπίδης Στυλιανίδης ἐγκαινιάζοντας τήν συζήτηση γιά τήν Ἀναθεώρηση στήν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς δήλωσε ὅτι «εἴμαστε ἕτοιμοι νά ἀνταποκριθοῦμε» ἐκπλήσσοντας τά κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Ἀνεγνώρισε βεβαίως ὅτι ἡ Ἀναθεώρησις «μποροῦσε καί ἔπρεπε νά ἀλλάξει περισσότερα καί καλύτερα. Κάποια στιγμή ὅλοι πιστέψαμε ὅτι δέν θά ἀλλάξει τίποτε. Τελικά ὅμως ἡ κοινή προσπάθεια, τό ὑψηλό ἐπιστημονικό καί πολιτικό ἐπίπεδο διαλόγου, τό κλῖμα συνεννόησης καί σύνθεσης πού ἐπικράτησε στήν Ἐπιτροπή, μᾶς ἔδωσε ἀποτελέσματα πολύ παραπάνω ἀπό τίς ἀρχικές προσδοκίες».

Στήν χθεσινή πρώτη ἡμέρα συζητήσεως ἐπί τῶν ἀναθεωρητέων ἄρθρων παρευρέθη ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ὄχι ὅμως καί ὁ Ἀλέξης Τσίπρας, κάτι πού δέν πέρασε ἀπαρατήρητο ἀπό τά κυβερνητικά στελέχη.

Ὁ εἰσηγητής τῆς Νέας Δημοκρατίας Κώστας Τζαβάρας ἐπικεντρώθηκε στούς συμβιβασμούς, τήν σύνθεση ἀπόψεων καί τίς συμφωνίες οἱ ὁποῖες ἐπετεύχθησαν μεταξύ τῶν δύο μεγαλυτέρων κοινοβουλευτικῶν ὁμάδων τῆς ΝΔ καί τοῦ ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζοντας τόν συμβιβασμό ὡς τό ἰδεῶδες τῆς Δημοκρατίας. Ὁ κ. Τζαβάρας καί ὁ εἰσηγητής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Γιῶργος Κατρούγκαλος συνεφώνησαν ὅτι πρέπει οἱ καταληκτικές συνταγματικές προτάσεις νά ἔχουν εὐρεῖα συναίνεση, νά γίνει πραγματική ἀληθινή προσπάθεια ἀπό ὅλους χωρίς ἰδεολογικές ἀγκυλώσεις, ἐνῶ ἀνεγνώρισαν ὅτι θά μποροῦσε νά εἶναι πιό γενναῖο καί πιό θαρραλέο τό νέο Σύνταγμα. «Σκοπός εἶναι νά συγκεράσουμε τίς διαφορετικές συγκρουόμενες ἀντιλήψεις. Δέν θά γίνει ὁ ΣΥΡΙΖΑ ΝΔ οὔτε ἡ ΝΔ ΣΥΡΙΖΑ. Ὅμως πρέπει νά ἔχουν συνείδηση καί τά δύο κόμματα ὅτι δέν μπορεῖ νά ἀγνοεῖ τό ἕνα τό ἄλλο. Ὑπηρετήσαμε τήν ἀντίληψη ὅτι ἡ Δημοκρατία εἶναι ἔκφραση ἑνός πολιτικοῦ συσχετισμοῦ καί ὁ συμβιβασμός εἶναι τό ἰδεῶδες» τόνισε χαρακτηριστικά ὁ κ. Τζαβάρας.

Ἐπί πλέον, ὁ κ. Τζαβάρας χαρακτήρισε τό ἄρθρο 86 γιά τά ὑπουργικά ἐγκλήματα μεγάλη τομή, τονίζοντας ὅτι τώρα δέν ὑπάρχει κανένα χρονικό ἐμπόδιο στήν ἄσκηση τοῦ δικαιώματος τῆς Βουλῆς γιά τήν τιμωρία τους γιά πλημμελήματα ἤ κακουργήματα κατά τήν ἄσκηση τῶν καθηκόντων τους. Ἔμφαση ἔδωσε στό ἄρθρο 32 γιά τήν ἐκλογή Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, σημειώνοντας ὅτι ἡ ἀποσύνδεσις τῆς διαλύσεως τῆς Βουλῆς σέ περίπτωση ἀποτυχίας ἐκλογῆς του μετά ἀπό τρεῖς διαδοχικές ψηφοφορίες καί αὐξημένη πλειοψηφία, εἶναι μεγάλη προσφορά στήν Δημοκρατία. Ὅλα τά κόμματα συμφωνοῦν στήν ἀλλαγή τοῦ συγκεκριμένου ἄρθρου, ἀλλά οἱ θέσεις τους δέν συμπίπτουν μέ τήν μορφή πού θά λάβει ἡ σχετική διάταξις. Ἡ κυβερνητική πλειοψηφία προτείνει νά ἐκλέγεται ἔπειτα ἀπό ἕναν κύκλο ψηφοφοριῶν Πρόεδρος μέ ἀπόλυτη πλειοψηφία. Θεωρεῖ ἐπίσης ὅτι ἡ πρότασίς της μπορεῖ νά περάσει ἀπό τήν παροῦσα Βουλή μέ 151 ψήφους ἐπειδή στήν προηγουμένη προτείνουσα Βουλή ἡ ἐπίμαχη ἀναθεωρητέα διάταξις ὑπερψηφίσθηκε ἀπό εὐρεῖα πλειοψηφία. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀντιθέτως θεωρεῖ ὅτι ἡ βούλησις τῆς προηγουμένης Βουλῆς ἦταν τέτοια πού δέν ἐπιτρέπει τήν ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου γιά τήν ἐκλογή Προέδρου μέ 151 ψήφους, ἐπιμένοντας ὅτι γιά νά περάσει ἡ πρότασις πρέπει νά συγκεντρώσει ἄνω τῶν 180 ψήφων.

Ὁ κοινοβουλευτικός ἐκπρόσωπος τῆς ΝΔ Σπήλιος Λιβανός ἐπεσήμανε ὅτι ἀπό τήν Ἀναθεώρηση ἀπουσιάζουν τά «κορυφαῖα ἄρθρα», τό 16 καί τό 24, τά ὁποῖα ΣΥΡΙΖΑ καί ΑΝΕΛ δέν ψήφισαν καί πρέπει νά περάσουν ἄλλα δέκα χρόνια.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Ἑλλάς ἐπαινεῖ τήν Τουρκία καί ἐκείνη ἐπιτίθεται μέ συκοφαντίες

Εφημερίς Εστία
Ἐμεῖς ὀνειρευόμαστε ἑλληνο-τουρκικό σύμφωνο φιλίας ὅπως ἔκαναν τό 1930 οἱ Βενιζέλος – Κεμάλ καί διακηρύττουμε ὅτι ἡ γείτων εἶναι «σημαντική χώρα» – Αὐτοί μᾶς κατηγοροῦν γιατί θωρακίζουμε ἀμυντικῶς τά νησιά μας!

Τά Ἔθνη ἔχουν ἀξιοπρέπεια

Μανώλης Κοττάκης
(ἤ πῶς κερδίζεις τήν εἰρήνη)

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

Εφημερίς Εστία
ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

Εὐτυχῶς ἡ Τρίπολη θυμᾶται καλύτερα…

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ὑπολογιστή μου -καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας σέ ἐθνικό δίκτυο- παρακολούθησα τήν χθεσινή παρέλαση στήν Τρίπολη…

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ