ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Ἀρχίζει ἡ δίκη γιά τό μεγάλο σκάνδαλο τῆς Folli Follie

Τά μέλη τῆς οἰκογενείας Κουτσολιούτσου θά λογοδοτήσουν γιά βαρύτατα ἀδικήματα

ΞΕΚΙΝΑΕΙ σήμερα ἡ πολύκροτη δίκη γιά τό μεγάλο οἰκονομικό σκάνδαλο τῆς Folli Follie πού ζημίωσε Δημόσιο καί ἰδιῶτες μέ ἑκατομμύρια εὐρώ.

Στό ἀκροατήριο ἔχουν παραπεμφθεῖ 13 κατηγορούμενοι πού θά κληθοῦν νά λογοδοτήσουν γιά βαρύτατα ἀδικήματα καί ἐκτιμώμενη ζημία ἄνω τῶν 400 ἑκατομμυρίων εὐρώ. Μεταξύ αὐτῶν καί τά τρία μέλη τῆς οἰκογενείας Κουτσολιούτσου. Ἡ οἰκογένεια μαζί μέ τά ὑπόλοιπα κατηγορούμενα διευθυντικά στελέχη τοῦ ὁμίλου κατηγοροῦνται γιά ἐγκληματική ὀργάνωση, πλαστογραφία ἀπό κοινοῦ καί κατ’ ἐξακολούθησιν μέ συνολικό ὄφελος καί ἀντίστοιχη ζημία ἄνω τῶν 120.000 εὐρώ, ἀπάτη κατά συναυτουργία καί κατ’ ἐξακολούθησιν τελεσθεῖσα κατά φυσικῶν καί νομικῶν προσώπων, ΝΠΙΔ καί ΝΠΔΔ, μέ προξενηθεῖσα ζημία ἄνω τῶν 120.000 εὐρώ, χειραγώγηση τῆς ἀγορᾶς ἀπό κοινοῦ, κατ’ ἐπάγγελμα καί κατ’ ἐξακολούθησιν, καί νομιμοποίηση ἐσόδων ἀπό ἐγκληματικές δραστηριότητες κατά συναυτουργία καί κατ’ ἐξακολούθησιν.

Ὁ Δημήτρης Κουτσολιοῦτσος, ἱδρυτής τῆς ἑταιρείας, κατηγορεῖται ἐπί πλέον γιά τό κακούργημα τῆς καταχρήσεως προνομιακῆς πληροφορίας κατ’ ἐξακολούθησιν καί κατ’ ἐπάγγελμα, ἐνῶ ἡ ἐκτιμώμενη ζημία πού φέρεται νά προεκλήθη ἀπό τίς πράξεις τῶν κατηγορουμένων ἀνέρχεται στά 413.078.346,17 εὐρώ, χωρίς τό ἀκριβές ὕψος της νά ἔχει ὑπολογισθεῖ ὁριστικῶς.

Τό σκάνδαλο ἀπησχόλησε τίς δικαστικές ἀρχές ἀπό τό 2018, ἐνῶ ἡ σχηματισθεῖσα δικογραφία κάνει λόγο γιά «ἐγκληματική ὀργάνωση» πού δροῦσε σέ Ἀσία καί Εὐρώπη, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ πατέρα καί τοῦ υἱοῦ Κουτσολιούτσου, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται προφυλακισμένοι ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2020. Ὡστόσο, καί οἱ δύο ἀναμένεται νά ἀποφυλακισθοῦν τόν Μάρτιο τοῦ 2022, καθώς λήγει τό 18μηνο τῆς προσωρινῆς κρατήσεώς τους, ἐνῶ ἡ δίκη πού ξεκινᾶ σέ ὀλίγες ἡμέρες ἐνδέχεται νά μήν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ.

Ἐνώπιον τοῦ Τριμελοῦς Πλημμελειοδικείου ἔχουν παραπεμφθεῖ νά δικασθοῦν ὁ πρώην πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Κεφαλαιαγορᾶς Χαράλαμπος Γκότσης, ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς Folli Follie Τζώρτζης Κουτσολιοῦτσος καί ὁ διευθυντής ἀσφαλείας τῆς ἑταιρείας σχετικῶς πρός ὅσα δέν ἔπραξε ἐγκαίρως ἡ Ἐπιτροπή Κεφαλαιαγορᾶς.

Ειδήσεις / Άρθρα

Στόν ἀστερισμό τῶν κοριῶν καί τῶν Εἰδικῶν Δικαστηρίων

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεση Κυβερνήσεως – ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως πυροδοτεῖ ἡ πρότασις δυσπιστίας, πού κατέθεσε χθές ὁ ΣΥΡΙΖΑ Ἀντιπερισπασμός Γεραπετρίτη μέ Παππᾶ, Τουλουπάκη καί Novartis – Μητσοτάκης: Καλοδεχούμενη!

Συμψηφίζω, συμψηφίζεις, συμψηφίζει, καταψηφίζουμε, καταψηφίζετε, καταψηφίζουν

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ἔλεγε κάπως ἁπλοϊκά ὁ Εὐάγγελος Παπανοῦτσος, ἀλλά ἦταν ἀκριβής: «Στόν διάλογο δέν πᾶμε νά σώσουμε τίς ἰδέες μας, τήν ἀλήθεια πᾶμε νά σώσουμε».

Ἄμεσος ἀπάντησις Μητσοτάκη στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας

Εφημερίς Εστία
«Κάθε γιουρούσι μπορεῖ νά μετατραπεῖ σέ ἄτακτη ὄπισθεν πρός τήν ἀφετηρία του (ὑποχώρηση)», ἦταν τό ἠχηρό μήνυμα πού ἐξέπεμψε ὁ Πρωθυπουργός, λίγο μετά τήν προκλητική ἀνακοίνωση τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας.

Ἀναμνήσεις ἀπό ἕναν λαϊκό, θυμόσοφο δημιουργό

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, στίς 25 Ἰανουαρίου τοῦ 1925, γεννήθηκε ὁ σπουδαῖος μουσικός Γιῶργος Ζαμπέτας. Ἔχω διαβάσει συνεντεύξεις του, τήν «αὐτοβιογραφία» του, ἀλλά εἶχα τήν εὐτυχία, νεότατος, νά ἐργασθῶ γιά μία πενταετία ὡς ἐπαγγελματίας μουσικός, σπουδάζοντας παράλληλα.

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΪΣΤ