Ἀρχίζει ἡ δίκη γιά τό μεγάλο σκάνδαλο τῆς Folli Follie

Τά μέλη τῆς οἰκογενείας Κουτσολιούτσου θά λογοδοτήσουν γιά βαρύτατα ἀδικήματα

ΞΕΚΙΝΑΕΙ σήμερα ἡ πολύκροτη δίκη γιά τό μεγάλο οἰκονομικό σκάνδαλο τῆς Folli Follie πού ζημίωσε Δημόσιο καί ἰδιῶτες μέ ἑκατομμύρια εὐρώ.

Στό ἀκροατήριο ἔχουν παραπεμφθεῖ 13 κατηγορούμενοι πού θά κληθοῦν νά λογοδοτήσουν γιά βαρύτατα ἀδικήματα καί ἐκτιμώμενη ζημία ἄνω τῶν 400 ἑκατομμυρίων εὐρώ. Μεταξύ αὐτῶν καί τά τρία μέλη τῆς οἰκογενείας Κουτσολιούτσου. Ἡ οἰκογένεια μαζί μέ τά ὑπόλοιπα κατηγορούμενα διευθυντικά στελέχη τοῦ ὁμίλου κατηγοροῦνται γιά ἐγκληματική ὀργάνωση, πλαστογραφία ἀπό κοινοῦ καί κατ’ ἐξακολούθησιν μέ συνολικό ὄφελος καί ἀντίστοιχη ζημία ἄνω τῶν 120.000 εὐρώ, ἀπάτη κατά συναυτουργία καί κατ’ ἐξακολούθησιν τελεσθεῖσα κατά φυσικῶν καί νομικῶν προσώπων, ΝΠΙΔ καί ΝΠΔΔ, μέ προξενηθεῖσα ζημία ἄνω τῶν 120.000 εὐρώ, χειραγώγηση τῆς ἀγορᾶς ἀπό κοινοῦ, κατ’ ἐπάγγελμα καί κατ’ ἐξακολούθησιν, καί νομιμοποίηση ἐσόδων ἀπό ἐγκληματικές δραστηριότητες κατά συναυτουργία καί κατ’ ἐξακολούθησιν.

Ὁ Δημήτρης Κουτσολιοῦτσος, ἱδρυτής τῆς ἑταιρείας, κατηγορεῖται ἐπί πλέον γιά τό κακούργημα τῆς καταχρήσεως προνομιακῆς πληροφορίας κατ’ ἐξακολούθησιν καί κατ’ ἐπάγγελμα, ἐνῶ ἡ ἐκτιμώμενη ζημία πού φέρεται νά προεκλήθη ἀπό τίς πράξεις τῶν κατηγορουμένων ἀνέρχεται στά 413.078.346,17 εὐρώ, χωρίς τό ἀκριβές ὕψος της νά ἔχει ὑπολογισθεῖ ὁριστικῶς.

Τό σκάνδαλο ἀπησχόλησε τίς δικαστικές ἀρχές ἀπό τό 2018, ἐνῶ ἡ σχηματισθεῖσα δικογραφία κάνει λόγο γιά «ἐγκληματική ὀργάνωση» πού δροῦσε σέ Ἀσία καί Εὐρώπη, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ πατέρα καί τοῦ υἱοῦ Κουτσολιούτσου, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται προφυλακισμένοι ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2020. Ὡστόσο, καί οἱ δύο ἀναμένεται νά ἀποφυλακισθοῦν τόν Μάρτιο τοῦ 2022, καθώς λήγει τό 18μηνο τῆς προσωρινῆς κρατήσεώς τους, ἐνῶ ἡ δίκη πού ξεκινᾶ σέ ὀλίγες ἡμέρες ἐνδέχεται νά μήν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ.

Ἐνώπιον τοῦ Τριμελοῦς Πλημμελειοδικείου ἔχουν παραπεμφθεῖ νά δικασθοῦν ὁ πρώην πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Κεφαλαιαγορᾶς Χαράλαμπος Γκότσης, ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς Folli Follie Τζώρτζης Κουτσολιοῦτσος καί ὁ διευθυντής ἀσφαλείας τῆς ἑταιρείας σχετικῶς πρός ὅσα δέν ἔπραξε ἐγκαίρως ἡ Ἐπιτροπή Κεφαλαιαγορᾶς.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ξένα κέντρα «σπρώχνουν» σέ ἐκλογές τόν κύριο Μητσοτάκη, ἐνῶ αὐτός δέν τίς ἐπιθυμεῖ

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ Πρωθυπουργός θυσίασε τόν ἀντ’ αὐτοῦ Γρηγόρη Δημητριάδη καί τόν διοικητή τῆς ΕΥΠ γιά τίς ὑποκλοπές Ἀνδρουλάκη καί δημοσιογράφων – Γιά τό Tαμεῖο Ἀνακάμψεως καί τήν κατανομή τοῦ φυσικοῦ ἀερίου στήν ΕΕ τό πάπλωμα

Ὀργή ἀριστερῶν γιά τά «τουρνικέ» στό ΑΠΘ

Εφημερίς Εστία
Ἐπιθυμοῦν τήν διαιώνιση τοῦ καθεστῶτος ἀσυδοσίας στά ΑΕΙ

Ἡ Σμύρνη πάντα καίγεται, μέσα μας…

Δημήτρης Καπράνος
Ἑκατό χρόνια! Ἑκατό χρόνια μοναξιᾶς. Ἀναμνήσεων καί ἀδράνειας!

Δευτέρα, 6 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Πεκῖνο στηρίζει Ἀθήνα σέ ΟΗΕ γιά τήν κυριαρχία τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Κίνας, ἡ ὁποία εἶναι Μόνιμο Μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, ἐδήλωσε ὅτι τό Πεκῖνο προασπίζει τήν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος μετά ἀπό συνάντηση μέ τόν Ἕλληνα ὁμόλογό του