ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Ἀρχίζει ἡ δίκη γιά τό μεγάλο σκάνδαλο τῆς Folli Follie

Τά μέλη τῆς οἰκογενείας Κουτσολιούτσου θά λογοδοτήσουν γιά βαρύτατα ἀδικήματα

ΞΕΚΙΝΑΕΙ σήμερα ἡ πολύκροτη δίκη γιά τό μεγάλο οἰκονομικό σκάνδαλο τῆς Folli Follie πού ζημίωσε Δημόσιο καί ἰδιῶτες μέ ἑκατομμύρια εὐρώ.

Στό ἀκροατήριο ἔχουν παραπεμφθεῖ 13 κατηγορούμενοι πού θά κληθοῦν νά λογοδοτήσουν γιά βαρύτατα ἀδικήματα καί ἐκτιμώμενη ζημία ἄνω τῶν 400 ἑκατομμυρίων εὐρώ. Μεταξύ αὐτῶν καί τά τρία μέλη τῆς οἰκογενείας Κουτσολιούτσου. Ἡ οἰκογένεια μαζί μέ τά ὑπόλοιπα κατηγορούμενα διευθυντικά στελέχη τοῦ ὁμίλου κατηγοροῦνται γιά ἐγκληματική ὀργάνωση, πλαστογραφία ἀπό κοινοῦ καί κατ’ ἐξακολούθησιν μέ συνολικό ὄφελος καί ἀντίστοιχη ζημία ἄνω τῶν 120.000 εὐρώ, ἀπάτη κατά συναυτουργία καί κατ’ ἐξακολούθησιν τελεσθεῖσα κατά φυσικῶν καί νομικῶν προσώπων, ΝΠΙΔ καί ΝΠΔΔ, μέ προξενηθεῖσα ζημία ἄνω τῶν 120.000 εὐρώ, χειραγώγηση τῆς ἀγορᾶς ἀπό κοινοῦ, κατ’ ἐπάγγελμα καί κατ’ ἐξακολούθησιν, καί νομιμοποίηση ἐσόδων ἀπό ἐγκληματικές δραστηριότητες κατά συναυτουργία καί κατ’ ἐξακολούθησιν.

Ὁ Δημήτρης Κουτσολιοῦτσος, ἱδρυτής τῆς ἑταιρείας, κατηγορεῖται ἐπί πλέον γιά τό κακούργημα τῆς καταχρήσεως προνομιακῆς πληροφορίας κατ’ ἐξακολούθησιν καί κατ’ ἐπάγγελμα, ἐνῶ ἡ ἐκτιμώμενη ζημία πού φέρεται νά προεκλήθη ἀπό τίς πράξεις τῶν κατηγορουμένων ἀνέρχεται στά 413.078.346,17 εὐρώ, χωρίς τό ἀκριβές ὕψος της νά ἔχει ὑπολογισθεῖ ὁριστικῶς.

Τό σκάνδαλο ἀπησχόλησε τίς δικαστικές ἀρχές ἀπό τό 2018, ἐνῶ ἡ σχηματισθεῖσα δικογραφία κάνει λόγο γιά «ἐγκληματική ὀργάνωση» πού δροῦσε σέ Ἀσία καί Εὐρώπη, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ πατέρα καί τοῦ υἱοῦ Κουτσολιούτσου, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται προφυλακισμένοι ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2020. Ὡστόσο, καί οἱ δύο ἀναμένεται νά ἀποφυλακισθοῦν τόν Μάρτιο τοῦ 2022, καθώς λήγει τό 18μηνο τῆς προσωρινῆς κρατήσεώς τους, ἐνῶ ἡ δίκη πού ξεκινᾶ σέ ὀλίγες ἡμέρες ἐνδέχεται νά μήν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ.

Ἐνώπιον τοῦ Τριμελοῦς Πλημμελειοδικείου ἔχουν παραπεμφθεῖ νά δικασθοῦν ὁ πρώην πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Κεφαλαιαγορᾶς Χαράλαμπος Γκότσης, ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς Folli Follie Τζώρτζης Κουτσολιοῦτσος καί ὁ διευθυντής ἀσφαλείας τῆς ἑταιρείας σχετικῶς πρός ὅσα δέν ἔπραξε ἐγκαίρως ἡ Ἐπιτροπή Κεφαλαιαγορᾶς.

Ειδήσεις / Άρθρα

ΚΚΕ: Ἤθελε νά καταλάβει τήν B. Ἑλλάδα μέ «δανεικά» ὅπλα ἀπό τούς ναζί

Εφημερίς Εστία
Νέα στοιχεῖα γιά τόν Ἐμφύλιο – Στό φῶς ἀπόρρητα ἔγγραφα τῆς ΕΣΣΔ ἀπό τόν καθηγητή Ἱστορίας τοῦ «Τζών Χόπκινς» Σεργκέι Ραντσένκο

Ἄρρητα ρήματα

Μανώλης Κοττάκης
Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Ὁ Ζερεφός προειδοποιεῖ γιά συχνές χιονοκαταιγίδες

Εφημερίς Εστία
«Κτυποῦσαν» κάθε 40 χρόνια, ἀλλά ἡ κλιματική ἀλλαγή τά ἀλλάζει ὅλα

Ἡ μόνη «ἐλπίδα» στόν χιονιᾶ ἦταν τό ρεπορτάζ

Δημήτρης Καπράνος
Ἐκεῖνο πού μέ ἐκνευρίζει στίς περιπτώσεις πού…

Σάββατον, 27 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ