«Ἀπόβασις» Ἐρντογάν στήν ἀνατολική Ἱερουσαλήμ

Στόχος νά ἑδραιωθεῖ ὁ τουρκικός ἔλεγχος

ΤΗΝ ἔντονη ἀνησυχία τοῦ ἀραβικοῦ κόσμου προκαλεῖ ἡ προσπάθεια τοῦ Ἐρντογάν νά θέσει ὑπό ἔλεγχο τήν ἀνατολική Ἱερουσαλήμ. Συμφώνως πρός ἰσραηλινά ΜΜΕ, ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος ἔχει βάλει σέ πλήρη ἐφαρμογή σχέδιο γιά κατασκευή τουρκικῶν κέντρων σέ παλαιστινιακές συνοικίες στήν ἀνατολική Ἱερουσαλήμ, μέ σκοπό νά ἑδραιώσει τήν τουρκική ἡγεμονία στήν περιοχή. Ἀραβικές πλευρές ἔχουν προειδοποιήσει τό Ἰσραήλ, ἐκφράζοντας τόν προβληματισμό τους γιά τό αὐξημένο ἐνδιαφέρον τῆς Ἀγκύρας. Ὅπως ἀναφέρει ἡ ἐφημερίδα Haaretz, τό Τέλ Ἀβίβ παρακολουθεῖ στενά αὐτό τό φαινόμενο ἐδῶ καί ἀρκετό διάστημα. Ἰσραηλινές ἀστυνομικές πηγές ἀνέφεραν πώς Τοῦρκοι πολῖτες προσπαθοῦν μέσω ΜΚΟ νά ἀγοράσουν ἀκίνητα στήν ἀνατολική Ἱερουσαλήμ, γεγονός πού ἀνησυχεῖ ἰδιαίτερα τίς παλαιστινιακές Ἀρχές, οἱ ὁποῖες δήλωσαν ρητῶς καί κατηγορηματικῶς ὅτι δέν ἐπιθυμοῦν τήν ὕπαρξη νέων ἰδιοκτητῶν ἀκινήτων στήν πόλη.

Ἐπί πλέον, τουρκικές ἰσλαμικές ὀργανώσεις, οἱ ὁποῖες ἐλέγχονται ἀπό τό κόμμα AKP τοῦ Ἐρντογάν, χρηματοδοτοῦν παλαιστινιακούς ὀργανισμούς καί ὀργανωμένες ἐπισκέψεις χιλιάδων Τούρκων πολιτῶν στήν ἀνατολική Ἱερουσαλήμ καί τό τέμενος Al-Aqsa, στό ὁποῖο μάλιστα ὑψώνουν τουρκικές σημαῖες καί ἐμβλήματα τοῦ AKP.

Οἱ τουρκικές βλέψεις ἔχουν ἤδη προκαλέσει συναγερμό στόν ἀραβικό κόσμο. Ἰσραηλινοί διπλωμάτες ἀνέφεραν ὅτι Ἰορδανοί ἀξιωματοῦχοι ἀνησυχοῦν γιά τό ἐν λόγω φαινόμενο, τό ὁποῖο ξεκίνησε τό προηγούμενο ἔτος καί καταγγέλλουν τό Ἰσραήλ ὅτι διευκολύνει τήν ἐπίτευξη τῶν στόχων τοῦ «Σουλτάνου». Συγκεκριμένως, τό Ἀμμάν ὑποστηρίζει ὅτι μετά τήν ὑπογραφή τῆς διευθετήσεως τῶν προβλημάτων μεταξύ Ἰσραήλ καί Τουρκίας τό 2016 τό Τέλ Ἀβίβ δέν ἐπιθυμεῖ περαιτέρω ἀντιπαράθεση μέ τήν Ἄγκυρα καί σέ αὐτό ἀκριβῶς ὀφείλεται καί ἡ ἀνεκτική στάσις του ἔναντι τῆς κατά τά ἀλλά πολύ ἀνησυχητικῆς ἐξελίξεως.

Ἡ Ἰορδανία ἀνησυχεῖ ἐπίσης πώς ὁ Ἐρντογάν προσπαθεῖ νά αὐξήσει τήν τουρκική δραστηριότητα στήν ἀνατολική Ἱερουσαλήμ, προκειμένου νά προκαλέσει τριγμούς καί νά ἀποδυναμώσει τήν ἐποπτεία τῆς Ἰορδανίας στίς ἰσλαμικές περιοχές στήν Ἱερουσαλήμ ἀλλά καί νά ἐνθαρρύνει τήν Χαμάς καί ἄλλες ἰσλαμικές ὀργανώσεις νά ἀντιταχθοῦν στήν πολιτική τῆς Ἰορδανίας. Πληροφορίες ἰσραηλινῶν ΜΜΕ ἀναφέρουν ὅτι ἡ Ἄγκυρα ἄρχισε νά δραστηριοποιεῖται ἐντόνως στήν περιοχή προκειμένου νά ἀνακτήσει τόν ἔλεγχο τοῦ Ὄρους τοῦ Ναοῦ. Κατά τό ἰσραηλινό πολιτικό περιοδικό Hashiloach, ἡ Τουρκία ἄρχισε νά ἐπενδύει ἑκατομμύρια δολλάρια σέ ΜΚΟ στήν ἀνατολική Ἱερουσαλήμ, μέ σκοπό νά ἐνδυναμώσει τήν ἐπιρροή της μεταξύ τῶν Ἀράβων κατοίκων τῆς περιοχῆς, εἰς βάρος τόσο τοῦ Ἰσραήλ ὅσο καί τῆς Ἰορδανίας. Σημειωτέον ὅτι ὁ ἀραβικός πληθυσμός τῆς Ἀνατολικῆς Ἱερουσαλήμ ἀριθμεῖ περίπου 320.000 κατοίκους, μέ ἄλλους 50.000 νά κατοικοῦν στήν Σαμάρεια καί τήν Ἰουδαία. Οἱ Ἄραβες τῆς Ἱερουσαλήμ ἀποτελοῦν ποσοστό 37% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ τῆς πόλεως, γεγονός πού σημαίνει ὅτι σέ περίπτωση πού ἡ Τουρκία τούς προσεγγίσει θά καταστεῖ αὐτομάτως σημαντικός «παίκτης» στά τεκταινόμενα τῆς Ἱερᾶς πόλεως.

Τήν ἴδια ὥρα, ὁ Ἰσραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου προσπαθεῖ νά ἑδραιώσει τήν Ἱερουσαλήμ ὡς πρωτεύουσα τοῦ Ἰσραήλ. Στό πλαίσιο αὐτό ζήτησε ἀπό τήν Πολωνία, τήν Τσεχία, τήν Οὑγγαρία καί τήν Σλοβακία νά μεταφέρουν τίς πρεσβεῖες τους στήν Ἱερουσαλήμ, ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τῶν ΗΠΑ, τῆς Γουατεμάλας καί τῆς Παραγουάης. Ὁ Ἰσραηλινός Πρωθυπουργός ἐπιθυμεῖ νά ἐκμεταλλευθεῖ τήν βελτίωση τῶν σχέσεων τῆς χώρας του μέ τήν Πολωνία, τό Κοινοβούλιο τῆς ὁποίας ἀκύρωσε τήν περασμένη Τετάρτη τήν ποινή φυλακίσεως σέ ὅσους ἀναφέρονται στήν εὐθύνη τῆς χώρας γιά τό «Ὁλοκαύτωμα», κάτι τό ὁποῖο εἶχε προκαλέσει ἔνταση στίς σχέσεις μεταξύ τῶν δύο χωρῶν. Ὁ Νετανιάχου συζήτησε τό θέμα μέ ὁρισμένους ἀπό τούς ἡγέτες τῶν ἀνωτέρω χωρῶν, συμπεριλαμβανομένου τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Οὑγγαρίας Βίκτωρος Ὄρμπαν, τόν ὁποῖο καί κάλεσε νά ἐπισκεφθεῖ τό Ἰσραήλ ἐντός τοῦ Ἰουλίου, προκειμένου νά συζητήσουν γιά τήν μεταφορά τῆς οὑγγρικῆς πρεσβείας στήν Ἱερουσαλήμ.

ΜΥΡΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Ειδήσεις / Άρθρα

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…