«Ἀπόβασις» Ἐρντογάν στήν ἀνατολική Ἱερουσαλήμ

Στόχος νά ἑδραιωθεῖ ὁ τουρκικός ἔλεγχος

ΤΗΝ ἔντονη ἀνησυχία τοῦ ἀραβικοῦ κόσμου προκαλεῖ ἡ προσπάθεια τοῦ Ἐρντογάν νά θέσει ὑπό ἔλεγχο τήν ἀνατολική Ἱερουσαλήμ. Συμφώνως πρός ἰσραηλινά ΜΜΕ, ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος ἔχει βάλει σέ πλήρη ἐφαρμογή σχέδιο γιά κατασκευή τουρκικῶν κέντρων σέ παλαιστινιακές συνοικίες στήν ἀνατολική Ἱερουσαλήμ, μέ σκοπό νά ἑδραιώσει τήν τουρκική ἡγεμονία στήν περιοχή. Ἀραβικές πλευρές ἔχουν προειδοποιήσει τό Ἰσραήλ, ἐκφράζοντας τόν προβληματισμό τους γιά τό αὐξημένο ἐνδιαφέρον τῆς Ἀγκύρας. Ὅπως ἀναφέρει ἡ ἐφημερίδα Haaretz, τό Τέλ Ἀβίβ παρακολουθεῖ στενά αὐτό τό φαινόμενο ἐδῶ καί ἀρκετό διάστημα. Ἰσραηλινές ἀστυνομικές πηγές ἀνέφεραν πώς Τοῦρκοι πολῖτες προσπαθοῦν μέσω ΜΚΟ νά ἀγοράσουν ἀκίνητα στήν ἀνατολική Ἱερουσαλήμ, γεγονός πού ἀνησυχεῖ ἰδιαίτερα τίς παλαιστινιακές Ἀρχές, οἱ ὁποῖες δήλωσαν ρητῶς καί κατηγορηματικῶς ὅτι δέν ἐπιθυμοῦν τήν ὕπαρξη νέων ἰδιοκτητῶν ἀκινήτων στήν πόλη.

Ἐπί πλέον, τουρκικές ἰσλαμικές ὀργανώσεις, οἱ ὁποῖες ἐλέγχονται ἀπό τό κόμμα AKP τοῦ Ἐρντογάν, χρηματοδοτοῦν παλαιστινιακούς ὀργανισμούς καί ὀργανωμένες ἐπισκέψεις χιλιάδων Τούρκων πολιτῶν στήν ἀνατολική Ἱερουσαλήμ καί τό τέμενος Al-Aqsa, στό ὁποῖο μάλιστα ὑψώνουν τουρκικές σημαῖες καί ἐμβλήματα τοῦ AKP.

Οἱ τουρκικές βλέψεις ἔχουν ἤδη προκαλέσει συναγερμό στόν ἀραβικό κόσμο. Ἰσραηλινοί διπλωμάτες ἀνέφεραν ὅτι Ἰορδανοί ἀξιωματοῦχοι ἀνησυχοῦν γιά τό ἐν λόγω φαινόμενο, τό ὁποῖο ξεκίνησε τό προηγούμενο ἔτος καί καταγγέλλουν τό Ἰσραήλ ὅτι διευκολύνει τήν ἐπίτευξη τῶν στόχων τοῦ «Σουλτάνου». Συγκεκριμένως, τό Ἀμμάν ὑποστηρίζει ὅτι μετά τήν ὑπογραφή τῆς διευθετήσεως τῶν προβλημάτων μεταξύ Ἰσραήλ καί Τουρκίας τό 2016 τό Τέλ Ἀβίβ δέν ἐπιθυμεῖ περαιτέρω ἀντιπαράθεση μέ τήν Ἄγκυρα καί σέ αὐτό ἀκριβῶς ὀφείλεται καί ἡ ἀνεκτική στάσις του ἔναντι τῆς κατά τά ἀλλά πολύ ἀνησυχητικῆς ἐξελίξεως.

Ἡ Ἰορδανία ἀνησυχεῖ ἐπίσης πώς ὁ Ἐρντογάν προσπαθεῖ νά αὐξήσει τήν τουρκική δραστηριότητα στήν ἀνατολική Ἱερουσαλήμ, προκειμένου νά προκαλέσει τριγμούς καί νά ἀποδυναμώσει τήν ἐποπτεία τῆς Ἰορδανίας στίς ἰσλαμικές περιοχές στήν Ἱερουσαλήμ ἀλλά καί νά ἐνθαρρύνει τήν Χαμάς καί ἄλλες ἰσλαμικές ὀργανώσεις νά ἀντιταχθοῦν στήν πολιτική τῆς Ἰορδανίας. Πληροφορίες ἰσραηλινῶν ΜΜΕ ἀναφέρουν ὅτι ἡ Ἄγκυρα ἄρχισε νά δραστηριοποιεῖται ἐντόνως στήν περιοχή προκειμένου νά ἀνακτήσει τόν ἔλεγχο τοῦ Ὄρους τοῦ Ναοῦ. Κατά τό ἰσραηλινό πολιτικό περιοδικό Hashiloach, ἡ Τουρκία ἄρχισε νά ἐπενδύει ἑκατομμύρια δολλάρια σέ ΜΚΟ στήν ἀνατολική Ἱερουσαλήμ, μέ σκοπό νά ἐνδυναμώσει τήν ἐπιρροή της μεταξύ τῶν Ἀράβων κατοίκων τῆς περιοχῆς, εἰς βάρος τόσο τοῦ Ἰσραήλ ὅσο καί τῆς Ἰορδανίας. Σημειωτέον ὅτι ὁ ἀραβικός πληθυσμός τῆς Ἀνατολικῆς Ἱερουσαλήμ ἀριθμεῖ περίπου 320.000 κατοίκους, μέ ἄλλους 50.000 νά κατοικοῦν στήν Σαμάρεια καί τήν Ἰουδαία. Οἱ Ἄραβες τῆς Ἱερουσαλήμ ἀποτελοῦν ποσοστό 37% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ τῆς πόλεως, γεγονός πού σημαίνει ὅτι σέ περίπτωση πού ἡ Τουρκία τούς προσεγγίσει θά καταστεῖ αὐτομάτως σημαντικός «παίκτης» στά τεκταινόμενα τῆς Ἱερᾶς πόλεως.

Τήν ἴδια ὥρα, ὁ Ἰσραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου προσπαθεῖ νά ἑδραιώσει τήν Ἱερουσαλήμ ὡς πρωτεύουσα τοῦ Ἰσραήλ. Στό πλαίσιο αὐτό ζήτησε ἀπό τήν Πολωνία, τήν Τσεχία, τήν Οὑγγαρία καί τήν Σλοβακία νά μεταφέρουν τίς πρεσβεῖες τους στήν Ἱερουσαλήμ, ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τῶν ΗΠΑ, τῆς Γουατεμάλας καί τῆς Παραγουάης. Ὁ Ἰσραηλινός Πρωθυπουργός ἐπιθυμεῖ νά ἐκμεταλλευθεῖ τήν βελτίωση τῶν σχέσεων τῆς χώρας του μέ τήν Πολωνία, τό Κοινοβούλιο τῆς ὁποίας ἀκύρωσε τήν περασμένη Τετάρτη τήν ποινή φυλακίσεως σέ ὅσους ἀναφέρονται στήν εὐθύνη τῆς χώρας γιά τό «Ὁλοκαύτωμα», κάτι τό ὁποῖο εἶχε προκαλέσει ἔνταση στίς σχέσεις μεταξύ τῶν δύο χωρῶν. Ὁ Νετανιάχου συζήτησε τό θέμα μέ ὁρισμένους ἀπό τούς ἡγέτες τῶν ἀνωτέρω χωρῶν, συμπεριλαμβανομένου τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Οὑγγαρίας Βίκτωρος Ὄρμπαν, τόν ὁποῖο καί κάλεσε νά ἐπισκεφθεῖ τό Ἰσραήλ ἐντός τοῦ Ἰουλίου, προκειμένου νά συζητήσουν γιά τήν μεταφορά τῆς οὑγγρικῆς πρεσβείας στήν Ἱερουσαλήμ.

ΜΥΡΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!