Ἀπόρθητα σύνορα ὑπόσχεται ἡ Κυβέρνησις

Αὐστηρότεροι ἔλεγχοι σέ νησιά καί ἠπειρωτική χώρα

ΟΛΟ ΚΑΙ πιό αὐστηρή θά εἶναι ἡ φύλαξις τῶν συνόρων τῆς χώρας προκειμένου νά ἀντιμετωπισθοῦν οἱ νέες μεταναστευτικές ροές ἀπό τήν Τουρκία. Ὁ ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ἐξέφρασε τήν βεβαιότητα, ὅτι λίαν συντόμως τά σύνορα θά εἶναι «ἀπόρθητα». Ἀνάλογη εἶναι ἡ ἐκτίμησις καί τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἀμύνης Ἀλκιβιάδη Στεφανῆ πού διεμήνυσε ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἐγκαταλείπει «τήν λογική τῶν ἐλεύθερων συνόρων». Ὁ κ. Χρυσοχοΐδης εὑρέθη τό Σάββατο στά Ἰωάννινα γιά νά ἐξετάσει τό ἐπιχειρησιακό σχέδιο τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας στήν Ἤπειρο. Δύο εἶναι οἱ προτεραιότητες πού ἔθεσε ὁ ὑπουργός γιά τήν Ἤπειρο. «Ἡ πρώτη ξεκινᾶ ἀπό τήν ἀνάγκη ἡ χώρα μας νά εἶναι ἀσφαλής καί ἐπειδή ἡ Ἤπειρος ἀκουμπᾶ στήν μεθόριο, ὁ στόχος μας εἶναι ἡ ἀποτελεσματική φύλαξη τῶν συνόρων, ὁ ἀποτελεσματικός ἔλεγχος ὅλων ὅσοι εἰσέρχονται ἤ ἐξέρχονται, ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖον ἐπιχειρεῖ ἡ Ἀστυνομία νά ἐλέγξει ὅλες τίς παράνομες διακινήσεις, ἀπό καί πρός τήν χώρα, καθώς καί ὁ στόχος μας νά καταστήσουμε τούς λίγους ἀνθρώπους πού ζοῦν ἐπί τῆς μεθορίου ἀσφαλεῖς» τόνισε ὁ κ. Χρυσοχοΐδης. Ὅπως χαρακτηριστικά εἶπε, «ἀσφαλής μεθόριος σημαίνει ἀσφαλής Ἑλλάδα». Γιά τόν λόγο αὐτό παρεδόθησαν στήν Περιφέρεια Ἠπείρου 12 νέα ὀχήματα καί ἀναμένονται ἄλλα 24 ἕως τά τέλη Μαρτίου, πού θά ἐνισχύσουν τήν φύλαξη τῶν συνόρων. Προσέθεσε ὅτι οἱ πρῶτοι 2.500 συνοριοφύλακες τῆς Frontex πού θά προσληφθοῦν ἕως τά τέλη τοῦ ἔτους, τά drones πού θά ἐπιτηροῦν τά σύνορα καί οἱ θερμικές κάμερες θά κάνουν τά σύνορα «ἀπόρθητα».

Γιά ἀλλαγή τοῦ τρόπου διαχειρίσεως τοῦ μεταναστευτικοῦ ἔκανε λόγο ὁ κ. Στεφανῆς. Ἐπεσήμανε τήν ἀνάγκη νά γίνει ἀξιολόγησις ὅλων τῶν ἐμπλεκομένων ΜΚΟ καί νά ἐπιταχυνθεῖ ἡ διαδικασία ἀσύλου. Γιά τά πλωτά φράγματα ἀνέφερε πώς στόχος τους εἶναι ὁ περιορισμός τῶν σημείων εἰσόδου μεταναστῶν στά νησιά.

«Πλήρως θωρακισμένη» θά εἶναι τούς πρώτους μῆνες τῆς ἀνοίξεως ἡ χώρα μας, γιά νά ἀντιμετωπίσει τό μεταναστευτικό, ἀνέφερε ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Μεταναστεύσεως Γιῶργος Κουμουτσάκος. Ἀπεκάλυψε ὅτι ἔχουν ἐντοπισθεῖ οἱ χῶροι πού θά γίνουν τά κλειστά κέντρα στά νησιά, τά ὁποῖα θά ἀνακοινωθοῦν τό ἑπόμενο διάστημα. Σχολιάζοντας τίς νέες ἀπειλές Τούρκων ἀξιωματούχων ὅτι «θά ἀνοίξουν τίς πόρτες» γιά μετανάστες, ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Μεταναστεύσεως εἶπε ὅτι «ἐπιβεβαιώνουν πώς ἐλέγχουν τίς ροές καί προκαλοῦν ἀνησυχία στήν Εὐρώπη». Νωρίτερα ὁ ὑπεύθυνος ἐπικοινωνίας τοῦ Ἐρντογάν Φαχρετίν Ἀλτοῦν ἀπείλησε ὅτι ἐάν συνεχισθοῦν οἱ συγκρούσεις στήν Ἰντλίμπ τῆς Συρίας καί δέν σταματήσουν, τότε «θά ἀρχίσει μιά νέα καί μεγαλύτερη εἰσροή προσφύγων, πού τελικά θά φθάσει σέ εὐρωπαϊκές πρωτεύουσες».

Ὁ κ. Κουμουτσάκος ὁμίλησε καί γιά τά πλωτά φράγματα, ἐπισημαίνοντας ὅτι θά δοκιμασθοῦν καί «ἐάν παράγουν ἀποτέλεσμα θά τούς ὑλοποιήσουμε, ἄν ὄχι θά ἐγκαταλειφθεῖ τό σχέδιο. Σέ κάθε περίπτωση δείχνει τήν πρόθεση τῆς Κυβέρνησης νά αὐξήσει τήν φύλαξη τῶν συνόρων». Ἐν τῶ μεταξύ, ὁ ὑπουργός Μεταναστεύσεως Νότης Μηταράκης προανήγγειλε τήν σύσταση Διευθύνσεως Ἐπιστροφῶν Μεταναστῶν πού θά ἀναλάβει ὅλο τό διαδικαστικό μέρος. Δέν ἔκρυψε τήν ἐνόχλησή του γιά τήν ἀπροθυμία τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν στά νησιά νά προτείνουν χώρους ὅπου θά κατασκευασθοῦν τά κλειστά κέντρα. Ἐπεσήμανε ὅτι ἔχει γίνει ἡ ἐπιλογή τῶν συγκεκριμένων χώρων, ἀλλά δέν ἔκανε περαιτέρω δηλώσεις ἐπ’ αὐτοῦ. Ἐπ’ ἀφορμῆ τά τελευταῖα ἐπεισόδια στήν Μόρια, ὁ κ. Μηταράκης τόνισε ὅτι ἐάν ὑπῆρχαν τά κλειστά κέντρα, ὅλοι οἱ μετανάστες πού ἔχουν ἐπιδείξει παραβατική συμπεριφορά θά ἐκρατοῦντο σέ αὐτά. «Τά γεγονότα στή Μυτιλήνη δείχνουν πόσο ἀναγκαία εἶναι ἡ δημιουργία ἐλεγχόμενων κέντρων» κατέληξε ὁ ὑπουργός.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ