Ἀπόρθητα σύνορα ὑπόσχεται ἡ Κυβέρνησις

Αὐστηρότεροι ἔλεγχοι σέ νησιά καί ἠπειρωτική χώρα

ΟΛΟ ΚΑΙ πιό αὐστηρή θά εἶναι ἡ φύλαξις τῶν συνόρων τῆς χώρας προκειμένου νά ἀντιμετωπισθοῦν οἱ νέες μεταναστευτικές ροές ἀπό τήν Τουρκία. Ὁ ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ἐξέφρασε τήν βεβαιότητα, ὅτι λίαν συντόμως τά σύνορα θά εἶναι «ἀπόρθητα». Ἀνάλογη εἶναι ἡ ἐκτίμησις καί τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἀμύνης Ἀλκιβιάδη Στεφανῆ πού διεμήνυσε ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἐγκαταλείπει «τήν λογική τῶν ἐλεύθερων συνόρων». Ὁ κ. Χρυσοχοΐδης εὑρέθη τό Σάββατο στά Ἰωάννινα γιά νά ἐξετάσει τό ἐπιχειρησιακό σχέδιο τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας στήν Ἤπειρο. Δύο εἶναι οἱ προτεραιότητες πού ἔθεσε ὁ ὑπουργός γιά τήν Ἤπειρο. «Ἡ πρώτη ξεκινᾶ ἀπό τήν ἀνάγκη ἡ χώρα μας νά εἶναι ἀσφαλής καί ἐπειδή ἡ Ἤπειρος ἀκουμπᾶ στήν μεθόριο, ὁ στόχος μας εἶναι ἡ ἀποτελεσματική φύλαξη τῶν συνόρων, ὁ ἀποτελεσματικός ἔλεγχος ὅλων ὅσοι εἰσέρχονται ἤ ἐξέρχονται, ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖον ἐπιχειρεῖ ἡ Ἀστυνομία νά ἐλέγξει ὅλες τίς παράνομες διακινήσεις, ἀπό καί πρός τήν χώρα, καθώς καί ὁ στόχος μας νά καταστήσουμε τούς λίγους ἀνθρώπους πού ζοῦν ἐπί τῆς μεθορίου ἀσφαλεῖς» τόνισε ὁ κ. Χρυσοχοΐδης. Ὅπως χαρακτηριστικά εἶπε, «ἀσφαλής μεθόριος σημαίνει ἀσφαλής Ἑλλάδα». Γιά τόν λόγο αὐτό παρεδόθησαν στήν Περιφέρεια Ἠπείρου 12 νέα ὀχήματα καί ἀναμένονται ἄλλα 24 ἕως τά τέλη Μαρτίου, πού θά ἐνισχύσουν τήν φύλαξη τῶν συνόρων. Προσέθεσε ὅτι οἱ πρῶτοι 2.500 συνοριοφύλακες τῆς Frontex πού θά προσληφθοῦν ἕως τά τέλη τοῦ ἔτους, τά drones πού θά ἐπιτηροῦν τά σύνορα καί οἱ θερμικές κάμερες θά κάνουν τά σύνορα «ἀπόρθητα».

Γιά ἀλλαγή τοῦ τρόπου διαχειρίσεως τοῦ μεταναστευτικοῦ ἔκανε λόγο ὁ κ. Στεφανῆς. Ἐπεσήμανε τήν ἀνάγκη νά γίνει ἀξιολόγησις ὅλων τῶν ἐμπλεκομένων ΜΚΟ καί νά ἐπιταχυνθεῖ ἡ διαδικασία ἀσύλου. Γιά τά πλωτά φράγματα ἀνέφερε πώς στόχος τους εἶναι ὁ περιορισμός τῶν σημείων εἰσόδου μεταναστῶν στά νησιά.

«Πλήρως θωρακισμένη» θά εἶναι τούς πρώτους μῆνες τῆς ἀνοίξεως ἡ χώρα μας, γιά νά ἀντιμετωπίσει τό μεταναστευτικό, ἀνέφερε ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Μεταναστεύσεως Γιῶργος Κουμουτσάκος. Ἀπεκάλυψε ὅτι ἔχουν ἐντοπισθεῖ οἱ χῶροι πού θά γίνουν τά κλειστά κέντρα στά νησιά, τά ὁποῖα θά ἀνακοινωθοῦν τό ἑπόμενο διάστημα. Σχολιάζοντας τίς νέες ἀπειλές Τούρκων ἀξιωματούχων ὅτι «θά ἀνοίξουν τίς πόρτες» γιά μετανάστες, ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Μεταναστεύσεως εἶπε ὅτι «ἐπιβεβαιώνουν πώς ἐλέγχουν τίς ροές καί προκαλοῦν ἀνησυχία στήν Εὐρώπη». Νωρίτερα ὁ ὑπεύθυνος ἐπικοινωνίας τοῦ Ἐρντογάν Φαχρετίν Ἀλτοῦν ἀπείλησε ὅτι ἐάν συνεχισθοῦν οἱ συγκρούσεις στήν Ἰντλίμπ τῆς Συρίας καί δέν σταματήσουν, τότε «θά ἀρχίσει μιά νέα καί μεγαλύτερη εἰσροή προσφύγων, πού τελικά θά φθάσει σέ εὐρωπαϊκές πρωτεύουσες».

Ὁ κ. Κουμουτσάκος ὁμίλησε καί γιά τά πλωτά φράγματα, ἐπισημαίνοντας ὅτι θά δοκιμασθοῦν καί «ἐάν παράγουν ἀποτέλεσμα θά τούς ὑλοποιήσουμε, ἄν ὄχι θά ἐγκαταλειφθεῖ τό σχέδιο. Σέ κάθε περίπτωση δείχνει τήν πρόθεση τῆς Κυβέρνησης νά αὐξήσει τήν φύλαξη τῶν συνόρων». Ἐν τῶ μεταξύ, ὁ ὑπουργός Μεταναστεύσεως Νότης Μηταράκης προανήγγειλε τήν σύσταση Διευθύνσεως Ἐπιστροφῶν Μεταναστῶν πού θά ἀναλάβει ὅλο τό διαδικαστικό μέρος. Δέν ἔκρυψε τήν ἐνόχλησή του γιά τήν ἀπροθυμία τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν στά νησιά νά προτείνουν χώρους ὅπου θά κατασκευασθοῦν τά κλειστά κέντρα. Ἐπεσήμανε ὅτι ἔχει γίνει ἡ ἐπιλογή τῶν συγκεκριμένων χώρων, ἀλλά δέν ἔκανε περαιτέρω δηλώσεις ἐπ’ αὐτοῦ. Ἐπ’ ἀφορμῆ τά τελευταῖα ἐπεισόδια στήν Μόρια, ὁ κ. Μηταράκης τόνισε ὅτι ἐάν ὑπῆρχαν τά κλειστά κέντρα, ὅλοι οἱ μετανάστες πού ἔχουν ἐπιδείξει παραβατική συμπεριφορά θά ἐκρατοῦντο σέ αὐτά. «Τά γεγονότα στή Μυτιλήνη δείχνουν πόσο ἀναγκαία εἶναι ἡ δημιουργία ἐλεγχόμενων κέντρων» κατέληξε ὁ ὑπουργός.

Ειδήσεις / Άρθρα

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924