Ἀποκλιμάκωσις στά σύνορα μετά τήν συμφωνία

Τά βρῆκαν Ἐρντογάν – Πούτιν καί ἄδειασε ἡ Ἀδριανούπολις

ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ λίγων ὡρῶν χιλιάδες μετανάστες πού εἶχε στείλει ἡ Τουρκία στά σύνορα ἔξω ἀπό τήν Ἀδριανούπολη «ἐξηφανίσθησαν». Ἡ συνοριακή πύλη τοῦ Παζάρκουλε (τό παζάρι τοῦ πύργου) στήν Ἀδριανούπολη ἔκλεισε καί ἐκκενώθηκαν σχεδόν ὅλοι οἱ πρόχειροι καταυλισμοί. Ἐπί πλέον ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν Σουλεϊμάν Σοϊλού γνωστοποίησε ὅτι σταματοῦν οἱ προωθήσεις μεταναστῶν στά νησιά τοῦ Αἰγαίου γιά νά μήν ἔχουμε περιστατικά τύπου «Ἀϊλάν». Οὐσιαστικῶς ὁμολόγησε ὅτι ἡ Τουρκία συμπεριεφέρετο σάν δουλέμπορος. Ἡ ἐξέλιξις αὐτή ἦλθε λίγες ὧρες μετά τήν συμφωνία Πούτιν – Ἐρντογάν γιά τήν Ἰντλίμπ πού, μεταξύ ἄλλων, προβλέπει καί μία ἀρκετά μεγάλη ζώνη ἀσφαλείας γιά τούς πρόσφυγες τῆς Συρίας καί ἀποχώρηση τῶν στρατευμάτων τοῦ Ἄσσαντ. Τίς τελευταῖες ἡμέρες ἡ ἐμπορική καί οἰκονομική δραστηριότης στήν περιοχή εἶχε περιορισθεῖ εἰς τό ἐλάχιστον καί οἱ τοπικοί φορεῖς πίεζαν τήν τουρκική κυβέρνηση γιά μία ταχύτατη λύση τοῦ προβλήματος. Πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι μισθωμένα λεωφορεῖα τούς μεταφέρουν πίσω στήν Κωνσταντινούπολη. Δέν ἀποκλείεται ὅμως ὁ Ἐρντογάν νά ἔχει δώσει ἐντολή νά μεταφερθοῦν σέ ἄλλα σημεῖα τῶν συνόρων ὅπου δέν ὑπάρχει φράκτης.

Γιά νά θωρακισθοῦν ἀκόμη περισσότερο τά σύνορα προβλέπεται ἡ ἐπέκτασις τοῦ φράκτου κατά 40 χλμ. πρός τόν νότο, κυρίως κοντά στό Πέταλο, δήλωσε ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Ὁ ὑπάρχων φράκτης στίς Καστανιές ἔχει μῆκος 12,5 χλμ.· αὐτό πού προέχει εἶναι νά κλείσουν καί τά «εὔκολα» περάσματα στό Ὀρμένιο, τούς Κήπους, τό Σουφλί καί τήν Νέα Βύσσα.

Ὁ Ἐρντογάν ἐπιστρέφων στήν Τουρκία μετά τήν συνάντηση μέ τόν Πούτιν «ξεσπάθωσε» ἐναντίον τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας ὅτι δέν θέλει νά βρεθεῖ μαζί του στόν ἴδιο χῶρο, οὔτε νά φωτογραφηθεῖ. Γιά νά ἐξηγήσει τήν ἀποστροφή του πρός τό πρόσωπο τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ ἰσχυρίσθηκε ὅτι οἱ νεκροί μετανάστες ἀπό πυρά Ἑλλήνων ἀστυνομικῶν εἶναι πέντε. Ἐπίσης ὑπεστήριξε ὅτι καθημερινῶς οἱ Ἕλληνες βουλιάζουν βάρκες μέ μετανάστες στό Αἰγαῖο! «Ἡ Ἑλλάς καταδιώκει τούς πρόσφυγες. Οἱ πόρτες μας δέν κλείνουν καί δέν θά συζητήσουμε ἄλλο αὐτό τό θέμα. Οἱ Ἕλληνες ἔχουν σκοτώσει τουλάχιστον πέντε ἄτομα στά σύνορα, μέ βάση ὅσα ξέρω ὥς τώρα. Ἐπιπροσθέτως, βουλιάζουν βάρκες καί ἡ προσέγγισίς τους εἶναι βίαιη. […] Δέν θέλω νά βρεθῶ στόν ἴδιο χῶρο καί φωτογραφηθῶ μέ τόν κ. Μητσοτάκη μέ ἐκεῖνον. Προσπάθησαν ἀρκετά νά μέ πείσουν, ἀλλά δέν τά κατάφεραν» εἶπε στούς Τούρκους δημοσιογράφους. Ἐν τῶ μεταξύ, τό φλέγον θέμα μέ τούς μετανάστες στά ἑλληνικά σύνορα θά συζητήσει μεθαύριο Δευτέρα ὁ κ. Μητσοτάκης μέ τήν Καγκελλάριο Ἄγγελα Μέρκελ στό Βερολῖνο. Τήν ἡμέρα αὐτή θά πραγματοποιηθεῖ τό Γερμανοελληνικό Οἰκονομικό Φόρουμ, εἶπε ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Καγκελλαρίας διευκρινίζων ὅτι οἱ τρέχουσες ἐξελίξεις θά ἀπασχολήσουν τούς δύο ἡγέτες. «Ἡ Καγκελλάριος ἐκφράσθηκε πολύ ξεκάθαρα εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν πρακτική τοῦ Τούρκου Προέδρου καί τοῦ ἤσκησε κριτική ὅτι ἔστειλε τούς μετανάστες καί τούς πρόσφυγες σέ ἕνα ἀδιέξοδο, τό ὁποῖο γι’ αὐτούς σημαίνει μία πολύ δύσκολη κατάσταση στά σύνορα πού εἶναι γιά ἐκείνους κλειστά. Ἐπεσήμανε ὅμως ἐπίσης καί ὅτι ἡ Τουρκία, λόγω τῆς καταστάσεως στόν μαινόμενο συριακό πόλεμο καί λόγω τοῦ γεγονότος ὅτι ἤδη φιλοξενεῖ 3-4 ἑκατομμύρια πρόσφυγες, ἔχει νά σηκώσει ἕνα μεγάλο βάρος, μία δύσκολη κατάσταση καί γι’αὐτό ἔχει δικαιολογημένες προσδοκίες ἀπό τήν Εὐρώπη» δήλωσε ὁ κ. Ζάιμπερτ. Κληθείς νά σχολιάσει τό γεγονός ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς Γαλλίας τοποθετήθηκε αὐστηρότερα, ὁ Γερμανός κυβερνητικός ἐκπρόσωπος τόνισε ὅτι τόσο ἡ κ. Μέρκελ ὅσο καί ἄλλα μέλη τῆς γερμανικῆς Κυβερνήσεως «δήλωσαν πολύ καθαρά πώς ἀξιολογοῦν τήν κατάσταση στήν ὁποία ὁδηγήθηκαν οἱ πρόσφυγες ἀπό τουρκικές ἐνέργειες».

Ειδήσεις / Άρθρα

Βάλαμε τό Βυζάντιο σέ παρένθεση

Μανώλης Κοττάκης
«Κατασκευάζεται» νέος λαός μηδενικῆς ἐθνικῆς μνήμης

Ἅλωση: Ἡ ἀνοιχτὴ πικρὴ πληγὴ τοῦ Γένους

Εφημερίς Εστία
Η ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Ἄνασσα, ἡ Πόλις, ἡ Βασιλὶς τῶν πόλεων, ἡ ἐπὶ 1123 ἔτη Ἑλληνικὴ Κοσμόπολις, βεβηλώνεται ἀπὸ τοὺς Ἀσιᾶτες βαρβάρους. Εὐθὺς ἀμέσως, ἡ Συλλογικὴ Συνείδηση ἀναλαμβάνει τὸ ἔργο τῆς ἐθνικῆς συσπείρωσης καὶ ἀνασυγκρότησης. Καθιερώνεται ὡς ἀποφράδα ἡμέρα, ἡ Τρίτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος.

Ὁ Ἐρντογάν «τελειώνει» τόν κεμαλισμό

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΤΕΛΟΣ τοῦ κεμαλισμοῦ διεκήρυξε ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν μετά τήν χθεσινή ὁριστική ἐπικράτησή του στίς ἐκλογές.

«Παραμπέλλουμ», πιάτα Νεμέας καί «μπέρι-μπέρι»

Δημήτρης Καπράνος
Σκεφθεῖτε νά μήν ἀπαγορευόταν ἡ ὁπλοκατοχή καί ἡ ὁπλοχρησία στήν χώρα μας!

Τετάρτη, 29 Μαΐου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΑΡΕΥΜΑ