Ἀποφασίζει νέες παροχές τοῦ «ἀπίστου Θωμᾶ»

Καί δέν μετρᾶ τήν ψῆφο τῶν Ἀποδήμων στίς κάλπες

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ἐλαφρύνσεως καί νέες παροχές ἐξήγγειλε χθές ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στό κεντρικό δελτίο τοῦ «Ἀντέννα» καί στόν δημοσιογράφο Νῖκο Χατζηνικολάου. Ἀρχικῶς ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἐξήγγειλε ὅτι δέν πρόκειται νά μειωθεῖ τό ἀφορολόγητο «ὅσο εἶναι Κυβέρνηση ὁ ΣΥΡΙΖΑ» καί δέν πρόκειται νά προχωρήσει σέ ἄλλες «πολιτικές ἐπιβάρυνσης», ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι οἱ δεῖκτες στήν οἰκονομία θά συνεχίσουν νά κινοῦνται θετικά. Ἀνεκοίνωσε ὅτι μετά τίς ἑορτές καί τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ καί ἀφοῦ ἐπιστρέψει ἀπό τό ταξίδι του στήν Κίνα, θά καλέσει τόν ὑπουργό Οἰκονομικῶν Εὐκλείδη Τσακαλῶτο καί θά λάβει τίς ὁριστικές ἀποφάσεις. Σημείωσε ὅτι μετά τό ταξίδι του στήν Κίνα θά συνεδριάσει μέ τούς οἰκονομικούς ὑπουργούς καί θά λάβει τίς ὁριστικές ἀποφάσεις. Διεβεβαίωσε δέ ὅτι σέ καμμία περίπτωση δέν πρόκειται νά ἐπιστρέψουμε στήν ἐποχή τῶν ἐλλειμμάτων. «Ἔχουμε φθηνό δανεισμό, ἔχουμε ρευστότητα, ἔχουμε τό ΔΝΤ νά ἀποχωρεῖ. Μέ βάση αὐτά τά δεδομένα μποροῦμε νά προχωρήσουμε» συμπλήρωσε ὁ κ. Τσίπρας. Δέν ἀπέκλεισε τό ἐνδεχόμενο νά προχωρήσει ἀκόμη καί στήν φορολόγηση τῶν ἐπιχειρήσεων, λέγοντας ὅτι τά ὀφέλη τῆς οἰκονομίας πρέπει νά διανεμηθοῦν σέ ὅσους ἔχουν πληρώσει, κάνοντας ἀναφορά καί στήν μεσαία τάξη».

Ἄν καί ἀπέκλεισε τό ἐνδεχόμενο νά προκηρύξει πρόωρες ἐθνικές ἐκλογές, ἀπεκάλυψε ὅτι εἶχε δεχθεῖ καί συνεχίζει νά δέχεται εἰσηγήσεις ἀπό συνεργάτες του, ὅτι «εἶναι καιρός νά δρέψουμε τούς κόπους μιᾶς πορείας». Πάντως, δέν ἔπεισε μέ τήν «εἰλικρίνειά» του ὅτι οἱ ἐθνικές ἐκλογές πρέπει νά γίνουν κανονικά στήν ὥρα τους. Ἐρωτώμενος σχετικῶς μέ τήν ψῆφο τῶν Ἀποδήμων ἠρκέσθη νά ὑπενθυμίσει τό πόρισμα τῆς ἐπιτροπῆς πού συγκροτήθηκε ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν καί προσέθεσε ὅτι ἡ ψῆφος τους «δέν μπορεῖ νά ἀλλοιώνει τό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα ὅπως αὐτό διαμορφώνεται ἐντός τῶν συνόρων».

Ὁ κ. Χατζηνικολάου τόν ρώτησε σέ περίπτωση πού χάσει στίς εὐρωεκλογές, ὅπως προβλέπουν οἱ δημοσκοπήσεις, ἐάν θά ἀλλάξει γνώμη γιά νά μήν συντριβεῖ στίς ἐθνικές ἐκλογές, ὅπως ἔκαναν προκάτοχοί του. «Εἶμαι συνηθισμένος νά χάνω στίς δημοσκοπήσεις καί νά κερδίζω στήν κάλπη» σχολίασε. Γιά δέ τήν περίπτωση τοῦ 2009 ὑπεστήριξε ὅτι τότε ὁ Κώστας Καραμανλῆς «ἐπέλεξε νά δραπετεύσει γιά νά ἀποφύγει τό πικρό ποτήρι πού ἐρχόταν» καί ὀνειρεύεται νά ἐπαναληφθεῖ τό παράδειγμα τοῦ Κώστα Σημίτη ὅταν ἔχασε στίς εὐρωεκλογές μέ τέσσερεις μονάδες, ἀλλά τό 2000 ἀντέστρεψε τήν διαφορά καί ἐπεκράτησε στίς ἐθνικές. Ἐν συνεχεία κατήγγειλε τόν Γιῶργο Παπανδρέου ὅτι ἔφερε τό ΔΝΤ στήν Ἑλλάδα.

Ὁ κ. Τσίπρας ἐπέμεινε ἐπανειλημμένως ὅτι δέν ὑπάρχει σκάνδαλο Πετσίτη, διότι σκάνδαλο γιά τόν ἴδιο εἶναι ὅ,τι συνδέεται μέ τό δημόσιο χρῆμα. «Ἀπό τή μία πλευρά ὑπάρχουν πραγματικά σκάνδαλα καί ἀπό τήν ἄλλη ὑπάρχει “πετσιτολογία”» εἶπε ὁ Πρωθυπουργός καί προσέθεσε ὅτι «γιά πᾶσα νόσο καί πᾶσα ἀστοχία ὑπάρχει ἕνας Πετσίτης». Γιά τίς σχέσεις τοῦ κ. Πετσίτη μέ τόν κ. Παππᾶ δήλωσε ὅτι «εἴμαστε ἀνοικτοί νά ἔλθει ὅποιος θέλει γιά νά δοῦμε τούς λογαριασμούς μας καί πῶς ζοῦμε». Ἀντιθέτως γιά τό σκάνδαλο Novartis εἶπε ὅτι εἶναι ὑπαρκτό, ὑπῆρξε σπατάλη δημοσίων πόρων καί ὅτι «τό ποιός καί μέ ποιό τρόπο καί μέσω ποιῶν προσώπων ἔγινε, αὐτό θά τό ψάξει ἡ Δικαιοσύνη».

Ὁ κ. Τσίπρας ἐπεσήμανε τό γεγονός καί μόνον ὅτι ἡ Εἰσαγγελία Διαφθορᾶς ἔβαλε τήν ὑπόθεση στό ἀρχεῖο γιά 4 πολιτικά πρόσωπα, δείχνει ὅτι δέν ὑπάρχει σκευωρία. «Ἄν κάποιος πρέπει νά ζητήσει συγγνώμη ἀπό τόν κ. Πικραμμένο αὐτός εἶναι ὁ κ. Βενιζέλος πού ἔφτιαξε τό νόμο περί εὐθύνης ὑπουργῶν». Ἡ ΝΔ σχολιάζοντας τήν συνέντευξη σημείωσε ὅτι ὁ κ. Τσίπρας «δέν εἶχε κἄν τό θάρρος νά ἀπαντήσει ἄν στηρίζει τόν Νῖκο Παππᾶ, παριστάνοντας ὅτι δέν ἄκουσε γιά τά ἑκατοντάδες χιλιάδες εὐρώ πού ἀποδεδειγμένα εἰσέπραττε ὁ συνεργάτης τους Μανώλης Πετσίτης».

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!