ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

Ἀπεβίωσε σέ ἡλικία 83 ἐτῶν ὁ ἐπιχειρηματίας Δ. Κοντομηνᾶς

Απεβίωσε χθές, σέ ἡλικία 83 ἐτῶν…

… μετά ἀπό μακρόχρονη νοσηλεία ὁ γνωστός ἐπιχειρηματίας Δημήτρης Κοντομηνᾶς. Ὑπῆρξε ἕνας ἀπό τούς πιό γνωστούς ἐπιχειρηματίες στήν Ἑλλάδα μέ δραστηριότητα στόν χῶρο τῶν ἀσφαλειῶν, τῆς τηλεοράσεως, τῶν αἰθουσῶν κινηματογράφου καί τοῦ λιανικοῦ ἐμπορίου. Ἐγεννήθη τό 1939 στήν Ἀθήνα καί σπούδασε στό Ἀμερικανικό Πανεπιστήμιο τῆς Βηρυτοῦ. Ἀρχικά ἐργάστηκε ὡς ἀσφαλιστής στήν American Life (ALICO), ἐνῶ τό 1969 ἵδρυσε μαζί μέ τόν Ἀλέξανδρο Ταμπουρᾶ τήν ἀσφαλιστική ἑταιρεία Interamerican. Γιά περίπου μία 20ετία ἦταν συνιδιοκτήτης καί ἰδιοκτήτης τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ «Ἄλφα» καί τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ. Εἶχε ἱδρύσει ἤ ἐξαγοράσει ἀρκετές ἑταιρεῖες ὅπως τήν τράπεζα Interbank (τό 1997 ἐξηγοράσθη καί ἀπορροφήθηκε ἀπό τήν τράπεζα Eurobank), τήν Εὐρωκλινική Ἀθηνῶν, τήν τράπεζα Novabank (τό 2006 μετωνομάσθη σέ Millennium Bank καί τό 2013 ἐξηγοράσθη καί ἀπορροφήθηκε ἀπό τήν Τράπεζα Πειραιῶς), τούς κινηματογράφους Village καί γιά μία τριετία ἦταν ἰδιοκτήτης τῆς ποδοσφαιρικῆς ὁμάδος τοῦ Ἄρη. Διετέλεσε πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος Χατζηκώνστα καί μέλος διαφόρων πολιτιστικῶν σωματείων καί ὀργανώσεων, ἐνῶ ἔχει ἀνακηρυχθεῖ «Ἄρχων Μεγάλος Πρωτέκδικος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου» ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως καί «Μεγάλος Εὐεργέτης» ἀπό τήν Μεγάλη καί Γεροντική Μητρόπολη Χαλκηδόνος.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Ἑλλάς ἐπαινεῖ τήν Τουρκία καί ἐκείνη ἐπιτίθεται μέ συκοφαντίες

Εφημερίς Εστία
Ἐμεῖς ὀνειρευόμαστε ἑλληνο-τουρκικό σύμφωνο φιλίας ὅπως ἔκαναν τό 1930 οἱ Βενιζέλος – Κεμάλ καί διακηρύττουμε ὅτι ἡ γείτων εἶναι «σημαντική χώρα» – Αὐτοί μᾶς κατηγοροῦν γιατί θωρακίζουμε ἀμυντικῶς τά νησιά μας!

Τά Ἔθνη ἔχουν ἀξιοπρέπεια

Μανώλης Κοττάκης
(ἤ πῶς κερδίζεις τήν εἰρήνη)

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

Εφημερίς Εστία
ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

Εὐτυχῶς ἡ Τρίπολη θυμᾶται καλύτερα…

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ὑπολογιστή μου -καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας σέ ἐθνικό δίκτυο- παρακολούθησα τήν χθεσινή παρέλαση στήν Τρίπολη…

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ