Ἀπερρίφθη τό αἴτημα Λαγοῦ γιά ἐξαίρεση τῆς ἕδρας

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ στήν δίκη τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς πού…

… ἐπέφεραν καθυστέρηση στήν ἀνακοίνωση τῶν ποινῶν, δρομολόγησε ἡ ἐμφάνισις τοῦ εὐρωβουλευτοῦ καί καταδικασθέντος Γιάννη Λαγοῦ στό δικαστήριο. Ἡ μή ἀναγνώρισις κανενός ἐλαφρυντικοῦ γιά τήν ἡγετική ὁμάδα τῆς ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως πυροδότησε τό κλῖμα μέσα στήν αἴθουσα τοῦ δικαστηρίου, μέ τόν κ. Λαγό νά ζητεῖ τήν ἐξαίρεση τῶν δικαστῶν ἕδρας. Ἠκολούθησε ἕνα ἀπίστευτο σκηνικό, μέ δικαστές νά καλοῦνται νά ἐξετάσουν τό αἴτημα τοῦ εὐρωβουλευτοῦ, νά προκύπτει ξαφνικά κόλλημα μέ ὁρισμένους, νά ἀναζητοῦνται νέοι δικαστές καί τελικῶς νά ἀποφανθοῦν μέ καθυστέρηση ὡρῶν ἐπί τοῦ αἰτήματος τοῦ κ. Λαγοῦ. Τό αἴτημα νά ἐξαιρεθοῦν τά μέλη τοῦ δικαστηρίου ἀπερρίφθη, ὅπως εἶχε κάνει ἐνωρίτερα καί ἡ εἰσαγγελεύς ἕδρας Ἀδαμαντία Οἰκονόμου.

Ἡ πρόεδρος τοῦ δικαστηρίου εἶπε μεταξύ ἄλλων: «Ὁ Ἰωάννης Λαγός ὑποστήριξε ὅτι παραβιάστηκε τό τεκμήριο τῆς ἀθωότητάς του ἀπό ΜΜΕ, Πρόεδρο Δημοκρατίας καί πολιτικούς. Τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου ἔχει κρίνει ὅτι οἱ δημόσιες δηλώσεις ἀποτελοῦν παραβίαση τοῦ τεκμηρίου τῆς ἀθωότητας. Πλήν ὅμως αὐτές οἱ δηλώσεις ἔγιναν ἐκτός δικαστηρίου. Δέν προέκυψαν πράξεις ἤ παραλείψεις τοῦ δικαστηρίου πού νά μποροῦν νά δικαιολογήσουν μεροληψία». Ἀμέσως μετά τήν ἔκδοση τῆς ἀποφάσεως ἀνέβηκε καί πάλι στήν ἕδρα ἡ Μαρία Λεπενιώτου καί οἱ συνάδελφοί της, οἱ ὁποῖοι ἀνεκοίνωσαν ὅτι ἡ δίκη θά συνεχισθεῖ σήμερα, πιθανώτατα μέ τήν ἀνακοίνωση τῶν ποινῶν. Ἡ διαδικασία θά ἀρχίσει μέ τήν πρόταση τῆς κ. Οἰκονόμου ἐπί τῶν ποινῶν.

Ὁ κ. Λαγός ἦταν ἀρκετά ἐριστικός μέσα στήν αἴθουσα. Ὅταν δέ εἶδε νά ἀποχωροῦν οἱ δικαστές ἀπό τήν ἕδρα, εἶπε: «Ἕναν ἕναν τούς στέλνουμε σπίτια τους». Ὁ συνήγορος τοῦ κ. Λαγοῦ Κων/νος Πλεύρης ἄφησε σαφεῖς αἰχμές γιά τίς συνθῆκες ὑπό τίς ὁποῖες διεξάγεται ἡ δίκη. «Ἐρχόμενος στήν αἴθουσα σχημάτισα τήν ἐντύπωση ὅτι εἰσέρχομαι σέ δικαστήριο τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως, ὅπου ὑπῆρχαν πλήθη. Ἐλπίζω νά ἐγγυηθεῖτε τή σωματική μου ἀκεραιότητα» εἶπε ὁ δικηγόρος. Ὑπεστήριξε ὅτι μέχρι καί ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ὅπως καί τά πολιτικά κόμματα, ἐπηρέασαν τήν ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου. Καί συνέχισε: «Ἡ Εὐρωπαϊκή σύμβαση Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου ὁρίζει ὅτι ὁ κατηγορούμενος τεκμαίρεται ἀθῶος μέχρι νά καταδικασθεῖ. Τά ΜΜΕ δέν ἐπιτρέπεται νά προεξοφλοῦν τό ἀποτέλεσμα τῆς δίκης. Ὅλα αὐτά πού ἀποτελοῦν νόμο τοῦ κράτους ἔχουν παραβιαστεῖ μέ τήν ἀνοχή τοῦ δικαστηρίου σας. Ὑπάρχει ἐπηρεασμός τοῦ δικαστηρίου σας. Ἔγινε ἀπό τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, ὅλες τίς ἐφημερίδες, τά ΜΜΕ καί τά πολιτικά κόμματα. Αὐτός ὁ ἐπηρεασμός γιά μᾶς μᾶς δημιουργεῖ τήν ἐντύπωση ὅτι διακυβεύεται ἡ ἀνεξαρτησία τοῦ δικαστηρίου σας. Τόσοι παράγοντες προσπαθοῦν νά σᾶς ἐπηρεάσουν. Ἐλπίζω νά μήν ἐπηρεαστήκατε. […] Γράφουν σέ ποιά κελιά θά πᾶνε. Προεξόφλησαν ὅτι δέν θά ἔχουν ἀναστολή. Πρόκειται γιά παραβίαση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου καί τοῦ νόμου, κ.λπ. Δέν εἴδατε τίς παρανομίες, δέν κάνατε μία δήλωση. Τό δικαστήριο εἶναι ποινικό ὄχι πολιτικό. Δέν δικάζεται οὔτε ὁ φασισμός οὔτε ὁ ναζισμός, δέν εἶναι ποινικές πράξεις. Ἀλλά δέν ὑπάρχει νόμος πού νά τά ἀπαγορεύει». Ἀπευθυνόμενος στήν κ. Λεπενιώτη διερωτήθη: «Ἐγώ εἶμαι ἀκροδεξιός. Θέλετε νά μέ πεῖτε φασίστα; Πεῖτέ με. Θά δικασθῶ γιά τίς ἰδέες μου;».

Ὁ βουλευτής τῆς ΝΔ καί υἱός τοῦ κ. Πλεύρη Θάνος δέν ἔκρυψε τήν ἐνόχλησή του γιά ὅσα συνέβησαν στό Ἐφετεῖο. «Ἡ ὑποβολή αἰτήματος ἐξαίρεσης σέ δικαστές, πού ἐφάρμοσαν τόν νόμο καί ἀπέδωσαν δικαιοσύνη, μετά τήν ἔκδοση τῆς ἀπόφασης γίνεται προσχηματικά καί ἐκθέτει ὅποιον τήν ὑποβάλλει. Ἡ δημοκρατία διασφάλισε δίκαιη δίκη καί οἱ ἀρνητές της κρίθηκαν ἔνοχοι γιά τά ἐγκλήματα πού διέπραξαν» σημείωσε ὁ βουλευτής.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924