ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Ἀπαισιοδοξία Μητσοτάκη γιά τόν πόλεμο

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ στό μέτωπο τῆς Οὐκρανίας καί…

… οἱ παρενέργειες στήν οἰκονομία καί τήν ἐνέργεια προβληματίζουν ἐντόνως τόν Πρωθυπουργό. Ἐπισκεπτόμενος τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου περιέγραψε μέ μελανά χρώματα τήν κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στήν Οὐκρανία. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης δέν βλέπει νά λήγουν οἱ ἐχθροπραξίες σέ σύντομο χρονικό διάστημα. «Ἐνδεχομένως νά προσαρμοστοῦμε ὅλοι γιά μία περίοδο παρατεταμένης ἀβεβαιότητας καί ἀστάθειας» εἶπε χαρακτηριστικά ὁ Πρωθυπουργός. Προσέθεσε ὅμως ὅτι: «Ἡ ἑλληνική κυβέρνηση ἔχει κάνει ὅ,τι περνάει ἀπό τό χέρι της γιά νά στηρίξει σέ αὐτή τή δύσκολη περίοδο νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις, εἶχα τήν εὐκαιρία σχετικά πρόσφατα νά ἐξαγγείλω ἕνα νέο μέτρο πρόσθετων παροχῶν, ὑποστήριξης στούς λογαριασμούς τοῦ ρεύματος, στήριξης τῶν πιό εὐάλωτων συμπολιτῶν μας μέ ἕνα ἔκτακτο ἐπίδομα τό ὁποῖο θά δοθεῖ ἐντός τοῦ Ἀπριλίου ὕψους 200 εὐρώ, καί μιά σειρά ἀπό παρεμβάσεις πού ἀφοροῦν τά καύσιμα, τόν πρωτογενῆ τομέα, ὅπου βρισκόμαστε ἀντιμέτωποι μέ πολύ μεγάλες αὐξήσεις καί στά λιπάσματα καί στίς ζωοτροφές». νεφέρθη ἐκτενῶς στίς ἐπιπτώσεις πού ἔχει ὁ πόλεμος στόν οἰκονομικό τομέα πού εἶναι ὁρατές παγκοσμίως καί εἶναι οἱ χειρότερες τῶν τελευταίων 40 ἐτῶν. «Ἡ γενεσιουργός αἰτία τῆς κρίσεως, ὅπως ἔχουμε ἐξηγήσει πολλές φορές, εἶναι πρωτίστως ἡ ἄνοδος στίς τιμές τοῦ φυσικοῦ ἀερίου, πού συμπαρασύρει, δυστυχῶς, καί τίς τιμές τοῦ ἠλεκτρισμοῦ» συνέχισε. Διεβεβαίωσε τήν Πρόεδρο ὅτι δέν ὑπάρχουν ἐλλείψεις στήν ἀγορά, διαψεύδοντας διάφορες φῆμες περί τοῦ ἀντιθέτου. Τέλος, προειδοποίησε ὅτι ἡ Κυβέρνησις θά εἶναι ἀμείλικτη ἀπέναντι σέ ὁποιοδήποτε φαινόμενο αἰσχροκέρδειας καί θά ἐξαντλήσει κάθε αὐστηρότητα τοῦ νόμου, ἐπιβάλλοντας ὑψηλά πρόστιμα.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;