«Ἀπαγορεύω τό κάπνισμα ἐντός τοῦ Κοινοβουλίου»

(PHOTO: EUROKINISSI - ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ)

Οἱ προτεραιότητες Μητσοτάκη γιά τήν Ὑγεία

ΤΗΝ ΑΥΣΤΗΡΗ ἐφαρμογή τοῦ ἀντικαπνιστικοῦ νόμου τήν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν ἐξήγγειλε ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ, ἀνακοινώνοντας τό πρόγραμμα γιά τήν Ὑγεία. Χρησιμοποιώντας σκληρή γλῶσσα, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης στηλίτευσε τήν ἀνυπακοή πού ἐπιδεικνύουν οἱ βουλευτές ἐντός τοῦ Κοινοβουλίου, «παραβιάζοντας προκλητικά τόν νόμο», καθιστώντας σαφές ὅτι «κάπνισμα στούς δημόσιους χώρους τέρμα». «Ἔχω κουρασθεῖ νά τσακώνομαι πιά στούς διαδρόμους μέ συναδέλφους, δημοσιογράφους, ὑπαλλήλους, οἱ ὁποῖοι ἐπιμένουν νά παραβιάζουν προκλητικά τόν νόμο. Εἶναι ἕνα στοίχημα συνολικά γιά τήν κοινωνία μας» εἶπε χαρακτηριστικῶς ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ καί προσέθεσε πώς δέν μπορεῖ νά δεχθεῖ ὅτι ἡ χώρα μας εἶναι ἡ μόνη χώρα πού δέν ἐφαρμόζει τήν σχετική νομοθεσία. Κατά τόν κ. Μητσοτάκη, ἀπό τήν ἐφαρμογή τοῦ νόμου «θά δοκιμασθεῖ ἡ ἑλληνική κοινωνία καί ἡ ὡριμότητά της καί ὁ σεβασμός –πού ὑποτίθεται ὅτι δείχνουμε– στόν συνάνθρωπό μας». Βάσει τοῦ προγράμματος, θά τεθεῖ σέ λειτουργία τηλεφωνική γραμμή γιά ἀναφορά παραβάσεων, ἐνῶ ἡ ἐμπλοκή τῆς Ἀστυνομίας θά εἶναι ἀκόμη μεγαλύτερη. Δήλωσε ὅτι ἡ ΝΔ θά ἐφαρμόσει σχέδιο ἀντιμετωπίσεως τῶν ἕξι μεγάλων ἀπειλῶν, δηλαδή: καρδιά, καρκίνο, διαβήτη, ἄνοια, ψυχική ὑγεία καί ἐγκεφαλικά. Ἔφερε ὡς παράδειγμα τό γεγονός ὅτι στήν Ἑλλάδα δέν ὑπάρχει ἐξειδικευμένο κέντρο ὑποδοχῆς ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων «ὅταν ξέρουμε ὅτι στό ἐγκεφαλικό μετρᾶ κάθε λεπτό». Ἐπίσης, ἡ ΝΔ θά ἐπικεντρωθεῖ καί στήν ἀντιμετώπιση τῆς παιδικῆς παχυσαρκίας καί στήν ἀξιοποίηση τοῦ σχολικοῦ ἰατροῦ. Περιέγραψε, δέ, τούς πέντε κανόνες γιά τήν ὑγιεινή ζωή τῶν νέων: στόπ στό κάπνισμα, ὑγιεινή διατροφή, ἔλεγχος σωματικοῦ βάρους, συστηματική ἄσκηση, ἀλκοόλ μέ μέτρο. Τό πρόγραμμα Ὑγείας τῆς ΝΔ ἐπικεντρώνεται πολύ στήν μάχη κατά τοῦ καρκίνου, καθώς θά υἱοθετήσει μία ταχεῖα ὁδό στά νοσοκομεῖα γιά τήν ἐξέταση καί τήν θεραπεία τῶν καρκινοπαθῶν. Ἡ ἀναμονή γιά ἀκτινοθεραπεῖες θά μειωθεῖ, ἀφοῦ προβλέπεται ἡ λειτουργία διπλῆς βάρδιας σέ ὅλα τά ἀκτινοθεραπευτικά κέντρα. Στίς βαρειές περιπτώσεις, τά φάρμακα θά διανέμονται κατ’ οἶκον, ἐνῶ θά ὑπάρχει καί ἐξειδικευμένο προσωπικό πού θά ἐπισκέπτεται τούς καρκινοπαθεῖς. Θά ἱδρυθοῦν εἰδικά κέντρα ἀντιμετωπίσεως τοῦ καρκίνου (διάγνωσις, χημειοθεραπεία, ἀκτινοθεραπεία καί ἀποκατάστασις), ὅπως καί ἀνακουφιστική φροντίδα καί εἰδική μέριμνα στούς ἀσθενεῖς τελικοῦ σταδίου. Ὁ κ. Μητσοτάκης ἐξήγγειλε τόν τερματισμό τῶν ἐφημεριῶν στά νοσοκομεῖα γιά νά σταματήσουν, μεταξύ ἄλλων, οἱ ἄσκοπες καί ἐπικίνδυνες γιά τούς ἀσθενεῖς περιπλανήσεις ἀπό νοσοκομεῖο σέ νοσοκομεῖο.

Πέντε εἶναι οἱ βασικές προτεραιότητες τοῦ προγράμματος Ὑγείας τῆς ΝΔ, στήν ὁποία θά συμμετέχει ἐνεργά καί ὁ ἰδιωτικός τομεύς, ἀξιοποιώντας τον πρός ὄφελος τῶν Ἑλλήνων. Θά διατεθοῦν 100 ἑκατ. εὐρώ γιά τήν ἀνακαίνιση, τήν προμήθεια ἐξοπλισμοῦ καί τήν ἐνεργειακή ἀναβάθμιση τῶν κτιριακῶν ὑποδομῶν τῶν νοσοκομείων ἐντός 5ετίας καί, ἐπί πλέον, θά ὑπάρξει ἀξιοποίησις τῶν εὐρωπαϊκῶν πόρων ἀλλά καί τῶν ἰδιωτικῶν δωρεῶν. Θά προσληφθοῦν σέ βάθος διετίας 2.000 γενικοί ἰατροί, παθολόγοι καί παιδίατροι. Κανένα νησί καί ἀπομακρυσμένη περιοχή δέν θά μείνει χωρίς ἰατρό. Οἱ προσλήψεις θά εἶναι στοχευμένες στούς κλάδους πού ὑπάρχει ἡ μεγαλύτερη ἀνάγκη, ἤτοι νοσηλευτῶν στά νοσοκομεῖα τῶν μεγάλων πόλεων, προσωπικοῦ στίς ΜΕΘ καί στά Κέντρα Ὑγείας τῆς περιφέρειας. Τέλος, θά ληφθοῦν τό συντομώτερο δυνατόν μέτρα προκειμένου νά μειωθοῦν κατά 35% οἱ νοσοκομειακές λοιμώξεις καί νά φθάσουν στά εὐρωπαϊκά ἐπίπεδα. Τό σχέδιο τῆς ΝΔ προβλέπει τήν συνεργασία μέ τόν ἰδιωτικό τομέα γιά ἀγορά ἰατρικῶν πράξεων καί ἐξετάσεων χωρίς ἐπιβάρυνση γιά τόν πολίτη. Ἡ συνεργασία θά ἐπεκταθεῖ καί στόν τομέα ἐγκαταστάσεως, συντηρήσεως καί λειτουργίας ἐξοπλισμοῦ, ὥστε νά διασφαλισθεῖ ἡ ἀδιάλειπτη λειτουργία τῶν μηχανημάτων. Ὁ κ. Μητσοτάκης διερωτήθη γιατί τό κράτος πρέπει νά ἀγοράσει καινούργιους μαγνητικούς τομογράφους ὅταν μπορεῖ νά ἀγοράσει ὑπηρεσίες πού παρέχει ἕνας ἰδιώτης σέ καλύτερη τιμή καί μέ μεγαλύτερη ταχύτητα. Πρόκειται γιά ἕναν γόνιμο τρόπο, πού συνδυάζει «ἕνα δημόσιο σύστημα ὑγείας μέ ἰδιῶτες παρόχους». Ἡ Κυβέρνησις τῆς ΝΔ θά φροντίσει νά ἀγορασθοῦν ποιοτικά ἰατροτεχνολογικά προϊόντα σέ συμφέρουσες τιμές, τά φάρμακα νά τιμολογηθοῦν βάσει τοῦ θεραπευτικοῦ ἀποτελέσματος, ἐνῶ θά διεισδύσει καί ἄλλο στά γενόσημα καί στά φάρμακα τελευταίας γενιᾶς.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ