ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023

Ἀντιδράσεις γιά τήν βεβήλωση τῆς Παναγίας Σουμελᾶ

ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ καί ἀφοῦ εἶχε προλάβει νά διαμαρτυρηθεῖ ἡ ρωσσική Ἐκκλησία…

… τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἐξέδωσε ἀνακοίνωση καταγγέλλοντας τήν βεβήλωση τῆς ἱστορικῆς Μονῆς τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, ὅπου οἱ τουρκικές ἀρχές ἔδωσαν ἄδεια σέ μουσικό συγκρότημα νά κάνει συναυλία, μετατρέποντας τόν ἱερό χῶρο σέ «ντίσκο». Οἱ εἰκόνες εἶναι προσβλητικές καί ἔρχονται νά προστεθοῦν «σέ σειρά ἐνεργειῶν τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν εἰς βάρος Μνημείων τῆς Παγκόσμιας Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς», ἀναφέρει τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, ὑπογραμμίζοντας ταυτοχρόνως ὅτι προκαλεῖ ἔκπληξη τό γεγονός ὅτι ἐδόθη ἡ ἄδεια στό ἐν λόγῳ συγκρότημα, καθώς ἡ Μονή τῆς Παναγίας Σουμελᾶ ἀνοίγει μόνο γιά Προσκυνηματικούς λόγους.

Ἡ ἀνακοίνωσις καταλήγει: «Καλοῦμε τίς ἁρμόδιες τουρκικές ἀρχές νά πράξουν τά δέοντα γιά νά μήν ἐπαναληφθοῦν τέτοιες πράξεις καί νά γίνει σεβαστός ὁ ἱερός χῶρος τῆς Μονῆς». Τό ζήτημα ἔθεσε μέ ἐρώτηση πού κατέθεσε πρός τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή, ἡ ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Διεθνοῦς Ἐμπορίου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου εὐρωβουλευτής τῆς ΝΔ, Ἄννα Μισέλ Ἀσημακοπούλου. Διά τῆς ἐρωτήσεως καταγγέλλεται ἡ τουρκική κυβέρνησις ὅτι «μέ τή βεβήλωση τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, γιά ἄλλη μιά φορά, ὅπως ἔκανε καί μέ τήν Ἁγία Σοφία καί τή Μονή τῆς Χώρας, προβαίνει σέ σπίλωση καί ἀλλοίωση τοῦ χαρακτῆρα θρησκευτικῶν καί ἱστορικῶν μνημείων, παραβιάζοντας κατάφωρα τίς εὐρωπαϊκές ἀρχές καί ἀξίες.» Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή ἐρωτᾶται σέ ποιές ἐνέργειες προτίθεται νά προβεῖ καί ποιά μέτρα πρόκειται νά λάβει, προκειμένου νά προστατευθοῦν τά παραπάνω μνημεῖα παγκόσμιας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;