ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Ἀνοικτούς ναούς ζητεῖ ἡ Ἐκκλησία

Ἀσφυκτικές πιέσεις σέ Μητσοτάκη ἀλλά καί Ἱερώνυμο

ΔΥΟ ἑβδομάδες πρίν ἀπό τά Χριστούγεννα καί εἶναι ἄγνωστο τό ἐάν θά ἀνοίξουν καί μέ ποιόν τρόπο οἱ ἐκκλησίες. Οἱ πιέσεις πρός τήν Κυβέρνηση εἶναι ὁλοένα καί ἐντονώτερες, χωρίς ὅμως ἀκρότητες. Μέ μία μακροσκελῆ ἐπιστολή πρός τόν Πρωθυπουργό ὁ Ἱερός Σύνδεσμος Κληρικῶν Ἑλλάδος ζητεῖ νά λειτουργήσουν κανονικά οἱ ἐκκλησίες μέ τήν τήρηση ὅλων τῶν κανόνων ὑγιεινῆς. «Ἐάν συνεχιστεῖ ἡ ἀπαγόρευση τῆς συμμετοχῆς τῶν πιστῶν στή Θεία Λατρεία τότε ἀναπόφευκτα ἐφαρμόζονται διακρίσεις καί καταστρατηγεῖται ἡ ἀρχή τῆς ἰσότητας» τονίζουν χαρακτηριστικά. Οἱ κληρικοί ἐφηρμόσαμε πιστά ὅλα τά μέτρα, ὑποστηρίζουν, καλώντας εἰδικά ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν νά ἐπιτραπεῖ τό ἄνοιγμα τῶν ἐκκλησιῶν. Εἰδικώτερα, ζητοῦν ἀπό τόν Κυριάκο Μητσοτάκη «νά ὑπάρξει ἄμεση ἄρση τῆς ἀπαγόρευσης τῆς συμμετοχῆς τῶν λαϊκῶν στή Θεία Λατρεία, ναί μέν κατά τό μέτρο πού ἐπιτρέπουν τά ἐπιδημιολογικά δεδομένα, ἀλλά ὑπό τήν προϋπόθεση ὅμως νά γίνει σεβαστή ἡ ἀρχή τῆς ἀναλογικότητας καί τῆς δίκαιης ἰσορροπίας στόν περιορισμό τοῦ δικαιώματος τῆς συνάθροισης ὥστε νά μήν δίνεται ἡ ἐντύπωση στόν ἁπλό Ἕλληνα πολίτη ὅτι οἱ ἀπαγορεύσεις λειτουργοῦν κατ’ ἐπιλογήν (à la carte)».

Καί προσθέτουν οἱ κληρικοί: «Σᾶς καλοῦμε, κ. Πρωθυπουργέ, νά μᾶς ἐμπιστευθεῖτε, τόν Κλῆρο καί τόν ἁπλό λαό τοῦ Θεοῦ, τήν Ἐκκλησία δηλαδή, ἡ ὁποία ἐφάρμοσε μέ σχολαστική ἀκρίβεια τά μέτρα καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς πανδημίας, ἐπιτρέποντας τή φυσική παρουσία πιστῶν ἐντός τῶν λατρευτικῶν συνάξεων τηρουμένων ὅλων τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων».

Πιέσεις ὅμως δέχεται καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερώνυμος, προκειμένου νά ἐντείνει τίς προσπάθειες πρός τό αἴτημα κληρικῶν καί χιλιάδων πιστῶν. Μέ κεντρικό σύνθημα «Ζητοῦμε ἀνοικτές Ἐκκλησίες, μή φυλακίζετε τίς ψυχές μας», 180 ὀρθόδοξα χριστιανικά σωματεῖα, μαζί μέ τά παραρτήματά τους σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα, προβαίνουν σέ γενική διαμαρτυρία γιά τό κλείσιμο τῶν ἐκκλησιῶν. Μέ ἐπιστολή τους πρός τόν κ.κ. Ἱερώνυμο καί ὅλους τούς Ἱεράρχες ἐπισημαίνουν τό αἴτημά τους.

Οἱ Μητροπολῖτες θέλουν νά λειτουργήσουν οἱ ἐκκλησίες, ἔστω καί μέ περιορισμένο ἀριθμό πιστῶν, καί νά μήν ἐπαναληφθοῦν ὅσα συνέβησαν τό Πάσχα. Ἐφ’ ὅσον ἐπιτραπεῖ τό ἄνοιγμα ὁρισμένων καταστημάτων, τότε ἀναμένεται νά ἀνάψει τό «πράσινο φῶς» καί γιά τίς ἐκκλησίες, ὑπό αὐστηρές προϋποθέσεις. Ἐξ ἄλλου καί οἱ Ἱεράρχες γνωρίζουν καλά τόν κίνδυνο πού ἐλλοχεύει ἀπό τήν ἐκτός ἐλέγχου συγκέντρωση πιστῶν, καθώς δέν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι πού ἔχουν νοσήσει καί δυστυχῶς κάποιοι ἔχουν χάσει καί τήν ζωή τους. Ἡ χρῆσις μάσκας, οἱ ἀποστάσεις μεταξύ τῶν πιστῶν, Θεῖες Λειτουργίες τμηματικῶς (ἀπό τά ξημερώματα ἕως καί τίς 10 τό πρωί) προκειμένου νά ἀποφευχθεῖ ὁ συνωστισμός, ἀπαγόρευσις λιτανειῶν καί ρῖψις Τιμίου Σταυροῦ στήν κολυμπήθρα ἀντί στήν θάλασσα εἶναι μερικές ἀπό τίς προτάσεις πού ἐξετάζει ἡ Κυβέρνησις σέ συνεργασία μέ τήν ἡγεσία τήν Ἐκκλησίας.

Ἀσφυκτική εἶναι ἡ πίεση πλέον πού ἀσκεῖ ἡ Ἐκκλησία στήν Κυβέρνηση γιά τό ἄνοιγμα τῶν ναῶν ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων, τῆς Πρωτοχρονιᾶς καί τῶν Φώτων. Βεβαίως, ἡ πίεσις εἶναι γενικευμένη μέν, ἀλλά μέ… διαβαθμίσεις, τόσο ἀπό τήν πλευρά τῶν πιστῶν ὅσο καί τῶν μητροπολιτῶν.

Ὑπάρχουν Μητροπολῖτες, ὅπως ὁ Κερκύρας κ.κ. Νεκτάριος πού κάνει λόγο γιά «Ἐκκλησία ὑπό διωγμόν». Γιά τόν λόγο αὐτόν κατά τήν αὐριανή ἑορτή τοῦ πολιούχου τοῦ νησιοῦ, Ἁγίου Σπυρίδωνος, οἱ καμπάνες θά ἠχοῦν πένθιμα καί οἱ σημαῖες θά κυματίζουν μεσίστιες. Ὁ δέ Μητροπολίτης Ξάνθης κ.κ. Παντελεήμων ἔχει καλέσει τούς πιστούς νά ἀγνοήσουν τά αὐστηρά μέτρα, σέ μιά περιοχή πού εἶναι στό «κόκκινο», καί νά ἀνοίξουν τούς ναούς.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ