Ἀνατροπή στόν ἐμβολιασμό Johnson & Johnson στήν Ἑλλάδα

Ξεπέρασαν τούς 800 οἱ διασωληνωμένοι καί οἱ νεκροί τίς 9.000

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ στό ἐμβολιαστικό πρόγραμμα τῆς Ἑλλάδος ἀναμένεται νά ἐπιφέρει ἡ ἀπόφασις τῆς Johnson & Johnson νά καθυστερήσει τήν παράδοση τῆς πρώτης παρτίδος ἐμβολίων σέ ὅλες τίς χῶρες τῆς ΕΕ. Βάσει προγραμματισμοῦ σήμερα ἡ χώρα μας ἀνεμένετο νά παραλάβει περίπου 36.000 δόσεις τοῦ μονοδοσικοῦ ἐμβολίου, τό ὁποῖο κανονικά θά ἐχορηγεῖτο ἀπό τήν προσεχῆ Δευτέρα. Συνολικά ἐπρόκειτο νά λάβουμε 1,3 ἑκατ. ἐμβόλια τῆς συγκεκριμένης ἀμερικανικῆς ἑταιρείας ἕως τόν Ἰούνιο. Ἡ ἀπρόσμενη αὐτή ἐξέλιξις θά ἀλλάξει βεβαίως τόν προγραμματισμό, καί χιλιάδες ραντεβού μένουν στόν «ἀέρα» ἕως ὅτου οἱ ἀμερικανικές Ἀρχές, ἡ ἑταιρεία καί ἡ Κομμισσιόν βροῦν λύση.

Τήν ἴδια στιγμή, κατερρίφθησαν χθές καί ἄλλα ἀρνητικά ρεκόρ στήν Ἑλλάδα. Ἡ καταγραφή τῶν κρουσμάτων ἀπό τά self tests πού ἔκαναν μαθητές καί ἐκπαιδευτικοί (περίπου 620) ἐξετόξευσαν τά συνολικά κρούσματα σέ 4.033. Οἱ διασωληνωμένοι ὡστόσο ὑπερέβησαν γιά πρώτη φορά τούς 800 (802) καί οἱ νεκροί ξεπέρασαν τούς 9.000 μέ 93 νέους θανάτους. Ἀπό αὐτά τά κρούσματα, τά 1.812 ἐνετοπίσθησαν στήν Ἀττική, τά 554 στήν Θεσσαλονίκη, στήν Λάρισα 139, ἐνῶ στήν Ἀχαΐα κατεγράφησαν 95 καί 112 στήν Κοζάνη. Ἀξιοσημείωτο εἶναι ἀκόμη ὅτι συνολικά στήν Κρήτη κατεγράφησαν 170 κρούσματα. Τό μόνο αἰσιόδοξο εἶναι ἡ σημαντική μείωσις τοῦ ἰικοῦ φορτίου στά λύματα τῆς Ἀττικῆς ἀλλά καί στόν Ἅγιο Νικόλαο. Εἰδικώτερα, στήν Ἀττική ὑπῆρξε μείωσις τῆς τάξεως τοῦ 33% καί στόν Ἅγιο Νικόλαο 37%. Ἀντιθέτως στά Χανιά ὑπάρχει αὔξησις τοῦ ἰικοῦ φορτίου στά λύματα τῆς τάξεως τοῦ 50% καί στήν Ξάνθη 196%! Ὁριακές θεωροῦνται οἱ αὐξήσεις πού παρετηρήθησαν στήν Ἀλεξανδρούπολη (20%) καί στήν Λάρισα (21%). Στήν Πάτρα ὑπάρχει μία σταθερότης τήν τελευταία ἑβδομάδα τῆς τάξεως τοῦ +7%, ὅπως στήν Θεσσαλονίκη (-5%) καί τόν Βόλο (-7%).

Χθές, ὁ ὑφυπουργός Πολιτικῆς Προστασίας Νῖκος Χαρδαλιᾶς ἐπεσκέφθη τό νέο μεγάλο ἐμβολιαστικό κέντρο –τό πέμπτο σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα– στό κέντρο τῆς Πάτρας. «Ἡ ἔκκληση εἶναι νά συνεχίσουμε νά τηροῦμε τά μέτρα. Παρακολουθοῦμε τήν ἀγαπημένη μας Πάτρα ὅπως παρακολουθοῦμε κάθε πόλη καί χωριό σέ ὅλη τήν χώρα. Τό πολύ σημαντικό εἶναι ὅτι τά ὑγειονομικά στοιχεῖα δείχνουν νά εἶναι σταθερά στήν Πάτρα τά τελευταῖα 24ωρα. Αὐτό βέβαια δέν σημαίνει τίποτα, γιατί ὁποιαδήποτε στιγμή μπορεῖ νά ἔχουμε ἔξαρση» τόνισε ὁ ὑφυπουργός.

Ἐντός τῶν ἡμερῶν ἀναμένεται νά ἀνακοινωθεῖ ἡ ὑποχρεωτική χρῆσις τῶν self tests καί σέ τέσσερεις ἀκόμη ἐπαγγελματικές κατηγορίες. Ἀπό τήν Δευτέρα ἀναμένεται νά τό κάνουν οἱ ἐργαζόμενοι στό λιανεμπόριο, oἱ ὁδηγοί τῶν μέσων μαζικῆς μεταφορᾶς, τά δικαστήρια ἀλλά καί τά delivery. Οἱ ἐργαζόμενοι θά τά προμηθευτοῦν ἀπό τά φαρμακεῖα. Οἱ ἐργαζόμενοι θά πρέπει νά προσκομίσουν στόν ἐργοδότη τους ἔγγραφο μέ τό ἀποτέλεσμα τοῦ ἀρνητικοῦ τέστ, ἐνῶ στήν περίπτωση πού εἶναι θετικό τότε πρέπει νά παραμείνουν στό σπίτι ἀκολουθώντας τίς ὁδηγίες τοῦ ΕΟΔΥ γιά ἐπανέλεγχο. Τέλος, ὑπέρ τῶν μετακινήσεων μεταξύ νομῶν τήν περίοδο τοῦ Πάσχα μέ τήν χρήση self tests τάσσονται ὁρισμένοι ἐπιστήμονες. Ἡ καθηγήτρια Ἐπιδημιολογίας, Ἀθηνᾶ Λινοῦ, ἐνεφανίσθη βεβαία ὅτι μέ αὐτόν τόν τρόπο μπορεῖ νά ἀποφευχθοῦν συνωστισμοί καί συγκεντρώσεις στά διαμερίσματα τῶν πόλεων πού θά ἐπέφεραν αὔξηση τῶν κρουσμάτων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 28.07 με την Εστία: 50 χρόνια μεταπολίτευση

Εφημερίς Εστία
Στις 28.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: Πενήντα χρόνια μεταπολίτευση 1974 – 2004.

Τό λυκόφως τῆς ΕΕ σηματοδοτεῖ ἡ ἐπανεκλογή τῆς Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν

Εφημερίς Εστία
Ἀνατρέπει τίς θεμελιώδεις ἀρχές τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ καί τοῦ Διαφωτισμοῦ ἡ καινοφανής θεωρία τῆς «δικτατορίας τῶν πλειοψηφιῶν» – «Φιλελεύθεροι» αὐτοί πού καθήλωσαν τήν Εὐρώπη – Τήν καταδικάζουν σέ «ἧττα ἐν ἀναμονῇ»

Ὄχι ἄλλα δάκρυα γιά τήν Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Πενῆντα χρόνια μετά τήν μαύρη ἡμέρα τῆς εἰσβολῆς τῶν Τούρκων στήν Κύπρο, ἀκόμη ἡ Ἑλλάς δέν ἔχει συνειδητοποιήσει ὅτι μέ εὐχολόγια, δακρύβρεκτους λόγους καί ἐπικλήσεις τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, ἡ Κύπρος δέν πρόκειται νά ἀπελευθερωθεῖ.

Ὁ ΟΗΕ πιέζει τήν Λευκωσία: Ξηλῶστε τά συρματοπλέγματα γιά τούς μετανάστες

Εφημερίς Εστία
Ο ΟΗΕ ὑποχρεώνει τήν Κυπριακή Κυβέρνηση νά ἀφαιρέσει τό συρματόπλεγμα μήκους 14 χιλιομέτρων πού εἶχε τοποθετηθεῖ τό 2021 στήν Πράσινη Γραμμή προκειμένου νά ἀνακοποῦν οἱ μεταναστευτικές ροές ἀπό τό κατεχόμενο τμῆμα τῆς Μεγαλονήσου.

Ἐκεῖνο τό ξημέρωμα τοῦ Προφήτη Ἠλία…

Δημήτρης Καπράνος
Ἀνήμερα τοῦ Προφήτη Ἠλία! Σφύριζαν οἱ βόμβες στήν Κύπρο κι ἐδῶ ἀκούγαμε «Ἐλαφρά ἑλληνική μουσική καί τραγούδια».