ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023

Ἀνατροπή στόν ἐμβολιασμό Johnson & Johnson στήν Ἑλλάδα

Ξεπέρασαν τούς 800 οἱ διασωληνωμένοι καί οἱ νεκροί τίς 9.000

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ στό ἐμβολιαστικό πρόγραμμα τῆς Ἑλλάδος ἀναμένεται νά ἐπιφέρει ἡ ἀπόφασις τῆς Johnson & Johnson νά καθυστερήσει τήν παράδοση τῆς πρώτης παρτίδος ἐμβολίων σέ ὅλες τίς χῶρες τῆς ΕΕ. Βάσει προγραμματισμοῦ σήμερα ἡ χώρα μας ἀνεμένετο νά παραλάβει περίπου 36.000 δόσεις τοῦ μονοδοσικοῦ ἐμβολίου, τό ὁποῖο κανονικά θά ἐχορηγεῖτο ἀπό τήν προσεχῆ Δευτέρα. Συνολικά ἐπρόκειτο νά λάβουμε 1,3 ἑκατ. ἐμβόλια τῆς συγκεκριμένης ἀμερικανικῆς ἑταιρείας ἕως τόν Ἰούνιο. Ἡ ἀπρόσμενη αὐτή ἐξέλιξις θά ἀλλάξει βεβαίως τόν προγραμματισμό, καί χιλιάδες ραντεβού μένουν στόν «ἀέρα» ἕως ὅτου οἱ ἀμερικανικές Ἀρχές, ἡ ἑταιρεία καί ἡ Κομμισσιόν βροῦν λύση.

Τήν ἴδια στιγμή, κατερρίφθησαν χθές καί ἄλλα ἀρνητικά ρεκόρ στήν Ἑλλάδα. Ἡ καταγραφή τῶν κρουσμάτων ἀπό τά self tests πού ἔκαναν μαθητές καί ἐκπαιδευτικοί (περίπου 620) ἐξετόξευσαν τά συνολικά κρούσματα σέ 4.033. Οἱ διασωληνωμένοι ὡστόσο ὑπερέβησαν γιά πρώτη φορά τούς 800 (802) καί οἱ νεκροί ξεπέρασαν τούς 9.000 μέ 93 νέους θανάτους. Ἀπό αὐτά τά κρούσματα, τά 1.812 ἐνετοπίσθησαν στήν Ἀττική, τά 554 στήν Θεσσαλονίκη, στήν Λάρισα 139, ἐνῶ στήν Ἀχαΐα κατεγράφησαν 95 καί 112 στήν Κοζάνη. Ἀξιοσημείωτο εἶναι ἀκόμη ὅτι συνολικά στήν Κρήτη κατεγράφησαν 170 κρούσματα. Τό μόνο αἰσιόδοξο εἶναι ἡ σημαντική μείωσις τοῦ ἰικοῦ φορτίου στά λύματα τῆς Ἀττικῆς ἀλλά καί στόν Ἅγιο Νικόλαο. Εἰδικώτερα, στήν Ἀττική ὑπῆρξε μείωσις τῆς τάξεως τοῦ 33% καί στόν Ἅγιο Νικόλαο 37%. Ἀντιθέτως στά Χανιά ὑπάρχει αὔξησις τοῦ ἰικοῦ φορτίου στά λύματα τῆς τάξεως τοῦ 50% καί στήν Ξάνθη 196%! Ὁριακές θεωροῦνται οἱ αὐξήσεις πού παρετηρήθησαν στήν Ἀλεξανδρούπολη (20%) καί στήν Λάρισα (21%). Στήν Πάτρα ὑπάρχει μία σταθερότης τήν τελευταία ἑβδομάδα τῆς τάξεως τοῦ +7%, ὅπως στήν Θεσσαλονίκη (-5%) καί τόν Βόλο (-7%).

Χθές, ὁ ὑφυπουργός Πολιτικῆς Προστασίας Νῖκος Χαρδαλιᾶς ἐπεσκέφθη τό νέο μεγάλο ἐμβολιαστικό κέντρο –τό πέμπτο σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα– στό κέντρο τῆς Πάτρας. «Ἡ ἔκκληση εἶναι νά συνεχίσουμε νά τηροῦμε τά μέτρα. Παρακολουθοῦμε τήν ἀγαπημένη μας Πάτρα ὅπως παρακολουθοῦμε κάθε πόλη καί χωριό σέ ὅλη τήν χώρα. Τό πολύ σημαντικό εἶναι ὅτι τά ὑγειονομικά στοιχεῖα δείχνουν νά εἶναι σταθερά στήν Πάτρα τά τελευταῖα 24ωρα. Αὐτό βέβαια δέν σημαίνει τίποτα, γιατί ὁποιαδήποτε στιγμή μπορεῖ νά ἔχουμε ἔξαρση» τόνισε ὁ ὑφυπουργός.

Ἐντός τῶν ἡμερῶν ἀναμένεται νά ἀνακοινωθεῖ ἡ ὑποχρεωτική χρῆσις τῶν self tests καί σέ τέσσερεις ἀκόμη ἐπαγγελματικές κατηγορίες. Ἀπό τήν Δευτέρα ἀναμένεται νά τό κάνουν οἱ ἐργαζόμενοι στό λιανεμπόριο, oἱ ὁδηγοί τῶν μέσων μαζικῆς μεταφορᾶς, τά δικαστήρια ἀλλά καί τά delivery. Οἱ ἐργαζόμενοι θά τά προμηθευτοῦν ἀπό τά φαρμακεῖα. Οἱ ἐργαζόμενοι θά πρέπει νά προσκομίσουν στόν ἐργοδότη τους ἔγγραφο μέ τό ἀποτέλεσμα τοῦ ἀρνητικοῦ τέστ, ἐνῶ στήν περίπτωση πού εἶναι θετικό τότε πρέπει νά παραμείνουν στό σπίτι ἀκολουθώντας τίς ὁδηγίες τοῦ ΕΟΔΥ γιά ἐπανέλεγχο. Τέλος, ὑπέρ τῶν μετακινήσεων μεταξύ νομῶν τήν περίοδο τοῦ Πάσχα μέ τήν χρήση self tests τάσσονται ὁρισμένοι ἐπιστήμονες. Ἡ καθηγήτρια Ἐπιδημιολογίας, Ἀθηνᾶ Λινοῦ, ἐνεφανίσθη βεβαία ὅτι μέ αὐτόν τόν τρόπο μπορεῖ νά ἀποφευχθοῦν συνωστισμοί καί συγκεντρώσεις στά διαμερίσματα τῶν πόλεων πού θά ἐπέφεραν αὔξηση τῶν κρουσμάτων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;