Ἀνάστασις στίς 9μ.μ. μισή ὥρα νωρίτερα οἱ Ἀκολουθίες

Ὁμοφώνως ἡ Ἐκκλησία συνεφώνησε μέ τίς κυβερνητικές ὁδηγίες

ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ τοῦ ὡραρίου λειτουργίας τῶν ἐκκλησιῶν καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, ἀπεφάσισε ὁμοφώνως χθές ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος. Ἐκφράζουσα τήν ἱκανοποίησή της γιά τό γεγονός ὅτι ὅλοι οἱ ναοί θά παραμένουν ἀνοικτοί γιά τούς πιστούς σέ ὅλες τίς Ἱερές Ἀκολουθίες – αἴτημα πού εἶχε διατυπωθεῖ στήν Κυβέρνηση– ἡ ΔΙΣ ἐνέκρινε τήν χρονική μετάθεση τῶν Ἀκολουθιῶν κατά μισή ὥρα ἐνωρίτερα, στίς 6.30 μ.μ. τά βράδια ἀπό τήν Κυριακή τῶν Βαΐων ἕως τήν Μεγάλη Τετάρτη, τήν Μεγάλη Πέμπτη στίς 5.30 μ.μ. καί τήν Μεγάλη Παρασκευή στίς 6.00 μ.μ. Τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως ἡ Ἱερά Σύνοδος ἔλαβε σοβαρά ὑπ’ ὄψιν τούς ἰσχύοντες περιορισμούς τῆς κυκλοφορίας καί προκειμένου νά μήν προκληθοῦν προβλήματα ἀπεφάσισε νά προσαρμόσει τό ὡράριο καί θά τελεσθεῖ ἡ Θεία Λειτουργία στίς 9 τό βράδυ. Ἡ Τελετή θά πραγματοποιηθεῖ στό προαύλιο τῶν Ἱερῶν Ναῶν, συμφώνως πρός τήν παράδοση, καί θά ἀκολουθήσει ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία ἐντός τῶν ἐκκλησιῶν. Ὅλα τά μέτρα θά ἰσχύσουν καθώς τό τυπικό πού θά ἀκολουθηθεῖ θά σταλεῖ μέ ἐγκύκλιο ἐντός ἡμερῶν πρός τίς Μητροπόλεις. Ἱερεῖς καί ψάλτες θά κάνουν διπλά self tests γιά τήν μεγαλύτερη ἀσφάλεια ὅλων. Προκειμένου νά ἀποφευχθοῦν δηλώσεις πού ἐνδεχομένως δυναμιτίσουν τό κλῖμα, ἡ ΔΙΣ ἀπεφάσισε ὅτι στά ΜΜΕ θά ἐμφανίζεται μόνον ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου Αὐτῆς, Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ.κ. Ἀθηναγόρας.

Γιά μία ἀκόμη φορά τά κρούσματα πού ἀνεκοίνωσε χθές ὁ ΕΟΔΥ ἦσαν αὐξημένα καί ἔφθασαν τά 3.789. Αὐξητική τάση παρουσιάζουν καί οἱ διασωληνωμένοι πού ἀνέρχονται πλέον σέ 847, ἐνῶ οἱ νέοι θάνατοι ἀπό κορωνοϊό ἦσαν 87. Παραλλήλως ἀνησυχία προκαλεῖ στούς ἐπιστήμονες ἡ ἐκτόξευσις τοῦ ἰικοῦ φορτίου στήν Ἀττική, σέ διάστημα μόλις μίας ἑβδομάδος. Εἰδικώτερα, στήν Περιφέρεια Ἀττικῆς ἡ αὔξησις εἶναι 171%, στόν Ἅγιο Νικόλαο 360% καί στό Ρέθυμνο 120%. Ὁριακές εἶναι οἱ μεταβολές στήν Πάτρα (-30%), στήν Θεσσαλονίκη (-21%) καί στά Χανιά (+16%), ἐνῶ σταθερό παραμένει τό φορτίο στήν Λάρισα, τόν Βόλο, τό Ἡράκλειο, τήν Ξάνθη καί τήν Ἀλεξανδρούπολη, ὅπου ἡ μείωσις τοῦ ἰικοῦ φορτίου στά λύματα κυμαίνεται ἀπό -10% ἕως +7%. Τό μεγαλύτερο πρόβλημα ἐντοπίζεται στήν Ἀττική ὅπου καταγράφονται σχεδόν ἕνα στά δύο κρούσματα πανελληνίως. Μόνο στό κέντρο τῆς Ἀττικῆς κατεγράφησαν 549 κρούσματα!

Ἡ καθηγήτρια Ἐπιδημιολογίας Θεοδώρα Ψαλτοπούλου δήλωσε ὅτι γιά τήν αὔξηση τοῦ ἰικοῦ φορτίου στήν Ἀττική μπορεῖ νά εὐθύνεται ὁποιοσδήποτε συνωστισμός γίνεται σέ ἐσωτερικούς ἤ ἐξωτερικούς χώρους. «Σέ λίγες μέρες θά ἀποτυπωθοῦν στά κρούσματα καί μετά ἀπό 15-20 μέρες θά ἀποτυπωθοῦν στίς νοσηλεῖες στά νοσοκομεῖα» προσέθεσε. Ἡ κατάστασις δέν φαίνεται νά ὁμαλοποιεῖται, καθώς ἀπό τά self tests πού ἔγιναν σέ μαθητές καί καθηγητές ἐνετοπίσθησαν τριπλάσια σχεδόν κρούσματα σέ σχέση μέ τήν προηγούμενη ἑβδομάδα. Συμφώνως πρός πληροφορίες, αὐτά ἀνῆλθαν σέ 1.550.

Ἐν τῶ μεταξύ, ἐντός Μαΐου ἀναμένεται νά σταματήσει ἡ ὑποχρεωτική ἀποστολή sms στό 13033 γιά τήν κυκλοφορία πολιτῶν. Ὁ ὑφυπουργός Ψηφιακῆς Διακυβερνήσεως Γιῶργος Γεωργαντᾶς δήλωσε ὅτι ἐάν ἀνοίξει ἡ ἑστίασις καί ἐπιτραποῦν οἱ διαπεριφερειακές μετακινήσεις θεωρεῖ ὅτι δέν θά ὑπάρχει λόγος γιά τά sms. «Μακάρι νά τελείωναν καί ἀπό αὔριο τά sms, ὡστόσο χρειάζεται γιά ἕναν μῆνα ἀκόμη λίγη αὐτοσυγκράτηση καί αὐτοπεριορισμός ἀπό ὅλους» παρατήρησε ὁ κ. Γεωργαντᾶς. Μετά ἀπό αὐτές τίς ἐξελίξεις, τήν Παρασκευή ἀναμένεται ἡ Κυβέρνησις νά ἀνακοινώσει ὅτι δέν θά ἐπιτραπεῖ καί ἐφέτος τό Πάσχα τό ταξίδι στό χωριό. Πιθανώτατα ὅμως νά ἐπιτραπεῖ ἡ μετάβασις στό ἐξοχικό, ἐφ’ ὅσον αὐτό εὑρίσκεται ἐντός τοῦ ἰδίου νομοῦ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ