ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Ἀνάστασις στίς 9μ.μ. μισή ὥρα νωρίτερα οἱ Ἀκολουθίες

Ὁμοφώνως ἡ Ἐκκλησία συνεφώνησε μέ τίς κυβερνητικές ὁδηγίες

ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ τοῦ ὡραρίου λειτουργίας τῶν ἐκκλησιῶν καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, ἀπεφάσισε ὁμοφώνως χθές ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος. Ἐκφράζουσα τήν ἱκανοποίησή της γιά τό γεγονός ὅτι ὅλοι οἱ ναοί θά παραμένουν ἀνοικτοί γιά τούς πιστούς σέ ὅλες τίς Ἱερές Ἀκολουθίες – αἴτημα πού εἶχε διατυπωθεῖ στήν Κυβέρνηση– ἡ ΔΙΣ ἐνέκρινε τήν χρονική μετάθεση τῶν Ἀκολουθιῶν κατά μισή ὥρα ἐνωρίτερα, στίς 6.30 μ.μ. τά βράδια ἀπό τήν Κυριακή τῶν Βαΐων ἕως τήν Μεγάλη Τετάρτη, τήν Μεγάλη Πέμπτη στίς 5.30 μ.μ. καί τήν Μεγάλη Παρασκευή στίς 6.00 μ.μ. Τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως ἡ Ἱερά Σύνοδος ἔλαβε σοβαρά ὑπ’ ὄψιν τούς ἰσχύοντες περιορισμούς τῆς κυκλοφορίας καί προκειμένου νά μήν προκληθοῦν προβλήματα ἀπεφάσισε νά προσαρμόσει τό ὡράριο καί θά τελεσθεῖ ἡ Θεία Λειτουργία στίς 9 τό βράδυ. Ἡ Τελετή θά πραγματοποιηθεῖ στό προαύλιο τῶν Ἱερῶν Ναῶν, συμφώνως πρός τήν παράδοση, καί θά ἀκολουθήσει ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία ἐντός τῶν ἐκκλησιῶν. Ὅλα τά μέτρα θά ἰσχύσουν καθώς τό τυπικό πού θά ἀκολουθηθεῖ θά σταλεῖ μέ ἐγκύκλιο ἐντός ἡμερῶν πρός τίς Μητροπόλεις. Ἱερεῖς καί ψάλτες θά κάνουν διπλά self tests γιά τήν μεγαλύτερη ἀσφάλεια ὅλων. Προκειμένου νά ἀποφευχθοῦν δηλώσεις πού ἐνδεχομένως δυναμιτίσουν τό κλῖμα, ἡ ΔΙΣ ἀπεφάσισε ὅτι στά ΜΜΕ θά ἐμφανίζεται μόνον ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου Αὐτῆς, Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ.κ. Ἀθηναγόρας.

Γιά μία ἀκόμη φορά τά κρούσματα πού ἀνεκοίνωσε χθές ὁ ΕΟΔΥ ἦσαν αὐξημένα καί ἔφθασαν τά 3.789. Αὐξητική τάση παρουσιάζουν καί οἱ διασωληνωμένοι πού ἀνέρχονται πλέον σέ 847, ἐνῶ οἱ νέοι θάνατοι ἀπό κορωνοϊό ἦσαν 87. Παραλλήλως ἀνησυχία προκαλεῖ στούς ἐπιστήμονες ἡ ἐκτόξευσις τοῦ ἰικοῦ φορτίου στήν Ἀττική, σέ διάστημα μόλις μίας ἑβδομάδος. Εἰδικώτερα, στήν Περιφέρεια Ἀττικῆς ἡ αὔξησις εἶναι 171%, στόν Ἅγιο Νικόλαο 360% καί στό Ρέθυμνο 120%. Ὁριακές εἶναι οἱ μεταβολές στήν Πάτρα (-30%), στήν Θεσσαλονίκη (-21%) καί στά Χανιά (+16%), ἐνῶ σταθερό παραμένει τό φορτίο στήν Λάρισα, τόν Βόλο, τό Ἡράκλειο, τήν Ξάνθη καί τήν Ἀλεξανδρούπολη, ὅπου ἡ μείωσις τοῦ ἰικοῦ φορτίου στά λύματα κυμαίνεται ἀπό -10% ἕως +7%. Τό μεγαλύτερο πρόβλημα ἐντοπίζεται στήν Ἀττική ὅπου καταγράφονται σχεδόν ἕνα στά δύο κρούσματα πανελληνίως. Μόνο στό κέντρο τῆς Ἀττικῆς κατεγράφησαν 549 κρούσματα!

Ἡ καθηγήτρια Ἐπιδημιολογίας Θεοδώρα Ψαλτοπούλου δήλωσε ὅτι γιά τήν αὔξηση τοῦ ἰικοῦ φορτίου στήν Ἀττική μπορεῖ νά εὐθύνεται ὁποιοσδήποτε συνωστισμός γίνεται σέ ἐσωτερικούς ἤ ἐξωτερικούς χώρους. «Σέ λίγες μέρες θά ἀποτυπωθοῦν στά κρούσματα καί μετά ἀπό 15-20 μέρες θά ἀποτυπωθοῦν στίς νοσηλεῖες στά νοσοκομεῖα» προσέθεσε. Ἡ κατάστασις δέν φαίνεται νά ὁμαλοποιεῖται, καθώς ἀπό τά self tests πού ἔγιναν σέ μαθητές καί καθηγητές ἐνετοπίσθησαν τριπλάσια σχεδόν κρούσματα σέ σχέση μέ τήν προηγούμενη ἑβδομάδα. Συμφώνως πρός πληροφορίες, αὐτά ἀνῆλθαν σέ 1.550.

Ἐν τῶ μεταξύ, ἐντός Μαΐου ἀναμένεται νά σταματήσει ἡ ὑποχρεωτική ἀποστολή sms στό 13033 γιά τήν κυκλοφορία πολιτῶν. Ὁ ὑφυπουργός Ψηφιακῆς Διακυβερνήσεως Γιῶργος Γεωργαντᾶς δήλωσε ὅτι ἐάν ἀνοίξει ἡ ἑστίασις καί ἐπιτραποῦν οἱ διαπεριφερειακές μετακινήσεις θεωρεῖ ὅτι δέν θά ὑπάρχει λόγος γιά τά sms. «Μακάρι νά τελείωναν καί ἀπό αὔριο τά sms, ὡστόσο χρειάζεται γιά ἕναν μῆνα ἀκόμη λίγη αὐτοσυγκράτηση καί αὐτοπεριορισμός ἀπό ὅλους» παρατήρησε ὁ κ. Γεωργαντᾶς. Μετά ἀπό αὐτές τίς ἐξελίξεις, τήν Παρασκευή ἀναμένεται ἡ Κυβέρνησις νά ἀνακοινώσει ὅτι δέν θά ἐπιτραπεῖ καί ἐφέτος τό Πάσχα τό ταξίδι στό χωριό. Πιθανώτατα ὅμως νά ἐπιτραπεῖ ἡ μετάβασις στό ἐξοχικό, ἐφ’ ὅσον αὐτό εὑρίσκεται ἐντός τοῦ ἰδίου νομοῦ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ