Ἀναρχικοί «ἔχτισαν» τοῖχο ἐντός τοῦ ἀμφιθεάτρου τοῦ Μετσοβίου

Κατεδαφίσθηκε μετά ἀπό παρέμβαση τῆς ἀστυνομίας

Η ΑΝΟΜΙΑ στόν χῶρο τῶν πανεπιστημίων φαίνεται ὅτι ὄχι μόνο ζεῖ καί βασιλεύει ἀλλά καί ἔχει ἐξελιχθεῖ καί «ἑδραιωθεῖ» στήν κυριολεξία. Εἶναι δύσκολο νά περιγραφεῖ ἡ εἰκόνα ἑνός νεόδμητου κτίσματος ἐντός τοῦ ἀμφιθεάτρου τοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου γιά νά «φιλοξενήσει» τίς ἰδέες τοῦ ἀναρχικοῦ χώρου. Ὅλα ξεκίνησαν ὅταν πρίν ἀπό μερικές ἡμέρες ὁμάς ἀντιεξουσιαστῶν πού κινοῦνται ἐλεύθερα ἐντός τοῦ πανεπιστημίου ἔκαναν κατάληψη στό ἀμφιθέατρο «Λεονάρντο» στήν Σχολή Ἐφαρμοσμένων Μαθηματικῶν καί Φυσικῶν Ἐπιστημῶν (ΣΕΜΦΕ) τοῦ ΕΜΠ. Ἡ παρουσία τους ἔγινε ἀμέσως αἰσθητή ὄχι μόνο γιατί ἔδιωξαν τό προσωπικό τοῦ Πολυτεχνείου πού ἔκανε ὑγειονομικό ἔλεγχο καί ζητοῦσε τό πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ τῶν φοιτητῶν πού εἰσήρχοντο στό ΕΜΠ, ἀλλά γατί σταδιακῶς ἄρχισε ἡ περιοχή νά μετατρέπεται σέ γιαπί.

Οἱ ἀντιεξουσιαστές κάλεσαν οἰκοδομικό συνεργεῖο πού ἦλθε –ἄγνωστο πῶς, ἔξω ἀπό τό κτίριο τῆς Σχολῆς– καί ξεφόρτωσε ὑλικά, ὅπως τοῦβλα, τσιμέντο, ἄμμο καί τά ἀπαραίτητα ἐργαλεῖα. Οἱ ἐργάτες πού προσέλαβαν οἱ ἀντιεξουσιαστές ξεκίνησαν τό ἔργο, πρῶτα μέ τό κτίσιμο ἑνός τοίχου, κατασκευῆς στεκιοῦ γιά νά μποροῦν νά ἀποθηκεύσουν τά ὑλικά δράσεως, ἠχητικές ἐγκαταστάσεις, ἀφίσες καί ὅ,τι ἄλλο ὑλικό συνήθως χρησιμοποιοῦν. Δηλαδή ἤθελαν νά κάνουν μιά γιάφκα μέσα σέ πανεπιστημιακό χῶρο!

Ἡ Κοσμητεία τῆς Σχολῆς ἀπεφάσισε χθές νά ἀναστείλει τήν λειτουργία της καί ἔκανε λόγο γιά μικρή ὁμάδα φοιτητῶν πού συστηματικά αὐθαιρετοῦν. Βάσει τῆς ἀνακοινώσεως πού ἐξέδωσε ἡ Κοσμητεία, οἱ ἀναρχικοί παρεμπόδισαν τό ἔργο τῶν ὑγειονομικῶν ἐλεγκτῶν, τούς ὁποίους καί ἐξεδίωξαν ἀπό τήν Σχολή, μέ ἀποτέλεσμα οἱ ἔλεγχοι νά διεξάγονται περιορισμένα καί ὑπό τήν συνοδεία τῶν ἐλεγκτῶν ἀπό μέλη τῆς Διοικήσεως τῆς Σχολῆς. Δηλαδή ὑπῆρξε σοβαρός κίνδυνος φοιτητές θετικοί στόν κορωνοϊό νά κάθισαν δίπλα σέ δεκάδες ἄλλους φοιτητές. Ἐπίσης δέσμευσαν αὐθαιρέτως ἀμφιθέατρο τῆς Σχολῆς γιά ἐκδήλωσή τους (γενική συνέλευσις) παρά τό γεγονός ὅτι στό συγκεκριμένο ἀμφιθέατρο εἶχε προγραμματισθεῖ ἡ ἐκδήλωσις ὑποδοχῆς καί ἐνημερώσεως τῶν πρωτοετῶν σπουδαστῶν τῆς Σχολῆς, ἡ ὁποία δέν ἐπραγματοποιήθη. «Τέλος, “προσέλαβαν” οἰκοδομικό συνεργεῖο, τό ὁποῖο δέν ἔχει καμμία ἀπολύτως σχέση μέ τό ΕΜΠ καί τίς τεχνικές του ὑπηρεσίες, μετέφεραν οἰκοδομικά ὑλικά (ἄμμο, τσιμέντο, τοῦβλα) καί ἄρχισαν ἐκτεταμένες οἰκοδομικές ἐργασίες στήν αἴθουσα Leonardo» ἀνέφερε ἡ Κοσμητεία. Γιά τήν κατασκευή τοίχων ἐνημερώθηκε ἡ Διοίκησις καί ἡ Τεχνική Ὑπηρεσία τοῦ Ἱδρύματος, ἀλλά παρά τήν ἐντολή διακοπῆς τῶν παράνομων ἐργασιῶν, οἱ ἐργασίες ἐσυνεχίσθησαν. Ἐν συνεχεία ἡ Κοσμητεία ἀπεφάσισε νά καλέσει τήν Ἀστυνομία. Ἄνδρες τῆς ΕΛ.ΑΣ. συνοδευόμενοι ἀπό ὑπαλλήλους τῆς Πολεοδομίας τοῦ Δήμου Ζωγράφου εἰσῆλθαν χθές στό ΕΜΠ. Ὁ τοῖχος κατεδαφίσθηκε καί ἀπεμακρύνθησαν τά οἰκοδομικά ὑλικά. Ἡ Ἀστυνομία ἀναζητεῖ τόν ὁδηγό τοῦ αὐτοκινήτου πού μετέφερε τά ὑλικά καί ἄλλα τρία ἄτομα πού συμμετεῖχαν στίς ἐργασίες κατασκευῆς.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…