Ἀκαταδίωκτο γιά τήν Ἐπιτροπή Λοιμωξιολόγων

Ἡ ἀπάντησις τοῦ Πρωθυπουργοῦ γιά τήν δημοσίευση πρακτικῶν

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ τῆς «κυριακάτικης δημοκρατίας» μέ τά πρακτικά ἀπό τίς συνεδριάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς Λοιμωξιολόγων ὁδήγησε τήν Κυβέρνηση νά καταθέσει τροπολογία πού προβλέπει τό ἀκαταδίωκτο τῶν ἐπιστημόνων γιά ὅσα γνωμοδότησαν καί ἀπεφάσισαν σχετικῶς μέ τήν καταπολέμηση τῆς πανδημίας. Εἰδικώτερα, σέ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας γιά τό πρόγραμμα ἐμβολιασμοῦ περιελήφθη ἄρθρο πού ἀπαλλάσσει τά μέλη τῆς συγκεκριμένης Ἐπιτροπῆς ἀλλά καί ὅσων (ἐπιτροπῶν) ἐμπλέκονται μέ τόν κορωνοϊό ἀπό ὁποιαδήποτε εὐθύνη γιά γνώμη πού διετύπωσαν ἤ γιά ψῆφο πού ἔδωσαν κατά τήν ἄσκηση τῶν καθηκόντων τους στό πλαίσιο τῆς λειτουργίας τῆς οἰκείας ἐπιτροπῆς καί δέν διώκονται ποινικῶς γιά τά ἀνωτέρω παρά μόνο γιά τά ἀδικήματα τῆς συκοφαντικῆς δυσφημήσεως καί ἐξυβρίσεως. Ὁ Πρωθυπουργός ἠρωτήθη χθές κατά τήν διάρκεια συνεντεύξεώς του στόν Alpha γιά ποιόν λόγο δέν δίδει ἐντολή νά δοθοῦν στήν δημοσιότητα τά πρακτικά τῆς Ἐπιτροπῆς. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἀπήντησε ὅτι δέν πρόκειται νά τό κάνει γιατί εἶναι «βαθύτατος λαϊκισμός νά τούς κρεμᾶς στά μανταλάκια». Ἐπετέθη σέ ὅσους τό ἔκαναν, ὑποστηρίζοντας ὅτι ὑποκινοῦνται ἀπό τήν ἀντιπολίτευση.

Παραλλήλως, βάσει τῆς τροπολογίας αὐξάνονται οἱ ὧρες ἀλλά καί οἱ χῶροι πού θά γίνονται οἱ ἐμβολιασμοί. Συγκεκριμένα τά ἐμβολιαστικά κέντρα πού λειτουργοῦν ἐντός τῶν νοσοκομείων, τῶν κέντρων ὑγείας καί τῶν ὑπολοίπων χώρων πού λειτουργοῦν ὑπό τήν ἐποπτεία τῆς ΓΓ Πολιτικῆς Προστασίας, δύνανται νά λειτουργοῦν ἑπτά ἡμέρες τήν ἑβδομάδα (καί τίς ἀργίες), μέ ὡράριο ἀπό τίς 7:00 π.μ. ἕως 24:00, σέ δύο βάρδιες. Ἐπίσης, προβλέπεται ὅτι γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ Ἐθνικοῦ Προγράμματος Ἐμβολιασμῶν καί γιά τό χρονικό διάστημα μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021, στήν διαδικασία ἐμβολιασμοῦ, ἐντάσσονται ἰδιωτικά πολυιατρεῖα, ἰδιωτικά διαγωνιστικά ἐργαστήρια, κλινικές καί ἰδιωτικά θεραπευτήρια μέσω τοῦ ἰατρονοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ τους. Σημειώνεται δέ ὅτι μόνο τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα θά κλείσουν τά ἐμβολιαστικά κέντρα, ἀφοῦ τήν Μεγάλη Παρασκευή, τό Μεγάλο Σάββατο καί τήν δεύτερη ἡμέρα τοῦ Πάσχα θά πραγματοποιηθοῦν ὅλα τά ραντεβού.

Ρυθμίζεται, ἐπίσης, ὁ τρόπος ὑπολογισμοῦ τῆς ἀποζημιώσεως τοῦ προσωπικοῦ καί καθιερώνεται ἡ παροχή ποσοῦ 20 εὐρώ ἀνά ἡμέρα ἀνά ἐργαζόμενο γιά κάθε ἡμέρα ἀπασχολήσεώς του τά Σάββατα, τίς Κυριακές καί τίς ἀργίες. Χθές ἡ ὑπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως ἀνεκοίνωσε ὅτι ἐφέτος δέν θά γίνουν οἱ προαγωγικές καί ἀπολυτήριες ἐξετάσεις. Ἡ σχολική χρονιά παρατείνεται γιά τά νηπιαγωγεῖα καί τά δημοτικά σχολεῖα ἕως τίς 25 Ἰουνίου, καί γιά τά Γυμνάσια καί τά Λύκεια ἕως τίς 11 Ἰουνίου. Οἱ Πανελλαδικές Ἐξετάσεις θά ἀρχίσουν στίς 14 Ἰουνίου γιά τά ΓΕΛ καί 15 Ἰουνίου γιά τά ΕΠΑΛ.

Ἐν τῷ μεταξύ, μετά ἀπό ἀρκετό καιρό ἡ χώρα μᾶς ἐμφανίζεται ἐκ νέου «πράσινη» στόν ἔγκυρο χάρτη τῆς ECDC. Ἡ Ἑλλάς, μαζί μέ τήν Πορτογαλία, τήν Αὐστρία, περιοχές τῆς Ἰταλίας καί τῆς Ἱσπανίας, καί λίγες χῶρες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ βορά εἶναι πράσινες στόν δείκτη θετικότητος (κάτω ἀπό 4%). Ἐπίσης εὑρίσκεται στό κορυφαῖο ἐπίπεδο στήν Εὐρώπη ὅσον ἀφορᾶ τά τέστ (μέ περισσότερα ἀπό 5.000 τέστ ἀνά 100.000 κατοίκους).

Ἡ ὑφυπουργός Ὑγείας Ζωή Ράπτη ἀπεκάλυψε χθες ὅτι ἀπό τήν ἀνάλυση τῶν λυμάτων ἔχει διαπιστωθεῖ κατακόρυφη χρῆσις αντικαταθληπτικών καί αγχολυτικών φαρμάκων καί κοκαΐνης. Πρόκειται γιά ἕνα φαινόμενο πού συναντᾶται στίς περισσότερες χῶρες παγκοσμίως τό τελευταῖο διάστημα.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ