Αἱ εἰδοί τοῦ Νοεμβρίου γιά τόν Ντόναλντ Τράμπ

Ὁ Πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ντόναλντ Τράμπ (photo: epa LARRY W. SMITH)

Καθοριστικές γιά τό μέλλον του οἱ ἐκλογές στό Κογκρέσσο

Τῆς Μύρνας Νικολαΐδου

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΕΣ γιά τό παρόν καί τό μέλλον τοῦ Ντόναλντ Τράμπ κρίνονται οἱ ἐνδιάμεσες ἐκλογές τῆς 6ης Νοεμβρίου. Ὄχι μόνον ἐπειδή πρόκειται γιά ἕνα δημοψήφισμα ὅσον ἀφορᾶ στήν προεδρία τοῦ ἰδίου, ἀλλά διότι θά ἐπηρεάσουν καταλυτικῶς τήν πορεία καί τῆς ὑπόλοιπης θητείας του. Οἱ ἐκλογές αὐτές θά κρίνουν ποιός θά ἔχει τόν ἔλεγχο τοῦ Κογκρέσσου, κάτι τό ὁποῖο θά ἐπηρεάσει τήν ἐλευθερία τοῦ Προέδρου στήν χάραξη πολιτικῆς ἀλλά καί τήν εὐχέρεια τῶν ἀντιπάλων του νά τήν ἐμποδίσουν. Αὐτή τήν στιγμή οἱ Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν μιά ἄνετη πλειοψηφία στήν Βουλή τῶν Ἀντιπροσώπων καί μιά ἰσχνή ἀλλά σημαντική διαφορά ἑδρῶν στήν Γερουσία (51-49). Ἐάν οἱ Ρεπουμπλικανοί διατηρήσουν ἤ αὐξήσουν τόν ἔλεγχό τους στό Σῶμα, τότε ὁ Τράμπ θά μπορέσει πιό εὔκολα νά κάνει πράξη τίς προεκλογικές ἐξαγγελίες του. Διακαῆ πόθο του συνεχίζει νά ἀποτελεῖ ἡ κατάργησις τοῦ Obamacare, τοῦ προγράμματος προσβάσεως στίς ὑπηρεσίες ὑγείας πού ἐγκαινίασε ὁ Ὀμπάμα. Μιά προσπάθεια πού δέν εἶναι διόλου εὔκολη, καθώς τοῦ ἔχει κοστίσει ἤδη μιά ἠχηρή ἧττα στήν Γερουσία, μέ τήν ἀνταρσία τριῶν Ρεπουμπλικανῶν. Ἐπίσης, θά ἔχει τήν δύναμη νά ἀναστείλει τήν ἔρευνα τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης γιά τυχόν συνεργασία τῆς προεκλογικῆς ἐκστρατείας του μέ τούς Ρώσσους, μέ στόχο τήν τότε ἀντίπαλό του Χίλλαρυ Κλίντον. Ἐπί πλέον, δέν ἀποκλείεται νά ἐξουσιοδοτήσει τήν χρηματοδότηση τῆς κατασκευῆς τοῦ περίφημου τείχους στά σύνορα μέ τό Μεξικό, τό ὁποῖο ἀναμένεται νά στοιχίσει πάνω ἀπό 25 ἑκατομμύρια δολλάρια. Αὐτό φυσικά εἶναι τό καλό σενάριο γιά τόν Ἀμερικανό Πρόεδρο πού καλεῖται νά ἀνατρέψει τά προγνωστικά ἀλλά καί τήν παράδοση, πού δείχνει νίκη τῆς ἀντιπολιτεύσεως στίς ἐνδιάμεσες ἐκλογές. Καλεῖται ἀκόμη νά διαψεύσει καί ὅλες τίς δημοσκοπήσεις πού τόν παρουσιάζουν ὡς τόν λιγώτερο δημοφιλῆ πρόεδρο τῆς σύγχρονης ἀμερικανικῆς ἱστορίας.

Ἐάν λοιπόν οἱ Ρεπουμπλικανοί χάσουν τήν πλειοψηφία στό Κογκρέσσο, τότε ὁ Τράμπ θά ἀντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες ὄχι μόνο στήν ἄσκηση τῶν καθηκόντων του, ἀλλά θά τεθεῖ ἐν ἀμφιβόλω καί ἡ πολιτική ἐπιβίωσίς του. Σέ μιά τέτοια περίπτωση ὑπάρχουν σοβαρές πιθανότητες οἱ Δημοκρατικοί νά ξεκινήσουν διαδικασία μομφῆς κατά τοῦ Προέδρου. Σημειωτέον ὅτι γιά νά ἀποπεμφθεῖ ἕνας πρόεδρος θά πρέπει νά καταδικασθεῖ γιά προδοσία, δωροδοκία ἤ ἀλλά σοβαρά ἀδικήματα. Τόν δέ τελευταῖο λόγο ἔχει ἡ Γερουσία. Ἀκόμη οἱ Δημοκρατικοί ἐνδέχεται νά ἀδράξουν τήν εὐκαιρία γιά νά ξεκινήσουν ἔρευνα γιά τίς οἰκονομικές καί ἐπαγγελματικές σχέσεις του, ἡ ὁποία μπορεῖ νά ὁδηγήσει ἀκόμη καί στήν ἀπαίτηση γιά ἐπιστροφή φόρων. Ἐπίσης, θεωρεῖται πιθανό νά μπλοκάρουν τούς διορισμούς τοῦ Τράμπ στό Ἀνώτατο Δικαστήριο ἤ ἔστω νά τόν πιέσουν νά ἐπιλέξει ἕναν ὑποψήφιο πού θά τούς ταιριάζει περισσότερο, ἐνῶ τό σχέδιο γιά τό τεῖχος τοῦ Μεξικοῦ θά ἀπορριφθεῖ μέ συνοπτικές διαδικασίες.

Συμφώνως πρός τίς τελευταῖες δημοσκοπήσεις, οἱ Δημοκρατικοί εὑρίσκονται κοντά στόν ἔλεγχο τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων ὄχι ὅμως καί τῆς Γερουσίας. Ἡ γνωστή γιά τά προγνωστικά της ἱστοσελίδα FiveThirtyEight δίδει στούς Δημοκρατικούς πέντε στίς ἕξι πιθανότητες νά ἐπικρατήσουν στήν Βουλή τῶν Ἀντιπροσώπων, ἐνῶ μόλις μία στίς πέντε γιά νά κερδίσουν τήν πολυπόθητη Γερουσία. Πολλά ἀναμένεται νά ἐξαρτηθοῦν ἀπό τήν προσέλευση τῶν γυναικῶν καί τῶν νέων στίς κάλπες. Ἀλλά καί οἱ Ρεπουμπλικανοί χρησιμοποιοῦν ὅλα τά ὅπλα στήν φαρέτρα τους. Μέ σύνθημα τήν ἰσχυρή οἰκονομία ἀλλά καί τήν μείωση τῆς ἀνεργίας ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος ἔχει πάρει τήν μάχη προσωπικά, συμμετέχοντας σέ προεκλογικές συγκεντρώσεις σέ πολιτεῖες-κλειδιά. Φυσικά δέν ξεχνάει καί τά ἄλλο ἀγαπημένο θέμα του, πού εἶναι ἡ ἀντιμετώπισις τῆς παράνομης μεταναστεύσεως, μέ τελευταῖο παράδειγμα τά καραβάνια ἀπό τήν Ὀνδούρα, ἐνῶ ἡ ἀποστολή τρομο-πακέτων σέ πολιτικοῦς του ἀντιπάλους ἔχει πολώσει περαιτέρω τό κλῖμα. Συνεπῶς, ἀκόμη κι ἄν τό ὄνομα τοῦ Τράμπ ἀπουσιάζει ἀπό τό ψηφοδέλτιο δέν ὑπάρχει καμμία ἀμφιβολία ὅτι ἡ παρουσία του θά εἶναι κάτι παραπάνω ἀπό αἰσθητή τήν ἡμέρα τῶν ἐκλογῶν. Διότι ὅπως καί νά ἔχει, οἱ κάλπες τῆς 6ης Νοεμβρίου ἀποτελοῦν καί ἕνα προσωπικό στοίχημα γιά τόν ἴδιο. Εἶναι ἡ πρώτη σαφής ἔνδειξις γιά τό ἐάν οἱ Ἀμερικανοί ἐπικροτοῦν ἤ ἀποδοκιμάζουν τίς ἐπιλογές του. Καί κυρίως σέ ποιό βαθμό.

Ειδήσεις / Άρθρα

Μεγάλη ανάσα στη δημόσια υγεία από τον ΟΠΑΠ – Παρέδωσε πλήρως ανακαινισμένα τα δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας

Εφημερίς Εστία
Παρέδωσε πλήρως ανακαινισμένα τα δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού»

Ἄδραξε τήν εὐκαιρία!

Εφημερίς Εστία
«Μήν ξεχάσουμε τήν ἀνοικτή πληγή τῆς Κύπρου – Δέν θά ἀνεχθοῦμε παραβίαση κυριαρχίας καί ἐδαφικῶν δικαιωμάτων μας – Ἡ Μαριούπολις πού ἱδρύθηκε γιά τούς Ἕλληνες τῆς Κριμαίας μᾶς θυμίζει τό Μεσολόγγι»

Ἡ ἀτμόσφαιρα ἠλεκτρισμένη

Μανώλης Κοττάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ γιά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη…

Μέ δανεικούς πυροσβέστες καί ἀεροσκάφη ἀρχίζει ἡ ἀντιπυρική περίοδος

Εφημερίς Εστία
ΧΩΡΙΣ τά μεγάλα ρωσσικά ἀεροπλάνα ἀλλά μέ 250 πυροσβέστες ἀπό ἕξι εὐρωπαϊκές χῶρες πού…

Ὁ Γιωργάκης διαμαρτυρόμενος καί οἱ σύμμαχοι

Δημήτρης Καπράνος
Θυμᾶμαι, στό σχολεῖο, κάποιοι ἀπό τούς συμμαθητές ἦταν ἐπαγγελματίες παραπονούμενοι