Ἀγοράζουν τήν Ἀθήνα μέ 2 δισ. εὐρώ

Σέ ξένα funds χιλιάδες ἀκίνητα

ΜΕ ΑΘΟΡΥΒΕΣ ἀλλά καί συστηματικές κινήσεις ξένα funds «ὀργώνουν» τήν ἀγορά ἀκινήτων τῆς πρωτευούσης ἀποκτώντας πολυώροφα ἀκίνητα στό κέντρο ἀλλά καί στά βόρεια προάστια. Πρόκειται γιά funds ἀπό τίς ΗΠΑ, τήν Μεγάλη Βρεταννία ἀλλά καί τό Ἰσραήλ, πού διαθέτουν μεγάλη ἐμπειρία στήν ἀγορά ἀκινήτων καί ἔχουν τήν δεινότητα νά «σκανάρουν» τήν ἀγορά καί νά ἐντοπίζουν τίς πλέον ἑλκυστικές περιπτώσεις. Δεκάδες ἀκίνητα ἔχουν ἀλλάξει χέρια τούς τελευταίους μῆνες, ἐνῶ ὁ ἀνταγωνισμός ἀνάμεσα στούς ἐνδιαφερομένους ἐπενδυτές ἀναμένεται νά ἐκτοξευθεῖ τό ἑπόμενο διάστημα. Μέ τούς ἠλεκτρονικούς πλειστηριασμούς νά εὑρίσκονται ἐν πλήρει ἐξελίξει, αὐξάνοντας τήν προσφορά καλῶν ἀκινήτων σέ χαμηλές τιμές, τά funds ἐνισχύουν τήν θέση τους στήν ἀγορά ἀκινήτων τῆς πρωτευούσης. Ἐπί πλέον, τήν ζήτηση ἔχει αὐξήσει καί ἡ μεγάλη ἐπιτυχία πού γνωρίζουν οἱ βραχυχρόνιες μειώσεις ἀκινήτων τύπου Airbnb, καθώς τά funds ἀποκτοῦν ἀκίνητα τά ὁποῖα ἐν συνεχεία ὑπενοικιάζουν.

Σύμφωνα μέ στελέχη τῆς ἀγορᾶς real estate, τό ἐνδιαφέρον θά αὐξηθεῖ ὅταν οἱ τράπεζες, οἱ ὁποῖες ἔχουν εὑρεθεῖ μέ ἑκατοντάδες ἀκίνητα πού ἀποκτοῦν μέσω τῶν πλειστηριασμῶν, ἀρχίσουν νά προχωροῦν στήν ἐξυγίανση τῶν χαρτοφυλακίων τους. Οἱ ἴδιοι παράγοντες ἐπισημαίνουν ὅτι τό ἑπόμενο διάστημα θά λάβει μεγάλη ἔξαρση ἡ ἔλευσις καί ἄλλων μεγάλων ἐπενδυτικῶν funds, ὑπό τήν αἵρεσιν ὅτι ἡ οἰκονομική ἀνάκαμψις τῆς χώρας θά συνεχισθεῖ μέ αὐξητικούς ρυθμούς.

Τά funds πού ἔχουν ἐκφράσει ἐνδιαφέρον νά δραστηριοποιηθοῦν στήν ἑλληνική ἀγορά προέρχονται ἀπό διάφορες χῶρες καί διαθέτουν ρευστότητα, ἡ ὁποία ὑπολογίζεται σέ περισσότερα ἀπό 2 δισ. εὐρώ μέ τό ποσό νά αὐξηθεῖ περαιτέρω ὅσο προχωροῦν οἱ πλειστηριασμοί. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ περίπτωσις τοῦ ἰσραηλινοῦ ἐπενδτικοῦ fund μέ τήν ἐπωνυμία Zoia, πού ἀποκτᾶ τό ἕνα ἀκίνητο μετά τό ἄλλο. Τά 15 κτίρια πού ἀπέκτησε σέ διάστημα ἕξι μηνῶν κυρίως στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν καί συγκεκριμένα στήν Μητροπόλεως, τό Κουκάκι καί τόν Λυκαβηττό ἔχουν φθάσει τά 40, ἐνῶ παράγοντες τῆς ἀγορᾶς ἀκινήτων ἐκτιμοῦν ὅτι ἕως τόν Ἰούνιο τοῦ 2019 τά ἀκίνητα τοῦ fund θά ἔχουν διπλασιασθεῖ κάνοντας ἠχηρή τήν παρουσία του στό real estate.

Πρόκειται γιά παλαιές πολυκατοικίες ἤ ἐγκαταλελειμμένα κτίρια, τά ὁποῖα ὅμως λόγω τῆς πλεονεκτικῆς θέσεώς τους, μαγνήτισαν τό ἐπενδυτικό ἐνδιαφέρον τοῦ fund πού τά μετατρέπει σέ πολυτελεῖς τουριστικές κατοικίες. Ἐπικεφαλῆς τοῦ ἐγχειρήματος εἶναι ὁ Σάγκι Ρούμπιν, πού διαθέτει ἐμπειρία 15 χρόνων, ἔχοντας διαχειρισθεῖ τά κεφάλαια τοῦ Virgin Green Fund –πού ἵδρυσε ὁ ἐμπνευστής τῆς αὐτοκρατορίας Virgin, κι ἕνας ἀπό τούς πλουσιότερους ἀνθρώπους τοῦ πλανήτου, ὁ Ρίτσαρντ Μπράνσον– καθώς καί τά κεφάλαια τοῦ Gemini VC, πού ἵδρυσε ὁ ἰσραηλινός Ἐν Μλάβσκι, μέ ἐξειδίκευση σέ ἐπενδύσεις ὑψηλῆς τεχνολογίας. Συνολικά, ὁ Σ. Ρούμπιν ἔχει συμμετάσχει σέ ἐπενδύσεις ὕψους ἄνω τῶν 200 ἑκατομμυρίων δολλαρίων σέ ἑταιρεῖες καί ἔργα ἀπό τόν κλάδο τῆς τεχνολογίας, τῆς ἐνέργειας καί τῆς ἀκίνητης περιουσίας.

Ἐνεργό ρόλο ἔχει ἀναλάβει καί ὁ ἐπενδυτής Τρύφων Νάτσης, ἐκ τῶν ἱδρυτικῶν ἑταίρων τῆς Brevan Howard, ὁ ὁποῖος σύμφωνα μέ παράγοντες τῆς ἀγορᾶς ἀκινήτων ἔχει ἤδη προχωρήσει σέ ἀγορές ἀκινήτων μέ στόχο νά μεταβιβασθοῦν στήν ὑπό δημιουργία ΑΕΕΑΠ, τήν λεγομένη Οrilina, που ἀναμένεται νά λάβει τήν σχετική ἀδειοδότηση ἀπό τίς ἀρχές τῆς κεφαλαιαγορᾶς.

Ἔντονη παρουσία ἔχει καί τό GreCO Fund, πού ἔγινε γνωστό ὅταν ἀπέκτησε τό κτίριο γραφείων τῆς «Βωβός» στήν Λεωφόρο Κηφισίας. Ἐπενδύει σέ κατ’ ἐξοχήν ἀκίνητα εἰσοδήματος, ἀκίνητα-φιλέτα καί ἔχει εἰσέλθει δυναμικά στήν ἐγχώρια ἀγορά ἀκινήτων, καθώς ἐπενδύει σέ ἀκίνητα-φιλέτα, μέ βραχυπρόθεσμο στόχο τό εἰσόδημα καί μεσοπρόθεσμο τήν δημιουργία ὑπεραξιῶν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ ἱστορική κόντρα τῆς «Ἑστίας» μέ τήν «Τζουμχουριέτ» γιά τήν στρατιωτικοποίηση τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου τό 1935

Εφημερίς Εστία
Πρώτη ἡ ἐφημερίς μας ἔθεσε ζήτημα ὀχυρώσεως τῶν νήσων πρίν προκύψει ζήτημα μέ τήν Τρίτη Στρατιά

Ὁ Σταυρός τῆς δικαιοσύνης

Μανώλης Κοττάκης
ΕΜΕΙΣ ἐδῶ στόν ὅμιλο «Ἑστία Ἐπενδυτική» ὁ ὁποῖος ἐκδίδει τήν ἐφημερίδα «Ἑστία»…

Νέα ἐκτόξευσις τοῦ πληθωρισμοῦ στό 12%

Εφημερίς Εστία
Τήν πέμπτη ὑψηλότερη θέση στήν ΕΕ εἶχε ἡ Ἑλλάς τόν Ἰούνιο

Κατασκηνώσεως ἀναμνήσεις καί σκέψεις…

Δημήτρης Καπράνος
Βράζει ὁ κορωνοϊός μέ τίς νέες του μεταλλακτικές μορφές!

Δευτέρα, 2 Ἰουλίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ