Ἀγνοεῖται ἡ τύχη τῆς ἀριστείας ἐπί ΣΥΡΙΖΑ

Πλήρης ἀποτυχία τῶν μαθητῶν στά Ἀρχαῖα καί τά Λατινικά

Η ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΗ ὑποβάθμισις καί ἀποψίλωσις τῶν κλασσικῶν καί ἀνθρωπιστικῶν σπουδῶν στά σχολεῖα ἀπό τήν Κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐπιβεβαιώθηκε χθές, μέ τήν ἀνακοίνωση τῶν βαθμῶν στά μαθήματα τῶν Πανελλαδικῶν Ἐξετάσεων. Ἡ σταδιακή ἀπομάκρυνσις τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν καί τῆς Νεοελληνικῆς Γλώσσης ἀπό τό ἐνδιαφέρον τῶν μαθητῶν εἶχε ὡς συνέπεια μόλις τό 2,84% καί τό 1,3% τῶν ὑποψηφίων στά ἀνωτέρω μαθήματα νά ἀριστεύουν. Μόλις 100 μαθητές ἔγραψαν πάνω ἀπό 19 στά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά. Πιθανώτατα τό σχέδιο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας νά μήν περιλάβει στίς Ἐφετινές Ἐξετάσεις τήν μετάφραση διδαγμένου κειμένου ἀλλά τήν σύγκριση μέ ἕνα σύγχρονο ἄγνωστο κείμενο, ἀπέτυχε παταγωδῶς. Πῶς ἐξ ἄλλου μπορεῖ νά ἐξηγηθεῖ τό γεγονός ὅτι στά Λατινικά, τά ὁποῖα ὁ ὑπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου θεωρεῖ «ὁριακά χρήσιμα γιά τήν Φιλολογία καί τήν Ἀρχαιολογία» καί διέταξε τόν ἐξοβελισμό τους, τό 30,29% τῶν ὑποψηφίων ἔγραψε κάτω ἀπό τήν βάση!

Εἰδικώτερα, στό μάθημα τῆς Νεοελληνικῆς Γλώσσης πού κατά κοινή ὁμολογία ἐκρίθη βατό καί κατανοητό, ἐλάχιστοι ἦσαν ἐκεῖνοι πού ἐπέτυχαν ὑψηλή βαθμολογία (1,3%). Ἐκεῖ ὅμως πού πραγματικά ἐσημειώθη πανωλεθρία ἦταν στό μάθημα τῆς Ἱστορίας. Τό 47,20% τῶν ὑποψηφίων ἔγραψαν κάτω ἀπό 10, ἐνῶ μόλις τό 9,04% συνεκέντρωσε βαθμολογία ἀπό 18 ἕως 20. Στά δέ Ἀρχαῖα Ἑλληνικά τό μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφεται στίς βαθμολογίες 5-10 (τό 26,24% τῶν ὑποψηφίων).

Παταγώδης ἦταν ἡ ἀποτυχία τῶν μαθητῶν καί στό μάθημα τῆς Χημείας. Ἐνδεικτικά, ἐφέτος, τό 42,12% ἔγραψε κάτω ἀπό τήν βάση, ἐνῶ πέρυσι τό ἀντίστοιχο ποσοστό ἐκυμαίνετο στό 26,25%. Κατά συνέπεια καί σέ αὐτό τό μάθημα οἱ ἀριστοῦχοι ἐμειώθησαν δραματικά. Πάνω ἀπό τήν βάση ἔγραψε τό 57,885 τῶν μαθητῶν. Ἐφέτος (στήν Χημεία) ἔγραψαν πάνω ἀπό 18 τό 4,37%, ἐνῶ πέρυσι τό 23,1%! Ἡ πτῶσις τῆς βαθμολογίας στήν Χημεία θά ἐπηρεάσει τό τρίτο ἐπιστημονικό πεδίο, ὅπου εἶναι οἱ Ἰατρικές Σχολές, καί σέ μικρότερο ποσοστό τά Πολυτεχνικά Τμήματα τοῦ δευτέρου ἐπιστημονικοῦ πεδίου.

Στήν Ὁμάδα Προσανατολισμοῦ Θετικῶν Σπουδῶν, καί συγκεκριμένα στά Μαθηματικά, τά ποσοστά ἦταν μοιρασμένα, καθώς τό 46,59% τῶν ὑποψηφίων σπουδαστῶν ἔγραψε κάτω ἀπό τήν βάση καί τό 53,41% ἐπάνω ἀπό τήν βάση. Εἰδικώτερα, ἀπό 0-5 στά Μαθηματικά ἔγραψε τό 28,4% τῶν ὑποψηφίων, ἐνῶ 18-19 ἔγραψε τό 4,35% καί 19-20 τό 5,39%.

Στήν Φυσική τήν μεγαλύτερη συγκέντρωση εἶχαν οἱ βαθμολογίες 5-10 (24,75%), ἐνῶ 18-19 ἔγραψε τό 6,44% καί 19-20 τό 6,29%. Στήν Βιολογία τό 31,43% τῶν ὑποψηφίων ἔγραψε κάτω ἀπό τήν βάση, ἐνῶ τό 16,68% ἀρίστευσε (19-20) καί τό 11,46% τῶν ὑποψηφίων ἔλαβε βαθμολογία 18-19. Ὅσον ἀφορᾶ τήν Ὁμάδα Προσανατολισμοῦ Σπουδῶν Οἰκονομίας καί Πληροφορικῆς, τά ποσοστά βαθμολογιῶν κάτω ἀπό τήν βάση ἦταν ἀρκετά ὑψηλά στά Μαθηματικά (73,96%) καί τήν Βιολογία Γενικῆς Παιδείας (71,92%). Εἰδικώτερα, στά Μαθηματικά τό 49,67% τῶν ὑποψηφίων ἔγραψε 0-5, ἐνῶ ἀρίστευσε (18-19) τό 1,58%. Στό μάθημα Ἀναπτύξεως Ἐφαρμογῶν σέ Προγραμματιστικό Περιβάλλον τό 22,93% ἔγραψε ἀπό 0 ἕως 5 καί τό 11, 87% ἀπό 19 ἕως καί 20. Στό μάθημα τῶν Ἀρχῶν Οἰκονομικῆς Θεωρίας τό 22,25% ἔγραψε ἀπό 0 ἕως 5, ἐνῶ βαθμολογίες 18-19 ἔλαβε τό 7% καί 19-20 τό 5,22% τῶν μαθητῶν.

Οἱ 104.000 ὑποψήφιοι γιά τήν εἰσαγωγή στήν Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση καί τίς 78.335 θέσεις τῶν ΑΕΙ, ἤδη μποροῦν νά ὑπολογίσουν τά μόρια πού συγκέντρωσαν, προκειμένου νά κάνουν τίς τελικές ἐπιλογές τους γιά τό μηχανογραφικό. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἀπό τήν ἐρχόμενη Πέμπτη 4 Ἰουλίου οἱ ὑποψήφιοι θά μποροῦν νά ὁριστικοποιήσουν τό μηχανογραφικό τους δελτίο (ἐπιλέγοντας «Ὁριστικοποίηση»), στήν ἠλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr. Ὅπως ἔχει ἤδη γίνει γνωστό, ἡ προθεσμία γιά τήν ὁριστική ὑποβολή τῶν μηχανογραφικῶν δελτίων λήγει τήν Δευτέρα 15 Ἰουλίου 2019, καί εἶναι ἀποκλειστική.

Μετά τήν παρέλευση τῆς προθεσμίας κανένας ὑποψήφιος δέν θά μπορεῖ νά ὁριστικοποιήσει τό μηχανογραφικό δελτίο του. Ὅλα τά ΓΕΛ καί ΕΠΑΛ θά λειτουργήσουν τήν Τρίτη 9 Ἰουλίου, καθώς καί τήν Δευτέρα 15 Ἰουλίου, γιά νά ὑποστηρίξουν τούς ὑποψηφίους στήν ἠλεκτρονική ὑποβολή τῶν μηχανογραφικῶν δελτίων τους.

Ειδήσεις / Άρθρα

Διαφωνία Δένδια – Μητσοτάκη γιά τό… Ἀζερμπαϊτζάν

Εφημερίς Εστία
Τί ἀναφέρει ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν σέ ἀνάρτησή του – Καί στό βάθος διένεξις γιά τήν χρήση τῶν ὅρων «κυριαρχία» καί «κυριαρχικά δικαιώματα» σέ Αἰγαῖο καί Μεσόγειο

Φίλοι «σας» οἱ Τοῦρκοι, κύριε Πρόεδρε, ὄχι ὅμως καί φίλοι «μας»!

Μανώλης Κοττάκης
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ὑποστηρίζει ὅτι τό τουρκολιβυκό μνημόνιο εἶναι παράνομο…

«Μικρασία: ὅσο σέ θυμᾶμαι, ζεῖς!»

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ πατρίδες τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἶναι…

Ἡ Νέα Δημοκρατία «ἔκλεισε» τά σαράντα ὀκτώ

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, τό 1974, ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς ἵδρυσε τήν Νέα Δημοκρατία…

Παρασκευή, 5 Ὀκτωβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ