Ἀδιέξοδο στίς συζητήσεις γιά τόν πτωχευτικό

Διαφωνία καί στήν περίμετρο τῶν δικαιούχων γιά τό πρόγραμμα «γέφυρα»

ΣΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ πού θά ἔχουν τήν προσεχῆ ἑβδομάδα ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Χρῆστος Σταϊκούρας μέ τούς ἐπί κεφαλῆς τῶν δανειστῶν παραπέμπονται τά θέματα τοῦ νέου πτωχευτικοῦ νόμου καί τῆς κρατικῆς ἐπιδοτήσεως τῆς δόσεως τῶν στεγαστικῶν δανείων. Κατά τήν συζήτηση πού ἐπραγματοποιήθη μεταξύ τῶν τεχνικῶν κλιμακίων δέν κατέστη ἐφικτή συμφωνία ἀφοῦ οἱ διαφωνίες ἀνάμεσα στά δύο μέρη παραμένουν. Ὅπως ἐκτιμᾶται, ἡ ἐπίτευξις συμφωνίας προδιαγράφεται ἰδιαίτερα δύσκολη, ἡ διαπραγμάτευσις σκληρή καί πιό πιθανή φαίνεται ἡ πολιτική λύσις.

Βασική ἰδέα τοῦ νέου πτωχευτικοῦ νόμου εἶναι ὅτι ὁ ὀφειλέτης θά μπορεῖ νά κάνει μία νέα ἀρχή, ἀφοῦ ἀποδεχθεῖ νά ρευστοποιηθεῖ τό σύνολο τῆς περιουσίας του, συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ σπιτιοῦ του, μέ ἀντάλλαγμα τήν διαγραφή ὅλων τῶν χρεῶν. Ὅσοι πληροῦν συγκεκριμένα κριτήρια, θά ἐκχωροῦν τήν ἰδιοκτησία τους σέ ἕναν δημόσιο φορέα καί θά ἔχουν τό δικαίωμα νά παραμείνουν στό σπίτι τους πληρώνοντας ἐνοίκιο. Τό Δημόσιο θά ἀποκτᾶ τήν κατοικία καταβάλλοντας στήν τράπεζα τήν ἐμπορική ἀξία καί θά συνάπτει συμβόλαιο μισθώσεως διαρκείας 12 ἐτῶν. Τό ἐνοίκιο θά εἶναι συνάρτηση τῆς ἐμπορικῆς ἀξίας τοῦ ἀκινήτου καί τοῦ μέσου ἐπιτοκίου στεγαστικῶν δανείων.

Στόν πτωχευτικό οἱ διαφορές ἔχουν νά κάνουν μέ τόν φορέα, ὁ ὁποῖος θά ἀναλάβει νά ἀγοράσει τά ἀκίνητα τῶν εὐάλωτων δανειοληπτῶν. Ἤδη τό ἀμέσως προηγούμενο διάστημα ἡ Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φρόντισε νά καταστήσει σαφές πώς δέν συμφωνεῖ μέ τήν ἐμπλοκή τοῦ δημοσίου, προτείνοντας ἡ ἀνάληψις τῆς διαχειρίσεως τῶν assets νά γίνεται ἀπό ἰδιῶτες. Ἡ σύμπραξις ἰδιωτικοῦ καί δημοσίου θεωρεῖται ὡς ἡ προσφορώτερη λύσις, ὡστόσο τό θέμα αὐτό θά ἐξετασθεῖ ἐκ νέου αὔριο σέ μία νέα σύσκεψη. Μέσα ἀπό αὐτόν τόν φορέα κάποιοι δανειολῆπτες θά μποροῦν νά παραμένουν μέσα στόν χῶρο τους, πληρώνοντας ἕνα ἐνοίκιο, καί ἐάν τά καταφέρουν μετά ἀπό κάποιο χρονικό διάστημα θά μποροῦν ἔναντι τιμήματος νά ἀποκτοῦν ἐκ νέου τήν ἰδιοκτησία τοῦ χώρου αὐτοῦ.

Διαφορές ὑπάρχουν γιά τά κριτήρια εἰσοδήματος καί περιουσίας, βάσει τῶν ὁποίων ἕνας δανειολήπτης θεωρεῖται εὐάλωτος καί, ἄρα, ἔχει τό δικαίωμα νά μεταβιβάσει τό ἀκίνητό του στόν ἐπίμαχο φορέα. Ἡ Κυβέρνησις ἐπιμένει, γιά παράδειγμα, πώς ἡ ἀξία τῆς κατοικίας πρέπει νά εἶναι ἕως 200.000 εὐρώ (μέ προσαύξηση 40.000 εὐρώ γιά τόν ἔγγαμο ὀφειλέτη καί 20.000 εὐρώ γιά κάθε τέκνο μέχρι τά τρία), μέ τούς δανειστές νά χαμηλώνουν τόν πῆχυ κάτω ἀπό τίς 100.000 εὐρώ.

Διάστασις καταγράφεται καί γιά τήν περίμετρο τῶν δικαιούχων τῆς κρατικῆς ἐπιδοτήσεως, γιά δόση στεγαστικοῦ δανείου πρώτης κατοικίας, τό λεγόμενο πρόγραμμα «γέφυρα». Οἱ δανειστές ὑποστηρίζουν ὅτι πρέπει νά καλύψει πιό εὐάλωτες κατηγορίες, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, γιά τήν ἀξία τῆς προστατευόμενης πρώτης κατοικίας καί τό ὕψος τῆς ὀφειλῆς. Συμφώνως πρός τόν κυβερνητικό σχεδιασμό, ἡ ἐπιδότησις γιά τούς συνεπεῖς δανειολῆπτες θά ξεκινᾶ ἀπό τό 90% γιά τό πρῶτο τρίμηνο, γιά νά μειωθεῖ στό 80% καί 70% ἀντίστοιχα τά ἑπόμενα τρίμηνα, ἐνῶ ὅσον ἀφορᾶ τά δάνεια, τά ὁποῖα παρουσιάζουν καθυστέρηση, ἡ ἐπιδότησις θά κυμαίνεται ἀπό 80%, 70% καί 60% γιά διάστημα ἐννέα μηνῶν.

Γιά τίς ὀφειλές, οἱ ὁποῖες ἔχουν καταγγελθεῖ ἀπό τράπεζες καί servicers, τό ποσοστό θά διαμορφώνεται ἀπό 70% ἕως καί 50% τό τελευταῖο τρίμηνο τοῦ 2021. Ὑπενθυμίζεται πώς στό τέλος τοῦ μῆνα λήγει ἡ χρῆσις τῆς πλατφόρμας γιά τήν προστασία τῆς πρώτης κατοικίας καί διαμορφώνεται ἕνα σχέδιο γέφυρα γιά τήν προστασία τῆς πρώτης κατοικίας εὐάλωτων νοικοκυριῶν πού ἔχουν πληγεῖ ἀπό τόν κορωνοϊό, πρόγραμμα πού θά διαρκέσει περί τούς 9 μῆνες.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

Ἕνας Στέφανος μπορεῖ νά φέρει τήν ἄνοιξη

Δημήτρης Καπράνος
Ἀμφιβάλλουμε ἄν ὑπάρχει ἄλλος Ἕλληνας ἐπαγγελματίας ἀθλητής πού νά ἔχει δεχθεῖ περισσότερα κακεντρεχῆ σχόλια ἀπό ὅ,τι ὁ Στέφανος Τσιτσιπᾶς.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΛΥΚΩΝ