ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

AAΔΕ: Παροχή ΑΦΜ μέσα σέ λίγα λεπτά

ΑΡΙΘΜΟ Φορολογικοῦ Μητρώου ψηφιακά, σέ λίγα λεπτά…

… μέσω τηλεδιασκέψεως θά ἔχουν πλέον τήν δυνατότητα νά ἀποκτήσουν οἱ πολῖτες, μέσω τῆς ὑπηρεσίας myAADE Live, τῆς Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς Δημοσίων Ἐσόδων. Συμφώνως πρός τήν ΑΑΔΕ ἡ διαδικασία περιλαμβάνει τά ἑξῆς βήματα:

1. Εἴσοδο στήν ὑπηρεσία μέσω τῆς Ἑνιαίας Ψηφιακῆς Πύλης (myaadelive.gov.gr).

2. Συμπλήρωσις τῶν ἀπαραιτήτων στοιχείων στήν ψηφιακή αἴτηση Ἀποκτήσεως ΑΦΜ καί λῆψις ἀριθμοῦ καταχωρίσεως.

3. Ἐπιλογή τῆς ἡμέρας καί ὥρας γιά ραντεβού μέ ἐκπρόσωπο τῆς ΑΑΔΕ.

4. Σύνδεσις μέσω βιντεοκλήσεως, ὅπου –μετά τήν διαδικασία ταυτοποιήσεως– λαμβάνεται ὁ ΑΦΜ, ἐνῶ ἡ σχετική βεβαίωσις ἀποστέλλεται ὡς ἠλεκτρονικό ἔγγραφο.

Μέ τήν εἰσαγωγή τῆς ἀποκτήσεως ΑΦΜ στήν ὑπηρεσία myAADElive ὁλοκληρώνεται ἡ πρώτη διαδικασία τοῦ ἑλληνικοῦ Δημοσίου γιά ἐξ ἀποστάσεως ταυτοποίηση πολιτῶν (digital onboarding). Στήν ἰδία βιντεοκλήση ὁ πολίτης μπορεῖ νά πάρει καί κλειδάριθμο. Ὁ φορολογούμενος, ἀπό ὁποιοδήποτε σημεῖο τοῦ κόσμου, μπορεῖ πλέον νά ἀποκτήσει ΑΦΜ καί Κλειδάριθμο καί νά ξεκινήσει νά συναλλάσσεται μέ τήν ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας τίς ψηφιακές ὑπηρεσίες της.

Ὅπως δήλωσε ὁ Διοικητής τῆς ΑΑΔΕ Γιῶργος Πιτσιλῆς, «ἡ ψηφιοποιημένη ΑΑΔΕ προσφέρει ὁλοένα καί περισσότερες ἐπιλογές συναλλαγῶν μέ τούς πολῖτες καί τίς ἐπιχειρήσεις.

Ὁ τελικός στόχος παραμένει πάντα νά φτάσουμε στό σημεῖο, ὅπου οἱ φορολογούμενοι θά πραγματοποιοῦν τό σύνολο τῶν συναλλαγῶν τους ψηφιακά, χωρίς νά χρειάζεται νά ἐπισκεφτοῦν κάποια ΔΟΥ. Εἴμαστε σταθερά προσηλωμένοι στή διαρκῆ βελτίωση τῶν ὑπηρεσιῶν μας, πρός ὄφελος τόσο τῶν πολιτῶν καί τῶν ἐπιχειρήσεων ὅσο καί τῆς ἴδιας τῆς ΑΑΔΕ».

Ειδήσεις / Άρθρα

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ