ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

AAΔΕ: Παροχή ΑΦΜ μέσα σέ λίγα λεπτά

ΑΡΙΘΜΟ Φορολογικοῦ Μητρώου ψηφιακά, σέ λίγα λεπτά…

… μέσω τηλεδιασκέψεως θά ἔχουν πλέον τήν δυνατότητα νά ἀποκτήσουν οἱ πολῖτες, μέσω τῆς ὑπηρεσίας myAADE Live, τῆς Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς Δημοσίων Ἐσόδων. Συμφώνως πρός τήν ΑΑΔΕ ἡ διαδικασία περιλαμβάνει τά ἑξῆς βήματα:

1. Εἴσοδο στήν ὑπηρεσία μέσω τῆς Ἑνιαίας Ψηφιακῆς Πύλης (myaadelive.gov.gr).

2. Συμπλήρωσις τῶν ἀπαραιτήτων στοιχείων στήν ψηφιακή αἴτηση Ἀποκτήσεως ΑΦΜ καί λῆψις ἀριθμοῦ καταχωρίσεως.

3. Ἐπιλογή τῆς ἡμέρας καί ὥρας γιά ραντεβού μέ ἐκπρόσωπο τῆς ΑΑΔΕ.

4. Σύνδεσις μέσω βιντεοκλήσεως, ὅπου –μετά τήν διαδικασία ταυτοποιήσεως– λαμβάνεται ὁ ΑΦΜ, ἐνῶ ἡ σχετική βεβαίωσις ἀποστέλλεται ὡς ἠλεκτρονικό ἔγγραφο.

Μέ τήν εἰσαγωγή τῆς ἀποκτήσεως ΑΦΜ στήν ὑπηρεσία myAADElive ὁλοκληρώνεται ἡ πρώτη διαδικασία τοῦ ἑλληνικοῦ Δημοσίου γιά ἐξ ἀποστάσεως ταυτοποίηση πολιτῶν (digital onboarding). Στήν ἰδία βιντεοκλήση ὁ πολίτης μπορεῖ νά πάρει καί κλειδάριθμο. Ὁ φορολογούμενος, ἀπό ὁποιοδήποτε σημεῖο τοῦ κόσμου, μπορεῖ πλέον νά ἀποκτήσει ΑΦΜ καί Κλειδάριθμο καί νά ξεκινήσει νά συναλλάσσεται μέ τήν ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας τίς ψηφιακές ὑπηρεσίες της.

Ὅπως δήλωσε ὁ Διοικητής τῆς ΑΑΔΕ Γιῶργος Πιτσιλῆς, «ἡ ψηφιοποιημένη ΑΑΔΕ προσφέρει ὁλοένα καί περισσότερες ἐπιλογές συναλλαγῶν μέ τούς πολῖτες καί τίς ἐπιχειρήσεις.

Ὁ τελικός στόχος παραμένει πάντα νά φτάσουμε στό σημεῖο, ὅπου οἱ φορολογούμενοι θά πραγματοποιοῦν τό σύνολο τῶν συναλλαγῶν τους ψηφιακά, χωρίς νά χρειάζεται νά ἐπισκεφτοῦν κάποια ΔΟΥ. Εἴμαστε σταθερά προσηλωμένοι στή διαρκῆ βελτίωση τῶν ὑπηρεσιῶν μας, πρός ὄφελος τόσο τῶν πολιτῶν καί τῶν ἐπιχειρήσεων ὅσο καί τῆς ἴδιας τῆς ΑΑΔΕ».

Ειδήσεις / Άρθρα

Ρεκόρ μειώσεως πληθυσμοῦ ἀπό τό 1932: Εἶναι ἡ δημογραφία, ἠλίθιοι!

Μανώλης Κοττάκης
Καί δέν φταῖνε οἱ ξένοι γι’ αὐτό! – Τά ἄκρα φύονται ἐκεῖ πού ὑπάρχει κενό πολιτικῆς / Ὁμιλεῖ καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ, εὐρωβουλευτές τοῦ ὁποίου μίσθωναν ἀκίνητά τους σέ ἐξαθλιωμένους μετανάστες

Ὁ ΠΟΥ ἀναστέλλει τήν ἔγκριση τοῦ Sputnik-V

Εφημερίς Εστία
Μόσχα.– Λόγω μή τηρήσεως τῶν προδιαγραφῶν ποιότητος στήν παραγωγή τοῦ ρωσσικοῦ Sputnik-V…

Στά Ψαρά τοῦ Αἰγαίου, προπύργιο τοῦ Ἑλληνισμοῦ

Δημήτρης Καπράνος
Mέ τό πού μπαίνει τό πλεούμενο στό λιμάνι τῶν Ψαρῶν…

Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Ἐρντογάν ἐπιχειρεῖ νά ὑπονομεύσει τήν συμμαχία Ἑλλάδος – Αἰγύπτου

Εφημερίς Εστία
Συναγερμός στήν Ἄγκυρα γιά τήν τριμερῆ Ἀθηνῶν-Λευκωσίας-Καΐρου στήν Καβάλα