Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

… ἀναμένεται νά προκαλέσει ἡ ἄνοδος τῶν τιμῶν στά τέλη διελεύσεως πού ἀναμένονται σέ Σουέζ καί Βόσπορο, κάτι πού ἐκτιμᾶται ὅτι θά ἀντικατοπτρισθεῖ καί στίς τιμές τῶν διακινούμενων προϊόντων τά ὁποῖα φτάνουν στόν τελικό καταναλωτή. Ἡ λιμενική ἀρχή τῆς διώρυγας τοῦ Σουέζ ἀνεκοίνωσε αὔξηση στά τέλη διελεύσεως τῶν πλοίων κατά 15% ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2023.

Ὅπως ἀνεκοίνωσε ὁ πρόεδρος καί διευθύνων σύμβουλος τῆς SCA, Osama Rabie, ἡ αὔξησις στά τέλη ἀπό τό 2023 θά εἶναι γιά ὅλους τούς τύπους πλοίων, ἐνῶ στά bulk carriers καί τά κρουαζιερόπλοια θά ἀνέλθει στό 10%.
Χαρακτήρισε τήν συγκεκριμένη ἀπόφαση ἀναπόφευκτη καί ἀναγκαία ὑπό τό πρῖσμα τοῦ παγκόσμιου πληθωρισμοῦ πού ξεπέρασε τό 8% καί πού μεταφράζεται σέ ηὐξημένο λειτουργικό κόστος τῶν ὑπηρεσιῶν πλοηγήσεως πού παρέχονται στήν διώρυγα. Ὁ Rabie προσέθεσε ὅτι οἱ αὐξανόμενες τιμές τῆς ἐνέργειας καί οἱ παγκόσμιοι ρυθμοί πληθωρισμοῦ ἔχουν ἀντίκτυπο στήν ἐξίσωση τοῦ ὑπολογισμοῦ τῶν διοδίων. Αὐξήσεις ἀναμένονται καί στά τέλη διελεύσεως τοῦ Βοσπόρου ἀπό τίς 7 Ὀκτωβρίου τοῦ 2022. Ἤδη ἡ Ἕνωσις Ἐφοπλιστῶν Ναυτιλίας Μικρῶν Ἀποστάσεων (ΕΕΝΜΑ) ἔχει ζητήσει τήν παρέμβαση τῶν Ὑπουργείων Ἐξωτερικῶν καί Ναυτιλίας πρός τίς τουρκικές ἀρχές, ἐνῶ ἡ ἀπόφασις ἀφορᾶ ὅλες τίς κατηγορίες πλοίων. Ὁ πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Ἐφοπλιστῶν Ναυτιλίας Μικρῶν Ἀποστάσεων, Χαράλαμπος Σημαντώνης, ἔχει ἀναφέρει ὅτι ἡ αὔξησις τῶν τελῶν διελεύσεως ἔγινε γνωστή μέσῳ e-mail στούς Τούρκους πράκτορες καί στήν συνέχεια γνωστοποιήθηκε καί πρός τίς ἑλληνικές ἑταιρεῖες.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ