ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

… ἀναμένεται νά προκαλέσει ἡ ἄνοδος τῶν τιμῶν στά τέλη διελεύσεως πού ἀναμένονται σέ Σουέζ καί Βόσπορο, κάτι πού ἐκτιμᾶται ὅτι θά ἀντικατοπτρισθεῖ καί στίς τιμές τῶν διακινούμενων προϊόντων τά ὁποῖα φτάνουν στόν τελικό καταναλωτή. Ἡ λιμενική ἀρχή τῆς διώρυγας τοῦ Σουέζ ἀνεκοίνωσε αὔξηση στά τέλη διελεύσεως τῶν πλοίων κατά 15% ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2023.

Ὅπως ἀνεκοίνωσε ὁ πρόεδρος καί διευθύνων σύμβουλος τῆς SCA, Osama Rabie, ἡ αὔξησις στά τέλη ἀπό τό 2023 θά εἶναι γιά ὅλους τούς τύπους πλοίων, ἐνῶ στά bulk carriers καί τά κρουαζιερόπλοια θά ἀνέλθει στό 10%.
Χαρακτήρισε τήν συγκεκριμένη ἀπόφαση ἀναπόφευκτη καί ἀναγκαία ὑπό τό πρῖσμα τοῦ παγκόσμιου πληθωρισμοῦ πού ξεπέρασε τό 8% καί πού μεταφράζεται σέ ηὐξημένο λειτουργικό κόστος τῶν ὑπηρεσιῶν πλοηγήσεως πού παρέχονται στήν διώρυγα. Ὁ Rabie προσέθεσε ὅτι οἱ αὐξανόμενες τιμές τῆς ἐνέργειας καί οἱ παγκόσμιοι ρυθμοί πληθωρισμοῦ ἔχουν ἀντίκτυπο στήν ἐξίσωση τοῦ ὑπολογισμοῦ τῶν διοδίων. Αὐξήσεις ἀναμένονται καί στά τέλη διελεύσεως τοῦ Βοσπόρου ἀπό τίς 7 Ὀκτωβρίου τοῦ 2022. Ἤδη ἡ Ἕνωσις Ἐφοπλιστῶν Ναυτιλίας Μικρῶν Ἀποστάσεων (ΕΕΝΜΑ) ἔχει ζητήσει τήν παρέμβαση τῶν Ὑπουργείων Ἐξωτερικῶν καί Ναυτιλίας πρός τίς τουρκικές ἀρχές, ἐνῶ ἡ ἀπόφασις ἀφορᾶ ὅλες τίς κατηγορίες πλοίων. Ὁ πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Ἐφοπλιστῶν Ναυτιλίας Μικρῶν Ἀποστάσεων, Χαράλαμπος Σημαντώνης, ἔχει ἀναφέρει ὅτι ἡ αὔξησις τῶν τελῶν διελεύσεως ἔγινε γνωστή μέσῳ e-mail στούς Τούρκους πράκτορες καί στήν συνέχεια γνωστοποιήθηκε καί πρός τίς ἑλληνικές ἑταιρεῖες.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ