Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

… ἀναμένεται νά προκαλέσει ἡ ἄνοδος τῶν τιμῶν στά τέλη διελεύσεως πού ἀναμένονται σέ Σουέζ καί Βόσπορο, κάτι πού ἐκτιμᾶται ὅτι θά ἀντικατοπτρισθεῖ καί στίς τιμές τῶν διακινούμενων προϊόντων τά ὁποῖα φτάνουν στόν τελικό καταναλωτή. Ἡ λιμενική ἀρχή τῆς διώρυγας τοῦ Σουέζ ἀνεκοίνωσε αὔξηση στά τέλη διελεύσεως τῶν πλοίων κατά 15% ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2023.

Ὅπως ἀνεκοίνωσε ὁ πρόεδρος καί διευθύνων σύμβουλος τῆς SCA, Osama Rabie, ἡ αὔξησις στά τέλη ἀπό τό 2023 θά εἶναι γιά ὅλους τούς τύπους πλοίων, ἐνῶ στά bulk carriers καί τά κρουαζιερόπλοια θά ἀνέλθει στό 10%.
Χαρακτήρισε τήν συγκεκριμένη ἀπόφαση ἀναπόφευκτη καί ἀναγκαία ὑπό τό πρῖσμα τοῦ παγκόσμιου πληθωρισμοῦ πού ξεπέρασε τό 8% καί πού μεταφράζεται σέ ηὐξημένο λειτουργικό κόστος τῶν ὑπηρεσιῶν πλοηγήσεως πού παρέχονται στήν διώρυγα. Ὁ Rabie προσέθεσε ὅτι οἱ αὐξανόμενες τιμές τῆς ἐνέργειας καί οἱ παγκόσμιοι ρυθμοί πληθωρισμοῦ ἔχουν ἀντίκτυπο στήν ἐξίσωση τοῦ ὑπολογισμοῦ τῶν διοδίων. Αὐξήσεις ἀναμένονται καί στά τέλη διελεύσεως τοῦ Βοσπόρου ἀπό τίς 7 Ὀκτωβρίου τοῦ 2022. Ἤδη ἡ Ἕνωσις Ἐφοπλιστῶν Ναυτιλίας Μικρῶν Ἀποστάσεων (ΕΕΝΜΑ) ἔχει ζητήσει τήν παρέμβαση τῶν Ὑπουργείων Ἐξωτερικῶν καί Ναυτιλίας πρός τίς τουρκικές ἀρχές, ἐνῶ ἡ ἀπόφασις ἀφορᾶ ὅλες τίς κατηγορίες πλοίων. Ὁ πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Ἐφοπλιστῶν Ναυτιλίας Μικρῶν Ἀποστάσεων, Χαράλαμπος Σημαντώνης, ἔχει ἀναφέρει ὅτι ἡ αὔξησις τῶν τελῶν διελεύσεως ἔγινε γνωστή μέσῳ e-mail στούς Τούρκους πράκτορες καί στήν συνέχεια γνωστοποιήθηκε καί πρός τίς ἑλληνικές ἑταιρεῖες.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὁ Kωνσταντῖνος Καραμανλῆς τό ἵδρυσε ὁ… Γιατρομανωλάκης τό κλείνει!

Εφημερίς Εστία
Λουκέτο στό ἱστορικό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ μέ ἀπόφαση τοῦ ὑφυπουργοῦ, μέ τήν κάλυψη τῆς ὑπουργοῦ Λίνας Μενδώνη – Τό σπουδαῖο ἔργο του μέ παραρτήματα στήν Ἀλεξάνδρεια, τήν Τεργέστη, τήν Ὀδησσό, τό Βελιγράδι καί τά Τίρανα – Ἡ ἀνακαίνισις τοῦ Μουσείου Καβάφη στήν Ἀλεξάνδρεια

Ἔκθεσις-κόλαφος τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά ὑποκλοπές – διαφθορά

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΑ τίς ἐκθέσεις διαφόρων διεθνῶν ὀργανισμῶν γιά τήν κατάσταση τῆς δημοκρατίας καί τῶν δικαιωμάτων στήν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖες ὅλες ἀπαξιώθηκαν μέ δριμύτητα ἀπό τόν Πρωθυπουργό καί τήν Κυβέρνηση, ἔρχεται ἡ ἐτήσια ἔκθεσις τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ νά ἐπιφέρει καίριο πλῆγμα στό ἀφήγημα τοῦ Μεγάρου Μαξίμου γιά τήν ἐλευθερία στήν χώρα.

Ἀνάγνωση σέ κάθε συνεδρίαση τῆς Ὁλομέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Στίς 23 Μαρτίου 1821 οἱ Ἕλληνες ἐπαναστάτες κατέλαβαν, σχεδόν ἀμαχητί, τήν Καλαμάτα. Ἔπεσαν κάτι λιανοτούφεκα στά περίχωρα, ἀλλά χωρίς σπουδαιότητα.

Σάββατον, 23 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ὁ θυμός φεύγει, ἡ ἀπαξία μένει

Εφημερίς Εστία
Τά Τέμπη ἐπιτάσσουν ἀναθεώρηση τοῦ πολιτικοῦ συστήματος