Aὔξησις στό ἐπίδομα γεννήσεως μέ τό βλέμμα στό νομοσχέδιο γιά τά ὁμόφυλα ζευγάρια

Μέ ἀναδρομική ἰσχύ τό μέτρο γιά 300.000 οἰκογένειες εἰς βάθος διετίας

ΩΣ ΑΝΤΙΒΑΡΟ στίς σφοδρές ἀντιδράσεις πού ἔχει προκαλέσει τό νομοσχέδιο γιά τόν γάμο τῶν ὁμοφύλων ζευγαριῶν ἡ Κυβέρνησις ἀνεκοίνωσε τήν αὔξηση ἀπό 400 ἕως καί 1.500 εὐρώ τοῦ ἐπιδόματος γεννήσεως ἀπό 2.000 εὐρώ γιά κάθε παιδί πού ἰσχύει σήμερα, καί μάλιστα ἀναδρομικά ἀπό 1.1.2023. Ἐκτός ἀπό τά πολιτικά κίνητρα πού εὑρίσκονται πίσω ἀπό τήν συγκεκριμένη ἀνακοίνωση ρόλο ἔπαιξαν ἡ ἀκρίβεια πού πλήττει τούς οἰκογενειακούς προϋπολογισμούς ἀλλά καί τό ὀξύ δημογραφικό πρόβλημα, ἀφοῦ ἡ μείωσις τῶν γεννήσεων στήν χώρα μας τό 2023 κατέγραψε τήν χειρότερη ἐπίδοση τῶν τελευταίων 90 ἐτῶν, μέ τίς γεννήσεις νά πέφτουν κάτω ἀπό τίς 73.000. Ἡ αὔξησις τοῦ ἐπιδόματος γεννήσεως πού ἀφορᾶ σέ περίπου 300.000 οἰκογένειες εἰς βάθος διετίας θά εἶναι κλιμακωτή καί διαμορφώνεται ἀκολούθως:

– 400 εὐρώ, (φθάνοντας σύνολο 2.400 εὐρώ) γιά οἰκογένειες πού ἀποκτοῦν τό πρῶτο παιδί τους.

– 700 εὐρώ, (φθάνοντας σύνολο 2.700 εὐρώ) γιά οἰκογένειες πού ἀποκτοῦν τό δεύτερο παιδί τους.

– 1.000 εὐρώ, (φθάνοντας σύνολο 3.000 εὐρώ) γιά οἰκογένειες πού ἀποκτοῦν τό τρίτο παιδί τους.

– 1.500 εὐρώ, (φθάνοντας σύνολο 3.500 εὐρώ) γιά οἰκογένειες πού ἀποκτοῦν τό τέταρτο παιδί καί πάνω.

Ὅπως διευκρίνισε ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Οἰκονομίας καί Οἰκονομικῶν Κωστῆς Χατζηδάκης, τό κόστος τοῦ μέτρου ἀνέρχεται σέ 90 ἑκατ. εὐρώ, καί ἀπό τήν ἐξοικονόμηση πού προέκυψε ἀπό τά μέτρα γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες. Ὁ ὑπουργός ἀνέφερε ὅτι «ἔχουμε βάλει μπροστά τή μηχανή τῆς οἰκονομίας, καί γιά αὐτό μποροῦμε νά ὑποστηρίζουμε τέτοια κοινωνικά μέτρα.» Πρoσέθεσε δέ ὅτι ἐφέτος ὑπάρχουν 7 νέα μέτρα γιά τούς νέους γονεῖς.

Συγκεκριμένα:

– Αὐξάνεται κατά 1.000€ τό ἀφορολόγητο γιά οἰκογένειες μέ παιδιά (κόστος 135 ἑκατ. εὐρώ ἐτησίως, 1,34 ἑκατ. φορολογούμενοι ὠφελούμενοι.)

– Αὐξάνεται τό ἐπίδομα μητρότητος σέ ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί ἀγρότες ἀπό τούς 4 στούς 9 μῆνες στό ὕψος τοῦ κατώτατου μισθοῦ (40 ἑκατ. εὐρώ ἐτησίως).

– Γιά τόν χειμῶνα 2023-2024 προσηυξήθησαν τά εἰσοδηματικά ὅρια τοῦ ἐπιδόματος θερμάνσεως ἀπό 3.000 εὐρώ γιά κάθε παιδί σέ 5.000 εὐρώ γιά κάθε παιδί.

– Εἰσάγεται κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος πολυτέκνων (κόστος 11 ἑκατ. εὐρώ ἐτησίως).

– Ἀναμόρφωσις μισθολογίου δημοσίου τομέως μέ αὔξηση τοῦ οἰκογενειακοῦ ἐπιδόματος κατά 20 εὐρώ γιά τό 1ο παιδί καί κατά 50 εὐρώ ἀπό τό 2ο καί κάθε ἐπί πλέον παιδί (155 ἑκατ. εὐρώ ἐτησίως, 330.000 ὠφελούμενοι).

Ἐθεσπίσθη πλαφόν περιθωρίου κέρδους στό βρεφικό γάλα.

«Ἡ στήριξη τῶν οἰκογενειῶν μέ παιδιά ἀποτελεῖ βασική μας προτεραιότητα. Γι’ αὐτό καί αὐξάνουμε τό ἐπίδομα γέννησης μόνιμα καί ἀναδρομικά γιά τίς γεννήσεις πού ἔγιναν ἀπό 1/1/2023. Ἀπό €2.000 γιά κάθε παιδί, σέ €2.400 ἕως €3.500 ἀνάλογα μέ τόν ἀριθμό τῶν παιδιῶν» ἀνέφερε ἐνδεικτικῶς ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέ ἀνάρτήσή του στά κοινωνικά δίκτυα. Ἀπό τήν πλευρά της ἡ ὑπουργός Κοινωνικῆς Συνοχῆς καί Οἰκογενείας Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Ξέρουμε καλά ποιά εἶναι ἡ πραγματικότητα. Ξέρουμε ὅτι τό κόστος διαβίωσης εἶναι μεγάλο γιά παρά πολλούς συμπολῖτες μας καί κυρίως γιά τίς οἰκογένειες μέ παιδιά. Ἐξ ἴσου ὅμως μεγάλη, καθημερινή καί ἐπίμονη εἶναι ἡ μάχη πού δίνουμε ὡς κυβέρνηση γιά τή στήριξη τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας».

Ειδήσεις / Άρθρα

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924

Δευτέρα, 13 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου