ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

Αὐξήθηκαν στά 71 δισ. εὐρώ τά «κόκκινα» δάνεια

ΚΑΤΑ 670 ἑκατ. εὐρώ ηὐξήθησαν τά δάνεια πού διαχειρίζονται οἱ servicers στό β΄ τρίμηνο, μέ τό σύνολο τῶν δανείων πού διαχειρίζονται νά φθάνει στά 71,164 δισ. εὐρώ, συμφώνως πρός ἀνακοίνωση τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος.

Ἀπό αὐτά, τά 37,662 δισ. εὐρώ ἀφοροῦν σέ δάνεια πού ἔχουν πάρει νοικοκυριά καί τά 23,856 δισ. εὐρώ σέ ἐπιχειρηματικά δάνεια. Τά στεγαστικά δάνεια πού διαχειρίζονται οἱ servicers ἔφθασαν τά 21,51 δισ. εὐρώ.

Ἡ ὀνομαστική ἀξία τῶν ὑπό διαχείρισιν δανείων ἠυξήθη σέ 71.164 ἑκατ. εὐρώ στό τέλος τοῦ β΄ τριμήνου τοῦ 2023, ἀπό 70.494 ἑκατ. εὐρώ στό τέλος τοῦ προηγούμενου τριμήνου. Ἐπισημαίνεται ὅτι ἀπό τό δ΄ τρίμηνο τοῦ 2022 στήν ὀνομαστική ἀξία τῶν δανείων δέν περιλαμβάνονται οἱ ἐξωλογιστικοί τόκοι καί οἱ διαγραφές ἀπό τά πιστωτικά ἱδρύματα πού μετεβίβασαν τό χαρτοφυλάκιο τῶν δανείων. Ἡ ἀλλαγή στήν μεθοδολογία ἔγινε γιά νά ἐναρμονισθοῦν μέ τά ἀντίστοιχα ἐποπτικά στοιχεῖα. Ἡ ὀνομαστική ἀξία τῶν ὑπό διαχείρισιν ἐπιχειρηματικῶν δανείων ηὐξήθη σέ 23.921 ἑκατ. εὐρώ στό τέλος τοῦ β΄ τριμήνου τοῦ 2023, ἀπό 23.530 ἑκατ. εὐρώ στό τέλος τοῦ προηγούμενου τριμήνου.

Ἀναλυτικώτερα, ἡ ὀνομαστική ἀξία τῶν δανείων πρός τίς μή χρηματοπιστωτικές ἐπιχειρήσεις (ΜΧΕ) ηὐξήθη κατά 403 ἑκατ. εὐρώ καί διεμορφώθη σέ 23.856 ἑκατ. εὐρώ στό τέλος τοῦ β΄ τριμήνου τοῦ 2023. Ἀπό τά ὑπό διαχείρισιν δάνεια πρός τίς ΜΧΕ, ποσόν 12.264 ἑκατ. εὐρώ ἀφορᾶ δάνεια πρός μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις (ΜΜΕ). Ἡ ὀνομαστική ἀξία τῶν ὑπό διαχείρισιν δανείων πρός λοιπά χρηματοπιστωτικά ἱδρύματα ἐμειώθη κατά 11 ἑκατ. εὐρώ καί διεμορφώθη σέ 65 ἑκατ. εὐρώ στό τέλος τοῦ β΄ τριμήνου τοῦ 2023. Ἡ ὀνομαστική ἀξία τῶν ὑπό διαχείρισιν δανείων πρός ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες, ἀγρότες καί ἀτομικές ἐπιχειρήσεις ηὐξήθη κατά 25 ἑκατ. εὐρώ ἔναντι τοῦ προηγούμενου τριμήνου καί διεμορφώθη σέ 9.581 ἑκατ. εὐρώ στό τέλος τοῦ β΄ τριμήνου τοῦ 2023.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.