Αὐξήθηκαν στά 71 δισ. εὐρώ τά «κόκκινα» δάνεια

ΚΑΤΑ 670 ἑκατ. εὐρώ ηὐξήθησαν τά δάνεια πού διαχειρίζονται οἱ servicers στό β΄ τρίμηνο, μέ τό σύνολο τῶν δανείων πού διαχειρίζονται νά φθάνει στά 71,164 δισ. εὐρώ, συμφώνως πρός ἀνακοίνωση τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος.

Ἀπό αὐτά, τά 37,662 δισ. εὐρώ ἀφοροῦν σέ δάνεια πού ἔχουν πάρει νοικοκυριά καί τά 23,856 δισ. εὐρώ σέ ἐπιχειρηματικά δάνεια. Τά στεγαστικά δάνεια πού διαχειρίζονται οἱ servicers ἔφθασαν τά 21,51 δισ. εὐρώ.

Ἡ ὀνομαστική ἀξία τῶν ὑπό διαχείρισιν δανείων ἠυξήθη σέ 71.164 ἑκατ. εὐρώ στό τέλος τοῦ β΄ τριμήνου τοῦ 2023, ἀπό 70.494 ἑκατ. εὐρώ στό τέλος τοῦ προηγούμενου τριμήνου. Ἐπισημαίνεται ὅτι ἀπό τό δ΄ τρίμηνο τοῦ 2022 στήν ὀνομαστική ἀξία τῶν δανείων δέν περιλαμβάνονται οἱ ἐξωλογιστικοί τόκοι καί οἱ διαγραφές ἀπό τά πιστωτικά ἱδρύματα πού μετεβίβασαν τό χαρτοφυλάκιο τῶν δανείων. Ἡ ἀλλαγή στήν μεθοδολογία ἔγινε γιά νά ἐναρμονισθοῦν μέ τά ἀντίστοιχα ἐποπτικά στοιχεῖα. Ἡ ὀνομαστική ἀξία τῶν ὑπό διαχείρισιν ἐπιχειρηματικῶν δανείων ηὐξήθη σέ 23.921 ἑκατ. εὐρώ στό τέλος τοῦ β΄ τριμήνου τοῦ 2023, ἀπό 23.530 ἑκατ. εὐρώ στό τέλος τοῦ προηγούμενου τριμήνου.

Ἀναλυτικώτερα, ἡ ὀνομαστική ἀξία τῶν δανείων πρός τίς μή χρηματοπιστωτικές ἐπιχειρήσεις (ΜΧΕ) ηὐξήθη κατά 403 ἑκατ. εὐρώ καί διεμορφώθη σέ 23.856 ἑκατ. εὐρώ στό τέλος τοῦ β΄ τριμήνου τοῦ 2023. Ἀπό τά ὑπό διαχείρισιν δάνεια πρός τίς ΜΧΕ, ποσόν 12.264 ἑκατ. εὐρώ ἀφορᾶ δάνεια πρός μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις (ΜΜΕ). Ἡ ὀνομαστική ἀξία τῶν ὑπό διαχείρισιν δανείων πρός λοιπά χρηματοπιστωτικά ἱδρύματα ἐμειώθη κατά 11 ἑκατ. εὐρώ καί διεμορφώθη σέ 65 ἑκατ. εὐρώ στό τέλος τοῦ β΄ τριμήνου τοῦ 2023. Ἡ ὀνομαστική ἀξία τῶν ὑπό διαχείρισιν δανείων πρός ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες, ἀγρότες καί ἀτομικές ἐπιχειρήσεις ηὐξήθη κατά 25 ἑκατ. εὐρώ ἔναντι τοῦ προηγούμενου τριμήνου καί διεμορφώθη σέ 9.581 ἑκατ. εὐρώ στό τέλος τοῦ β΄ τριμήνου τοῦ 2023.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Ἱσπανία «μηδενίζει» τό κοντέρ στόν ΦΠΑ, ἡ Ἑλλάς τό «τερματίζει»

Εφημερίς Εστία
Οἱ σοσιαλιστές τοῦ Σάντσεθ ἀνακουφίζουν τούς πολῖτες τους ἀπό τήν ἀκρίβεια, ἐνῷ ἡ φιλελεύθερη ΝΔ λέει πεισματικῶς «ὄχι» στά αἰτήματα Ἑλλήνων γιά φορολογικές ἐλαφρύνσεις

Ἡ νέα στρατηγική ἀσφαλείας καί τά πυρηνικά τῆς Ρωσσίας

Εφημερίς Εστία
ΜΕΓΑΛΟ προβληματισμό πρέπει νά δημιουργήσει ἡ ἀναθεώρησις τοῦ πυρηνικοῦ δόγματος τῆς Ρωσσίας, τήν ὁποία ἀνήγγειλε ἀπό τό Βιετνάμ ὁ Πρόεδρος Πούτιν. Κατ’ ἀρχήν, εἶναι μία κίνησις πολιτική.

Ντόμινο ἀποκαλύψεων γιά φοροδιαφυγή πολυεθνικῆς

Εφημερίς Εστία
ΟΣΜΗ σκανδάλου ἀναδύεται ἀπό τά ἀλλεπάλληλα κρούσματα φοροδιαφυγῆς τοῦ πολυεθνικοῦ ὁμίλου Η&M πού ἐντοπίζονται σέ καταστήματά του σέ ὅλη τήν χώρα, καθώς ἡ ἐπιχείρησις συστηματικά δέν διεβίβαζε πρός τήν ΑΑΔΕ τίς ἀποδείξεις πού ἔκοβε.

Ντόναλντ Σάδερλαντ, στήν ἐποχή τῆς ψυχεδέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἐκδημία τοῦ σπουδαίου Καναδοῦ ἠθοποιοῦ Ντόναλντ Σάδερλαντ, τοῦ ἠθοποιοῦ, ὁ ὁποῖος ἔδινε κῦρος μέ τήν παρουσία του στίς ταινίες, μᾶς θύμισε τήν ἐποχή κατά τήν ὁποία πηγαίναμε στόν κινηματογράφο γιά νά διδαχθοῦμε, νά προβληματισθοῦμε καί, ἐκ παραλλήλου, νά διασκεδάσουμε…

Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 22 Ἰουνίου 1924