97 χῶρες στηρίζουν τήν Ἑλλάδα γιά τό Συμβούλιο Ἀσφαλείας

ΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ τῶν ἐνεργειῶν προκειμένου…

… ἡ ἑλληνική ὑποψηφιότης γιά τήν ἐκλογή στήν θέση τοῦ μή μονίμου μέλους τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας νά συγκεντρώσει ἀκόμη περισσότερες ψήφους, ἀνεκοίνωσε ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας. Ἡ ἐκλογή τῶν χωρῶν πού θά συμμετάσχουν στό Συμβούλιο γιά τήν περίοδο 2025-2026 θά γίνει τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2024, καί ἤδη ἡ χώρα μας ἔχει ἐξασφαλίσει 97 γραπτές δεσμεύσεις, δηλαδή ἄνω τοῦ 50% τῶν κρατῶν μελῶν τοῦ ΟΗΕ. Ὁ Νῖκος Δένδιας σημείωσε ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἡ Ἑλλάς ἔχει ἀναπτύξει στρατηγικές σχέσεις μέ τρία μόνιμα μέλη τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, τίς ΗΠΑ, τήν Γαλλία καί τήν Βρεταννία ἐνῶ διατηρεῖ ἀνοικτούς διαύλους ἐπικοινωνίας καί σχέσεις καί μέ τά ἄλλα δύο μόνιμα μέλη, τήν Ρωσσία καί τήν Κίνα. «Αὐτή τήν στιγμή ὑπάρχουν δύο μόνο ὑποψήφιες χῶρες γιά τίς δύο θέσεις πού ἀντιστοιχοῦν στήν γεωγραφική ὁμάδα πού ἀνήκουμε: ἡ Ἑλλάδα καί ἡ Δανία. Δέν πρέπει, ὅμως, νά ἀποκλείσουμε τήν ὑποβολή καί ἄλλης ὑποψηφιότητας» τόνισε ὁ ὑπουργός.

Ἡ Κυβέρνησις θά ἀρχίσει μία ἀνοικτή καμπάνια γιά νά ἐπιτύχει τήν μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση γιά τήν ἑλληνική παρουσία στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ. Ἡ καμπάνια θά περιλαμβάνει τήν φιλοτεχνήση σήματος, τόν διορισμό Εἰδικοῦ Ἀπεσταλμένου γιά τήν ὑποψηφιότητά μας –ἡ Δανία τό ἔχει ἤδη πράξει–, τήν διοργάνωση εἰδικῆς ἐκδηλώσεως στήν Νέα Ὑόρκη στό πλαίσιο τῆς ὑπουργικῆς ἑβδομάδος τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2022 μέ αὐτό τό θέμα. Ἐπίσης ἀνεκοίνωσε ὅτι θά συνεχίσει τίς ἐπισκέψεις σέ χῶρες μέ διεθνῆ ἐπιρροή πού μποροῦν νά μᾶς βοηθήσουν νά προσεγγίσουμε ἄλλες τρίτες χῶρες.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὁ Ἐρντογάν ἐκβιάζει τίς ΗΠΑ: Δῶστε μου τά F-16 καί τά F-35 γιά νά ἄρω τό βέτο στό ΝΑΤΟ

Εφημερίς Εστία
Μήπως πρέπει καί ἐμεῖς νά ἐπαναδιαπραγματευθοῦμε τήν 25ετῆ σύμβαση δανεισμοῦ μέ τό Ἑλσίνκι, πού τό 2011 ζητοῦσε ἐμπράγματες ἐγγυήσεις γιά τά μνημόνια;

Τό ἄτομο καί ἡ κοινωνία: Τί προηγεῖται;

Μανώλης Κοττάκης
ΦΙΛΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ μέ προέτρεψε ἐχθές τό πρωί νά μελετήσω τό…

Θά πληρώσει καί τά δικαστικά ἔξοδα ἡ 24χρονη πού κατήγγειλε βιασμό

Εφημερίς Εστία
ΤΕΛΟΣ στήν ὑπόθεση τοῦ δῆθεν βιασμοῦ τῆς 24χρονης Γεωργίας Μπίκα…

Ἡ χώρα τῆς ὑποτροπῆς, στό κατακάθι τοῦ καφέ

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπετειακοῦ ἔτους βρῆκε τήν Ἐπιτροπή μέ ἕνα σημαντικό οἰκονομικό πλεόνασμα.»

Τετάρτη, 16 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ