97 χῶρες στηρίζουν τήν Ἑλλάδα γιά τό Συμβούλιο Ἀσφαλείας

ΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ τῶν ἐνεργειῶν προκειμένου…

… ἡ ἑλληνική ὑποψηφιότης γιά τήν ἐκλογή στήν θέση τοῦ μή μονίμου μέλους τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας νά συγκεντρώσει ἀκόμη περισσότερες ψήφους, ἀνεκοίνωσε ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας. Ἡ ἐκλογή τῶν χωρῶν πού θά συμμετάσχουν στό Συμβούλιο γιά τήν περίοδο 2025-2026 θά γίνει τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2024, καί ἤδη ἡ χώρα μας ἔχει ἐξασφαλίσει 97 γραπτές δεσμεύσεις, δηλαδή ἄνω τοῦ 50% τῶν κρατῶν μελῶν τοῦ ΟΗΕ. Ὁ Νῖκος Δένδιας σημείωσε ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἡ Ἑλλάς ἔχει ἀναπτύξει στρατηγικές σχέσεις μέ τρία μόνιμα μέλη τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, τίς ΗΠΑ, τήν Γαλλία καί τήν Βρεταννία ἐνῶ διατηρεῖ ἀνοικτούς διαύλους ἐπικοινωνίας καί σχέσεις καί μέ τά ἄλλα δύο μόνιμα μέλη, τήν Ρωσσία καί τήν Κίνα. «Αὐτή τήν στιγμή ὑπάρχουν δύο μόνο ὑποψήφιες χῶρες γιά τίς δύο θέσεις πού ἀντιστοιχοῦν στήν γεωγραφική ὁμάδα πού ἀνήκουμε: ἡ Ἑλλάδα καί ἡ Δανία. Δέν πρέπει, ὅμως, νά ἀποκλείσουμε τήν ὑποβολή καί ἄλλης ὑποψηφιότητας» τόνισε ὁ ὑπουργός.

Ἡ Κυβέρνησις θά ἀρχίσει μία ἀνοικτή καμπάνια γιά νά ἐπιτύχει τήν μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση γιά τήν ἑλληνική παρουσία στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ. Ἡ καμπάνια θά περιλαμβάνει τήν φιλοτεχνήση σήματος, τόν διορισμό Εἰδικοῦ Ἀπεσταλμένου γιά τήν ὑποψηφιότητά μας –ἡ Δανία τό ἔχει ἤδη πράξει–, τήν διοργάνωση εἰδικῆς ἐκδηλώσεως στήν Νέα Ὑόρκη στό πλαίσιο τῆς ὑπουργικῆς ἑβδομάδος τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2022 μέ αὐτό τό θέμα. Ἐπίσης ἀνεκοίνωσε ὅτι θά συνεχίσει τίς ἐπισκέψεις σέ χῶρες μέ διεθνῆ ἐπιρροή πού μποροῦν νά μᾶς βοηθήσουν νά προσεγγίσουμε ἄλλες τρίτες χῶρες.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ