97 χῶρες στηρίζουν τήν Ἑλλάδα γιά τό Συμβούλιο Ἀσφαλείας

ΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ τῶν ἐνεργειῶν προκειμένου…

… ἡ ἑλληνική ὑποψηφιότης γιά τήν ἐκλογή στήν θέση τοῦ μή μονίμου μέλους τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας νά συγκεντρώσει ἀκόμη περισσότερες ψήφους, ἀνεκοίνωσε ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας. Ἡ ἐκλογή τῶν χωρῶν πού θά συμμετάσχουν στό Συμβούλιο γιά τήν περίοδο 2025-2026 θά γίνει τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2024, καί ἤδη ἡ χώρα μας ἔχει ἐξασφαλίσει 97 γραπτές δεσμεύσεις, δηλαδή ἄνω τοῦ 50% τῶν κρατῶν μελῶν τοῦ ΟΗΕ. Ὁ Νῖκος Δένδιας σημείωσε ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἡ Ἑλλάς ἔχει ἀναπτύξει στρατηγικές σχέσεις μέ τρία μόνιμα μέλη τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, τίς ΗΠΑ, τήν Γαλλία καί τήν Βρεταννία ἐνῶ διατηρεῖ ἀνοικτούς διαύλους ἐπικοινωνίας καί σχέσεις καί μέ τά ἄλλα δύο μόνιμα μέλη, τήν Ρωσσία καί τήν Κίνα. «Αὐτή τήν στιγμή ὑπάρχουν δύο μόνο ὑποψήφιες χῶρες γιά τίς δύο θέσεις πού ἀντιστοιχοῦν στήν γεωγραφική ὁμάδα πού ἀνήκουμε: ἡ Ἑλλάδα καί ἡ Δανία. Δέν πρέπει, ὅμως, νά ἀποκλείσουμε τήν ὑποβολή καί ἄλλης ὑποψηφιότητας» τόνισε ὁ ὑπουργός.

Ἡ Κυβέρνησις θά ἀρχίσει μία ἀνοικτή καμπάνια γιά νά ἐπιτύχει τήν μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση γιά τήν ἑλληνική παρουσία στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ. Ἡ καμπάνια θά περιλαμβάνει τήν φιλοτεχνήση σήματος, τόν διορισμό Εἰδικοῦ Ἀπεσταλμένου γιά τήν ὑποψηφιότητά μας –ἡ Δανία τό ἔχει ἤδη πράξει–, τήν διοργάνωση εἰδικῆς ἐκδηλώσεως στήν Νέα Ὑόρκη στό πλαίσιο τῆς ὑπουργικῆς ἑβδομάδος τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2022 μέ αὐτό τό θέμα. Ἐπίσης ἀνεκοίνωσε ὅτι θά συνεχίσει τίς ἐπισκέψεις σέ χῶρες μέ διεθνῆ ἐπιρροή πού μποροῦν νά μᾶς βοηθήσουν νά προσεγγίσουμε ἄλλες τρίτες χῶρες.

Ειδήσεις / Άρθρα

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

Μία ἄνοιξη πού πασχίζει νά ἔρθει

Μανώλης Κοττάκης
Οἱ νέοι στήν ἐξίσωση τῆς 21ης Μαΐου

Νέα μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν κ. Ν. Πατέρα

Εφημερίς Εστία
Σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές ἡ τελετή παραχωρήσεως τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατάσκοποι, τρομοκράτες καί μυστικές ὑπηρεσίες

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μας νά διαφωνήσουμε μέ τούς «ἐξυπνακισμούς» διαφόρων, μεταξύ των δυστυχῶς καί ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διακωμωδήσουν τήν ἐξάρθρωση ὁμάδας μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες συνεργάστηκαν ἄψογα μέ τίς ἰσραηλινές μυστικές ὑπηρεσίες, σχεδίαζαν ἐπίθεση κατά ἰσραηλινοῦ στόχου στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ