ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

500.000 πολῖτες θά λάβουν μειωμένη σύνταξη στό τέλος Φεβρουαρίου γιά συμψηφισμό λάθους τοῦ ΕΦΚΑ

ΠΕΡΙΠΟΥ 500.000 συνταξιοῦχοι στό τέλος Φεβρουαρίου θά δοῦν τήν σύνταξη τοῦ Μαρτίου μειωμένη κατά 7,75%.

Ἡ μείωσις ὀφείλεται στήν διόρθωση τοῦ λάθους πού ἐκ παραδρομῆς διέπραξε ὁ ΕΦΚΑ κατά τήν χορήγηση τῶν αὐξήσεων 7,75% τοῦ 2023, οἱ ὁποῖες ἐχορηγήθησαν στό τέλος Ἰανουαρίου 2023 μέ τίς συντάξεις τοῦ Φεβρουαρίου. Τό λάθος ὁδήγησε τόσο σέ πιστωτικό ὅσο καί σέ χρεωστικό ἀποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, ἐκ παραδρομῆς δέν ἐχορηγήθη τότε ἡ αὔξησις σέ 15.000 συνταξιούχους. Σέ αὐτήν τήν ὁμάδα ἡ αὔξησις τοῦ πρώτου ἐκείνου μῆνα ἐδόθη ἤδη, ἐπιστώθη δηλαδή τά Χριστούγεννα μέ τίς συντάξεις τοῦ Ἰανουαρίου.

Ὑπάρχει ὡστόσο καί μιά κατηγορία ἑκατοντάδων χιλιάδων συνταξιούχων πού πῆρε –πάλι ἐκ παραδρομῆς– διπλή αὔξηση. Σ’ αὐτούς θά γίνει ἡ παρακράτησις τοῦ ὑπερβάλλοντος ποσοῦ τέλος Φεβρουαρίου μέ τίς συντάξεις τοῦ Μαρτίου, καθώς ἡ διοίκησις τοῦ ΕΦΚΑ ἤθελε νά ἀποφύγει νά δοῦν οἱ ἐν λόγῳ συνταξιοῦχοι μέσα στίς γιορτές ἀντί γιά αὔξηση 3% μείωση τοῦ ποσοῦ τῆς συντάξεως. Ἔτσι, περίπου ἕναν χρόνο μετά ἀπεφάσισε νά προχωρήσει στήν παρακράτηση. Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ συνταξιοῦχος τῶν 700 εὐρώ, γιά παράδειγμα, θά δεῖ μειωμένη γιά ἕναν καί μόνο μῆνα τήν σύνταξή του κατά 54,25 εὐρώ. Τήν ἴδια ὥρα ἡ Διοίκησις τοῦ ΕΦΚΑ θέτει σέ ἐφαρμογή μέ τήν νέα χρονιά τρία μέτρα μέ στόχο τήν περαιτέρω μείωση τῶν ἐκκρεμῶν κύριων συντάξεων.

Τό πρῶτο μέτρο εἶναι ἡ λειτουργία τῆς νέας ὑπηρεσίας, ἡ ὁποία ἐπικοινωνεῖ μέσῳ τοῦ 1555 μέ ὅσους βρίσκονται κοντά στήν συνταξιοδότηση, ἀπό ἕξι μῆνες ἕως ἕνα ἔτος, ὥστε νά περιορίζονται τυχόν καθυστερήσεις στήν ἀπονομή τῆς συντάξεως.

Τό δεύτερο μέτρο εἶναι νά σταματήσει ἡ καταμέτρησις τοῦ ἀσφαλιστικοῦ χρόνου δύο καί τρεῖς φορές ἐνῷ τό τρίτο μέτρο ἀφορᾶ στήν ἀνάπτυξη τῶν ἔργων τοῦ νέου ὁλοκληρωμένου πληροφοριακοῦ συστήματος μέ τό ὁποῖο θά ἑνοποιηθοῦν ὅλες οἱ βάσεις δεδομένων ἐνῷ μέ τό δεύτερο ἔργο ξεκινάει αὐτόν τόν μῆνα ἡ ψηφιοποίησις τοῦ ἀσφαλιστικοῦ βίου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Ἐτρώθη τό κῦρος τοῦ Ἀρείου Πάγου

Εφημερίς Εστία
Τελικῶς «συνεμορφώθη πρός τάς ὑποδείξεις» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου – Τώρα δέχεται τίς συστάσεις του, καί παρατείνει τήν ἔρευνα γιά τά αἴτια τῆς ἐκρήξεως στήν ἐμπορική ἁμαξοστοιχία στά Τέμπη – Τήν προηγουμένη ἑβδομάδα ἡ Ὁλομέλειά του τό κατήγγειλε γιά παρέμβαση στά ἐσωτερικά τῆς Δικαιοσύνης

«Ἤμουν ὁδηγός τοῦ Κυριάκου στήν Νέα Ὑόρκη…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΩΤΑ ἡ πληροφορία: Ὅσο περνοῦν οἱ μέρες τόσο περισσότερο ἀνοίγουν τά στόματα γιά τήν συνεδρίαση τῆς περίφημης «Μπίλντεμπεργκ» τῶν Βορείων Προαστίων, μέ ἐπίτιμο προσκεκλημένο τόν κύριο Κασσελάκη καί ἀκροατήριο μεταξύ ἄλλων Ὑπουργούς τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί ἀξιωματούχους τοῦ μισοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.