15 δισ. κ.μ. ἀμερικανικοῦ LNG ἔρχονται στήν Εὐρώπη

E.E. καί ΗΠΑ συγκροτοῦν task force γιά τό φυσικό ἀέριο

ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ κατέληξαν Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις καί ΗΠΑ γιά προμήθεια ἐπί πλέον 15 δισ. κυβικῶν μέτρων ἀμερικανικοῦ ὑγροποιημένου φυσικοῦ ἀερίου πού θά καλύπτει τό 15% τοῦ στόχου γιά ἀπεξάρτηση ἀπό τό ρωσσικό ἀέριο καί τό 25% τοῦ στόχου γιά εἰσαγωγές ὑγροποιημένου φυσικοῦ ἀερίου γιά τήν Εὐρώπη τό 2022. Ὅπως ἔχει ἤδη ἀνακοινώσει ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή, στόχος τῆς ΕΕ εἶναι νά μειώσει τίς εἰσαγωγές ρωσσικοῦ ἀερίου κατά 100 δισ. κυβικά μέτρα μέχρι τό τέλος τοῦ ἔτους. Ἀπό τήν μείωση αὐτή τῶν 100 δισ. κυβικῶν μέτρων τό 60% ἤ ἀλλιῶς 60 δισ. κυβικά μέτρα θά προέλθουν ἀπό αὔξηση τῶν εἰσαγωγῶν LNG ἐνῶ ἡ ὑπόλοιπη μείωσις θά προέλθει ἀπό ἄλλες πηγές (βιοαέριο, ὑδρογόνο, ΑΠΕ, ἐξοικονόμηση ἐνέργειας). Δηλαδή τά ἐπί πλέον 15 δισ. κυβικά μέτρα πού ἐξασφαλίζει ἡ συμφωνία τῆς Ε.Ε. μέ τίς ΗΠΑ ἀποτελοῦν ἕνα σημαντικό ὁρόσημο γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ στόχου τῆς μειώσεως τῆς ἐξαρτήσεως τῆς Εὐρώπης ἀπό τό ρωσσικό ἀέριο. Ὅπως ἀνακοινώθηκε, θά δημιουργηθεῖ ὁμάς ἐργασίας πού θά ἔχει στόχο τήν μείωση τῆς ἐξαρτήσεως τῆς Εὐρώπης ἀπό τά ρωσσικά ὀρυκτά καύσιμα, λόγῳ τοῦ πολέμου πού διεξάγει ἡ Ρωσσία στήν Οὐκρανία.

Εἰδικώτερα, ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή θά συνεργασθεῖ μέ τίς κυβερνήσεις τῶν κρατῶν μελῶν τῆς ΕΕ γιά νά ἐπιταχύνει τίς ρυθμιστικές διαδικασίες τους γιά τήν ἐπανεξέταση καί τόν καθορισμό ἐγκρίσεων γιά ὑποδομές εἰσαγωγῆς LNG, γιά τή συμπερίληψη χερσαίων ἐγκαταστάσεων καί σχετικῶν ἀγωγῶν γιά τήν ὑποστήριξη εἰσαγωγῶν μέ χρήση πλωτῶν μονάδων ἐπαναεριοποιήσεως καί σταθερῶν τερματικῶν εἰσαγωγῶν LNG.

Ἡ Task Force θά ἑστιάσει, μεταξύ ἄλλων, στά ἑξῆς ζητήματα:

Σέ προσπάθειες γιά τήν μείωση τῆς ἐντάσεως τῶν ἐκπομπῶν ρύπων ὅλων τῶν νέων ὑποδομῶν LNG καί τῶν σχετικῶν ἀγωγῶν.

Οἱ ΗΠΑ δεσμεύονται νά διατηρήσουν ἕνα ὑποστηρικτικό ρυθμιστικό περιβάλλον μέ διαδικασίες ἐλέγχου καί ταχείας ἀποφάσεως γιά ἄδειες πρόσθετων ἐξαγωγῶν LNG πού θά ἐχρειάζοντο.

Ἡ Κομμισσιόν θά συνεργασθεῖ μέ τίς κυβερνήσεις τῶν χωρῶν μελῶν τῆς ΕΕ γιά νά ἐπιταχυνθοῦν οἱ ρυθμιστικές διαδικασίες ἐλέγχου καί νά δοθοῦν οἱ ἐγκρίσεις γιά ὑποδομές εἰσαγωγῶν LNG.

Ἡ Κομμισσιόν θά συνεργάζεται μέ τά κράτη μέλη καί τούς διαχειριστές τῆς ἀγορᾶς γιά νά συγκεντρώνει τή ζήτηση σέ μία νέα ἐνεργειακή πλατφόρμα τῆς ΕΕ πού θά δημιουργηθεῖ γιά ἐπί πλέον ποσότητες ἀπό τόν Ἀπρίλιο ἕως τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2022.

Ἡ Κομμισσιόν θά συνεργαστεῖ μέ τίς χῶρες μέλη γιά νά διασφαλίσει σταθερή ζήτηση ἐπί πλέον ἀμερικανικοῦ LNG ἕως τοὐλάχιστον τό 2023 ὕψους περίπου 50 δισ. κυβικῶν μέτρων ἐτησίως, μέ τήν κατανόηση ὅτι ἡ φόρμουλα γιά τίς τιμές θά ἀντανακλᾶ τά μακροπρόθεσμα δεδομένα τῆς ἀγορᾶς.

Ἡ ΕΕ ἑτοιμάζει ἕνα ἀναβαθμισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο γιά τήν ἐνεργειακή ἀσφάλεια τῆς προσφορᾶς καί ἀποθηκεύσεως, μέ πρόβλεψη καλύψεως ἕως τοῦ 90% τῶν ἀποθηκῶν ἀερίου ἀπό τήν 1η Νοεμβρίου κάθε ἔτους.

«Ἡ δέσμευσις τῶν ΗΠΑ νά παράσχουν στήν ΕΕ ἐπί πλέον 15 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα LNG φέτος εἶναι ἕνα μεγάλο βῆμα πρός αὐτή τήν κατεύθυνση. Αὐτό θά ἀντικαταστήσει τήν προμήθεια LNG πού λαμβάνουμε ἐπί τοῦ παρόντος ἀπό τή Ρωσσία» σημείωσε ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάιεν καί προσέθεσε ὅτι «ἡ Εὐρώπη θά ἐργαστεῖ γιά νά ἐξασφαλίσει σταθερή ζήτηση γιά ἐπί πλέον LNG τῶν ΗΠΑ τοὐλάχιστον ἕως τό 2030. Στοχεύουμε σέ περίπου 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ἐτησίως».

Ειδήσεις / Άρθρα

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

Ἕνας Στέφανος μπορεῖ νά φέρει τήν ἄνοιξη

Δημήτρης Καπράνος
Ἀμφιβάλλουμε ἄν ὑπάρχει ἄλλος Ἕλληνας ἐπαγγελματίας ἀθλητής πού νά ἔχει δεχθεῖ περισσότερα κακεντρεχῆ σχόλια ἀπό ὅ,τι ὁ Στέφανος Τσιτσιπᾶς.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΛΥΚΩΝ