1,5 δισ. εὐρώ τό κόστος τῶν μέτρων στηρίξεως στούς πληγέντες

ΣΤΑ 1,5 δισ. εὐρώ ἐκτιμᾶται αὐτήν τήν στιγμή ὅτι μπορεῖ νά φτάσουν οἱ συνέπειες σέ δημοσιονομικό καί μακροοικονομικό ἐπίπεδο ἀπό τίς καταστροφικές πυρκαϊές πού ἔπληξαν τήν χώρα καί ἄφησαν ἄστεγες ἑκατοντάδες οἰκογένειες,ἐνῶ χθές ἐνεκρίθη συμπληρωματικός προϋπολογισμός ὕψους 500 ἑκατομμυρίων εὐρώ.

Ὁ τελικός ἀπολογισμός θά πραγματοποιηθεῖ ἀφοῦ σβήσει καί ἡ τελευταία φλόγα ἐνῶ ἤδη πραγματοποιεῖται ἐπανυπολογισμός τῶν κονδυλίων πού θά ἀπαιτηθοῦν γιά τήν χρηματοδότηση τῶν ἀποζημιώσεων πού θά καταβληθοῦν ἐντός τοῦ 2021 ὑπό τό βάρος τῆς ὀργῆς καί τῆς ἀγανακτήσεως τῶν πυρόπληκτων πού καταγγέλλουν ὅτι ὁ κρατικός μηχανισμός τούς ἄφησε ἀβοήθητους εἰς τό ἔλεος τῆς φωτιᾶς.

Τό πακέτο μέτρων γιά τήν στήριξη πυρόπληκτων νοικοκυριῶν καί ἐπιχειρήσεων καί τήν ἀποκατάσταση ζημιῶν στίς πυρόπληκτες περιοχές ἀναμένεται νά ἀνακοινωθεῖ σήμερα τό ἀπόγευμα, σέ μία προσπάθεια νά ὑποχωρήσει τό κῦμα τῆς λαϊκῆς ὀργῆς. Πρῶτος στόχος, συμφώνως πρός τήν Κυβέρνηση, εἶναι ἡ ἀντιμετώπισις τῶν ἀναγκῶν πού ἔχουν προκύψει ἀπό τήν καταστροφή χιλιάδων σπιτιῶν, παραγωγικῶν ἐγκαταστάσεων, ἀγροτικῶν ἐκμεταλλεύσεων καί ὑποδομῶν. Τα μέτρα προανήγγειλε ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Χρῆστος Σταϊκούρας τονίζων ὅτι ἔχει δημιουργηθεῖ ὁ ἀναγκαῖος δημοσιονομικός χῶρος καί ὑπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια, πού θά κατανεμηθοῦν συμφώνως πρός τίς διαπιστούμενες ἀνάγκες.

Ἄμεσα θά δοθοῦν προκαταβολές ἔναντι μελλοντικῶν ἐνισχύσεων καί ἀποζημιώσεων, πού τό ὕψος τους θά καθορισθεῖ κατά περίπτωσιν καί κατά δικαιοῦχο, μετά ἀπό λεπτομερῆ καταγραφή τῶν ζημιῶν. Τά κονδύλια θά διατεθοῦν ἄμεσα καί στήν τοπική αὐτοδιοίκηση, γιά τήν ἀποκατάσταση ζημιῶν σέ ὑποδομές. Ὅπως εἶπε ὁ κ. Σταϊκούρας, πέραν τῆς ἄμεσης ἐνισχύσεως 600 εὐρώ ἀνά νοικοκυριό καί τῶν 6.000 εὐρώ γιά καταστραφεῖσα οἰκοσκευή, θά δοθοῦν:

• Ἐπιδοτήσεις καί οἰκονομικές ἐνισχύσεις γιά τήν ἀποκατάσταση-ἀνακατασκευή σπιτιῶν πού κάηκαν στίς πυρκαϊές ἤ ὑπέστησαν σοβαρές ζημιές. Ἡ ἐνίσχυσις θά καλύπτει τό 80% τῆς δαπάνης, ἐνῶ τό ὑπόλοιπο 20% θά εἶναι δάνειο.

• Οἰκονομικές ἐνισχύσεις σέ ἐπιχειρήσεις καί σέ ἀγροτικές ἐκμεταλλεύσεις τῶν περιοχῶν πού ὑπέστησαν μεγάλες ζημίες ἀπό τίς πυρκαϊές.

• Ἡ καταγραφή τῶν ζημιῶν σέ κατοικίες, ἐπιχειρήσεις καί ἀγροτικές ἐκμεταλλεύσεις θά ξεκινήσει ἄμεσα, μέ τήν συνδρομή τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως. Εἰδικώτερα, ὡς πρός τίς ἀποζημιώσεις προβλέπονται:

• Παροχή στεγαστικῆς συνδρομῆς γιά ἀποκαστάσταση κτιρίων.

• 80% δωρεάν κρατική ἀρωγή καί 20% δανειοδότηση μέ ἐγγύηση τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου μέ συγκεκριμένες προβλέψεις γιά ἄμεση ἐκταμίευση πόρων.

Ἐπιχορήγηση ἐπιχειρήσεων: Συμφώνως πρός τό ὑφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο [ν. 4797/2021 (ΦΕΚ Α΄ 66/23-04-2021)], τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν εἶναι ἁρμόδιο γιά τήν ἀποζημίωση ἐπιχειρήσεων πού ἔχουν πληγεῖ ἀπό θεομηνίες, σέ συνεργασία μέ τήν Περιφέρεια, ἡ ὁποία καί συστήνει σχετικές ἐπιτροπές πού προχωροῦν στήν ἐκτίμηση τῶν ζημιῶν σέ κάθε ἐπιχείρηση. Εἰδικώτερα, ἡ ἐπιχορήγησις μέρους τῆς ἐκτιμηθείσας ζημίας περιλαμβάνει τήν ζημία σέ κτιριακές ἐγκαταστάσεις, μηχανολογικό ἐξοπλισμό, πρῶτες ὗλες, ἐμπορεύματα καί κατεστραμμένα ὀχήματα τῆς ἐπιχειρήσεως ἐνῶ στό ἴδιο πλαίσιο ἐντάσσονται καί οἱ ἀγροτικές ἐκμεταλλεύσεις.

• Ἀναστολές 6 μηνῶν γιά φορολογικές – ἀσφαλιστικές ὑποχρεώσεις καί ἀντίστοιχο πάγωμα γιά ἐνήμερους δανειολῆπτες.

• Ἐπιδότησις ἐνοικίου.

• Προβλέψεις γιά ἀναστολές σέ ἐργαζομένους.

• Χρηματοδότησις τοῦ ΕΛΓΑ.

• Ἐνίσχυσις τῆς Πολιτικῆς Προστασίας μέ 1.76 δισεκατομμύρια εὐρώ.

• Προσφορά γιά τήν ἀναδάσωση 224 ἑκατομμυρίων εὐρώ ἀπό τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως καί

• 110 ἑκατομμύρια εὐρώ γιά ἀντιπλημμυρικά ἔργα καί ἀντιπυρικές ζῶνες.

Ειδήσεις / Άρθρα

Υπογραφή MoU ΕΒΙΔΙΤΕ – OHB HELLAS: Η ΕΒΙΔΙΤΕ καλωσορίζει την OHB Hellas ως νέο μέλος

Εφημερίς Εστία
H ΟΗΒ Hellas, που δραστηριοποιείται εδώ και σχεδόν 5 έτη στον τομέα της Διαστημικής στην Ελλάδα.

Οἱ λύκοι ἔγιναν «ἀμνοερίφια»

Εφημερίς Εστία
Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἐπίθεση φιλίας πρός τήν Ἑλλάδα ἀπό τούς κ.κ. Τσαβούσογλου καί Ἐρντογάν ἀνήμερα τῆς 25ης Μαρτίου – Ἡ μεγάλη συνεννόησις γιά τό Αἰγαῖο καί στό βάθος τά ἐνεργειακά – Γιατί Κυβέρνησις καί ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις σιώπησαν γιά τίς ἀποκαλύψεις τῆς «Ἑστίας» γιά τήν ὑποβάθμιση τῆς Κύπρου ἀπό τόν Πρωθυπουργό στήν νέα γεωπολιτική ἐξίσωση – Μηνύματα Χριστοδουλίδη στήν Ἀθήνα, στήν σκιά τῶν ἀποκαλύψεων κατά τῆς διχόνοιας μέ τό ἐθνικό κέντρο

Ἡ πατρίδα εἶναι κάτι πολύ μεγαλύτερο ἀπό ἐμᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ ρεπορτάζ μέ τίς συγκλονιστικές ἐξομολογήσεις τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νίκου Ἀναστασιάδη γιά τίς ἀπόψεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη περί τό Κυπριακό καί τίς ἀφόρητες πιέσεις πού τοῦ ἄσκησε νά διακοπεῖ τό πρόγραμμα γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας χάριν τῆς ἑλληνοτουρκικῆς προσέγγισης, μέ βρῆκε στόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν Θεσσαλονίκη.

Διάστασις ἀπόψεων Ἀθηνῶν – Λευκωσίας γιά τόν ΙΜΟ

Εφημερίς Εστία
ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ μετά τήν ἀποκάλυψη τῆς «Ἑστίας» γιά τά ὅσα κατήγγειλε ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου κ. Νῖκος Ἀναστασιάδης εἰς βάρος τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ, ἦλθε ἡ ἐπιβεβαίωσις γιά τό σοβαρό χάσμα στήν ἐξωτερική πολιτική Ἀθηνῶν – Λευκωσίας, εἰδικῶς μετά τήν ἀνάληψη τῆς νέας Κυβερνήσεως.

Τό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ καί ὁ πολιτισμός μας

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια μεσημέρια, πρίν πάω στό γραφεῖό μου, στήν «Καθημερινή» τῆς Ἑλένης Βλάχου, ἐπισκεπτόμουν τόν καθηγητή μου στήν Πάντειο, Ἰωάννη Γεωργάκη, στό γραφεῖό του, στό «Ἵδρυμα Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ».