1.400 κατοικίες σέ Ἕβρο καί νησιά γιά τά στελέχη τῶν Ε.Δ.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Ἐθνικῆς Ἀμύνης στοχεύει στήν βελτίωση τῆς ποιότητος ζωῆς τῶν οἰκογενειῶν τῶν μονίμων στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων πού ὑπηρετοῦν στήν παραμεθόριο.

Ὁ ὑπουργός κ. Νῖκος Δένδιας μιλῶντας σέ κομματική ἐκδήλωση στό Ρέθυμνο ἀνεκοίνωσε ὅτι θά ξεκινήσει τό ἑπόμενο διάστημα ἡ κατασκευή ἑκατοντάδων σπιτιῶν ὅπου θά διαμένουν τά στελέχη πού καλοῦνται μέ πενιχρούς μισθούς νά ἀντεπεξέλθουν στά μεγάλα ἔξοδα τῆς καθημερινότητος. Σέ πρώτη φάση θά ὑλοποιηθεῖ τό πρόγραμμα κατοικιῶν σέ Ἕβρο καί Δωδεκάνησα.

Πρόκειται γιά 1.400 κατοικίες, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 700 θά ἔχουν κατασκευασθεῖ ἕως τό 2026. Ἐν συνεχείᾳ τό πρόγραμμα θά ἐπεκταθεῖ στήν Κρήτη καί στήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα. Ὁ κ. Δένδιας ἀνεγνώρισε ὅτι μισθοί πού δίδονται στά στελέχη τῶν Ε.Δ. εἶναι μικροί: «Εἶναι μόνο οἱ μισθοί πού μποροῦμε, ἀλλά ὄχι αὐτοί πού πρέπει. Πρέπει λοιπόν νά προσπαθήσουμε ὅλοι νά βελτιώσουμε τό ἐπίπεδο τῆς ζωῆς τους. Καί ξεκινᾶμε σέ λίγες μέρες –μάλιστα θά ξεκινήσουμε ἀπό τόν Ἕβρο– μιά τεράστια προσπάθεια νά φτιάξουμε σπίτια γιά ὅλα τά στελέχη μας. Γιά ὅλα τά ἐπαγγελματικά στελέχη τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς πατρίδας μας» ἐξήγγειλε ὁ κ. Δένδιας. Οἱ οἰκογένειες αὐτές θά μπορέσουν μέσῳ τοῦ συγκεκριμένου προγράμματος νά βελτιώσουν τό ἐπίπεδο ζωῆς τους καί μήν ἀναγκάζονται νά πληρώνουν «τά ὑψηλότατα ἐνοίκια πού ζητάει ἡ ἀγορά σήμερα ἀπό κάποιον πού θέλει νά νοικιάσει ἕνα σπίτι.» Ἔφερε ὡς παράδειγμα ἕναν ἀξιωματικό πού παίρνει μετάθεση γιά τήν Ρόδο, τήν Κῶ ἤ τήν Μύκονο, καί πρέπει νά ἐγκατασταθεῖ μέ τήν οἰκογένειά του λαμβάνοντας μισθό τό πολύ 1.500 εὐρώ. «Τοῦ ὀφείλουμε κάτι παραπάνω ἀπό αὐτό καί αὐτό προσπαθοῦμε νά κάνουμε» εἶπε χαρακτηριστικῶς.

Ἐν συνεχείᾳ μίλησε καί τήν θητεία, γιά τήν ὁποία γίνεται πολύ λόγος τελευταῖα, εἰδικά ἐάν πρέπει νά εἶναι ἐπαγγελματικός καί μέ λιγώτερα στελέχη. Ὁ κ. Δένδιας εἶναι κατηγορηματικῶς ἀντίθετος εἰς τό νά γίνει ἐπαγγελματικός ὁ Στρατός λέγοντας χαρακτηριστικῶς ὅτι «ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες πιστεύουμε στόν Στρατό τῶν πολιτῶν. Στήν ὑποχρέωση, στό καθῆκον καί στή χαρά τοῦ καθ’ ἑνός νά ὑπηρετεῖ τήν πατρίδα μας. Τό κάθε παιδί νά φοράει τήν στολή τοῦ Ἕλληνα στρατιώτη καί νά ὑπηρετεῖ τήν πατρίδα»!

Ἡ θητεία ὅμως αὐτή δέν θέλει νά εἶναι χάσιμο χρόνο, ἀλλά χρήσιμη γιά κάθε ἄνδρα πού θά ὑπηρετήσει τήν πατρίδα. Τό σημερινό ταξίδι στήν Φινλανδία ἐξ ἄλλου αὐτό τόν σκοπό ἔχει. Νά ἀντιγράψει τό μοντέλο τῶν Φινλανδῶν, πῶς δηλαδή σέ διάστημα ἐννέα μηνῶν, μποροῦν νά μετατρέψουν πολῖτες σέ στρατιῶτες, ναῦτες, ἀεροπόρους, ἱκανούς νά ὑπηρετήσουν σέ ὁποιεσδήποτε συνθῆκες. «Νά μάθουν ψηφιακές δεξιότητες καί νά μάθουν καί πράγματα πού θά εἶναι χρήσιμα στήν ζωή τους, ἔξω ἀπό τόν στρατό. Πού θά τούς ἐξασφαλίσουν μετά μιά καλύτερη ἐπαγγελματική ζωή. Καί ἐπίσης νά μποροῦν σέ θεωρητική βάση –γιατί πιστεύω ὅτι οἱ περισσότεροι θά θέλουν νά γυρίζουν– σέ τακτικά χρονικά διαστήματα καί νά ἐκπαιδεύονται μαζί μέ τίς μονάδες τους. Γιατί, φίλες καί φίλοι, κοιτάξτε τούς ἀριθμούς στό τέλος τῆς ἡμέρας. Εἴμαστε 10.000.000 καί ἀπέναντί μας ἔχουμε περίπου 100.000.000 (ἑνν. τούς Τούρκους)» δήλωσε ὁ κ. Δένδιας. Ἐξέφρασε τήν βεβαιότητα, ὅτι ἡ ἀλλαγή στήν θητεία θά ἔχει ἱκανοποιητικά ἀποτελέσματα καί ἡ χώρα θά ἀποκτήσει ἰσχυρή ἐφεδρεία. Ἐπανέλαβε ὅτι ἡ χώρα πρέπει νά περάσει στό στάδιο νά ἀρχίσει νά παραγάγει ἀμυντικά συστήματα. Ναί μέν εἶναι καλές οἱ φρεγάτες Belharra καί τά F-16 Viper, ἀλλά αὐτά μόνα δέν φθάνουν. «Πρέπει λοιπόν νά ἐνισχύσουμε καί τή δική μας παραγωγική δυνατότητα. Θέλω νά πάψει ἡ νοοτροπία νά ἀγοράζουμε ἀπό τό ράφι τῶν ξένων καί νά πᾶμε στή λογική πού ἄλλες χῶρες ἔχουν υἱοθετήσει. Παράγουμε ἐμεῖς πρῶτοι γιά τίς ἀμυντικές μας ἀνάγκες.

Καί μποροῦμε νά παράγουμε καινοτόμα προϊόντα χαμηλῆς ἀξίας καί μεγάλης πολλαπλασιαστικῆς ἰσχύος. Καί τά πανεπιστήμιά μας καί οἱ start up ἑταιρεῖες μας καί οἱ στρατιωτικές μας σχολές ἔχουν πληθώρα ἀνθρώπινου ταλέντου πού μποροῦν νά δημιουργήσουν προϊόντα νέας τεχνολογίας» ὑπεστήριξε ὁ ὑπουργός Ἀμύνης. Γιά μία ἀκόμη φορά ἀνέδειξε τήν ἰσχύ τῆς Τουρκίας σέ drone καί παρατήρησε ὅτι οἱ δύο καθηγητές πού οὐσιαστικῶς «ἄνοιξαν τά μάτια» στόν Τοῦρκο Μπαϊρακτάρ (γαμπρό τοῦ Ἐρντογάν) νά κατασκευάσει τά ὁμώνυμα drone, ἦταν Ἕλληνες! «Εἴχαμε καί τή γνώση καί τή δυνατότητα. Τή διάθεση δέν εἴχαμε. Αὐτό θά τό καλύψουμε σέ λίγες μέρες. Ἔρχεται στήν Βουλή ἕνα νομοθέτημα γιά τήν καινοτομία. Πού θά δείξει ὅλο τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο θά ἐνισχύσουμε καί θά παράξουμε καινοτόμα προϊόντα γιά τήν ἄμυνα τῆς χώρας μας» κατέληξε ὁ κ. Δένδιας.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὑπέκυψε ἡ ΝΔ στό βέτο Ράμα γιά τήν ὑποψηφιότητα Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Ἀπεκλείσθη ἀπό τό εὐρωψηφοδέλτιο τῆς Νέας Δημοκρατίας ὁ ἔγκλειστος ἐκλεγμένος δήμαρχος τῆς Χειμάρρας – Ἐπεκράτησε ἡ γραμμή τῆς ὑφυπουργοῦ Ἀλεξάνδρας Παπαδοπούλου – Τό Μαξίμου «χρυσώνει» τό χάπι στούς Βορειοηπειρῶτες περιλαμβάνοντας στήν λίστα τῶν ὑποψηφίων του τόν υἱό του

Τώρα παραδέχεται τό μοντάζ ἀλλά δείχνει ΟΣΕ καί ΜΜΕ

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΡΙΚΕΣ διαπιστώσεις ἀπό τήν χθεσινή συνέντευξη τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στόν «Ἀντέννα», στούς συναδέλφους Γιῶργο Παπαδάκη καί Μαρία Ἀναστασοπούλου.

Ἐπίδομα «πρώτης ἀνταπόκρισης» ἀπό Χρυσοχοΐδη σέ ΕΛ.ΑΣ.

Εφημερίς Εστία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ κίνητρο στούς ἀστυνομικούς πού ἐργάζονται ἐκτός τῶν ἀστυνομικῶν τμημάτων, τῶν γραφείων καί ὡς συνοδοί πολιτικῶν καί ἄλλων ἐπιφανῶν πολιτῶν, θά δώσει τό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου.

Ἄλλο ἡ κριτική καί ἄλλο ἡ μηχανή τοῦ κιμᾶ

Δημήτρης Καπράνος
Παρακολουθήσαμε μέ μεγάλη προσοχή τήν συνέντευξη τῆς Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου. Εὐχάριστη ἔκπληξη τό ὅτι εἴδαμε ἀνώτατη δικαστικό νά ἀπαντᾶ σέ ἐρωτήσεις.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΓΗΣ